สีบิ๊กอายที่นิยม บิ๊กอายลายใหม่ล่าสุด

20 สค. 56     4270

สีบิ๊กอายที่นิยม บิ๊กอายลายใหม่ล่าสุด

บิ๊กอายสีชมพู บิ๊กอายสีเทา บิ๊กอายสีดํา ลายบิ๊กอาย รวม สีบิ๊กอาย 

บิ๊กอายลายเสือ บิ๊กอายสีน้ําตาล บิ๊กอายตาโต บิ๊กอายสีแดง รวม สีบิ๊กอาย 

สีบิ๊กอายที่นิยม บิ๊กอายลายใหม่ล่าสุด

สีบิ๊กอายที่นิยม บิ๊กอายลายใหม่ล่าสุด

สีบิ๊กอายที่นิยม บิ๊กอายลายใหม่ล่าสุด

สีบิ๊กอายที่นิยม บิ๊กอายลายใหม่ล่าสุด

สีบิ๊กอายที่นิยม บิ๊กอายลายใหม่ล่าสุด

Paradise

Effect 18 สีสดใสตาเหมือนลูกแก้วใสๆ มี 7 สี

รุ่นนี้ยังไม่มีค่าสายตาจ้า

สีบิ๊กอายที่นิยม บิ๊กอายลายใหม่ล่าสุด

สีบิ๊กอายที่นิยม บิ๊กอายลายใหม่ล่าสุด

สีบิ๊กอายที่นิยม บิ๊กอายลายใหม่ล่าสุด

Gossip Blink

Effect 18  3 Tone สีอ่อนที่มาแรงที่สุด

สีบิ๊กอายที่นิยม บิ๊กอายลายใหม่ล่าสุด

สีบิ๊กอายที่นิยม บิ๊กอายลายใหม่ล่าสุด

สีบิ๊กอายที่นิยม บิ๊กอายลายใหม่ล่าสุด

Sunny

สีบิ๊กอายที่นิยม บิ๊กอายลายใหม่ล่าสุด

สีบิ๊กอายที่นิยม บิ๊กอายลายใหม่ล่าสุด

สีบิ๊กอายที่นิยม บิ๊กอายลายใหม่ล่าสุด

สีบิ๊กอายที่นิยม บิ๊กอายลายใหม่ล่าสุด

สีบิ๊กอายที่นิยม บิ๊กอายลายใหม่ล่าสุด

Tornado

Effect 19 ใหญ่สุดๆ สีดำสนิท แบ๊วมากๆ

สีบิ๊กอายที่นิยม บิ๊กอายลายใหม่ล่าสุด

สีบิ๊กอายที่นิยม บิ๊กอายลายใหม่ล่าสุดDiamondสีบิ๊กอายที่นิยม บิ๊กอายลายใหม่ล่าสุด

ประกายตาดุจเพชร Effect 19! ไม่มีค่าสายตานะคะ

สีบิ๊กอายที่นิยม บิ๊กอายลายใหม่ล่าสุด

สีบิ๊กอายที่นิยม บิ๊กอายลายใหม่ล่าสุด

สีบิ๊กอายที่นิยม บิ๊กอายลายใหม่ล่าสุด

สีบิ๊กอายที่นิยม บิ๊กอายลายใหม่ล่าสุด

สีบิ๊กอายที่นิยม บิ๊กอายลายใหม่ล่าสุด

สีบิ๊กอายที่นิยม บิ๊กอายลายใหม่ล่าสุด

สีบิ๊กอายที่นิยม บิ๊กอายลายใหม่ล่าสุด

สีบิ๊กอายที่นิยม บิ๊กอายลายใหม่ล่าสุดHobbyสีบิ๊กอายที่นิยม บิ๊กอายลายใหม่ล่าสุด

หรือ Daisy Eff 18 ไม่มีค่าสายตาจ้า

สีบิ๊กอายที่นิยม บิ๊กอายลายใหม่ล่าสุด

สีบิ๊กอายที่นิยม บิ๊กอายลายใหม่ล่าสุด

สีบิ๊กอายที่นิยม บิ๊กอายลายใหม่ล่าสุด

สีบิ๊กอายที่นิยม บิ๊กอายลายใหม่ล่าสุด

สีบิ๊กอายที่นิยม บิ๊กอายลายใหม่ล่าสุด

สีบิ๊กอายที่นิยม บิ๊กอายลายใหม่ล่าสุด

สีบิ๊กอายที่นิยม บิ๊กอายลายใหม่ล่าสุดCherry สีบิ๊กอายที่นิยม บิ๊กอายลายใหม่ล่าสุด

Effect 19! สีแจ่มที่สุด ใหญ่ที่สุด!

