หมวดหมู่
 
หน้าแรก  | ข่าววันนี้  | ประเด็นดัง  | กรรมการกลาง  | มุสลิมไทย  | เว็บบอร์ด  | โลกอาหรับ  | มุสลิมโลก  | ผู้หญิง  | สุขภาพ  | ฮาลาล  | 
แฟชั่นมุสลิม  | ชื่ออาหรับ  | เวลาละหมาด  | คลิบวิดีโอ
ค้นหา
หากมีคำค้นหลายตัว สามารถคั่นด้วย comma (,)
หน้าหลัก >> สำรองข้อมูล >> ข่าวที่น่าสนใจ
พิมพ์หน้านี้  |  ส่งให้เพื่อน
หลักการเขียนใบสมัคร+ ข้อควรระวังในการเขียนจดหมายสมัครงาน
หลักการเขียนใบสมัคร+ ข้อควรระวังในการเขียนจดหมายสมัครงานหลักการเขียนใบสมัคร

- รูปแบบใบสมัครงานของแต่ละบริษัทจะแตกต่างกันไป บางบริษัทให้กรอกเรื่องราวต่าง ๆ ของ ผู้สมัครงานเพียงย่อ ๆ สั้น ๆ หน้าเดียว บางแห่งก็ให้กรอกละเอียดถี่ยิบอาจมากถึง 4 -5 หน้าก็ได้ ขึ้น อยู่กับว่าบริษัทนั้น ๆ ต้องการทราบอะไรเกี่ยวกับผู้สมัครงานมากน้อยแค่ไหน แต่โดยเนื้อหาหลัก ๆ ใน ใบสมัครแล้วแทบไม่มีอะไรแตกต่างกันเลย คือบริษัทต้องการทราบประวัติส่วนตัว และอาจจะมีข้อ สังเกตจากวิธีการกรอกใบสมัครของผู้สมัครงาน ซึ่งประการหลังนี้ต้องแล้วแต่ความสมารถของผู้ พิจารณาใบสมัครงานของแต่ละบริษัทว่ามีความสามารถและละเอียดลึกซึ้งในการพิจารณาใบสมัคร ขนาดไหน
- เนื่องจากคุณไม่สามารถทราบได้ว่า การพิจารณาใบสมัครงานของคุณแต่ละบริษัทนั้นเขา พิจารณาอย่างละเอียดลึกซึ้งขนาดไหน ดังนั้นคุณจึงควรจะถือหลักละเอียด รอบคอบ และมีความเป็น ระเบียบเรียบร้อยไว้ก่อน ถ้าทราบวิธีการเขียนจดหมายสมัครงาน และวิธีการเขียนประวัติย่อ การเขียน ใบสมัครงานก็จะไม่ใช่เรื่องยุ่งยากสำหรับคุณเลย
- ใบสมัครคือเอกสารที่บริษัทที่คุณสมัครงานอยากรู้เรื่องของคุณ เอกสารทั้งหนังสือแนะนำตัว และใบสมัครงานจะอยู่ในมือของผู้สัมภาษณ์ และใช้เป็นแนวทางในการสัมภาษณ์พูดคุยกับคุณ ดังนั้น การกรอกใบสมัครของคุณก็ควรมีการเตรียมตัวล่วงหน้าไว้บ้างดังนี้
1. ขั้นเตรียมเอกสารหลักฐานต่าง ๆ
- ข้อมูลเกี่ยวกับตัวคุณเอง เช่น สถานศึกษา วุฒิการศึกษาที่ได้รับตามลำดับ ความรู้ความ
สามารถพิเศษ ฯลฯ
- สำเนาเอกสารต่าง ๆ คือ สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาวุฒิการ ศึกษา (ถ้าเป็นไปได้ควรนำต้นฉบับไปด้วย) หนังสือรับรองในกรณีมีประสบการณ์ และสำเนาหนังสือ อื่น ๆ ที่คุณควรจะใช้อ้างอิงและเป็นประโยชน์ในการสมัครงาน
- รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมแว่น ไม่สวมหมวก
2. ขั้นตอนการไปสมัครงาน
1) การแต่งกาย ควรแต่งกายให้เรียบร้อย งดเว้นการสวมเสื้อยืดกางเกงยีนส์ และรองเท้าแตะ ชายเสื้อสอดไว้ในกางเกง ทรงผมก็เช่นเดียวกัน ควรหวีให้เรียบร้อย
2) สิ่งของเครื่องใช้ อย่าลืมนำเอกสารที่คุณได้เตรียมไว้ตามข้อ 1. ไป และที่สำคัญคืออย่าลืมปาก กา คุณจะต้องมีปากกาเขียนหนังสือของคุณเอง จะเป็นราคาด้ามละกี่บาทไม่สำคัญ เพราะถ้าหากขอ ยืมปากกาจากผู้รับสมัครงานอาจถูกมองว่าไม่พร้อมที่จะทำงาน ขาดความตั้งใจ จะเป็นผลเสียกับคุณ มาก ๆ ทีเดียว
3) ขั้นตอนการเขียนใบสมัคร
- 1. - อ่านข้อความในใบสมัครให้ตลอดก่อนลงมือเขียนข้อความอะไรลงไปพร้อมทั้งศึกษา ข้อกำหนดต่างๆ ในใบสมัครถ้าไม่เข้าใจให้สอบถามจากเจ้าหน้าที่ ที่รับสมัคร
