เพชรบูรณ์-รวมสถานที่ท่องเที่ยวเพชรบูรณ์แหล่งท่องเที่ยวเพชรบูรณ์ไว้ที่นี่แล้ว!คลิกเลย

11 ธค. 53     403

เพชรบูรณ์-รวมสถานที่ท่องเที่ยวเพชรบูรณ์แหล่งท่องเที่ยวเพชรบูรณ์ไว้ที่นี่แล้ว!คลิกเลย
เพชรบูรณ์-รวมสถานที่ท่องเที่ยวเพชรบูรณ์แหล่งท่องเที่ยวเพชรบูรณ์ไว้ที่นี่แล้ว!คลิกเลย ทริปของหมูหิน เพชรบูรณ์-รวมสถานที่ท่องเที่ยวเพชรบูรณ์แหล่งท่องเที่ยวเพชรบูรณ์ไว้ที่นี่แล้ว!คลิกเลย
 


เพชรบูรณ์-รวมสถานที่ท่องเที่ยวเพชรบูรณ์แหล่งท่องเที่ยวเพชรบูรณ์ไว้ที่นี่แล้ว!คลิกเลย
โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมการเกษตรเขาค้อ - เขาค้อกาแฟสด
     
เพชรบูรณ์-รวมสถานที่ท่องเที่ยวเพชรบูรณ์แหล่งท่องเที่ยวเพชรบูรณ์ไว้ที่นี่แล้ว!คลิกเลย
รวมทริปทั้งหมด
 
เพชรบูรณ์-รวมสถานที่ท่องเที่ยวเพชรบูรณ์แหล่งท่องเที่ยวเพชรบูรณ์ไว้ที่นี่แล้ว!คลิกเลย
เพชรบูรณ์-รวมสถานที่ท่องเที่ยวเพชรบูรณ์แหล่งท่องเที่ยวเพชรบูรณ์ไว้ที่นี่แล้ว!คลิกเลย

เพชรบูรณ์ ตั้งอยู่ในเขตภาคเหนือตอนล่างแวดล้อมไปด้วยพื้นที่ป่าเขาเขียวขจี ภูมิประเทศมีทัศนียภาพสวยงามไม่ว่าจะเป็นเขาค้อหรืออุทยานแห่งชาติน้ำหนาว ทั้งยังมีแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจคือ อุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพซึ่งได้รับรางวัล Thailand Tourism Award ประจำปี 2543 ประเภทแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมโบราณสถานยอดเยี่ยม รวมไปถึงอาหารขึ้นชื่ออย่างไก่ย่างวิเชียรบุรี ขนมจีนหล่มเก่าและผลไม้ยอดนิยมของจังหวัด คือ มะขามหวานเมืองเพชรและลูกเสาวรส

เมืองเพชรบูรณ์นี้สันนิษฐานว่า สร้างมา 2 ยุค ยุคแรกสมัยสุโขทัยหรือพิษณุโลกเป็นเมืองหลวงสังเกตตามแนวกำแพงเมือง ซึ่งเอาลำน้ำไว้กลางเมือง และยุคสองสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช มีป้อมและกำแพงก่อด้วยอิฐปนศิลา สัณฐานคล้ายเมืองนครราชสีมาแต่เล็กและเตี้ยกว่า เอาแม่น้ำไว้กลางเมืองเหมือนกัน เมืองเพชรบูรณ์ที่สร้างทั้งสองยุคนี้สำหรับป้องกันข้าศึกซึ่งจะยกทัพมาจากฝ่ายเหนือ เพชรบูรณ์เดิมมีชื่อว่า "เพชรบุร" หรือ "พืชปุระ" อันหมายถึงเมืองแห่งพืชพันธุ์ธัญญาหาร ตัวเมืองตั้งอยู่ห่างจากกรุงเทพฯ ประมาณ 346 กิโลเมตร อยู่สูงจากระดับน้ำทะเลโดยเฉลี่ย 114 เมตร ลักษณะภูมิประเทศเป็นที่ลุ่มแบบท้องกะทะ พื้นที่ของจังหวัดมีลักษณะลาดชันจากทิศเหนือไปใต้ ตอนเหนือเป็นทิวเขาสูง ตอนกลางเป็นที่ราบ ขนาบด้วยเทือกเขาเพชรบูรณ์ทางทิศตะวันออกและทิศตะวันตก มีแม่น้ำสำคัญไหลผ่านคือ แม่น้ำป่าสัก

