ขั้นตอนการประเมินค่างานโดยการให้ค่าคะแนน

24 พค. 53     162

ขั้นตอนการประเมินค่างานโดยการให้ค่าคะแนนขั้นตอนการประเมินค่างานโดยการให้ค่าคะแนน มีดังนี้
 

ขั้นตอนการประเมินค่างานโดยการให้ค่าคะแนน  ต้องแน่ใจว่าการวิเคราะห์งานที่ทำงานมีความสมบูรณ์และมีความถูกต้องเป็นปัจจุบัน

ขั้นตอนการประเมินค่างานโดยการให้ค่าคะแนน  รวบรวมคำบรรยายลักษณะงานสำหรับทุกงานที่จะประเมินค่า

ขั้นตอนการประเมินค่างานโดยการให้ค่าคะแนน  จัดกลุ่มคำบรรยายงานอย่างคร่าวๆ เช่น ใช้ทักษะที่จ้องการคล้ายคลึงกันเช่น หรือต้องใช้ความสามารถที่ต้องคล้ายๆกัน

ขั้นตอนการประเมินค่างานโดยการให้ค่าคะแนน  ประเมินค่างาน /ตำแหน่งงาน / ตำแหน่งด้วยปัจจัยค่าตอบแทนแต่ละตัวโดยมุ่งขจัดปัญหา “Halo Effect”

ขั้นตอนการประเมินค่างานโดยการให้ค่าคะแนน  คำนวณค่าคะแนนทั้งหมดของงานแต่ละงาน / ตำแหน่ง

ขั้นตอนการประเมินค่างานโดยการให้ค่าคะแนน  จัดลำดับงานตามลำดับคะแนน

ขั้นตอนการประเมินค่างานโดยการให้ค่าคะแนน  แก้ไขข้อผิดพลาดต่างๆ ในการประเมินที่อาจจะมี

เป็นเพื่อน Line กับเรา