หมวดหมู่
หน้าหลัก       ยินดีต้อนรับสู่คลังความรู้มุสลิมไทยโพสต์

วิธีลดความอ้วนที่ได้ผลเร็วที่สุด วิธีลดความอ้วน ภายใน 7 วัน วิธีลดความอ้วนแบบธรรมชาติ วิธีลดความอ้วนภายใน3วัน วิธีลดความอ้วนของผู้ชาย ภาษาอาหรับที่เจอบ่อย      คำง่ายๆภาษาอาหรับ    ศัพท์เกาหลีแบ่งเป็นหมวด    คำศัพท์เกาหลี เรียกญาติ    ศัพท์เกาหลีง่ายๆ     
   คำศัพท์ญี่ปุ่น เรียกญาติ    วันเดือนปีในภาษามลายู    การเขียนวันเดือนปีในภาษามลายู    ศัพท์ยาวี    ศัพท์ญี่ปุ่นแบ่งเป็นหมวด     ภาษาไทยน่ารู้    
สระ 32 ตัว    ซาร่า ปาทาน    ขวัญกมล ปาทาน    น.ส.ขวัญกมล ปาทาน     ศัพท์อาหรับที่เจอบ่อย ศัพท์ญี่ปุ่นง่ายๆ  

 


ค้นหา
หากมีคำค้นหลายตัว สามารถคั่นด้วย comma (,)
หน้าหลัก >> การศึกษา >> วิทยาศาสตร์
พิมพ์หน้านี้  |  ส่งให้เพื่อน
ข้อสอบไฮโดรคาร์บอน ข้อสอบสารประกอบไฮโดรคาร์บอน แบบทดสอบสารประกอบไฮโดรคาร์บอน
คำค้น : ไฮโดรคาร์บอน
Question Excerpt From ทดสอบการเรียกชื่อสารประกอบไฮโดรคาร์บอน
Q.1) 

ข้อใดเรียกชื่อสารประกอบไฮโดรคาร์บอนนี้มีชื่อแบบ IUPAC ได้ถูกต้อง
         
            A.
B.
C.
D.
Q.2)  ข้อใดเรียกชื่อสารประกอบไฮโดรคาร์บอนนี้มีชื่อแบบ IUPAC ได้ถูกต้อง

              


A.
B.
C.
D.
Q.3)  ข้อใดเรียกชื่อสารประกอบไฮโดรคาร์บอนนี้มีชื่อแบบ IUPAC ได้ถูกต้อง

        


A.
B.
C.
D.
Q.4)  ข้อใดเรียกชื่อสารประกอบไฮโดรคาร์บอนนี้มีชื่อแบบ IUPAC ได้ถูกต้อง
                  
           


A.
B.
C.
D.
Q.5)  ข้อใดเรียกชื่อสารประกอบไฮโดรคาร์บอนนี้มีชื่อแบบ IUPAC ได้ถูกต้อง
        
                 


A.
B.
C.
D.
Q.6)  ข้อใดเรียกชื่อสารประกอบไฮโดรคาร์บอนนี้มีชื่อแบบ IUPAC ได้ถูกต้อง
     
             


A.
B.
C.
D.
Q.7)  ข้อใดเรียกชื่อสารประกอบไฮโดรคาร์บอนนี้มีชื่อแบบ IUPAC ได้ถูกต้อง

      


A.
B.
C.
D.
Q.8)  ข้อใดเรียกชื่อสารประกอบไฮโดรคาร์บอนนี้มีชื่อแบบ IUPAC ได้ถูกต้อง

           


A.
B.
C.
D.
Q.9)  ข้อใดเรียกชื่อสารประกอบไฮโดรคาร์บอนนี้มีชื่อแบบ IUPAC ได้ถูกต้อง

                


A.
B.
C.
D.
Q.10)  ข้อใดเรียกชื่อสารประกอบไฮโดรคาร์บอนนี้มีชื่อแบบ IUPAC ได้ถูกต้อง

          


