ประกันสังคม มาตรา 40 ใหม่ - สมัครประกันสังคมมาตรา39

30 เมย. 54     1137

ท่านสามารถคลิกเลือกเนื้อหา ผู้ประกันตนมาตรา 39  ได้โดยการคลิกจากหัวข้อด้านล่าง

page 1 of
ประกันสังคม มาตรา 40 ใหม่ - สมัครประกันสังคมมาตรา39 กรณีออกจากงานเกิน 6 เดือน แต่อยากเข้าประกันต่อจะทำได้หรือไม่
ประกันสังคม มาตรา 40 ใหม่ - สมัครประกันสังคมมาตรา39 ถ้านายจ้างไม่จ้างถึงอายุครบ 55 ปี จะทำอย่างไร
ประกันสังคม มาตรา 40 ใหม่ - สมัครประกันสังคมมาตรา39 กรณีเป็นผู้ประกันตนมาตรา 39 อยู่ แล้วลาออกไปเป็นผู้ประกันตนมาตรา 33 ได้ 1 เดือนถ้าจะกลับเข้าม
ประกันสังคม มาตรา 40 ใหม่ - สมัครประกันสังคมมาตรา39 ผู้ประกันตนที่ส่งเงินสมทบโดยสมัครใจตามมาตรา 39 จะขาดสิทธิคุ้มครองเมื่อใด
ประกันสังคม มาตรา 40 ใหม่ - สมัครประกันสังคมมาตรา39 ผู้ประกันตนได้เข้าทำงานใหม่ตอนอายุ 61 ปี จะสามารถสมัครเป็นผู้ประกันตนได้หรือไม่
ประกันสังคม มาตรา 40 ใหม่ - สมัครประกันสังคมมาตรา39 การสมัครเป็นผู้ประกันตนโดยสมัครใจตามมาตรา 39 จะสมัครได้ที่ใด และใช้หลักฐานอะไรบ้าง
ประกันสังคม มาตรา 40 ใหม่ - สมัครประกันสังคมมาตรา39 จะสมัครเป็นผู้ประกันตนมาตรา 39 มีหลักเกณฑ์อย่างไรบ้าง
ประกันสังคม มาตรา 40 ใหม่ - สมัครประกันสังคมมาตรา39 ทำไมการคำนวณเงินสมทบจะต้องคิดจากฐาน 4,800 บาท ทุกคนถ้าหากเงินเดือนที่ลูกจ้างได้รับไม่ถึง 4,800
ประกันสังคม มาตรา 40 ใหม่ - สมัครประกันสังคมมาตรา39 ทำไมผู้ประกันตนมาตรา 39 ต้องส่งเงินสมทบส่วนของนายจ้างด้วย
ประกันสังคม มาตรา 40 ใหม่ - สมัครประกันสังคมมาตรา39 เมื่อสมัครเป็นผู้ประกันตนมาตรา 39 แล้วจะจ่ายเงินสมทบได้ที่ใดบ้าง
ประกันสังคม มาตรา 40 ใหม่ - สมัครประกันสังคมมาตรา39 ผู้ถูกเลิกจ้าง อยากให้ประกันสังคมขยายระยะเวลาการสมัครเป็นผู้ประกันตนมาตรา 39 ให้มากกว่า 6
ประกันสังคม มาตรา 40 ใหม่ - สมัครประกันสังคมมาตรา39 ลูกจ้างลาออกมาเกิน 6 เดือน จะต้องทำอย่างไรถ้าสมัครมาตรา 39
ประกันสังคม มาตรา 40 ใหม่ - สมัครประกันสังคมมาตรา39 ผู้ประกันตนที่ลาออกจากมาตรา 33 แล้วจะสมัครในมาตรา 39 ได้หรือไม่
ประกันสังคม มาตรา 40 ใหม่ - สมัครประกันสังคมมาตรา39 ลูกจ้างอายุครบ 60 ปี นายจ้างให้ออกจากงานเพราะเกษียณอายุจะมาสมัครเป็นผู้ประกันตนมาตรา 39 ได้
ประกันสังคม มาตรา 40 ใหม่ - สมัครประกันสังคมมาตรา39 สาเหตุที่ทำให้สิ้นสุดความเป็นผู้ประกันตนมาตรา 39 มีอะไรบ้าง
ประกันสังคม มาตรา 40 ใหม่ - สมัครประกันสังคมมาตรา39 พนักงานที่สิ้นสุดการเป็นลูกจ้าง แต่ต้องการส่งประกันสังคมเอง
ประกันสังคม มาตรา 40 ใหม่ - สมัครประกันสังคมมาตรา39 สอบถามกรณีเป็นผู้ประกันตนมาตรา 39 อยู่แล้ว และมีการลาออกไปเป็นผู้ประกันตนมาตรา 33 ได้ 1 เดือน

