ตัวอย่าง resume ภาษาอังกฤษ หลากหลาย อาชีพ

5 ตค. 56     3235

ตัวอย่าง resume ภาษาอังกฤษ หลากหลาย อาชีพ

     
ตัวอย่าง resume ภาษาอังกฤษ	หลากหลาย อาชีพ
ตัวอย่าง resume ภาษาอังกฤษ	หลากหลาย อาชีพ ตัวอย่าง เรซูเม่ ภาษาอังกฤษ
 ด้านการบัญชี
ตัวอย่าง resume ภาษาอังกฤษ	หลากหลาย อาชีพ
ตัวอย่าง resume ภาษาอังกฤษ	หลากหลาย อาชีพ ตัวอย่าง เรซูเม่ ภาษาอังกฤษ
ด้านงานธุรการ
ตัวอย่าง resume ภาษาอังกฤษ	หลากหลาย อาชีพ
ตัวอย่าง resume ภาษาอังกฤษ	หลากหลาย อาชีพ ตัวอย่าง เรซูเม่ ภาษาอังกฤษ
ด้านงานธนาคาร
ตัวอย่าง resume ภาษาอังกฤษ	หลากหลาย อาชีพ
ตัวอย่าง resume ภาษาอังกฤษ	หลากหลาย อาชีพ ตัวอย่าง เรซูเม่ ภาษาอังกฤษ
ด้านลูกค้าสัมพันธ์
ตัวอย่าง resume ภาษาอังกฤษ	หลากหลาย อาชีพ
ตัวอย่าง resume ภาษาอังกฤษ	หลากหลาย อาชีพ ตัวอย่าง เรซูเม่ ภาษาอังกฤษ
ด้านการศึกษา
ตัวอย่าง resume ภาษาอังกฤษ	หลากหลาย อาชีพ
ตัวอย่าง resume ภาษาอังกฤษ	หลากหลาย อาชีพ ตัวอย่าง เรซูเม่ ภาษาอังกฤษ
ด้านวิศวกรรมศาสตร์
ตัวอย่าง resume ภาษาอังกฤษ	หลากหลาย อาชีพ
ตัวอย่าง resume ภาษาอังกฤษ	หลากหลาย อาชีพ ตัวอย่าง เรซูเม่ ภาษาอังกฤษ
ด้านการเงิน
ตัวอย่าง resume ภาษาอังกฤษ	หลากหลาย อาชีพ
ตัวอย่าง resume ภาษาอังกฤษ	หลากหลาย อาชีพ ตัวอย่าง เรซูเม่ ภาษาอังกฤษ
พนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน
ตัวอย่าง resume ภาษาอังกฤษ	หลากหลาย อาชีพ
ตัวอย่าง resume ภาษาอังกฤษ	หลากหลาย อาชีพ ตัวอย่าง เรซูเม่ ภาษาอังกฤษ
ด้านการโรงแรมและร้านอาหาร
ตัวอย่าง resume ภาษาอังกฤษ	หลากหลาย อาชีพ
HR Resume (02)
ตัวอย่าง resume ภาษาอังกฤษ	หลากหลาย อาชีพ ตัวอย่าง เรซูเม่ ภาษาอังกฤษ
ด้านงานบริหารทรัพยากรมนุษย์
ตัวอย่าง resume ภาษาอังกฤษ	หลากหลาย อาชีพ
IT Resume (21)
ตัวอย่าง resume ภาษาอังกฤษ	หลากหลาย อาชีพ ตัวอย่าง เรซูเม่ ภาษาอังกฤษ
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ตัวอย่าง resume ภาษาอังกฤษ	หลากหลาย อาชีพ
ตัวอย่าง resume ภาษาอังกฤษ	หลากหลาย อาชีพ ตัวอย่าง เรซูเม่ ภาษาอังกฤษ
ด้านกฏหมาย
ตัวอย่าง resume ภาษาอังกฤษ	หลากหลาย อาชีพ
ตัวอย่าง resume ภาษาอังกฤษ	หลากหลาย อาชีพ ตัวอย่าง เรซูเม่ ภาษาอังกฤษ
ด้านการตลาด
ตัวอย่าง resume ภาษาอังกฤษ	หลากหลาย อาชีพ
ตัวอย่าง resume ภาษาอังกฤษ	หลากหลาย อาชีพ ตัวอย่าง เรซูเม่ ภาษาอังกฤษ
ด้านการแพทย์และพยาบาลศาสตร์
ตัวอย่าง resume ภาษาอังกฤษ	หลากหลาย อาชีพ
ตัวอย่าง resume ภาษาอังกฤษ	หลากหลาย อาชีพ ตัวอย่าง Resume ภาษาอังกฤษ
สำหรับนักศีกษาจบใหม่
ตัวอย่าง resume ภาษาอังกฤษ	หลากหลาย อาชีพ
ตัวอย่าง resume ภาษาอังกฤษ	หลากหลาย อาชีพ ตัวอย่าง เรซูเม่ ภาษาอังกฤษ
นักบิน
ตัวอย่าง resume ภาษาอังกฤษ	หลากหลาย อาชีพ
ตัวอย่าง resume ภาษาอังกฤษ	หลากหลาย อาชีพ ตัวอย่าง เรซูเม่ ภาษาอังกฤษ
ด้านงานเขียนและประชาสัมพันธ์
ตัวอย่าง resume ภาษาอังกฤษ	หลากหลาย อาชีพ
ตัวอย่าง resume ภาษาอังกฤษ	หลากหลาย อาชีพ ตัวอย่าง เรซูเม่ ภาษาอังกฤษ
ด้านงานจัดซื้อ
ตัวอย่าง resume ภาษาอังกฤษ	หลากหลาย อาชีพ
ตัวอย่าง resume ภาษาอังกฤษ	หลากหลาย อาชีพ ตัวอย่าง เรซูเม่ ภาษาอังกฤษ
ด้านงานขาย
ตัวอย่าง resume ภาษาอังกฤษ	หลากหลาย อาชีพ
ตัวอย่าง resume ภาษาอังกฤษ	หลากหลาย อาชีพ ตัวอย่าง เรซูเม่ ภาษาอังกฤษ
สายงานอื่นๆ
ตัวอย่าง resume ภาษาอังกฤษ	หลากหลาย อาชีพ
ตัวอย่าง resume ภาษาอังกฤษ	หลากหลาย อาชีพ ตัวอย่าง เรซูเม่ ภาษาไทย
ตัวอย่าง resume ภาษาอังกฤษ	หลากหลาย อาชีพ
ตัวอย่าง resume ภาษาอังกฤษ	หลากหลาย อาชีพ ตัวอย่าง แบบฟอร์มใบสมัครงานต่างๆ
 
   

ที่มา: http://www.bkkresume.com/

เป็นเพื่อน Line กับเรา