- 2. ก่อนเขียนใบสมัคร ให้คิดให้ดีอีกครั้งว่า จะสมัครงานในตำแหน่งอะไร แล้วเลือกหาข้อมูล ที่จะแสดงถึงความรู้ความสามารถของคุณจากข้อมูลที่คุณเตรียมไว้ ซึ่งเกี่ยวข้องกับตำแหน่งงานที่คุณ จะสมัคร
- 3. ปฏิบัติตามข้อกำหนดในการกรอกใบสมัคร เช่น ให้เขียนด้วยลายมือของตนเอง ชื่อภาษา อังกฤษให้เขียนด้วยพิมพ์ใหญ่ เรียงลำดับเหตุการณ์ไว้ ฯลฯ
- 4. ถ้าใบสมัครมีข้อความที่จะต้องให้กรอกมาก และต้องการข้อมูลมากกว่าที่คุณได้เตรียมมา ให้กรอกหรือเรียงข้อความที่คุณต้องการโดยกรอกในกระดาษร่างก่อน โดยเฉพาะเรื่องราวที่เกี่ยวกับ เหตุการณ์ในอดีต ลำดับช่วงเวลาการศึกษา ประสบการณ์ การฝึกอบรม รายได้ที่เคยได้รับ เป็นต้น
- 5. ลอกข้อความที่เตรียมและเรียบเรียงจนจบ เมื่อเรียบร้อยและแน่ใจว่าไม่มีข้อบกพร่องแล้ว จึงเขียนลงใบสมัครให้ครบทุกช่อง ถ้าไม่มีข้อมูลจะกรอกให้ขีดเครื่องหมาย (-) เพื่อให้ผู้รับสมัครทราบ ว่าไม่มีข้อมูลกรอก ไม่ใช่เพราะตกหล่นหรือลืมกรอก
- 6. ความยาวของข้อความที่กรอกลงไปในใบสมัคร ควรสั้นพอดีกับช่องว่างที่เขากำหนดให้ และได้ใจความสมบูรณ์
- 7. การใช้อักษรย่อควรใช้เฉพาะกรณีที่จำเป็นและต้องเป็นอักษรย่อที่ผู้อื่นอ่านแล้วเข้าใจว่า หมายความถึงอะไรเช่น วุฒิการศึกษา ปวช. ผู้อ่านจะทราบว่า คือ คำย่อของประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นต้น เป็นต้น
- 8. บางบริษัทอาจจะให้คุณระบุชื่อบุคคลที่คุณอ้างอิงได้เพื่อประโยชน์ของบริษัทของเขาที่จะ ตรวจสอบอะไรบางอย่าง บุคคลที่คุณอ้างอิงนี้จะมีผลต่อกาสมัครงานของคุณมาก ดังนั้นการที่คุณจะ อ้างอิงถึงใคร คุณควรจะคำนึงถึงเรื่องดังนี้
- เป็นบุคคลที่มีตำแหน่งหน้าที่ที่น่าเชื่อถือ แต่ไม่ใช่เป็นเพื่อนกัน อาจจะเป็นญาติห่าง ๆ กัน หรือ เป็นอดีตผู้บังคับบัญชาหรืออาจารย์เก่าของคุณก็ได้
- คุณควรมีความสนิทสนมกับบุคคลที่อ้างอิงมากพอสมควร ในขณะเดียวกันผู้ที่คุณอ้างอิงใครก็ ตามคุณควรจะแจ้งให้เขาทราบและอนุญาตก่อนและ เมื่อได้อางอิงชื่อเขาไปแล้วก็ควรจะแจ้งให้เขา ทราบไว้ด้วย เพื่อป้องกันการเข้าใจผิดหรือไม่รู้กันในภายหลัง
- 9. ประการสุดท้าย ใบสมัครของบริษัทจะถามว่าต้องการเงินเดือนเท่าใด ถ้าคุณไม่แน่ใจว่า คุณจะเรียกเงินเดือนเท่าใดจึงจะเหมาะสม ขอแนะนำว่าให้ละไว้โดยการขีด เพราะการระบุเงินเดือนที่ คุณต้องการไว้สูงหรือต่ำไปจะไม่เป็นผลดีสำหรับคุณนักให้ละไว้แจ้งเมื่อแน่ใจว่าเขาสนใจจะรับคุณเข้า ทำงานจะดีกว่า
- 10. ตรวจทานข้อมูลที่คุณกรอกอีกครั้งว่าถูกต้องสมบูรณ์แล้วหรือยัง เมื่อเรียบร้อยแล้วก็ให้นำ ส่งเอกสารต่าง ๆ ที่คุณเตรียมมาพร้อมแนบรูปถ่ายของคุณให้เจ้าหน้าที่รับสมัครไว้
- 11. อย่าลืมสอบถามเจ้าหน้าที่ของบริษัทว่าจะให้ทำอะไรต่อไป บางแห่งอาจนัดให้ไปทำแบบ ทดสอบ และสัมภาษณ์ในภายหลัง บางแห่งก็อาจให้ทำแบบทดสอบทันทีและสัมภาษณ์เลย คุณควร สอบถามขั้นตอนจนเป็นที่เข้าใจและแน่ใจว่าไม่หลุดคิว
- ข้อย้ำ ควรกรอกใบสมัครด้วยลายมือตัวบรรจงเป็นระเบียบเรียบร้อยอย่าให้มีคำผิดและ ควรใช้เวลาพอสมควร ไม่ควรจะเกิน 15 - 20 นาที และจัดเอกสารประกอบให้พร้อมแนบไปกับใบสมัครให้ครบถ้วนด้วย

