หมวดหมู่
 
    หน้าแรก  | ข่าววันนี้  | แวดวง กอท.  | ข่าวการเมือง  | มัตตาเฟ่  | เว็บบอร์ด  | ก้าวทันโลก  | มองเอเชีย  |
 ผู้หญิงนะคะ  | สุขภาพ  | ข่าวธุรกิจ  | ฮาลาลหะรอม  | คลิบวิดีโอ
ค้นหา
หากมีคำค้นหลายตัว สามารถคั่นด้วย comma (,)
หน้าหลัก >> สำรองข้อมูล >> คลังความรู้
พิมพ์หน้านี้  |  ส่งให้เพื่อน
ประโยชน์ของจดหมายสมัครงาน
ประโยชน์ของจดหมายสมัครงานการเขียนจดหมายสมัครงานนั้น มีข้อดีคือ
1. สะดวกและประหยัด ในแง่ที่ว่าคุณไม่จำเป็นต้องตระเวนเขียนใบสมัครบริษัทแล้วบริษัทเล่า ถึง แม้ว่าคุณไม่ทราบว่าบริษัทที่คุณจะสมัครงานนั้นอยู่ที่ใด คุณก็สามารถส่งจดหมายไปสมัครงานได้โดย ดูจากการอ่านโฆษณาว่าส่งจดหมายไปที่ใด คุณก็มีโอกาสได้สมัครงานโดยยังไม่ต้องไปปรากฎตัวทำ ให้คุณประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายเพราะคุณจะเสียค่าใช้จ่ายเฉพาะซองจดหมายกระดาษเขียน จดหมาย ค่าถ่ายเอกสาร 2-3 ฉบับ และค่าแสตมป์เท่านั้น ไม่ต้องเสียค่ารถโดยสารกี่ต่อก็ไม่ทราบได้
2. มีอิสระในการแสดงออกซึ่งคุณสมบัติที่คุณมีโดยคุณจะสามารถเขียนบรรยายสรรพคุณได้ ้อย่างกว้างขวางถ้าคุณมีความสามารถจริง โดยไม่ถูจำกัดให้เขียนตามแบบฟอร์มใบสมัคร ส่วนการเขียนจดหมายสมัครงานก็มีข้อเสียเหมือนกัน ส่วนใหญ่แล้วข้อเสียมักจะเกิดขึ้นจากความไม่ ละเอียดรอบคอบของผู้เขียนจดหมาย และสิ่งเหล่านี้ คือสาเหตุที่ทำให้จดหมายสมัครงานของคุณเป็น หมัน สาเหตุแรกก็คือ
1) ความสะเพร่า เป็นบ่อเกิดแห่งความผิดพลาด หลายรูปแบบคือ
- ตัวจดหมายเขียนถึงบริษัทหนึ่งแต่ซองจดหมายส่งไปยังอีกบริษัทหนึ่ง สาเหตุเกิดจาก การเขียนจดหมายสมัครงานที่เดียวหลายฉบับ และส่งหลายบริษัทพร้อม ๆ กันทำให้ใส่เนื้อจดหมายผิดซอง
- ลืมเซ็นชื่อ ปัญหามักเกิดขึ้นกับผู้ที่ใช้เครื่องพิมพ์จดหมายไม่ว่าจะเป็นเครื่องพิมพ์ดีดหรือ เครื่อง คอมพิวเตอร์ซึ่งพิมพ์จดหมายเสร็จก็พับส่งทันที
- มีคำผิดมาก ส่วนใหญ่ปัญหานี้เกิดขึ้นกับผู้ที่ใช้เครื่องพิมพ์ดีดมาก กว่าผู้ที่ใช้เครื่อง คอมพิวเตอร์ หรือ ผู้ที่เขียนจะหมายด้วยลายมือตนเอง โดยมีสาเหตุจากความไม่คล่องแคล่วในการใช้ เครื่องพิมพ์ดีดประการหนึ่งและจากความไม่รอบคอบรวมกับความมักง่าย เมื่อพิมพ์ดีดแล้วแทนที่จะ ลบคำผิดแล้วพิมพ์ใหม่ ก็กลับพิมพ์ทับคำนั้นเสียใหม่ เป็นการประจานคำผิดนั้นใช้ชัดเจนยิ่งขึ้น และ บางครั้งก็เกิดจากความเลินเล่อไม่อ่านทบทวนเนื้อหาของจดหมายจึงทำให้มีคำผิดอยู่ในจดหมาย หลายแห่ง