A.
B.
C.
D.

------------

  ข้อใดเป็นธาตุที่เป็นองค์ประกอบในร่างกายของนักเรียน

         ก.      C  กับ  H             ข.      C  กับ  O             ค.      C,  H   กับ  O      ง.      C,  H   O  และ  N

         เมื่อโปรตีนถูกย่อยสลายจนถึงขั้นสุดท้ายจะได้สารใด

         ก.      กลีเซอรอล           ข.      เพปไทด์              ค.      กรดอะมิโน           ง.      ธาตุ  N,  H,  C,  O

         เมื่อกินอาหารโปรตีนเข้าไปจะขับถ่ายออกจากร่างกายในรูปของสารประกอบใด

         ก.      กรดอะมิโน           ข.      ยูเรีย                    ค.      กลูโคส               ง.      กรดไขมัน

         การฉีดกลูโคสให้ให้กับคนไข้ที่มีอาการเพลีย  จะมีผลแตกต่างจากการให้คนไข้รับประทานอาหารพวก

         แป้งอย่างไร

         ก.      มีผลเหมือนกัน  เพราะแป้งก็มีกลูโคสเช่นเดียว

         ข.      มีผลต่างกัน  เพราะแป้งกับกลูโคสเป็นสารต่างกัน

         ค.      มีผลต่างกัน  เพราะกลูโคสจากการฉีดเข้าไปจะได้นำไปใช้ทันที

         ง.      มีผลต่างกัน เพราะแป้งให้กลูโคสปริมาณมากเกินไป

         วัวควายกินหญ้าเป็นอาหาร  เอนไซม์ ที่ช่วยย่อย  จะเร่งปฏิกิริยาไฮโดรลิซิสของสารใดและจะได้สารใด เป็นผลิตภัณฑ์  ตามลำดับ

         ก.      แป้ง – กลูโคส                       ข.      เซลลูโลส – กลูโคส

         ค.      น้ำตาลซูโครส – เซลลูโลส     ง.      ไดแซ็กคาไรด์ – มอนอแซ็กคาไรด์

         เหตุใดเมื่อเคี้ยวหรือ อมข้าวไว้ในปากนาน ๆ จึงรู้สึกมีรสหวาน

         ก.      น้ำลายมีเอนไซม์อะไมเลสย่อยแป้งให้เป็นน้ำตาลมอลโตส

         ข.      น้ำลายมีเอนไซม์อะไมเลสย่อยแป้งให้เป็นน้ำตาลกลูโคส

         ค.      น้ำลายมีฤทธิ์เปลี่ยนแป้งเป็นน้ำตาลซูโครส

         ง.      ถูกทุกข้อ

         สารในข้อใด ไม่ใช่ สารชีวโมเลกุล  หรือ ส่วนประกอบของสารชีวโมเลกุล

         ก.      กรดอะมิโน           ข.      กรดไขมัน             ค.      กลีเซอรอล          ง.      สบู่

         ข้อใดมีความสัมพันธ์กันไม่เป็นไปในทางเดียวกัน

         ก.      กลูโคส – แป้ง                                        ข.      โปรตีน – กรดอะมิโน

         ค.      กรดไขมัน – น้ำมัน                                  ง.      ทั้ง ข และ ค

         สารในข้อใดควรมีมวลโมเลกุลน้อยที่สุด

         ก.      แป้ง                                                        ข.      กรดไขมัน

         ค.      โปรตีน                                                   ง.      เอนไซม์

         สารในข้อใดมีธาตุเป็นองค์ประกอบต่างกัน

         1.      กลูโคส – ไขมัน                                       2.      กรดอะมิโน – กลูโคส    

         3.      เอนไซม์ – กรดอะมิโน                             4.      แป้ง – โปรตีน

         ก.      2,  4                    ข.      1,  4                    ค.      1,  3                    ง.      2,  3