สีบิ๊กอายที่นิยม บิ๊กอายลายใหม่ล่าสุด

สีบิ๊กอายที่นิยม บิ๊กอายลายใหม่ล่าสุด

สีบิ๊กอายที่นิยม บิ๊กอายลายใหม่ล่าสุดHanabiสีบิ๊กอายที่นิยม บิ๊กอายลายใหม่ล่าสุด

Effect 19! สีใสๆใส่แล้วดูหวานๆ ไม่มีค่าสายตาจ้า

สีบิ๊กอายที่นิยม บิ๊กอายลายใหม่ล่าสุด

สีบิ๊กอายที่นิยม บิ๊กอายลายใหม่ล่าสุด

สีบิ๊กอายที่นิยม บิ๊กอายลายใหม่ล่าสุด

สีบิ๊กอายที่นิยม บิ๊กอายลายใหม่ล่าสุด

สีบิ๊กอายที่นิยม บิ๊กอายลายใหม่ล่าสุด

สีบิ๊กอายที่นิยม บิ๊กอายลายใหม่ล่าสุด

สีบิ๊กอายที่นิยม บิ๊กอายลายใหม่ล่าสุดSnowสีบิ๊กอายที่นิยม บิ๊กอายลายใหม่ล่าสุด

Eff 19! ใส่แล้วเห็นลายชัด สีไม่เวอร์ สวยสุดๆยังไม่มีค่าสายตานะจ๊ะ

สีบิ๊กอายที่นิยม บิ๊กอายลายใหม่ล่าสุด

สีบิ๊กอายที่นิยม บิ๊กอายลายใหม่ล่าสุด

สีบิ๊กอายที่นิยม บิ๊กอายลายใหม่ล่าสุด

สีบิ๊กอายที่นิยม บิ๊กอายลายใหม่ล่าสุด

สีบิ๊กอายที่นิยม บิ๊กอายลายใหม่ล่าสุด

สีบิ๊กอายที่นิยม บิ๊กอายลายใหม่ล่าสุด

สีบิ๊กอายที่นิยม บิ๊กอายลายใหม่ล่าสุด

สีบิ๊กอายที่นิยม บิ๊กอายลายใหม่ล่าสุดSugarสีบิ๊กอายที่นิยม บิ๊กอายลายใหม่ล่าสุด

ดูธรรมชาติ หวานมากๆ Eff.17.5

มีค่าสายตา -0.00 ถึง -10.00

สีบิ๊กอายที่นิยม บิ๊กอายลายใหม่ล่าสุด

สีบิ๊กอายที่นิยม บิ๊กอายลายใหม่ล่าสุด

สีบิ๊กอายที่นิยม บิ๊กอายลายใหม่ล่าสุดPure Maxสีบิ๊กอายที่นิยม บิ๊กอายลายใหม่ล่าสุด

Effect 18 ยังไม่มีค่าสายตาจ้า

สีบิ๊กอายที่นิยม บิ๊กอายลายใหม่ล่าสุด

สีบิ๊กอายที่นิยม บิ๊กอายลายใหม่ล่าสุด

สีบิ๊กอายที่นิยม บิ๊กอายลายใหม่ล่าสุด

สีบิ๊กอายที่นิยม บิ๊กอายลายใหม่ล่าสุดRosse หรือ Bloomสีบิ๊กอายที่นิยม บิ๊กอายลายใหม่ล่าสุด

