หมวดหมู่
 
หน้าแรก  | ข่าววันนี้  | ประเด็นดัง  | กรรมการกลาง  | มุสลิมไทย  | เว็บบอร์ด  | โลกอาหรับ  | มุสลิมโลก  | ผู้หญิง  | สุขภาพ  | ฮาลาล  | 
แฟชั่นมุสลิม  | ชื่ออาหรับ  | เวลาละหมาด  | คลิบวิดีโอ
ค้นหา
หากมีคำค้นหลายตัว สามารถคั่นด้วย comma (,)
หน้าหลัก >> การศึกษา >> แหล่งข้อมูล ความรู้
พิมพ์หน้านี้  |  ส่งให้เพื่อน
ตัวอย่าง job description ฝ่าย it (ตัวอย่าง job description และ job specification )
คำค้น : ตัวอย่าง job description ฝ่าย it , ตัวอย่าง job description และ job specification

ตัวอย่าง job description ฝ่าย it (ตัวอย่าง job description และ job specification )

ตัวอย่าง Job Description สายงานเทคโนโลยีสารสนเทศ

(1/1)

Nostalgia:
ตัวอย่าง Job Description

สายงานเทคโนโลยีสารสนเทศ


ผู้จัดการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
ขอบเขตงาน :
1.   กำหนดนโยบายการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศให้เป็นไปในแนวทางเดียวกับนโยบายการดำเนินงานของบริษัท
2.   กำหนด มาตรฐานงานของระบบคอมพิวเตอร์ทั้งหมด อาทิ ฮาร์ดแวร์ ซอฟท์แวร์ และระบบเครือข่าย ฯลฯ ให้เหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท
3.   ควบ คุมดูแลการพัฒนาแอพพลิเคชั่นและซอฟท์แวร์ ทั้งของบริษัทพัฒนาเองหรือของบุคคลภายนอกให้สามารถตอบสนองความต้องการของผู้ ใช้งานของแต่ละหน่วยงาน
4.   ศึกษาวิทยาการใหม่ๆ ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อนำมาปรับปรุงและประยุกต์ใช้กับเทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัท
5.   ให้ความรู้ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และการใช้งานต่างๆ แก่ผู้ใช้คอมพิวเตอร์ภายในบริษัท

คุณสมบัติ :      
การศึกษา   :   ปริญญาตรีเทคโนโลยีสารสนเทศ
ประสบการณ์   :   ผ่านงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศไม่ต่ำกว่า 10 ปีหัวหน้าแผนกปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
ขอบเขตงาน :
1.   วางแผนการใช้คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงต่างๆ ให้เป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งบริษัท
2.   ดูแลจัดซื้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์
3.   ควบคุมดูแบการแก้ไขปัญหาและบำรุงรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ รวมทั้งให้คำแนะนำในด้านการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์
4.   ติดตามเทคโนโลยีใหม่ๆ ทางด้านฮาร์ดแวร์เพื่อนำมาประยุกต์ใช้งานในบริษัท

คุณสมบัติ :      
การศึกษา   :   ปริญญาตรีคอมพิวเตอร์
ประสบการณ์   :   ผ่านงานด้านการดูแลอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ไม่ต่ำกว่า 5 ปีหัวหน้าแผนกพัฒนาระบบ
ขอบเขตงาน :
1.   วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับระบวนการทำงานและความต้องการพัฒนาโปรแกรมและซอฟท์แวร์ต่างๆ ของผู้ใช้งานคอมพิวเตอร์
2.   ควบ คุมดูแลนักพัฒนาระบบหรือนักเขียนโปรแกรมในการวิเคราะห์ระบบ การพัฒนาการทดสอบและประเมินผลซอฟท์แวร์ รวมทั้งจัดเตรียมคู่มือการใช้งานเพื่อตอนสนองความต้องการของผู้ใช้งาน
3.   ให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้งานโปรแกรมหรือซอฟท์แวร์ต่างๆ แก่ผู้ใช้งาน
4.   อาจเข้าร่วมประเมินผลซอฟท์แวร์และแอพพลิเคชั่นที่ได้รับการเสนอขายจากบุคคลภายนอก