         สารชีวโมเลกุลในข้อใด  ละลายน้ำได้

         ก.      ไขมัน และโปรตีน           ข.      แป้งและเอนไซม์            ค.      ไขมันและแป้ง      ง.      ไม่สารใด

         สารชีวโมเลกุลในชนิดใดที่โครงสร้างมีแรงยึดเหนี่ยวกันมากมาย

         ก.      แป้ง                              ข.      โปรตีน                         ค.      กรดอะมิโน           ง.      ไขมัน

         เอนไซม์เป็นสารประเภทใด

         ก.      กรดอะมิโน                    ข.      พอลิเพปไทด์                ค.      ไขมัน          ง.      โปรตีน

         สารอาหารในข้อใดที่มีธาตุเป็นองค์ประกอบเหมือนกัน  แต่การจัดเรียงตัวของอะตอมของโครงสร้าง

         ต่างกัน

         ก.      นมสด – น้ำกะทิ                                      ข.      ข้าวสุก – เนื้อหมู           

         ค.      น้ำผึ้ง – นมข้นหวาน                                ง.      ปลาทู – ถั่วเหลือง

         ไขมันเป็นสารประกอบประเภทใด

         ก.      ไฮโดรคาร์บอนชนิดอิ่มตัว                        ข.      ไฮโดรคาร์บอนชนิดไม่อิ่มตัว

         ค.      แอลกอฮอล์                                                    ง.      เอสเทอร์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ใช้ภาพต่อไปนี้ตอบคำถาม

         บริเวณใดของพื้นผิวโลก   ที่มี  น้ำมันและกาซ  ตามลำดับ

         ก.      E  และ D             ข.      A   และ  B           ค.      C  และ  B            ง.      B  และ  A

         บริเวณ  C  คือ  อะไร

         ก.      น้ำมัน          ข.      กาซธรรมชาติ      ค.      น้ำ                       ง.      หิน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ใช้ข้อมูลจากรูปภาพต่อไปนี้ตอบคำถามข้อ 18 – 20

         กาซและน้ำมันอยู่บริเวณใด

         ก.      B  และ  C            ข.      C  และ  D            ค.      D  และ  E           ง.      C  และ  E

         น้ำและน้ำมันควรเป็นบริเวณใด

         ก.      E  และ  D            ข.      D  และ  C            ค.      D  และ  E           ง.      C  และ  D

         บริเวณใดควรเป็นหิน

         ก.      A  และ  B            ข.      C  และ  B            ค.      E  และ  D           ง.      C  และ  E

         ข้อใดกล่าวถึงปิโตรเลียมได้ถูกต้อง

         (1)     เป็นของผสม                          (2)    เป็นกาซ     

         (3)     เป็นของเหลวข้น                     (4)    เป็นไฮโดรคาร์บอนหลายชนิด

         ก.      1,2                      ข.      1,3                     ค.      1,3,4                   ง.      1,2,3,4

         น้ำมันปิโตรเลียม  หมายถึงข้อใด

         ก.      น้ำมันดิบซึ่งมีสารประกอบไฮโดรคาร์บอนหลายชนิดปนกันอยู่ใช้ประโยชน์ได้หลากหลาย

         ข.      ของผสมของสารประกอบไฮโดรคาร์บอนชนิดที่เป็นเชื้อเพลิง

         ค.      กาซที่ได้จากพืชหรือสัตว์ ที่ตายในทะเลนับเป็นเวลาล้าน ๆ ปี

         ง.      สารประกอบไฮโดรคาร์บอนชนิดต่าง  ๆ  ซึ่งได้จากการกลั้นลำดับส่วนของน้ำมันดิบ

