โปรดอย่าเลื่อนผ่าน ไม่ว่าจะเป็น เจ้าหนี้ ลูกหนี้ หรือ ผู้ค้ำฯ ยิ่งต้องอ่าน แก้ ป.พ.พ. (ฉบับใหม่ล่าสุด) เป็นแบบนี้


มาแรงรอบสัปดาห์