หมวดหมู่
หน้าหลัก       ยินดีต้อนรับสู่คลังความรู้มุสลิมไทยโพสต์

วิธีลดความอ้วนที่ได้ผลเร็วที่สุด วิธีลดความอ้วน ภายใน 7 วัน วิธีลดความอ้วนแบบธรรมชาติ วิธีลดความอ้วนภายใน3วัน วิธีลดความอ้วนของผู้ชาย ภาษาอาหรับที่เจอบ่อย      คำง่ายๆภาษาอาหรับ    ศัพท์เกาหลีแบ่งเป็นหมวด    คำศัพท์เกาหลี เรียกญาติ    ศัพท์เกาหลีง่ายๆ     
   คำศัพท์ญี่ปุ่น เรียกญาติ    วันเดือนปีในภาษามลายู    การเขียนวันเดือนปีในภาษามลายู    ศัพท์ยาวี    ศัพท์ญี่ปุ่นแบ่งเป็นหมวด     ภาษาไทยน่ารู้    
สระ 32 ตัว    ซาร่า ปาทาน    ขวัญกมล ปาทาน    น.ส.ขวัญกมล ปาทาน     ศัพท์อาหรับที่เจอบ่อย ศัพท์ญี่ปุ่นง่ายๆ  

 


ค้นหา
หากมีคำค้นหลายตัว สามารถคั่นด้วย comma (,)
หน้าหลัก >> สำรองข้อมูล >> คลังความรู้
พิมพ์หน้านี้  |  ส่งให้เพื่อน
โครงการเศรษฐกิจพอเพียง ตัวอย่างเศรษฐกิจพอเพียง ภาคเหนือ

          คู่สมรสคณะรัฐมนตรีรัฐบาล พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร มีแนวความคิดในการถวายความจงรักภักดี แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ตั้งแต่ปี 2544 เป็นต้นมา ด้วยการเลี้ยงอาหาร การให้อาชีพ และการบริการสาธารณะ ซึ่งเป็นกิจกรรมครั้งคราว ตามห้วงเวลา ต่อมาจึงน้อมนำแนวพระราชดำริ เรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เกษตรทฤษฎีใหม่ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และงานศิลปาชีพของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถเผยแพร่แก่ เกษตรกร และประชาชนทั่วไป เพื่อให้เกิดอานิสงค์ถาวร และถวายเป็นพระราชกุศล

         จากแนวความคิดดังกล่าวจึงเป็นที่มาของการสร้างศูนย์การเรียนรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง และงานศิลปาชีพ ทั้ง 4 ศูนย์ 4 ภาค โดยให้ สร้าง ศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตามแนวพระราชดำริฯ และศูนย์สาธิตและส่งเสริมศิลปาชีพฯ ภาคเหนือ ขึ้นเป็นแห่งแรก โดยตั้งอยู่ในพื้นที่ของกองการสัตว์ และเกษตรกรรมที่ 3 กรมการสัตว์ทหารบก ต.แม่สา อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่

ทั้งนี้รัฐบาลได้มอบให้กับกองทัพบก เป็นผู้ดูแลเนื่องจากว่า

กองทัพบกมีพื้นที่มาก
เมื่อไม่ได้เกิดภาวะสงคราม กำลังพลสามารถที่จะดูแลสถานที่นี้ไว้ได้
ที่สำคัญที่สุดคือ กองทัพเป็นข้าราชการที่มีความจงรักภักดีสูง พร้อมที่จะรักษาเพื่อ เชิดชูพระบารมี
กองทัพบกมีบุคลากรที่มีประสบการณ์ พร้อมที่จะถ่ายทอดพระราชดำริทั้งหลายแก่ ประชาชนทั่วไป
 
 
 