         การสำรวจแหล่งปิโตรเลียมโดยการวัดทางธรณีวิทยาพื้นผิวทำให้ได้ข้อมูลใด

         ก.      ความลึกของชั้นหิน  และความกว้างของแอ่ง

         ข.      มีโอกาสพบโครงสร้างใหม่และชนิดของหินในการกักเก็บปิโตรเลียม

         ค.      แหล่ง   ขอบเขต  ลักษณะโครงสร้างของแอ่งปิโตรเลียม

         ง.      ได้ข้อมูล ทั้ง  ก  ข  ค  แต่ละเอียดขึ้น

คำชี้แจง    ใช้ข้อมูลต่อไปนี้ตอบคำถามข้อ  24 – 26

การสำรวจปิโตรเลียมมีหลายวิธีดังนี้

                  (1)    ทางธรณีวิทยา               (2)    ทางธรณีวิทยาพื้นผิว              (3)     ทางธรณีฟิสิกส์

                  (4)    วัดความเข้มข้นของสนามแม่เหล็กโลก      (5)     วัดความโน้มถ่วงของโลก

                  (6)    การวัดความไหวสะเทือน

24.    นักธรณีวิทยาต้องการสำรวจแหล่งปิโตรเลียม  จะใช้วิธีใด

         ก.      (1)  (2)  (4)  (5)  (6)                             ข.      (2)  (4)  (5)  (6)

         ค.      (1)  (2)  (4)  (6)                                            ง.      ใช้ทุกข้อ

25.    การสำรวจแหล่งปิโตรเลียมวิธีใด  ทำให้ได้ข้อมูลความหนาขอบเขต  ความกว้างของแอ่ง  และความลึก

         ของชั้นหิน

         ก.      (2)                       ข.      (3)                               ค.      (4)                      ง.      (5)

         การสำรวจแหล่งปิโตรเลียมโดยการวัดทางธรณีวิทยาพื้นผิวทำให้ได้ข้อมูลใด

         ก.      ความลึกของชั้นหิน และความกว้างของแอ่ง

         ข.      มีโอกาสพบโครงสร้าง และชนิดของหินในการกักเก็บปิโตรเลียม

         ค.      แหล่ง  ขอบเขต  ลักษณะโครงสร้างของแอ่งปิโตรเลียม

         ง.      ได้ข้อมูลทั้ง   ก.  ข.  ค.  แต่ละเอียดขึ้น

         เมื่อมีสารไฮโดรคาร์บอน  ที่มีมีมวลโมเลกุลมาก  ๆ  ถ้าต้องการนำไปใช้ประโยชน์เป็นเชื้อเพลิง  หรือเป็น

         มอนอเมอร์  ในอุตสาหกรรมปิโตรเลียม  จะใช้วิธีใดเพื่อเปลี่ยนโครงสร้างไฮโดรคาร์บอนเหล่านั้น

         ก.      รีฟอร์มมิ่ง             ข.      แอลคิเคชัน           ค.      แตกสลาย            ง.      โอลิโกเมอไรเซชัน

         ข้อใดเป็นหลักการกลั่นน้ำมันดิบ  ที่ถูกต้อง

         ก.      กลั่นลำดับส่วนเหมือนกับการกลั่นในห้องโดยทั่ว ๆ ไป โดยสารที่มีจุดเดือดต่ำจะแยกออกมาก่อน

                  ได้แก่พวกกาซปิโตรเลียม

         ข.      กลั่นลำดับส่วนโดยเพิ่มอุณหภูมิให้ไฮโดรคาร์บอนแต่ละชนิดระเหยออกมาตามลำดับอุณหภูมิ

         ค.      ให้ความร้อนจนสารเกือบทั้งหมดระเหยพร้อม ๆ กันแล้วเก็บของเหลวที่ได้แยกเป็นส่วน ๆ ตาม

                  อุณหภูมิที่ต่างกัน

         ง.      ค่อย ๆ ให้ความร้อนตามช่วงอุณหภูมิของจุดเดือด โดยสารที่มีจุดเดือดสูงจะควบแน่นอยู่ตอนล่าง