Effect 18.5 ใหญ่ สีสวย ลายกลีบกุหลาบ ไม่มีค่าสายตานะจ๊ะ

สีบิ๊กอายที่นิยม บิ๊กอายลายใหม่ล่าสุด

สีบิ๊กอายที่นิยม บิ๊กอายลายใหม่ล่าสุด

สีบิ๊กอายที่นิยม บิ๊กอายลายใหม่ล่าสุด

สีบิ๊กอายที่นิยม บิ๊กอายลายใหม่ล่าสุด

สีบิ๊กอายที่นิยม บิ๊กอายลายใหม่ล่าสุด

สีบิ๊กอายที่นิยม บิ๊กอายลายใหม่ล่าสุดWindy หรือ Twistสีบิ๊กอายที่นิยม บิ๊กอายลายใหม่ล่าสุด

Effect 18.5 ลายพายุหมุนสีสด มีค่าสายตาจ้า

สีบิ๊กอายที่นิยม บิ๊กอายลายใหม่ล่าสุด

สีบิ๊กอายที่นิยม บิ๊กอายลายใหม่ล่าสุด

สีบิ๊กอายที่นิยม บิ๊กอายลายใหม่ล่าสุด

สีบิ๊กอายที่นิยม บิ๊กอายลายใหม่ล่าสุด

สีบิ๊กอายที่นิยม บิ๊กอายลายใหม่ล่าสุด

สีบิ๊กอายที่นิยม บิ๊กอายลายใหม่ล่าสุด

สีบิ๊กอายที่นิยม บิ๊กอายลายใหม่ล่าสุด

สีบิ๊กอายที่นิยม บิ๊กอายลายใหม่ล่าสุดLove Love หรือ Heartสีบิ๊กอายที่นิยม บิ๊กอายลายใหม่ล่าสุด

Effect 18.5 ลายหัวใจสุดวิ๊ง สีสดใส มีสายตาเทากะน้ำตาล

สีบิ๊กอายที่นิยม บิ๊กอายลายใหม่ล่าสุด

สีบิ๊กอายที่นิยม บิ๊กอายลายใหม่ล่าสุด

สีบิ๊กอายที่นิยม บิ๊กอายลายใหม่ล่าสุด

สีบิ๊กอายที่นิยม บิ๊กอายลายใหม่ล่าสุด

สีบิ๊กอายที่นิยม บิ๊กอายลายใหม่ล่าสุด

สีบิ๊กอายที่นิยม บิ๊กอายลายใหม่ล่าสุด

สีบิ๊กอายที่นิยม บิ๊กอายลายใหม่ล่าสุดMoonlightสีบิ๊กอายที่นิยม บิ๊กอายลายใหม่ล่าสุด

Effect 18 มีค่าสายตาถึง -10.00

สีบิ๊กอายที่นิยม บิ๊กอายลายใหม่ล่าสุด

สีบิ๊กอายที่นิยม บิ๊กอายลายใหม่ล่าสุด

สีบิ๊กอายที่นิยม บิ๊กอายลายใหม่ล่าสุด

สีบิ๊กอายที่นิยม บิ๊กอายลายใหม่ล่าสุดCircleสีบิ๊กอายที่นิยม บิ๊กอายลายใหม่ล่าสุด

มีสีดำ และน้ำตาล Effect 17 มีค่าสายตาถึง -10.00

สีบิ๊กอายที่นิยม บิ๊กอายลายใหม่ล่าสุด

สีบิ๊กอายที่นิยม บิ๊กอายลายใหม่ล่าสุด

สีบิ๊กอายที่นิยม บิ๊กอายลายใหม่ล่าสุดTernadoสีบิ๊กอายที่นิยม บิ๊กอายลายใหม่ล่าสุด

Effect 19 ใหญ่สุดๆเลยจ้า มีค่าสายตาถึง -10.00

สีบิ๊กอายที่นิยม บิ๊กอายลายใหม่ล่าสุด

สีบิ๊กอายที่นิยม บิ๊กอายลายใหม่ล่าสุด

 

สีบิ๊กอายที่นิยม บิ๊กอายลายใหม่ล่าสุดSakuraสีบิ๊กอายที่นิยม บิ๊กอายลายใหม่ล่าสุด

Effect 18 สวยหวานต้องสีน้ำตาลรุ่นนี้เลยจ้า

ขึ้นปกนิตยสารชั้นนำของญี่ปุ่นเกือบทุกเล่มเลยล่ะ มีค่าสายตาจ้า

สีบิ๊กอายที่นิยม บิ๊กอายลายใหม่ล่าสุด

สีบิ๊กอายที่นิยม บิ๊กอายลายใหม่ล่าสุด

สีบิ๊กอายที่นิยม บิ๊กอายลายใหม่ล่าสุดCrystal สีบิ๊กอายที่นิยม บิ๊กอายลายใหม่ล่าสุด