เพื่อการเทิดพระเกียรติ และถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
เพื่อเป็นศูนย์การเรียนรู้ด้านเศรษฐกิจพอเพียง และงานศิลปาชีพ สำหรับเยาวชน เกษตรกร และประชาชนทั่วไป
เพื่อการเสริมสร้างรายได้ และอาชีพเสริมแก่เกษตรกร และประชาชนในท้องถิ่น
เพื่อเป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจ สำหรับประชาชนทั่วไป
การดำเนินงาน
ศูนย์การเรียนรู้ฯ ภาคเหนือ เป็นศูนย์สาธิต   แนวความคิดเศรษฐกิจพอเพียง เกษตรทฤษฎีใหม่   และงานศิลปาชีพ โดย 1. จัดนิทรรศการ และการสาธิต 2. จัดฐานการเรียนรู้ 3. จัดการฝึกอบรม 4. จัดการท่องเที่ยวภายในศูนย์การเรียนรู้ฯ และพื้นที่ใกล้เคียง


การจัดนิทรรศการ และการสาธิต : ประกอบด้วย

นิทรรศการเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง เกษตร ทฤษฎีใหม่ งานศิลปาชีพ การสาธิต ได้แก่ การทำการเกษตรทฤษฎีใหม่ งานทอผ้า งานจักสาน งานปั้น งานแกะสลัก และหัตถกรรมกระดาษสา

การจัดฐานการเรียนรู้ : ประกอบด้วย ฐานการเรียนรู้ 6 ฐาน คือ ฐานบัญชีฟาร์ม ฐานนาข้าว ฐานพืชผักผลไม้ ฐานดิน น้ำปุ๋ย ฐานการเลี้ยงสัตว์ และ ฐานอนุรักษ์และพลังงานทดแทน

การฝึกอบรม : ประกอบด้วยการฝึกอบรมอาชีพเสริม หรือความรู้ด้านการเกษตรแก่ เกษตรกร / ผู้สนใจ และการฝึกอบรมเยาวชน

การฝึกอบรมเยาวชน เป็นกิจกรรมพิเศษที่จัดขึ้น เพื่อให้เยาวชน ได้เรียนรู้แนวพระราชดำริ ฯ และน้อมนำไปเป็นแนวทางปฏิบัติต่อไป การฝึกระเบียบวินัย ความเป็นผู้นำ ความสามัคคี ความอดทนทางร่างกาย,ทางจิตใจและการทดสอบกำลังใจ

การบริการสถานที่
- การบริการสถานที่การจัดกิจกรรม การประชุม,อบรม,สัมนา
- การจัดกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์
- การจัดงานสังสรรค์ต่างๆ
ระยะเวลาในการฝึกอบรมมี 2 แบบ คือ แบบ 3 วัน 2 คืน และแบบ 2 วัน 1 คืน โดยมีการดำเนินกิจกรรมดังนี้

กิจกรรมบังคับ : การเรียนรู้แนวพระราชดำริฯ

กิจกรรมทางเลือก : ได้แก่

การทดลองปฏิบัติงานเกษตรทฤษฎีใหม่
กิจกรรมคนดีของสังคม
กิจกรรมทดสอบกำลังใจ
ชมการสาธิตการใช้อาวุธบนหลังม้า และขี่ม้า
การเพาะเห็ด
การขยายพันธุ์พืช
การท่องเที่ยว : ประกอบด้วย การศึกษาแนวพระราชดำริฯ และเที่ยวชมกิจกรรมของศูนย์การเรียนรู้ฯ รวมทั้งเที่ยวชม / ร่วมกิจกรรมกับแหล่งท่องเที่ยวอื่นพื้นที่ใกล้เคียง ได้แก่ เยี่ยมชมวัดป่าดาราภิรมย์,การนั่งเกวียนวัวเพื่อเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้ฯ ชมสาธิตการใช้อาวุธบนหลังม้า และขี่ม้า ชมสาธิตการใช้สุนัขทหาร,การสัมฝัสชีวิตแบบล้านนาไทย เป็นต้น