                  ของหอกลั่น

         ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง  เกี่ยวกับการกลั่นน้ำมันดิบ

         ก.      สารที่มีจุดเดือดต่ำระเหยขึ้นไปควบแน่นที่ส่วนบนของหอกลั่น

         ข.      สารที่มีจุดเดือดสูง ๆ  จะอยู่ที่หอกลั่นส่วนล่าง

         ค.      เป็นการกลั่นลำดับส่วน  โดยสารที่มีจุดเดือดต่ำจะแยกออกมาก่อน

         ง.      ให้ความร้อนสูงจนเป็นกาซเกือบทั้งหมด  แล้วแยกไปตามช่วงอุณหภูมิ

         ในการกลั่นปิโตรเลียม   ส่วนต่าง ๆ ที่ออกมาจะมีจุดเดือดเรียงตามลำดับน้อยไปมากดังข้อใด

         ก.      กาซหุงต้ม  น้ำมันก๊าด  น้ำมันดีเซล  เบนซิน     

         ข.      น้ำมันดีเซล น้ำมันก๊าด เบนซิน  กาซหุงต้ม

         ค.      กาซหุงต้ม  เบนซิน  น้ำมันดีเซล  น้ำมันก๊าด      

         ง.      กาซหุงต้ม  เบนซิน  น้ำมันก๊าด  น้ำมันดีเซล

Link เว็บข้อสอบเพิ่มเติม http://www.tps.ac.th/~narin/basicchem/index_files/page0024.htm

