โรคสะเก็ดเงินคือ >> การรักษาโรคสะเก็ดเงิน โดยแพทย์ !!

30 มีค. 54     107

โรคสะเก็ดเงินคือ
 

เรียบเรียงโดย นพ.พีระพัชร์ นิ่มกุลรัตน์ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญโรคผิวหนัง

           สะเก็ดเงินเป็นโรคผิวหนังชนิดหนึ่งที่พบได้บ่อยและก่อให้เกิดความเครียดต่อผู้ป่วยอย่างมากทั้งในระยะสั้นและระยะยาว ผู้ป่วยส่วนใหญ่ยังขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคนี้อยู่ ในตอนแรกนี้จะคุยให้ฟังถึงโรคนี้อย่างคร่าวๆ เสียก่อน

           สะเก็ดเงินเป็นโรคผิวหนังชนิดหนึ่ง ซึ่งมีลักษณะสำคัญคือ เป็นปื้นนูนแดงปกคลุมด้วยสะเก็ดสีเทาเงิน ปื้นแดงนี้มักพบบริเวณข้อศอก เข่า หลังส่วนล่าง และหนังศีรษะ แต่อาจพบผื่นที่ผิวหนังบริเวณใดของร่างกาย ก็ได้รวมทั้งที่เล็บ ในกรณีที่ผื่นสะเก็ดเงิน  เกิดขึ้นในบริเวณข้อพับต่างๆ เช่น ขาหนีบ รักแร้ อวัยวะสืบพันธุ์ ภายนอก และใต้ฐานเต้านมในผู้หญิง ก็มักจะมีลักษณะต่างจากลักษณะข้างต้นคือ ผื่นจะมีสะเก็ดค่อนข้างน้อย หรือไม่มีเลยและพื้นผิวค่อนข้างมัน โดยทั่วไปผื่นสะเก็ดเงินมักไม่พบที่บริเวณใบหน้า นอกจากนี้เมื่อผื่น สะเก็ดเงินหายแล้ว จะไม่มีรอยแผลเป็นหลงเหลืออยู่ และน้อยรายมากที่จะทำให้เกิดผมร่วง อย่างไรก็ดี อาจมี ร่องรอยการเปลี่ยนแปลงของสีผิวหนังในบริเวณที่เคยเป็นผื่นสะเก็ดเงินมาก่อน หลงเหลืออยู่แต่ก็จะค่อยๆ กลับเป็นปกติเมื่อเวลาผ่านไป

           สะเก็ดเงินเป็นโรคที่พบได้บ่อยประมาณร้อยละ 2  ของประชากรที่อยู่ในวัยผู้ใหญ่ สาเหตุที่แท้จริงยัง ไม่เป็นที่ทราบแน่ชัด แต่ผลที่เกิดขึ้นกับผิวหนัง คือมีการแบ่งตัวของเซลล์ผิวหนังเร็วขึ้นกว่าปกติ และทำให้ ผิวหนังบริเวณที่เป็นผื่นมีความหนากว่าผิวหนังปกติ สาเหตุหนึ่งที่เชื่อว่าทำให้เกิดโรคสะเก็ดเงิน คือการตอบ สนองทางภูมิคุ้มกันอย่างผิดปกติต่อองค์ประกอบบางอย่างของผิวหนัง แต่สาเหตุที่แท้จริงยังไม่เป็นที่ทราบ แน่ชัดและอยู่ในระหว่างการศึกษาค้นคว้าอย่างกว้างขวาง

           ปัจจัยทางพันธุกรรมก็อาจมีส่วนเกี่ยวข้อง เนื่องจากพบว่ามีเพียงสมาชิกในบางครอบครัวเท่านั้นที่ป่วย เป็นโรคนี้ และพบ และพบว่าประมาณครึ่งหนึ่งของผู้ป่วยโรคสะเก็ดเงิน จะมีสมาชิกอย่างน้อยหนึ่งคนในเครือญาติที่ป่วยเป็นโรคนี้เช่นเดียวกัน

