“ใครหูตึง...ยกมือขึ้น... อ้าวไม่มีใครยกเลยแสดงว่าหูไม่ตึงหรือว่าไม่ได้ยิน”


loading...

มาแรงรอบสัปดาห์