อัตราการให้บริการ

1. ศึกษาเยี่ยมชมกิจกรรมใช้เวลาไม่เกิน 4 ช.ม. ไม่มีการปฏิบัติ 10 บาท/ท่าน
2. ศึกษาเยี่ยมชมกิจกรรมใช้เวลาไม่เกิน 4 - 8 ช.ม. มีการปฏิบัติ 40 บาท/ท่าน
3. ห้องประชุม สัมนา 3,500 บาท/วัน (พร้อมอุปกรณ์)
4. ใช้สถานที่ในการจัดกิจกรรม
        - บริการที่พักแรม/ไม่ใช้วิทยากรของหน่วย 50 บาท/ท่าน/วัน
        - ใช้วิทยกรและอุปกรณ์ของหน่วย (Day camp) ในการศึกอบรมหลักสูตร 120 บาท/ท่าน
              (รวมอาหารมือกลางวัน)
        - สถานที่ในการจัดกิจกรรม,งานเลี้ยงสังสรรค์ และ อื่นๆ
                 - สถานที่ 4,500 บาท
                 - จัดงานขันโตก+การแสดง 200 บาท/ท่าน/ครั้ง
                 - จัดงาน กาดมั่วครัวฮอม    200 บาท/ท่าน/ครั้ง
5. การศึกอบรมเฉพาะอาชีพทางด้านการเกษตร 1 วัน 120 บาท (พร้อมอาหาร 1 มือ)
6. การศึกอบรมศิลปชีพทางด้านการเกษตร 1 วัน 120 บาท/ท่าน/วัน
7. กิจกรรมเสริม
         - การแสดงกีฬาบนหลังม้า 2,500 บาท/ครั้ง
         - การแสดงสุนัขทหาร 1,500 บาท/ครั้ง
8. กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมมานะธรรมสัมพันธ์,ค่ายคุณธรรม,ค่ายยาเสพติดหรือค่ายกิจกรรมอื่น ๆ
         - 1 คืน 2 วัน อัตรา 240 บาท/ท่าน (รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด)
         - 2 คืน 3 วัน อัตรา 360 บาท/ท่าน (รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด)
         - หรือ อัตราวันละ 120 บาท/ท่าน (รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด)

      หมายเหตุ ค่าใช้จ่ายทั้งหมดอาทิเช่น ค่าอาหาร ที่พัก ค่าวิทยากร อุปกรณ์และอื่น ๆ

ขั้นตอนการเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ

ศึกษาแนวพระราชดำริฯ ณ อาคารนิทรรศการศูนย์การเรียนรู้
ศึกษาการเกษตรทฤษฎีใหม่ ณ แปลงสาธิตเกษตรทฤษฎีใหม่
เยี่ยมชมอาคารนิทรรศการงานศิลปาชีพ
เยี่ยมชมงานทอผ้า งานจักสาน งานปั้น และงานแกะสลัก
ศูนย์การเรียนรู้ฯ ภาคเหนือ มีวิทยากรประจำสามารถให้ความรู้แก่ทุกท่านที่มาศึกษา และเยี่ยมชมได้ในทุกโอกาส โดยเปิดให้เข้าเยี่ยมชมได้ทุกวัน ระหว่าง เวลา 08.30 น. - 16.30 น. ( อัตราค่าบำรุงสถานที่ 10.- บาท /
 