- ระบุตำแหน่งที่ต้องการสมัครผิด ปัญหานี้เกิดจากบริษัทเปิดรับสมัครงานมีความ
ต้องการบุคลากรหลายตำแหน่งงานและชื่อตำแหน่งงานคล้ายคลึงกัน ผู้สมัครเผลอเรอ เขียนตำแหน่ง งานผิดไปจากตำแหน่งที่ตนเองต้องการสมัคร
- ตัวอย่างข้างต้น 4 ประการนี้เกิดขึ้นจากความเผลอเรอสะเพร่าซึ่งจะส่งผลเสียทำให้ผู้ที่ได้ รับหรืออ่านจดหมายเกิดความรู้สึกว่าผู้สมัครไม่ละเอียด รอบคอบขาดความตั้งใจโดยเฉพาะการใส่ เนื้อจดหมายผิดซอง การลืมเซ็นชื่อ แลการระบุตำแหน่งที่ต้องการจะสมัครผิดพลาดล้วนเป็นความ ผิดพลาดที่ไม่น่าผิดและทำให้จดหมายของคุณถูกคัดทิ้งไปได้
2) บรรยายสรรพคุณตัวเองเกินความจริง ตัวอย่างเช่น นาย ก.จบการศึกษาระดับ ปวท. สาขาวิชา อิเล็กทรอนิกส์ มีประสบการณ์ทำงาน 1 ปี ในหน้าที่ Q.C. การประกอบโทรทัศน์ยี่ห้อหนึ่ง แต่เขียน บรรยายในจดหมายเคยทำงานมาแล้ว 3 ปี เช่นนี้เป็นต้น หรือบางรายก็บรรยายความรู้ความ สามารถของตนเองเสียมากมายจนกระทั่งขัดแย้งกันเอง หรือไม่ก็มีความสามารถเหนือมนุษย์ซึ่งผู้ อ่านจดหมายเขาจะคิดว่าคุณโกหก ไม่แสดงความจริง หรือขี้โม้ เก่งแต่คุย เพราะฉะนั้นจดหมาย ของคุณก็จะถูกโยนลงตะกร้าอีก
3) เขียนจดหมายยาวเยิ่นเย้อ ไม่ได้ใจความ ขึ้นต้นที่บรรยาย คือ ประทับใจที่มีต่อบริษัทที่คุณจะ สมัครงาน บริษัทดีอย่างนั้นดีอย่างนี้ หมดไปครึ่งกระดาษ สุดท้ายก็หาสาระอะไรไม่ได้เลย ลงท้าย ก็บรรยายถึงความต้องการจะสมัครงานของคุณ แต่ลืมแจ้งไปว่าต้องการสมัครงานในตำแหน่ง อะไร บางรายเขียนจดหมายบรรยายว่า ต้องการจะทำงานในบริษัทของท่านตั่งแต่ยังศึกษาอยู่ปี 1 ของมหาวิทยาลัย พอศึกษาจบจึงมาสมัครงานซึ่งใช้เวลาศึกษาอยู่ 5 ปี แต่ความจริงบริษัทที่เข้า ต้องการสมัครงานนี้ เพิ่งเริ่มกิจการได้เพียง 1 ปีเท่านั้น
4) ผู้สมัครไม่รู้จักตัวเอง ตัวอย่างก็คือ ตนเองเพิ่งจบการศึกษาได้ 1-2 ปี มีประสบการณ์ทำงาน ประมาณ 1 ปี แต่เขียนจดหมายสมัครงานในตำแหน่งที่เข้าต้องการประสบการณ์ 10 ปี เป็นต้น ลักษณะแบบนี้ผู่ที่อ่านจดหมายจะรู้ทันที่ว่า คนที่สมัครงานเป็นคนที่สื่อความไม่รู้เรื่องไม่รู้จักตนเอง