            การเกิดผื่นมักเริ่มจากมีปัจจัยบางอย่างมากระตุ้น ได้แก่ อารมณ์เครียด การบาดเจ็บของผิวหนัง (รอย ฉีกขาด รอยแกะ รอยเกา เป็นต้น) อาการเจ็บคอที่เกิดจากเชื้อสเตร็ปโตคอคคัส การเปลี่ยนแปลงระดับ ฮอร์โมน (ผื่นมักเริ่มเกิดในช่วงแตกเนื้อหนุ่มหรือเป็นสาว) และยาบางชนิด (พบได้น้อย) ผู้ป่วยโรคสะเก็ดเงิน จึงควรหลีกเลี่ยงปัจจัยต่างๆ ดังกล่าวข้างต้นเท่าที่จะสามารถทำได้ อย่างไรก็ดีน่าจะมีปัจจัยอื่นๆ นอกเหนือ จากที่กล่าวมาแต่ยังไม่ได้รับการยืนยัน

          ผู้ป่วยโรคสะเก็ดเงินไม่จำเป็นต้องได้รับสารอาหารพิเศษ เนื่องจากกระบวนการเกิดโรคนี้ไม่ได้มีความ สัมพันธ์กับสารอาหารชนิดใดชนิดหนึ่งเป็นพิเศษ ในกรณีที่ผู้ป่วยค่อนข้างอ้วนอาจจะต้อง พิจารณาควบคุม น้ำหนักเนื่องจากจะทำให้เกิดความยากลำบากในการดูแลรักษาผื่นที่เกิดตามรอยพับต่างๆ ของผิวหนัง

          การดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ในปริมาณไม่มากสามารถกระทำได้ ไม่เป็นข้อห้าม และไม่มีผลต่อ การดำเนินโรค แต่อาจมีผลต่อการรักษาด้วยตัวยาบางชนิด อย่างไรก็ตามดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอร์ใน ปริมาณที่มากเกินไปจะทำให้ผื่นสะเก็ดเงินกำเริบหรือเห่อได้ โดยทั่วไปแล้วผู้ป่วยโรคสะเก็ดเงิน  ควรหลีกเลี่ยงเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์

          สะเก็ดเงินไม่ใช่โรคภูมิแพ้และไม่สามารถติดต่อไปยังผู้อื่นได้เนื่องจากไม่ใช่โรคติดเชื้อ สะเก็ดเงิน อาจดีขึ้นหรือแย่ลงได้ในช่วงตั้งครรภ์ แต่ไม่มีอันตรายต่อตัวมารดาและทารก

          ถึงแม้ว่าบุตรของผู้ป่วยโรคสะเก็ดเงินมีแนวโน้มสูงกว่าคนทั่วไปที่จะป่วยเป็นโรคนี้ แต่ก็ไม่จำเป็นที่ บุตรของผู้ป่วยทุกรายจะต้องเกิดผื่น ถ้าบิดาป่วยเป็นโรคสะเก็ดเงิน บุตรของผู้ป่วยมีโอกาสที่จะเป็นโรคมี เพียง 1 ใน 3 แต่ถ้ามารดาป่วยเป็นโรคนี้ บุตรของผู้ป่วยมีโอกาส เพียง 1 ใน 5 เท่านั้น

          ขอบเขตการเกิดผื่นค่อนข้างจะผันแปร และแตกต่างออกไปในผู้ป่วยแต่ละคน ในกรณีที่ไม่ได้รับการ รักษาผื่นอาจหายเป็นปกติได้เอง อย่างไรก็ดี ผื่นก็ยังมีโอกาสที่จะกลับเป็นซ้ำได้อีกทุกเมื่อ แม้ว่าผื่นจะหาย ไปเป็นเวลานานหลายปีแล้วก็ตาม

           การรักษาโรคสะเก็ดเงินมีหลายวิธีและยังคงมีการค้นคว้าถึงการรักษาวิธีใหม่อยู่อย่างต่อเนื่อง การ รักษาแต่ละวิธีจะมีความเหมาะสมในผู้ป่วยแต่ละราย

ที่มา  www.ram-hosp.co.th

เป็นเพื่อน Line กับเรา