การปกครอง จังหวัดเพชรบูรณ์มีเนื้อที่ประมาณ 12,668 ตารางกิโลเมตร แบ่งการปกครองออกเป็น 11 อำเภอ คือ อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ อำเภอหล่มสัก อำเภอหล่มเก่า อำเภอชนแดน อำเภอหนองไผ่ อำเภอบึงสามพัน อำเภอวิเชียรบุรี อำเภอศรีเทพ อำเภอวังโป่ง อำเภอน้ำหนาว และอำเภอเขาค้อ

เพชรบูรณ์-รวมสถานที่ท่องเที่ยวเพชรบูรณ์แหล่งท่องเที่ยวเพชรบูรณ์ไว้ที่นี่แล้ว!คลิกเลย รวมที่พัก  เพชรบูรณ์-รวมสถานที่ท่องเที่ยวเพชรบูรณ์แหล่งท่องเที่ยวเพชรบูรณ์ไว้ที่นี่แล้ว!คลิกเลย รวมร้านอาหาร

หมายเลขโทรศัพท์ที่สำคัญ
สำนักงานจังหวัดเพชรบูรณ์ โทร. 0 5672 1709
ประชาสัมพันธ์จังหวัด โทร. 0 5672 1733
สถานีตำรวจภูธร อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ โทร. 0 5672 2065
โรงพยาบาลเพชรบูรณ์ โทร. 0 5671 2235-9
โรงพยาบาลเพชรรัตน์ โทร. 0 5672 0680-4
โรงพยาบาลเมืองเพชรบูรณ์ โทร. 0 5674 8030-40
สถานีเดินรถ บ.ข.ส.(อ.เมือง) โทร. 0 5672 1581
อำเภอน้ำหนาว
เพชรบูรณ์-รวมสถานที่ท่องเที่ยวเพชรบูรณ์แหล่งท่องเที่ยวเพชรบูรณ์ไว้ที่นี่แล้ว!คลิกเลย
เพชรบูรณ์-รวมสถานที่ท่องเที่ยวเพชรบูรณ์แหล่งท่องเที่ยวเพชรบูรณ์ไว้ที่นี่แล้ว!คลิกเลย อุทยานแห่งชาติน้ำหนาว
Nam Nao National Park
ถ้ำน้ำหนาวใหญ่(ภูน้ำริน)
(จังหวัดเพชรบูรณ์)
ภูผาจิต(ภูด่านอีป้อง)
(จังหวัดเพชรบูรณ์)
น้ำตกเหวทราย
(จังหวัดเพชรบูรณ์)
น้ำตกซำผักคราว
(จังหวัดเพชรบูรณ์)
น้ำตกทรายแก้ว
(จังหวัดเพชรบูรณ์)
น้ำตกทรายเงิน
(จังหวัดเพชรบูรณ์)
น้ำตกทรายทอง
(จังหวัดเพชรบูรณ์)
น้ำตกตาดพรานบา
(จังหวัดเพชรบูรณ์)
น้ำผุด
(จังหวัดเพชรบูรณ์)
หนองน้ำขุ่น
(จังหวัดเพชรบูรณ์)

อำเภอวิเชียรบุรี
ทุ่งหญ้ากงวังหรือทุ่งกงวัง
(จังหวัดเพชรบูรณ์)
สวนสนบ้านแปก
(จังหวัดเพชรบูรณ์)
สวนสนภูกุ่มข้าว
(จังหวัดเพชรบูรณ์)
เพชรบูรณ์-รวมสถานที่ท่องเที่ยวเพชรบูรณ์แหล่งท่องเที่ยวเพชรบูรณ์ไว้ที่นี่แล้ว!คลิกเลย
ถ้ำผาหงษ์
(จังหวัดเพชรบูรณ์)