ท่านสามารถคลิกเลือกเนื้อหา ผู้ประกันตนมาตรา 40  ได้โดยการคลิกจากหัวข้อด้านล่าง

ประกันสังคม มาตรา 40 ใหม่ - สมัครประกันสังคมมาตรา39 กรณีจะรับเงินบำเหน็จชราภาพ ผู้ประกันตนจะต้องมีอายุเท่าไร
ประกันสังคม มาตรา 40 ใหม่ - สมัครประกันสังคมมาตรา39 สิทธิประโยชน์ของผู้ประกันตนตามมาตรา 40 ได้รับอะไรบ้าง
ประกันสังคม มาตรา 40 ใหม่ - สมัครประกันสังคมมาตรา39 มาตรา 40 คุ้มครองอะไรบ้าง
ประกันสังคม มาตรา 40 ใหม่ - สมัครประกันสังคมมาตรา39 ถ้าสมัครมาตรา 40 อยู่ ต่อมาได้งานทำและได้เข้าในมาตรา 33
ประกันสังคม มาตรา 40 ใหม่ - สมัครประกันสังคมมาตรา39 รัฐบาลจะจ่ายสมทบให้กี่เดือน กี่ปี ทำไมไม่จ่ายให้ตลอด
ประกันสังคม มาตรา 40 ใหม่ - สมัครประกันสังคมมาตรา39 ใครสมัคร มาตรา 40 ได้บ้าง (คุณสมบัติเมื่อปรับปรุงใหม่แล้ว)
ประกันสังคม มาตรา 40 ใหม่ - สมัครประกันสังคมมาตรา39 ปัจจุบันสามารถที่จะสมัครมาตรา 40 และจ่ายเงินสมทบได้เลยหรือไม่
ประกันสังคม มาตรา 40 ใหม่ - สมัครประกันสังคมมาตรา39 สามารถนำส่งเงินมาตรา 40 ล่วงหน้าได้หรือไม่
ประกันสังคม มาตรา 40 ใหม่ - สมัครประกันสังคมมาตรา39 การจ่ายเงินสมทบจะมีการจ่ายเงินย้อนหลังได้หรือไม่
ประกันสังคม มาตรา 40 ใหม่ - สมัครประกันสังคมมาตรา39 การสมัครมาตรา 40 สามารถจะสมัครที่ไหนบ้างและใช้เอกสารอะไร
ประกันสังคม มาตรา 40 ใหม่ - สมัครประกันสังคมมาตรา39 ทำไมมาตรา 40 ถึงไม่คุ้มครองในเรื่องสิทธิการรักษาพยาบาล
ประกันสังคม มาตรา 40 ใหม่ - สมัครประกันสังคมมาตรา39 มาตรา 40 ตัวใหม่จะเริ่มเมื่อใด แน่นอนหรือไม่
ประกันสังคม มาตรา 40 ใหม่ - สมัครประกันสังคมมาตรา39 ผู้ที่ทุพพลภาพอยู่แล้ว สมัครได้หรือไม่
ประกันสังคม มาตรา 40 ใหม่ - สมัครประกันสังคมมาตรา39 ประชาชนที่เป็นเกษตรกรต้องการมีประกันสังคมทางภาคเกษตร หรือไม่
ประกันสังคม มาตรา 40 ใหม่ - สมัครประกันสังคมมาตรา39 ในกรณีที่เป็นสื่อทางวิทยุมีผู้สนใจที่อยากจะทำประกันสังคม แต่ทำงานอิสระไม่เป็นลูกจ้าง

 
ที่มา  www.sso.go.th

เป็นเพื่อน Line กับเรา