 
  เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง :-
 
  เนื้อหาที่คุณอาจกำลังค้นหา :-
    เกมส์ปลูกผัก เกมส์เครื่องบิน เกมส์ต่อสู้ เกมส์ยิง เกมส์กีฬา เกมส์สนุกเกอร์เกมส์ผจญภัย เกมส์ผี
เกมส์การ์ดยูกิ 2, เกมส์การ์ดยูกิ 3, เกมส์สนุกๆมันๆ
เกมส์การ์ดยูกิ 2, เกมส์การ์ดยูกิ 3, เกมส์สนุกๆมันๆ
เกมส์ยางลูง, เกมส์ยางลูง2, เกมส์สนุกๆมันๆ
เกมส์ยางลูง, เกมส์ยางลูง2, เกมส์สนุกๆมันๆ
เกมส์xเม็น 27, เกมส์xเม็น4, เกมส์สนุกๆมันๆ
เกมส์xเม็น 27, เกมส์xเม็น4, เกมส์สนุกๆมันๆ
เกมส์มวยปล้ำ2คน, เกมส์มวยปล้ำ pc, เกมส์สนุกๆมันๆ
เกมส์มวยปล้ำ2คน, เกมส์มวยปล้ำ pc, เกมส์สนุกๆมันๆ
เกมส์หนอนสู้กัน, เกมส์หนอนยิงกัน, เกมส์สนุกๆมันๆ
เกมส์หนอนสู้กัน, เกมส์หนอนยิงกัน, เกมส์สนุกๆมันๆ
เกมส์สงครามโลกครั้งที่2, เกมส์สงครามโลก2, เกมส์สนุกๆมันๆ
เกมส์สงครามโลกครั้งที่2, เกมส์สงครามโลก2, เกมส์สนุกๆมันๆ
เกมส์ต่อสู้ผู้หญิง2คน, เกมส์ต่อสู้ผู้หญิงกับผู้ชาย, เกมส์สนุกๆมันๆ
เกมส์ต่อสู้ผู้หญิง2คน, เกมส์ต่อสู้ผู้หญิงกับผู้ชาย, เกมส์สนุกๆมันๆ
เกมส์นักสู้หมัดสายลม2, เกมส์นักสู้หมัดสายลม4, เกมส์สนุกๆมันๆ
เกมส์นักสู้หมัดสายลม2, เกมส์นักสู้หมัดสายลม4, เกมส์สนุกๆมันๆ
เกมส์สงครามโรมัน, เกมส์สงครามยุคหิน, เกมส์สนุกๆมันๆ
เกมส์สงครามโรมัน, เกมส์สงครามยุคหิน, เกมส์สนุกๆมันๆ
เกมส์นักรบอัลลอย2, เกมส์นักรบอัลลอยมันที่สุด, เกมส์สนุกๆมันๆ
เกมส์นักรบอัลลอย2, เกมส์นักรบอัลลอยมันที่สุด, เกมส์สนุกๆมันๆ
เกมส์นักรบโรมัน, เกมส์นักรบโบราณ, เกมส์สนุกๆมันๆ
เกมส์นักรบโรมัน, เกมส์นักรบโบราณ, เกมส์สนุกๆมันๆ
เกมส์สงครามแห่งยุคหิน, เกมส์สงครามแห่งยุค3, เกมส์สนุกๆมันๆ
เกมส์สงครามแห่งยุคหิน, เกมส์สงครามแห่งยุค3, เกมส์สนุกๆมันๆ
เกมส์สงครามยุคหิน 1, เกมส์สงครามยุคหิน1, เกมส์สนุกๆมันๆ
เกมส์สงครามยุคหิน 1, เกมส์สงครามยุคหิน1, เกมส์สนุกๆมันๆ
เกมส์วอร์คราฟ2, เกมส์วอร์คราฟ pc, เกมส์สนุกๆมันๆ
เกมส์วอร์คราฟ2, เกมส์วอร์คราฟ pc, เกมส์สนุกๆมันๆ
เกมส์สงครามกองทัพอสูร, เกมส์สงครามอสูร, เกมส์สนุกๆมันๆ
เกมส์สงครามกองทัพอสูร, เกมส์สงครามอสูร, เกมส์สนุกๆมันๆ
เกมส์ต่อสู้ เกมส์ต่อสู้ผ่านด่าน
เกมส์ต่อสู้ 1 คน เกมส์ต่อสู้ 2 คน
เกมส์ต่อสู้ผจญภัย เกมส์ต่อสู้ออนไลน์
เกมส์ต่อสู้นารูโตะ เกมส์ต่อสู้นินจา
เกมส์ต่อสู้สุดมัน เกมส์ต่อสู้มัน
เกมส์มาริโอ เกมส์แต่งบ้าน
เกมส์ปลูกผัก เกมส์โดเรมอน
เกมส์สร้างเมือง เกมส์ทําเค้ก
เกมส์เกี่ยวกับผี เกมส์เต้นออดิชั่น
เกมส์ตัดผม เกมส์จับผิดภาพ
คลิก เกมส์ออนไลน์ ทั้งหมด
ท่านอาจกำลังสนใจสิ่งนี้อยู่