ข้อควรระวัง

 1. การเขียนจดหมาย ถ้าสถานประกอบการมิได้กำหนดให้เขียนด้วยลายมือตนเอง คุณควรจะพิมพ์ ซึ่งจะดูดีกว่าแต่ถ้าหากว่าลายมือคุณดี คุณก็ควรจะโชว์ลายมือของคุณ
2. อย่าลืมระบุที่อยู่หรือสถานที่ที่จะติดต่อคุณได้สะดวก ในจดหมายหรือใบประวัติย่อ และถ้ามี โทรศัพท์ที่จะติดต่อกับคุณได้ก็ยิ่งดี เพราะจะทำให้การติดต่อรวดเร็วขึ้น
3. อย่าลืมลงชื่อในท้ายจดหมายสมัครงาน ปัญหาหญ้าปากคอกนี้ทำคนเสียโอกาสมามากแล้ว คุณ เขียนจดหมายมาได้เป็นหน้า ๆ แต่ชื่อแค่ 2-3 พยางค์คุณมาลืมได้เป็นการแสดงถึงความเลินเล่อ โดยเฉพาะผู้ที่พิมพ์จดหมายสมัครงานมักจะลืมเสมอ พอพิมพ์เสร็จก็พับส่งทันที
4. อย่าลืมติดแสตมป์ เพราะจดหมายคุณอาจจะไม่ถึงจุดหมายปลายทาง หรือไม่ก็บุรุษไปรษณีย์เขา ไปปรับผู้รับเป็น 2 เท่า ของค่าส่งจะทำให้จดหมายคุณอาจจะไม่ถูกเปิดอ่านเพราะผู้ประกอบการ เขาจะคิดว่า ความเลินเล่อของคุณแค่จะสมัครงานกับเขาคุณก็ทำให้เขาเสียหายแล้ว ถ้ารับคุณเข้า ทำงานคุณจะไปทำความเสียหายให้เขาอีกเท่าไร
5. จดหมายสมัครงานไม่ควรถ่ายสำเนาแบบเขียนจดหมายฉบับเดียวแล้วสามารถส่งสมัครงานได้ หลายบริษัท จะถูกมองว่าเป็นจดหมายโหล และคุณไม่มีความตั้งใจจะสมัครงานกับเขาจริง
6. อย่าผัดวันประกันพรุ่ง ถ้าตั้งใจจะสมัครงานกับบริษัทใด ก็ให้รีบเขียนจดหมาย แล้วรีบส่งจดหมาย นั้นด้วยภายในวันเดียวกัน จะจำไว้ว่า "วันพรุ่งนี้ ไม่มีวันมาถึง"

 

 