Effect 18 เป็นประกายสีแจ่มมากๆ มีค่าสายตาถึง -10.00

สีบิ๊กอายที่นิยม บิ๊กอายลายใหม่ล่าสุด

สีบิ๊กอายที่นิยม บิ๊กอายลายใหม่ล่าสุด

สีบิ๊กอายที่นิยม บิ๊กอายลายใหม่ล่าสุด

สีบิ๊กอายที่นิยม บิ๊กอายลายใหม่ล่าสุด

      สีบิ๊กอายที่นิยม บิ๊กอายลายใหม่ล่าสุด

สีบิ๊กอายที่นิยม บิ๊กอายลายใหม่ล่าสุด

 

 

 สีบิ๊กอายที่นิยม บิ๊กอายลายใหม่ล่าสุดGossipสีบิ๊กอายที่นิยม บิ๊กอายลายใหม่ล่าสุด

3 Tone รุ่นใหม่ล่าสุด Eff.17

สีบิ๊กอายที่นิยม บิ๊กอายลายใหม่ล่าสุด

 

ฮิตสุดๆในญี่ปุ่น มีค่าสายตาถึง -6.00

Gossip สีฟ้า Sexy มากๆ

สีบิ๊กอายที่นิยม บิ๊กอายลายใหม่ล่าสุด

สีบิ๊กอายที่นิยม บิ๊กอายลายใหม่ล่าสุด

 

 

สีบิ๊กอายที่นิยม บิ๊กอายลายใหม่ล่าสุดBig Nudy Goldสีบิ๊กอายที่นิยม บิ๊กอายลายใหม่ล่าสุด

มีค่าสายตาถึง -10.00

สีบิ๊กอายที่นิยม บิ๊กอายลายใหม่ล่าสุด

 

สีบิ๊กอายที่นิยม บิ๊กอายลายใหม่ล่าสุดBig Nudy Sliverสีบิ๊กอายที่นิยม บิ๊กอายลายใหม่ล่าสุด

สีบิ๊กอายที่นิยม บิ๊กอายลายใหม่ล่าสุด

 

 

สีบิ๊กอายที่นิยม บิ๊กอายลายใหม่ล่าสุด

สีบิ๊กอายที่นิยม บิ๊กอายลายใหม่ล่าสุด Super Bling สีบิ๊กอายที่นิยม บิ๊กอายลายใหม่ล่าสุด

 

มีค่าสายตาถึง -10.00 Effect 18

 สีบิ๊กอายที่นิยม บิ๊กอายลายใหม่ล่าสุด

  

 

สีบิ๊กอายที่นิยม บิ๊กอายลายใหม่ล่าสุด

สีบิ๊กอายที่นิยม บิ๊กอายลายใหม่ล่าสุดBarbie BIGสีบิ๊กอายที่นิยม บิ๊กอายลายใหม่ล่าสุด

Barbie Big ฉลากใหม่ สวยงาม Effect 18

มีค่าสายตาถึง -6.00

สีบิ๊กอายที่นิยม บิ๊กอายลายใหม่ล่าสุด

สีบิ๊กอายที่นิยม บิ๊กอายลายใหม่ล่าสุด

มี 2 ลายนะจ๊ะ

สีบิ๊กอายที่นิยม บิ๊กอายลายใหม่ล่าสุด

สีดำลายสวย และใหญ่กว่า

รุ่น BT Black นะ 

สีบิ๊กอายที่นิยม บิ๊กอายลายใหม่ล่าสุด

เป็นรุ่นที่ใหญ่ แต่ใส่แล้ว แบ๊วแบบ หวานๆ

เพราะผิวของคอนแทคเลนส์จะมีความเงา

ตาเลยดูมีประกาย แวววาว วิ๊งๆ ปิ๊งๆ

 