อำเภอศรีเทพ
สระแก้วสระขวัญ
(จังหวัดเพชรบูรณ์)
ปรางค์สองพี่น้อง
(จังหวัดเพชรบูรณ์)
 


อำเภอหล่มสัก
ถ้ำฤาษีสมบัติ
(จังหวัดเพชรบูรณ์)
น้ำตกตาดฟ้า
(จังหวัดเพชรบูรณ์)
พิพิธภันฑ์การสู้รบ(ศูนย์บริการน
(จังหวัดเพชรบูรณ์)
สุสาน ทปท.
(จังหวัดเพชรบูรณ์)
ที่หลบภัยทางอากาศ
(จังหวัดเพชรบูรณ์)
สถานที่ผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์
(จังหวัดเพชรบูรณ์)
ลานเอนกประสงค์
(จังหวัดเพชรบูรณ์)
ลานหินแตก
(จังหวัดเพชรบูรณ์)
เพชรบูรณ์-รวมสถานที่ท่องเที่ยวเพชรบูรณ์แหล่งท่องเที่ยวเพชรบูรณ์ไว้ที่นี่แล้ว!คลิกเลย
ลานหินปุ่ม
(จังหวัดเพชรบูรณ์)
เพชรบูรณ์-รวมสถานที่ท่องเที่ยวเพชรบูรณ์แหล่งท่องเที่ยวเพชรบูรณ์ไว้ที่นี่แล้ว!คลิกเลย
ผาชูธง
(จังหวัดเพชรบูรณ์)


อำเภอหล่มเก่า
วัดนาทราย
(จังหวัดเพชรบูรณ์)
 อำเภอเขาค้อ
ภูทับเบิก
  ภูทับเบิก 
เพชรบูรณ์-รวมสถานที่ท่องเที่ยวเพชรบูรณ์แหล่งท่องเที่ยวเพชรบูรณ์ไว้ที่นี่แล้ว!คลิกเลย
 แผนที่เขาค้อ
เพชรบูรณ์-รวมสถานที่ท่องเที่ยวเพชรบูรณ์แหล่งท่องเที่ยวเพชรบูรณ์ไว้ที่นี่แล้ว!คลิกเลย
 ข้อมูลและการเดินทางเขาค้อ
   
เพชรบูรณ์-รวมสถานที่ท่องเที่ยวเพชรบูรณ์แหล่งท่องเที่ยวเพชรบูรณ์ไว้ที่นี่แล้ว!คลิกเลย
อุทยานแห่งชาติเขาค้อ
Khao Kho National Park
เพชรบูรณ์-รวมสถานที่ท่องเที่ยวเพชรบูรณ์แหล่งท่องเที่ยวเพชรบูรณ์ไว้ที่นี่แล้ว!คลิกเลย
น้ำตกศรีดิษฐ์
เพชรบูรณ์-รวมสถานที่ท่องเที่ยวเพชรบูรณ์แหล่งท่องเที่ยวเพชรบูรณ์ไว้ที่นี่แล้ว!คลิกเลย
พระตำหนักเขาค้อ

(จังหวัดเพชรบูรณ์)
เพชรบูรณ์-รวมสถานที่ท่องเที่ยวเพชรบูรณ์แหล่งท่องเที่ยวเพชรบูรณ์ไว้ที่นี่แล้ว!คลิกเลย
ฐานอิทธิ(พิพิธภัณฑ์อาวุธ)
Weapon Museum
เพชรบูรณ์-รวมสถานที่ท่องเที่ยวเพชรบูรณ์แหล่งท่องเที่ยวเพชรบูรณ์ไว้ที่นี่แล้ว!คลิกเลย
อนุสรณ์สถานผู้เสียสละ
(จังหวัดเพชรบูรณ์)