5) แสดงความต้องการเงินเดือนสูงเกินไปตัวอย่างแบบนี้มีมากโดยเฉพาะกับผู้ที่จบจากสถาบันการ ศึกษาแบบปิด หรือสถาบันการศึกษาที่ค่อนข้างมีชื่อเสียง จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขา บัญชี และเพิ่งจบการศึกษาเขียนจดหมายสมัครงาน แสดงความต้องการเงินเดือนเริ่ม 15,000 บาท และโบนัส 4 เดือน อาจมีบางบริษัทที่เขาสามารถจะจ้างได้ แต่บุคคลผู้นั้นจะต้องเพียบพร้อม ทุกอย่าง คือ เก่งภาษาต่างประเทศ โต้ตอบภาษาต่างประเทศได้คล่อง ใช้ PC คอมพิวเตอร์ได้ คล่องทั้ง WORD PROCESSING และโปรแกรมสำเร็จรูปอื่น ๆ ความรู้เรื่องบัญชีแน่นเปรี๊ยะ บุคลิกเป็นคนติดต่อกับคนอื่นได้ง่าย แต่เขาก็ต้องการเพียงไม่กี่คน ดังนั้น การแสดงความต้องการเงินเดือนแทนที่จะเป็นประโยชน์กลับเป็นโทษแก่ตัวเองได้
ฉะนั้นการเขียนจดหมายสมัครงานคุณควรจะกระทำดังนี้
1)เขียนจดหมายถึงบริษัทที่คุณจะสมัครงาน ให้เขียนทีละฉบับ และก่อนจะเขียนจดหมายให้ทำ เครื่องหมายหรือจดชื่อตำแหน่งงานที่คุณจะสมัครของบริษัทนั้น ๆ เสียก่อนเพื่อป้องกันการระบุชื่อ ตำแหน่งผิดพลาด
2) ทบทวนคุณสมบัติของตัวเองอีกครั้งว่าตัวเองมีคุณสมบัติตรงหรือใกล้เคียง
กับตำแหน่งงานที่เขาต้องการหรือไม่
3) ลงมือเขียนจดหมาย ไม่ว่าจะเขียนด้วยลายมือตนเองหรือพิมพ์ดีด ขอให้คุณสังเกตจากประกาศ โฆษณา ถ้าบริษัทนั้นแจ้งว่าให้เขียนจดหมายด้วยลายมือตนเอง คุณก็ต้องเขียนด้วยลายมือตนเอง ถ้าไม่ระบุก็ใช้วิธีที่คุณถนัด และทำให้ดีที่สุด ถ้าคุณไม่ใช่คนที่ละเอียดรอบคอบนักขอให้คุณร่าง จดหมายขึ้นก่อน แล้วอ่านทบทวนแก้ไขข้อความหรือคำผิดตกหล่นให้ถูกต้อง ครบถ้วนและสละสลวย แล้วจึงลอกข้อความที่แก้ไขดีแล้วนี้อีกครั้งหนึ่ง วิธีนี้คุณจะได้จดหมายสมัครงานที่สะอาดเรียบร้อย อย่าลืมเซ็นชื่อด้วย
4) เตรียมเอกสารประกอบให้พร้อม ซึ่งประกอบด้วย ประวัติย่อของตัวเอง สำเนาแสดงวุฒิการศึกษา สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาบัตรประชาชน หรือสำเนาเอกสารอื่น ๆ ที่คุณเห็นว่าเมื่อส่งไปพร้อม กันจดหมายสมัครงาน แล้วจะเป็นประโยชน์ในการพิจารณา และอย่าลืมรูปถ่ายหน้าตรง 1 รูป ติดไว้ที่เอกสารประวัติย่อ
5) เรียงเอกสารตามลำดับ คือ
- ตัวจดหมาย
- ประวัติย่อ
- สำเนาแสดงวุฒิการศึกษา
- สำเนาทะเบียนบ้าน , สำเนาบัตรประชาชน
- ใบผ่านงาน ( ถ้ามี )
- เอกสารอื่น ( ถ้ามี )
-พับใส่ซองให้เรียบร้อย จ่าหน้าซองจดหมายให้ถูกต้อง และอย่าลืมติดแสตมป์
6) ควรเว้นช่วงประมาณ 2 สัปดาห์ ลองโทรศัพท์ติดตามจดหมายสมัครงานของคุณว่า บริษัทที่คุณส่ง จดหมายไปนั้นได้รับหรือยัง และจะนัดสัมภาษณ์ได้เมื่อใด เชื่อว่า ถ้าคุณทำตามขั้นตอนที่แนะนำมาตั้งแต่ต้นแล้ว จดหมายสมัครงานของคุณจะไม่เป็นหมันแน่นอน