ระบบย่อยอาหาร ม.2 ระบบย่อยอาหารของวัว ระบบการย่อยอาหารของสัตว์ ระบบย่อยอาหาร ม.2 ระบบย่อยอาหารของวัว ระบบการย่อยอาหารของสัตว์
ยูริก คือ เมนูอาหารสำหรับคนมีกรดยูริกสูง  อาหารที่มีกรดยูริก ภัยของ หู ยูริก คือ เมนูอาหารสำหรับคนมีกรดยูริกสูง อาหารที่มีกรดยูริก ภัยของ หู
สงสัยบ้างมั้ยว่า อนุมูลอิสระ หรือ (Free Radicle) คืออะไร สงสัยบ้างมั้ยว่า อนุมูลอิสระ หรือ (Free Radicle) คืออะไร
เอล นินโญ่ / ลา นินญ่า ฝนตก ความแห้งแล้ง และ การเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิน้ำทะเลในประเทศไทย เอล นินโญ่ / ลา นินญ่า ฝนตก ความแห้งแล้ง และ การเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิน้ำทะเลในประเทศไทย
อะไรๆ ก็ คอลลาเจน มีดีอะไร และได้ผลตามที่โฆษณาว่าจริงๆหรือ? อะไรๆ ก็ คอลลาเจน มีดีอะไร และได้ผลตามที่โฆษณาว่าจริงๆหรือ?
แมงมุมเป็นแมลงหรือไม่ โลกของแมงมุมเป็นอย่างไร แมงมุมเป็นแมลงหรือไม่ โลกของแมงมุมเป็นอย่างไร
การทดลองวิทยาศาสตร์เด็กอนุบาล ทักษะทางวิทยาศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย สอนอย่างละเอียด การทดลองวิทยาศาสตร์เด็กอนุบาล ทักษะทางวิทยาศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย สอนอย่างละเอียด
เทคโนโลยี อวกาศ คือ อะไร ยาน อวกาศ วิชาการ คอม เทคโนโลยี อวกาศ เทคโนโลยี อวกาศ คือ อะไร ยาน อวกาศ วิชาการ คอม เทคโนโลยี อวกาศ
สิ่งประดิษฐ์ลดโลกร้อน - สุดยอด นวัตกรรม ลดโลกร้อน สิ่งประดิษฐ์ลดโลกร้อน - สุดยอด นวัตกรรม ลดโลกร้อน
วิธีช่วยลดโลกร้อน วิธีลดโลกร้อน10วิธี ( คุณเองก็ ทำได้) วิธีช่วยลดโลกร้อน วิธีลดโลกร้อน10วิธี ( คุณเองก็ ทำได้)
วิธีลดโลกร้อนแบบแปลกๆ 10r ลดโลกร้อน ภาวะโลกร้อน 10 วิธีลดโลกร้อน วิธีลดโลกร้อนแบบแปลกๆ 10r ลดโลกร้อน ภาวะโลกร้อน 10 วิธีลดโลกร้อน
ข้อสอบไฮโดรคาร์บอน ข้อสอบสารประกอบไฮโดรคาร์บอน แบบทดสอบสารประกอบไฮโดรคาร์บอน ข้อสอบไฮโดรคาร์บอน ข้อสอบสารประกอบไฮโดรคาร์บอน แบบทดสอบสารประกอบไฮโดรคาร์บอน
สมบัติบางประการของสารประกอบไฮโดรคาร์บอน - สารประกอบไฮโดรคาร์บอน สมบัติบางประการของสารประกอบไฮโดรคาร์บอน - สารประกอบไฮโดรคาร์บอน
บทที่ รูปสี่เหลี่ยม ป 6 - การให้เหตุผลเกี่ยวกับรูปสามเหลี่ยมและรูปสี่เหลี่ยม บทที่ รูปสี่เหลี่ยม ป 6 - การให้เหตุผลเกี่ยวกับรูปสามเหลี่ยมและรูปสี่เหลี่ยม
รวม!! นักวิทยาศาสตร์ รางวัลนักวิทยาศาสตร์ดีเด่นของไทย รวม!! นักวิทยาศาสตร์ รางวัลนักวิทยาศาสตร์ดีเด่นของไทย
นักวิทยาศาสตร์ของโลก นักวิทยาศาสตร์ คาโรลัส ลินเนียส นักวิทยาศาสตร์ของโลก นักวิทยาศาสตร์ คาโรลัส ลินเนียส