เนินมหัศจรรย์
เพชรบูรณ์-รวมสถานที่ท่องเที่ยวเพชรบูรณ์แหล่งท่องเที่ยวเพชรบูรณ์ไว้ที่นี่แล้ว!คลิกเลย
ไร่ บี เอ็น
B.N. Farm
เพชรบูรณ์-รวมสถานที่ท่องเที่ยวเพชรบูรณ์แหล่งท่องเที่ยวเพชรบูรณ์ไว้ที่นี่แล้ว!คลิกเลย
อ่างเก็บน้ำรัตนัย

(จังหวัดเพชรบูรณ์)
เพชรบูรณ์-รวมสถานที่ท่องเที่ยวเพชรบูรณ์แหล่งท่องเที่ยวเพชรบูรณ์ไว้ที่นี่แล้ว!คลิกเลย
สวนสัตว์เปิดเขาค้อ
 

อำเภอเมือง
สวนรุกขชาติผาเมือง
(จังหวัดเพชรบูรณ์)
เพชรบูรณ์-รวมสถานที่ท่องเที่ยวเพชรบูรณ์แหล่งท่องเที่ยวเพชรบูรณ์ไว้ที่นี่แล้ว!คลิกเลย
สวนรุกขชาติซับชมพู
(จังหวัดเพชรบูรณ์)
เพชรบูรณ์-รวมสถานที่ท่องเที่ยวเพชรบูรณ์แหล่งท่องเที่ยวเพชรบูรณ์ไว้ที่นี่แล้ว!คลิกเลย
เขารัง
(จังหวัดเพชรบูรณ์)
เพชรบูรณ์-รวมสถานที่ท่องเที่ยวเพชรบูรณ์แหล่งท่องเที่ยวเพชรบูรณ์ไว้ที่นี่แล้ว!คลิกเลย
อุทยานแห่งชาติตาดหมอก
Tat Mok National Park
(จังหวัดเพชรบูรณ์)
เสาหลักเมืองเพชรบูรณ์
Phetchabun City Pillar
(จังหวัดเพชรบูรณ์)
วัดมหาธาตุ
Wat Mahathat
(จังหวัดเพชรบูรณ์)
วัดไตรภูมิวัดพระแก้ว
Wat Traiphum
(จังหวัดเพชรบูรณ์)
ศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
Shrine of King Naresuan the Great
(จังหวัดเพชรบูรณ์)
เพชรบูรณ์-รวมสถานที่ท่องเที่ยวเพชรบูรณ์แหล่งท่องเที่ยวเพชรบูรณ์ไว้ที่นี่แล้ว!คลิกเลย
อนุสาวรีย์พ่อขุนผาเมือง
(จังหวัดเพชรบูรณ์)
อ่างเก็บน้ำชลประทานห้วยป่าแดง
Huai Pa-Dang Irrigation Water Reservoir
(จังหวัดเพชรบูรณ์)

 

แผนที่จังหวัดเพชรบูรณ์/map of PHETCHABUN
เพชรบูรณ์-รวมสถานที่ท่องเที่ยวเพชรบูรณ์แหล่งท่องเที่ยวเพชรบูรณ์ไว้ที่นี่แล้ว!คลิกเลย
แผนที่จังหวัดเพชรบูรณ์
เพชรบูรณ์-รวมสถานที่ท่องเที่ยวเพชรบูรณ์แหล่งท่องเที่ยวเพชรบูรณ์ไว้ที่นี่แล้ว!คลิกเลย
แผนที่จังหวัดเพชรบูรณ์
 