 ต่างกับรุ่นสาหร่าย ที่ทำให้ตาโตเพียงอย่างเดียว

ค่าอมน้ำสูง เนื้อเลนส์ นิ่มมาก ใส่สบายด้วย

โรงงานนี้ของเค้าดีเจงๆใส่แล้วไม่เคยมีปัญหาเลยล่ะ

 

สีบิ๊กอายที่นิยม บิ๊กอายลายใหม่ล่าสุด

 

 

 

สีบิ๊กอายที่นิยม บิ๊กอายลายใหม่ล่าสุดAliceสีบิ๊กอายที่นิยม บิ๊กอายลายใหม่ล่าสุด

ธรรมชาติกว่านี้ไม่มีอีกแล้ววว

สีบิ๊กอายที่นิยม บิ๊กอายลายใหม่ล่าสุด

สีบิ๊กอายที่นิยม บิ๊กอายลายใหม่ล่าสุดสีบิ๊กอายที่นิยม บิ๊กอายลายใหม่ล่าสุด

สีบิ๊กอายที่นิยม บิ๊กอายลายใหม่ล่าสุดสีบิ๊กอายที่นิยม บิ๊กอายลายใหม่ล่าสุด

 

 

 

สีบิ๊กอายที่นิยม บิ๊กอายลายใหม่ล่าสุด

Kira Kira Sherbet หรือ

สีบิ๊กอายที่นิยม บิ๊กอายลายใหม่ล่าสุดNANAสีบิ๊กอายที่นิยม บิ๊กอายลายใหม่ล่าสุด

มีค่าสายตาถึง -10.00 ลายชัด สวย ขอบดำใหญ่และสีเข้ม

สีบิ๊กอายที่นิยม บิ๊กอายลายใหม่ล่าสุด

สีบิ๊กอายที่นิยม บิ๊กอายลายใหม่ล่าสุด

 

สีบิ๊กอายที่นิยม บิ๊กอายลายใหม่ล่าสุดHyper King สีบิ๊กอายที่นิยม บิ๊กอายลายใหม่ล่าสุด

Effect 18 หรือที่รู้จักกันมานานในชื่อ

สีบิ๊กอายที่นิยม บิ๊กอายลายใหม่ล่าสุดHyper Barbie มีค่าสายตาถึง -10.00

สีบิ๊กอายที่นิยม บิ๊กอายลายใหม่ล่าสุด

สีบิ๊กอายที่นิยม บิ๊กอายลายใหม่ล่าสุดLuna King Grayสีบิ๊กอายที่นิยม บิ๊กอายลายใหม่ล่าสุด

สีบิ๊กอายที่นิยม บิ๊กอายลายใหม่ล่าสุด

 

 

 

สีบิ๊กอายที่นิยม บิ๊กอายลายใหม่ล่าสุดLuna King Brown สีบิ๊กอายที่นิยม บิ๊กอายลายใหม่ล่าสุด

สีบิ๊กอายที่นิยม บิ๊กอายลายใหม่ล่าสุด

สีบิ๊กอายที่นิยม บิ๊กอายลายใหม่ล่าสุดLuna King Pinkสีบิ๊กอายที่นิยม บิ๊กอายลายใหม่ล่าสุด

สีบิ๊กอายที่นิยม บิ๊กอายลายใหม่ล่าสุด

สีบิ๊กอายที่นิยม บิ๊กอายลายใหม่ล่าสุด

สีบิ๊กอายที่นิยม บิ๊กอายลายใหม่ล่าสุดBig Nudyสีบิ๊กอายที่นิยม บิ๊กอายลายใหม่ล่าสุด

Effect 18 มีค่าสายตาถึง -10.00

สีบิ๊กอายที่นิยม บิ๊กอายลายใหม่ล่าสุด

Super Nudy Pink

สีชมพูหวานๆจ้า

สีบิ๊กอายที่นิยม บิ๊กอายลายใหม่ล่าสุด

สีบิ๊กอายที่นิยม บิ๊กอายลายใหม่ล่าสุดสีบิ๊กอายที่นิยม บิ๊กอายลายใหม่ล่าสุด

สีบิ๊กอายที่นิยม บิ๊กอายลายใหม่ล่าสุดสีบิ๊กอายที่นิยม บิ๊กอายลายใหม่ล่าสุด

เป็นเพื่อน Line กับเรา