ประวัตินักวิทยาศาสตร์  นักวิทยาศาสตร์ เบนจามิน แฟรงคลิน นักวิทยาศาสตร์ของโลก ประวัตินักวิทยาศาสตร์ นักวิทยาศาสตร์ เบนจามิน แฟรงคลิน นักวิทยาศาสตร์ของโลก
นักวิทยาศาสตร์คนสําคัญของโลก นักวิทยาศาสตร์ อริสโตเติล นักวิทยาศาสตร์คนสําคัญของโลก นักวิทยาศาสตร์ อริสโตเติล
ประนักวิทยาศาสตร์ นักวิทยาศาสตร์ อาร์คิมีดิส ประวัตินักวิทยาศาสตร์ นักวิทยาศาสตร์ของโลก ประนักวิทยาศาสตร์ นักวิทยาศาสตร์ อาร์คิมีดิส ประวัตินักวิทยาศาสตร์ นักวิทยาศาสตร์ของโลก
นักวิทยาศาสตร์ อังเดร์ มารี แอมแปร์ นักวิทยาศาสตร์ อังเดร์ มารี แอมแปร์
นักวิทยาศาสตร์ Alfred Bernard Noble นักวิทยาศาสตร์ Alfred Bernard Noble
ประวัตินักวิทยาศาสตร์ นักวิทยาศาสตร์ของโลก นักวิทยาศาสตร์ อเล็กซานเดอร์ เฟลมมิ่ง ประวัตินักวิทยาศาสตร์ นักวิทยาศาสตร์ของโลก นักวิทยาศาสตร์ อเล็กซานเดอร์ เฟลมมิ่ง
นักวิทยาศาสตร์ อเล็กซานเดอร์ เกรแฮม เบลล์ นักวิทยาศาสตร์ อเล็กซานเดอร์ เกรแฮม เบลล์
นักวิทยาศาสตร์ อเล็กซานโดร โวลต้า ประวัตินักวิทยาศาสตร์ นักวิทยาศาสตร์ของโลก นักวิทยาศาสตร์ อเล็กซานโดร โวลต้า ประวัตินักวิทยาศาสตร์ นักวิทยาศาสตร์ของโลก
นักวิทยาศาสตร์ อัลเบอร์ต ไอน์สไตน์ 	นักวิทยาศาสตร์ของโลก นักวิทยาศาสตร์ อัลเบอร์ต ไอน์สไตน์ นักวิทยาศาสตร์ของโลก
การย่อยอาหารของสัตว์ การย่อยอาหารของสัตว์ชนิดต่างๆ ระบบย่อยอาหารของสัตว์เลื้อยคลาน การย่อยอาหารของสัตว์ การย่อยอาหารของสัตว์ชนิดต่างๆ ระบบย่อยอาหารของสัตว์เลื้อยคลาน
ระบบย่อยอาหารของปลา ระบบย่อยอาหารของปลานิล ทางเดินอาหารของปลา ระบบย่อยอาหารของปลา ระบบย่อยอาหารของปลานิล ทางเดินอาหารของปลา
การเกิดสุริยุปราคา และจันทรุปราคา : มุมมองจากมุสลิมชายแดนใต้ การเกิดสุริยุปราคา และจันทรุปราคา : มุมมองจากมุสลิมชายแดนใต้
กติกาฟุตซอล  ประวัติฟุตซอลที่ควรรู้ 	ประวัติฟุตซอลและกติกา กติกาฟุตซอล ประวัติฟุตซอลที่ควรรู้ ประวัติฟุตซอลและกติกา
เนื้อหาเคมี ม.4 เทอม 2 เคมีพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต อะตอมต่างๆหน่วยย่อยพื้นฐานที่สามารถเกิดปฏิกิริยาทางเคมี เนื้อหาเคมี ม.4 เทอม 2 เคมีพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต อะตอมต่างๆหน่วยย่อยพื้นฐานที่สามารถเกิดปฏิกิริยาทางเคมี
สำนักข่าวมุสลิมไทยโพสต์
340 ลาดพร้าว 112 วังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310
โทร 0-2514-0593 แฟ็กซ์ 0-2538-4215 Email : Webmaster@muslimthaipost.com
สารบัญเว็บไซต์ Muslimthaipost.com
SubDomain หน้าหลัก