 

 

ที่มา: http://www.doe.go.th


 
  เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง :-
 
  เนื้อหาที่คุณอาจกำลังค้นหา :-
 
20 อันดับข่าวฮ็อตในรอบสัปดาห์
20 อันดับข่าวสุดฮิตตลอดกาล
ห้องสมุด มุสลิมไทย โพสต
คำถามยอดฮิต ทำไม มุสลิมต้อง บอยคอต สินค้ายิว
เทคนิคการเลือกผู้ชาย มาเป็นสามี ที่ดี
อัซซุนนะฮฺคืออะไร ความหมายที่แท้จริง
ภัยร้ายของสตรีมุสลิม - ความผิดที่มักเกิดขึ้นกับผู้หญิง มากที่สุด
สิ่งที่ต้องปฏิบัติในอิสลาม และ ข้อห้ามในอิสลาม
การพนันข้อห้ามการเงินอิสลาม การแทงบอล การเล่นหวย การแทงมวย การแทงม้า
สรุป 70 บาปใหญ่ จากหนังสืออัลกะบาอิรฺ
10 เรื่องที่คุณอาจจะไม่รู้เกี่ยวกับ กะบะฮฺ
แง่มุมความรัก ตามแบบฉบับซุนนะฮ์ ของท่านนะบีมุฮัมมัด
หลักการง่ายๆ ในการคำนวณการออกซะกาต วิธีการคำนวณซะกาตเงิน ซะกาตทอง
ดูทั้งหมด  
บทความ มุสลิมไทย โพสต์
ชายผู้โพกผ้า หนักที่สุดในโลก
ศัพท์ช่างน่ารู้ รวมคำศัพท์เทคนิคเกียวกับงานปรับอากาศ ศัพท์แอร์
นิทานพื้นบ้านภาคเหนือ เรื่อง ดนตรีธรรมชาติ
สํานวนสุภาษิตไก่งามเพราะขนคนงามเพราะแต่ง ความหมาย สุภาษิตไทย สํานวน สุภาษิต คําพังเพย
นิทานพื้นบ้านภาคเหนือ กบกินเดือน
นิทานพื้นบ้านภาคกลางเรื่องไกรทอง
นิทานสอนใจ เรื่อง ยามเมื่อแก่ตัวลง
คำศัพท์ภาษาใต้ พูด ภาษาใต้ โกรธ ภาษาใต้
นิทานสอนใจ เรื่อง กองฟืนเท่าภูเขา ก็มิอาจทดแทนคุณมารดา
รวมนิทานพื้นบ้าน 20 เรื่อง นิทานพื้นบ้านภาคต่างๆ ตัวอย่างนิทานพื้นบ้าน
ดูทั้งหมด  
สุขภาวะ มุสลิมไทย โพสต์
รอบเดือน หรือ ประจำเดือน ลองอ่านสักนิด แล้วจะรู้
เอนโดเมทริโอสิส (โรคเยื่อบุมดลูกเจริญผิดที่) คืออะไร
ช็อกโกแลตซีส ความจริงที่ (ผู้หญิง) ต้องใส่ใจ
น่ารู้ โรคภูมิแพ้ การรักษาโรคภูมิแพ้ และ การป้องกันโรคภูมิแพ้
วีดีโอคลิบ วิธีการล้างมือ (การล้างมือ) เทคนิคการล้าง ที่ไม่ควรมองข้าม
อาหาร 8 อย่าง ที่ย่อยยากสุดๆ คุณเองก็อาจนึกไม่ถึง
ไขความลับพิชิตมะเร็งด้วยยาจีน
โรคสครับไทฟัส (Scrub typhus)
โรคหิด (Scabies)
โรคปอดบวม โรคปอดอักเสบ (Pneumonia)
ดูทั้งหมด  
 
 
สำนักข่าวมุสลิมไทยโพสต์
340 ลาดพร้าว 112 วังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310
โทร 0-2514-0593 แฟ็กซ์ 0-2538-4215 Email : Webmaster@muslimthaipost.com
สารบัญเว็บไซต์ Muslimthaipost.com
SubDomain หน้าหลัก