การเดินทางไปจังหวัดเพชรบูรณ์

รถยนต์ 
เส้นทางที่ 1 จากกรุงเทพฯ ใช้เส้นทางหลวงหมายเลข 1 ถึงจังหวัดสระบุรีเลยไปจนถึงสวนพฤกษศาสตร์พุแค ตรงกิโลเมตรที่ 125 แยกขวามือเข้าทางหลวงหมายเลข 21 ผ่านอำเภอชัยบาดาล อำเภอศรีเทพ อำเภอวิเชียรบุรี ต่อไปอีกประมาณ 221 กิโลเมตร ถึงจังหวัดเพชรบูรณ์ รวมระยะทางประมาณ 346 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 5 ชั่วโมง 

เส้นทางที่ 2 จากกรุงเทพฯ ใช้เส้นทางหลวงหมายเลข ๑ ถนนพหลโยธิน ถึงอำเภอวังน้อยแล้วแยกเข้าเส้นทางหลวงหมายเลข ๓๒ ผ่านจังหวัดพระนครศรีอยุธยา อ่างทอง สิงห์บุรี ชัยนาท เข้านครสวรรค์แล้วใช้เส้นทางหมายเลข ๑๑๗ ตรงเข้าจังหวัดพิษณุโลก จากนั้นใช้ทางหมายเลข ๑๒ เส้นพิษณุโลก-หล่มสัก ผ่านเขาค้อ-หล่มสัก เข้าจังหวัดเพชรบูรณ์ รวมระยะทาง ๕๔๗ กิโลเมตร

รถโดยสารประจำทาง 
บริษัท ขนส่ง จำกัด มีบริการเดินรถปรับอากาศชั้น 2 และรถธรรมดากรุงเทพฯ-เพชรบูรณ์-หล่มสัก ออกจากสถานีขนส่งหมอชิต 2 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 0 2936 2852–66 สาขาเพชรบูรณ์ โทร. 0 5672 1581 นอกจากนี้ยังมีบริษัทเอกชนบริการเดินรถปรับอากาศชั้น 1 ในเส้นทางเดียวกัน ได้แก่ เพชรทัวร์ โทร. 0 2936 3230 สาขาเพชรบูรณ์ โทร. 0 5672 2818 และถิ่นสยามทัวร์ โทร. 0 2936 0500, 0 2513 9077 (จากกรุงเทพฯ มีรถประมาณ 8 เที่ยวตั้งแต่เวลา 09.30 น.- 23.30 น.) สาขาเพชรบูรณ์ โทร. 0 5672 1913 สาขาหล่มสัก โทร. 0 5670 1613 (จากหล่มสักมีรถประมาณ 7 เที่ยว ตั้งแต่เวลา 08.30 น. - 24.00 น.) 

เครื่องบิน 
สายการบิน พีบีแอร์ เปิดบริการเที่ยวบิน กรุงเทพฯ-เพชรบูรณ์ ไป-กลับ สำรองที่นั่ง โทร. 0 2261 0220-5 เพชรบูรณ์ โทร. 0 5682 4260 หรือ www.pbair.com  

เพชรบูรณ์-รวมสถานที่ท่องเที่ยวเพชรบูรณ์แหล่งท่องเที่ยวเพชรบูรณ์ไว้ที่นี่แล้ว!คลิกเลย
   
เพชรบูรณ์-รวมสถานที่ท่องเที่ยวเพชรบูรณ์แหล่งท่องเที่ยวเพชรบูรณ์ไว้ที่นี่แล้ว!คลิกเลย
เพชรบูรณ์-รวมสถานที่ท่องเที่ยวเพชรบูรณ์แหล่งท่องเที่ยวเพชรบูรณ์ไว้ที่นี่แล้ว!คลิกเลย
 
เพชรบูรณ์-รวมสถานที่ท่องเที่ยวเพชรบูรณ์แหล่งท่องเที่ยวเพชรบูรณ์ไว้ที่นี่แล้ว!คลิกเลย
เพชรบูรณ์-รวมสถานที่ท่องเที่ยวเพชรบูรณ์แหล่งท่องเที่ยวเพชรบูรณ์ไว้ที่นี่แล้ว!คลิกเลย
 
เพชรบูรณ์/Information of PHETCHABUN

 

General Information
346 kilometres from Bangkok, