รายชื่อโรคจากการทำงาน ตามกฎหมายแรงงาน

20 พค. 53     23371

รายชื่อโรคจากการทำงาน ตามกฎหมายแรงงานประกาศกระทรวงแรงงานฯ ได้มีการกำหนดชนิดของโรคที่เกี่ยวเนื่องกับการทำงานไว้ 32 โรค คือ

1. โรคจากตะกั่ว 2. โรคจากแมงกานีส
3. โรคจากสารหนู 4. โรคจากเบอริลเลี่ยม
5. โรคจากปรอท 6. โรคจากโครเมี่ยม
7. โรคจากนิเกิล 8. โรคจากสังกะสี
9. โรคจากแคดเมียม 10. โรคจากฟอสฟอรัส
11. โรคจากคาร์บอนไดซัลไฟด์ 12. โรคจากไฮโดรเจนซัลไฟด์
13. โรคจากซัลเฟอร์ไดออกไซด์ 14. โรคจากไนโตรเจนออกไซด์
15. โรคจากแอมโมเนีย 16. โรคจากคลอรีน
17. โรคจากคาร์บอนมอนอกไซด์ 18. โรคจากเบนซีน
19. โรคจากสารฮาโลเจน 20. โรคจากสารกำจัดศัตรูพืช
21. โรคจากสารเคมีอื่น 22. โรคจากเสียง
23. โรคจากความร้อน 24. โรคจากความเย็น
25. โรคจากความสั่นสะเทือน 26. โรคจากความกดดันอากาศ
27. โรคจากรังสีไม่แตกตัว 28. โรคจากรังสีแตกตัว
29. โรคจากแสง-คลื่นแม่เหล็ก 30. โรคจากฝุ่น
31. โรคติดเชื้อจากการทำงาน 32. โรคอื่น ๆ (ที่วินิจฉัย)


ที่มา/ผู้ดำเนินการ :  กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน

เป็นเพื่อน Line กับเรา