ที่มา : http://www.doe.go.th

บทความที่คุณอาจกำลังค้นหา:-
   
   
    เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง :-
  คำค้น:
  รวมภาพงานแต่ง พิ้งกี้ สาวิกา
  ยาสมุนไพร ใบตองอ่อนรักษาแผลสดได้ - ไม่ปวดแถมหายเร็วขึ้น
  ข้าวต้มมัด-เมี่ยงคำ ขึ้นทะเบียน มรดกเสี่ยงสูญหายของชาติ
  ชนเรือคว่ำ ฉลามขาวยักษ์ดุ รอดตายปาฏิหาริย์
   กลุ่มเด็กแว้นพานทองดับสยอง กระบะพุ่งใส่!!
   คลิปไฟไม้ลูกค้าสาวจีนบาดเจ็บสาหัส เตือนภัย ปิ้งย่าง
    สยอง!! คอลเลคชั่นที่แปลก สะสมหมวกกันน็อคคนตาย
   สูตรอาหารไทย 4 ภาค ภาษาอังกฤษ รวทวิธีทำอย่างละเอียด
   สำนวนภาษาอังกฤษ ในการเริ่มต้นจดหมาย
   คำศัพท์ภาษาอังกฤษ English ชื่อตำแหน่ง (สำคัญ) ในองค์กร สำหรับการเตรียมตัว สมัครงาน
   
    เนื้อหาที่คุณอาจกำลังค้นหา :-
  คำค้น:
  20 อันดับข่าวฮ็อต์ล่าสุด
  ดูทั้งหมด   
  10 อันดับข่าวสุดฮิตอาทิตย์นี้
  ดูทั้งหมด   
  ห้องสมุด มุสลิมไทย โพสต
  ชมภาพ น้องโปรด แต่งกายชุดอิสลาม ในวันอีดิ้ลฟิตรี หล่อสุดๆ
  มัสยิดารุลอามัล ในกรุงคาบูล แห่งอัฟกานิสถาน
  ตะลึง! มัสยิดสร้างจากไม้ไผ่ แห่งอินโดนีเซีย
  ชาวมุสลิมญี่ปุ่นคนแรก ที่แปลคัมภีร์อัลกุรอานเป็นภาษาญี่ปุ่น ที่คุณอาจไม่เคยรู้มาก่อน
  อันตรายของ “ชีอะฮฺรอฟิเฎาะฮฺ” ที่คุณควรรู้
  40 ข้อห้าม ที่คุณอาจไม่เคยรู้ แบบฉบับอิสลาม
  40 หลักวิชา ที่สามีภรรยาที่ดี จำเป็นต้องรู้ เพื่อความสุขของครอบครัว
  คำแปลบทละหมาด
  40 วิธีทำให้เข้าสวรรค์ ที่คุณควรรู้
  ทำไมมุสลิม มีภรรยาได้ 4 คน ?
  ดูทั้งหมด  
  บทความ มุสลิมไทย โพสต์
  สูตรไก่ย่าง ส้มตำ เมนูอร่อย เป็นตำนานกว่า 70 ปีของไทย ไก่ย่าง จีระพันธ์
  ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อ การประกอบธุรกิจ
  จุดมุ่งหมายของการ ดำเนินธุรกิจ
  หน้าที่และความรับผิดชอบของ ธุรกิจ
  ความหมายและความสำคัญของ ธุรกิจ
  ความหมายของอาชีพอิสระ
  พาณิชย์เร่งแผนลดนำเข้าเครื่องจักรใหม่
  อุดมการณ์ของนักธุรกิจ
  จรรยาบรรณของนักธุรกิจ
  สถาบันทางธุรกิจ
  ดูทั้งหมด  
  สุขภาวะ มุสลิมไทย โพสต์
  เหลือเชื่อ!! เนื้อทุเรียนผสมกับดินสอพอง ทำครีมพอกหน้ารักษาสิวได้
  5 วิธีกำจัดสิวเสี้ยนที่จมูกแบบสะใจ สิวหลุด จมูกไม่แดง!
  เคล็ดลับขั้นเทพ! วิธีทอดอาหารไม่ให้อมน้ำมัน เพียงแค่ใช้น้ำส้มสายชู
  เทคนิคการพับผ้าขั้นเทพ ภายใน 10 วินาที ที่คุณเห็นแล้วต้องทึ่ง!
  ไม่น่าเชื่อ! ฮอร์โมนไข่ เพื่อสุขภาพ “มหัศจรรย์ กรดฟุลวิก”
  สูตรยาสมุนไพร รักษา โรคอัลไซล์เมอร์
  8 วิธีง่ายๆ กำจัดเลือดประจำเดือนที่เปื้อนกางเกงใน เริ่ดได้หายห่วง!
  ไม่น่าเชื่อ! ผิวหน้าสวย ด้วยตำลึง
  วิธีการรักษาสิวด้วยทุเรียน คุณต้องไม่เชื่อแน่ๆ ว่าได้ผลจริง!
  ไม่น่าเชื่อ! 6 สูตรสมุนไพรแก้เล็บขบ แบบไม่เจ็บ วิธีรักษาง่ายๆ ด้วยตัวคุณเอง
  ดูทั้งหมด  
   
   
  สำนักข่าวมุสลิมไทยโพสต์
  สารบัญเว็บไซต์ Muslimthaipost.com
  SubDomain หน้าหลัก