 
http://www.northernstudy.org/objective.html

 
  เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง :-
 
  เนื้อหาที่คุณอาจกำลังค้นหา :-
    เกมส์ปลูกผัก เกมส์เครื่องบิน เกมส์ต่อสู้ เกมส์ยิง เกมส์กีฬา เกมส์สนุกเกอร์เกมส์ผจญภัย เกมส์ผี
เกมส์การ์ดยูกิ 2, เกมส์การ์ดยูกิ 3, เกมส์สนุกๆมันๆ
เกมส์การ์ดยูกิ 2, เกมส์การ์ดยูกิ 3, เกมส์สนุกๆมันๆ
เกมส์ยางลูง, เกมส์ยางลูง2, เกมส์สนุกๆมันๆ
เกมส์ยางลูง, เกมส์ยางลูง2, เกมส์สนุกๆมันๆ
เกมส์xเม็น 27, เกมส์xเม็น4, เกมส์สนุกๆมันๆ
เกมส์xเม็น 27, เกมส์xเม็น4, เกมส์สนุกๆมันๆ
เกมส์มวยปล้ำ2คน, เกมส์มวยปล้ำ pc, เกมส์สนุกๆมันๆ
เกมส์มวยปล้ำ2คน, เกมส์มวยปล้ำ pc, เกมส์สนุกๆมันๆ
เกมส์หนอนสู้กัน, เกมส์หนอนยิงกัน, เกมส์สนุกๆมันๆ
เกมส์หนอนสู้กัน, เกมส์หนอนยิงกัน, เกมส์สนุกๆมันๆ
เกมส์สงครามโลกครั้งที่2, เกมส์สงครามโลก2, เกมส์สนุกๆมันๆ
เกมส์สงครามโลกครั้งที่2, เกมส์สงครามโลก2, เกมส์สนุกๆมันๆ
เกมส์ต่อสู้ผู้หญิง2คน, เกมส์ต่อสู้ผู้หญิงกับผู้ชาย, เกมส์สนุกๆมันๆ
เกมส์ต่อสู้ผู้หญิง2คน, เกมส์ต่อสู้ผู้หญิงกับผู้ชาย, เกมส์สนุกๆมันๆ
เกมส์นักสู้หมัดสายลม2, เกมส์นักสู้หมัดสายลม4, เกมส์สนุกๆมันๆ
เกมส์นักสู้หมัดสายลม2, เกมส์นักสู้หมัดสายลม4, เกมส์สนุกๆมันๆ
เกมส์สงครามโรมัน, เกมส์สงครามยุคหิน, เกมส์สนุกๆมันๆ
เกมส์สงครามโรมัน, เกมส์สงครามยุคหิน, เกมส์สนุกๆมันๆ
เกมส์นักรบอัลลอย2, เกมส์นักรบอัลลอยมันที่สุด, เกมส์สนุกๆมันๆ
เกมส์นักรบอัลลอย2, เกมส์นักรบอัลลอยมันที่สุด, เกมส์สนุกๆมันๆ
เกมส์นักรบโรมัน, เกมส์นักรบโบราณ, เกมส์สนุกๆมันๆ
เกมส์นักรบโรมัน, เกมส์นักรบโบราณ, เกมส์สนุกๆมันๆ
เกมส์สงครามแห่งยุคหิน, เกมส์สงครามแห่งยุค3, เกมส์สนุกๆมันๆ
เกมส์สงครามแห่งยุคหิน, เกมส์สงครามแห่งยุค3, เกมส์สนุกๆมันๆ
เกมส์สงครามยุคหิน 1, เกมส์สงครามยุคหิน1, เกมส์สนุกๆมันๆ
เกมส์สงครามยุคหิน 1, เกมส์สงครามยุคหิน1, เกมส์สนุกๆมันๆ
เกมส์วอร์คราฟ2, เกมส์วอร์คราฟ pc, เกมส์สนุกๆมันๆ
เกมส์วอร์คราฟ2, เกมส์วอร์คราฟ pc, เกมส์สนุกๆมันๆ
เกมส์สงครามกองทัพอสูร, เกมส์สงครามอสูร, เกมส์สนุกๆมันๆ
เกมส์สงครามกองทัพอสูร, เกมส์สงครามอสูร, เกมส์สนุกๆมันๆ
เกมส์ต่อสู้ เกมส์ต่อสู้ผ่านด่าน
เกมส์ต่อสู้ 1 คน เกมส์ต่อสู้ 2 คน
เกมส์ต่อสู้ผจญภัย เกมส์ต่อสู้ออนไลน์