คุณสมบัติ :      
การศึกษา   :   ปริญญาตรีเทคโนโลยีสารสนเทศ
ประสบการณ์   :   ผ่านงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศไม่ต่ำกว่า 7 ปี


เจ้าหน้าที่สนับสนุนทางเทคนิค
ขอบเขตงาน :
1.   ให้คำแนะนำผู้ใช้งานทางด้านซอฟท์แวร์และฮาร์ดแวร์
2.   ร่วมพิจารณาในการจัดซื้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์และซอฟท์แวร์มาตรฐาน
3.   ดูแลระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของบริษัท อาทิ ระบบ LAN อีเมล์ อินเตอร์เน็ต อิทราเน็ต
4.   ดูแลระบบบริหารระบบฐานข้อมูลของบริษัท รวมทั้งสำรองข้อมูลในฐานข้อมูลของระบบงานทั้งหมด

คุณสมบัติ :      
การศึกษา   :   ปริญญาตรีคอมพิวเตอร์
ประสบการณ์   :   ผ่านงานด้านการบริหารเครือข่ายและฐานข้อมูลไม่ต่ำกว่า 2 ปีนักเขียนโปรแกรม
ขอบเขตงาน :
1.   เขียน ทดสอบ และติดตั้งโปรแกรมคอมพิวเตอร์และซอฟท์แวร์ต่งๆ ให้แก่ผู้ใช้งาน
2.   จัดเตรียมคู่มือการใช้งานคอมพิวเตอร์
3.   อบรมการใช้งานโปรแกรมและซอฟท์แวร์ให้แก่ผู้ใช้งานคอมพิวเตอร์ รวมทั้งช่วยแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างการใช้งาน

คุณสมบัติ :      
การศึกษา   :   ปริญญาตรีคอมพิวเตอร์
ประสบการณ์   :   


นักวิเคราะห์ระบบ
ขอบเขตงาน :
1.   เก็บรวบรวมและวิเคราะห์ความต้องการของผู้ใช้งานคอมพิวเตอร์ เพื่อนำไปใช้ในการวิเคราะห์และออกแบบระบบ
2.   ร่วมกับนักเขียนโปรแกรมในการเขียนและทดสอบการใช้งานของโปรแกรมคอมพิวเตอร์
3.   เตรียมเอกสารต่างๆ เกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์ และอบรมการใช้โปรแกรมให้แก่ผู้ใช้งาน

คุณสมบัติ :      
การศึกษา   :   ปริญญาตรีคอมพิวเตอร์
ประสบการณ์   :   ผ่านงานด้านการเขียนโปรแกรมและวิเคราะห์ระบบไม่ต่ำกว่า 5 ปี

-------------------------

IT Manager Job Description

คำบรรยายลักษณะงาน ตำแหน่งผู้จัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
 
บทบาท หน้าที่ และความสามารถประจำตำแหน่ง (Role-Specific Competencies)

ด้านเครือข่าย (Networking)

 • วางแผนการติดตั้งและปรับปรุงระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
 • จัดให้มีระบบรักษาความปลอดภัยในเครือข่ายตามนโยบายของบริษัท
 • ดูแล บำรุงรักษาและบริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐานระบบเครือข่าย
 • ดูแลและบริหารจัดการการเชื่อมต่อโครงข่ายคอมพิวเตอร์ระยะไกล (WAN)

ด้านโทรศัพท์ (Telephony)

 • บริหารจัดการการใช้งานระบบโทรศัพท์ในองค์กรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
 • ดูแล บำรุงรักษาระบบโทรศัพท์ให้พร้อมใช้งานอยู่ตลอดเวลา

ด้านการบำรุงรักษา (Maintenance)

 • ดูแลและบริหารจัดการบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์ ทั้งซอฟท์แวร์/ฮาร์ดแวร์

ด้านการฝึกอบรม (Training)

 • ส่งเสริมและสนับสนุนการฝึกอบรมทางด้านคอมพิวเตอร์แก่ผู้ใช้งาน

ด้านระบบภายใน (Internal Systems)

 • ดูแลการแก้ปัญหา การสำรองข้อมูล การกู้คืนระบบ และจัดหาผู้เชี่ยวชาญมาสนับสนุนเมื่อมีความจำเป็น
 • ประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับระบบคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย

ด้านการจัดการแก้ไขปัญหาและให้คำปรึกษา (Help Desk Administration)

 • ตอบสนองความต้องการใช้งานระบบให้ความช่วยเหลือที่เพิ่มขึ้น
 • ช่วยแก้ไขปัญหาและให้คำปรึกษาการใช้งานคอมพิวเตอร์แก่ผู้ใช้งานให้ทันเวลาโดยมิให้งานเสียหาย

ด้านการจัดการทรัพยากรคอมพิวเตอร์ (Asset Management)

 • บริหารจัดการการจัดซื้อซอฟท์แวร์และฮาร์ดแวร์ รวมทั้งสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ขาย
 • จัดให้มีทรัพยากรคอมพิวเตอร์ใช้งานในหน่วยงานอย่างเพียงพอ

ความสามารถในการบริหาร /การจัดการ (Career Path Core Competencies)

ด้านการสื่อสารในหน่วยงาน

 • จัดให้มีการประชุมในทีมงานอย่างสม่ำเสมอเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฎิบัติงาน
 • แจ้งข่าวความเคลื่อนไหวในองค์กรทั้งเรื่องทั่วไปและเรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศให้แก่ทีมงาน
 • นำเสนอข้อมูลข่าวสารและกิจกรรมการปฎิบัติงานให้หน่วยงานอื่นได้รับรู้
 • นำเสนอความก้าวหน้าในวงการเทคโนโลยีสารสนเทศแก่องค์กรอย่างสม่ำเสมอ

ด้านการจัดการ

 • มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปรับปรุง เปลี่ยนแปลงในงานที่รับผิดชอบ
 • สนับสนุนงานด้านไอทีตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บริหาร
 • รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์แนวโน้มกฎหมายทางด้านไอที เพื่อกำหนดเป็นมาตรฐานสำหรับใช้ในองค์กรให้สอดคล้องกับกฎหมายดังกล่าว

คุณลักษณะอื่น ๆ

ความเป็นผู้นำ (Leadership)

การทำงานเป็นทีม (Teamwork)

---------------------------------- sakchaiwongwichai.blogspot.com

บทความที่คุณอาจกำลังค้นหา:-
   
   
    เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง :-
  คำค้น: ตัวอย่าง job description ฝ่าย it, ตัวอย่าง job description และ job specification
  สมองสดใส สมองดีด้วยอากาศบริสุทธิ์
  ทำให้สมองปลอดโปร่งได้ด้วยการเคี้ยวหมากฝรั่ง
  การแก้กรรม การสะเดาะเคราะห์ เพื่อให้ร่ำรวย
  ประโยฃน์ของชามะเขือพวง
   สุขภาพดีด้วยถั่ว ประโยชน์ของถั่ว
   วิธีรักษาผิวหน้าจากแสงแดดอย่างไรดี?
   เคี้ยวช้า ฉลาดขึ้น สุขภาพดี
   ลดไขมัน เผาผลาญหุ่นดีทำไงมาดู
   ร้อนนี้ เสาวรส ดับร้อนกันดีกว่า
   กลิ่นปากมาจากอะไรได้บ้าง
   
    เนื้อหาที่คุณอาจกำลังค้นหา :-
  คำค้น:
  สำนักข่าวมุสลิมไทยโพสต์
  สารบัญเว็บไซต์ Muslimthaipost.com
  SubDomain หน้าหลัก