เกมส์ต่อสู้นารูโตะ เกมส์ต่อสู้นินจา
เกมส์ต่อสู้สุดมัน เกมส์ต่อสู้มัน
เกมส์มาริโอ เกมส์แต่งบ้าน
เกมส์ปลูกผัก เกมส์โดเรมอน
เกมส์สร้างเมือง เกมส์ทําเค้ก
เกมส์เกี่ยวกับผี เกมส์เต้นออดิชั่น
เกมส์ตัดผม เกมส์จับผิดภาพ
คลิก เกมส์ออนไลน์ ทั้งหมด
ท่านอาจกำลังสนใจสิ่งนี้อยู่
สูตรอาหารไทย 4 ภาค ภาษาอังกฤษ รวทวิธีทำอย่างละเอียด สูตรอาหารไทย 4 ภาค ภาษาอังกฤษ รวทวิธีทำอย่างละเอียด
สำนวนภาษาอังกฤษ ในการเริ่มต้นจดหมาย สำนวนภาษาอังกฤษ ในการเริ่มต้นจดหมาย
คำศัพท์ภาษาอังกฤษ English ชื่อตำแหน่ง (สำคัญ) ในองค์กร สำหรับการเตรียมตัว สมัครงาน คำศัพท์ภาษาอังกฤษ English ชื่อตำแหน่ง (สำคัญ) ในองค์กร สำหรับการเตรียมตัว สมัครงาน
รวมกลอนปีใหม่รับปีใหม่/การ์ดปีใหม่ 2011 ประวัติวันปีใหม่ของขวัญปีใหม่สวยๆมีให้เลือกมากมายๆ รวมกลอนปีใหม่รับปีใหม่/การ์ดปีใหม่ 2011 ประวัติวันปีใหม่ของขวัญปีใหม่สวยๆมีให้เลือกมากมายๆ
ที่มาวันปีใหม่และประวัติวันปีใหม่รวมคำอวยพรวันปีใหม่กลอนปีใหม่แบบครบครันที่สุด!! ที่มาวันปีใหม่และประวัติวันปีใหม่รวมคำอวยพรวันปีใหม่กลอนปีใหม่แบบครบครันที่สุด!!
กลอนวันพ่อแห่งชาติ ซึ้งไม่ซึ้งคุณคือคนตัดสิน กลอนวันพ่อแห่งชาติ ซึ้งไม่ซึ้งคุณคือคนตัดสิน
นิทานภาษาอังกฤษ เรื่อง หมาจิ้งจอกกับนกกระสา นิทานภาษาอังกฤษ เรื่อง หมาจิ้งจอกกับนกกระสา
ชื่อเท่ๆ ความหมายชื่อเท่ๆภาษาอังกฤษรวมชื่อเท่ๆในเกมครบ! ชื่อเท่ๆ ความหมายชื่อเท่ๆภาษาอังกฤษรวมชื่อเท่ๆในเกมครบ!
กลอนสุภาพ ข้อบังคับในกลอนสุภาพ กลอนสุภาพ ข้อบังคับในกลอนสุภาพ
คําอวยพรวันพ่อภาษาอังกฤษ รวมมาแล้วซึ้งๆทั้งนั้น คําอวยพรวันพ่อภาษาอังกฤษ รวมมาแล้วซึ้งๆทั้งนั้น
ทัวร์เกาหลี เที่ยวเกาหลี ภาษาเกาหลี เกี่ยวกับเกาหลีประเทศเกาหลีรวมพลคนรักเกาหลีคลิกเลย! ทัวร์เกาหลี เที่ยวเกาหลี ภาษาเกาหลี เกี่ยวกับเกาหลีประเทศเกาหลีรวมพลคนรักเกาหลีคลิกเลย!
รู้จักภาษา ABAP เปิดเบื้องหลังของ SAP R/3 ตอน 2 รู้จักภาษา ABAP เปิดเบื้องหลังของ SAP R/3 ตอน 2
นิทานภาษาอังกฤษสำหรับเด็ก ชายคนหนึ่ง กับ รูปเทพเจ้าสลักด้วยไม้ นิทานภาษาอังกฤษสำหรับเด็ก ชายคนหนึ่ง กับ รูปเทพเจ้าสลักด้วยไม้
 นิทานภาษาอังกฤษ เรื่อง หมาป่ากับนกกระสา นิทานภาษาอังกฤษ เรื่อง หมาป่ากับนกกระสา
สุภาษิตกฎหมาย ตอนที่1 สุภาษิตกฎหมาย ตอนที่1
คําคมโดนๆภาษาอังกฤษ (จากผู้มีชื่อเสียง ยอดนิยม ระดับโลก) คําคมโดนๆ ภาษาอังกฤษ คําคมโดนๆภาษาอังกฤษ (จากผู้มีชื่อเสียง ยอดนิยม ระดับโลก) คําคมโดนๆ ภาษาอังกฤษ
คำศัพท์ภาษาอังกฤษ เกี่ยวกับอารมณ์ คำศัพท์ภาษาอังกฤษ เกี่ยวกับอารมณ์
คำศัพท์ภาษาอังกฤษ English กลุ่มอาชีพเฉพาะทาง สำหรับการเตรียมตัว สมัครงาน คำศัพท์ภาษาอังกฤษ English กลุ่มอาชีพเฉพาะทาง สำหรับการเตรียมตัว สมัครงาน
กลอนปีใหม่รับปีใหม่ไทยนี้สุดยอดกลอนปีใหม่ 2554 เป็นพรของขวัญปีใหม่ 2011นะครับ กลอนปีใหม่รับปีใหม่ไทยนี้สุดยอดกลอนปีใหม่ 2554 เป็นพรของขวัญปีใหม่ 2011นะครับ
ตัวอย่าง resume ภาษาอังกฤษ	หลากหลาย อาชีพ ตัวอย่าง resume ภาษาอังกฤษ หลากหลาย อาชีพ
ชนิดของคำในภาษาไทย แบบทดสอบเรื่องชนิดของคำ วัดความรู้กันง่ายๆ ชนิดของคำในภาษาไทย แบบทดสอบเรื่องชนิดของคำ วัดความรู้กันง่ายๆ
กฎหมายแรงงาน พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ (ภาษาอังกฤษ) กฎหมายแรงงาน พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ (ภาษาอังกฤษ)
กลอนวันเด็ก  ซึ้งๆเพราะๆ กลอนวันเด็ก ซึ้งๆเพราะๆ
รวบรวม คําคมโดนๆภาษาอังกฤษ มากมาย: บุคคลสำคัญระดับโลก รวบรวม คําคมโดนๆภาษาอังกฤษ มากมาย: บุคคลสำคัญระดับโลก
คำราชาศัพท์ สำหรับพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์ คำราชาศัพท์ สำหรับพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์
90 คําคมโดนๆ (วัยรุ่นจี๊ดๆ) คําคมโดนๆ กวนๆ 90 คําคมโดนๆ (วัยรุ่นจี๊ดๆ) คําคมโดนๆ กวนๆ
คำราชาศัพท์หมวดเครือญาติ คำราชาศัพท์หมวดพระบรมวงศานุวงศ์ คำราชาศัพท์หมวดเครือญาติ คำราชาศัพท์หมวดพระบรมวงศานุวงศ์
คำราชาศัพท์หมวดเครื่องใช้ คำราชาศัพท์หมวดอุปโภคบริโภค คำราชาศัพท์หมวดเครื่องใช้ คำราชาศัพท์หมวดอุปโภคบริโภค
สุดยอด คําคมโดนๆภาษาอังกฤษ และ คําคมโดนๆเกี่ยวกับความรัก สุดยอด คําคมโดนๆภาษาอังกฤษ และ คําคมโดนๆเกี่ยวกับความรัก
คําคมโดนๆhi5 คําคมโดนๆเกี่ยวกับความรัก คําคมโดนๆhi5 คําคมโดนๆเกี่ยวกับความรัก
สำนักข่าวมุสลิมไทยโพสต์
340 ลาดพร้าว 112 วังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310
โทร 0-2514-0593 แฟ็กซ์ 0-2538-4215 Email : Webmaster@muslimthaipost.com
สารบัญเว็บไซต์ Muslimthaipost.com
SubDomain หน้าหลัก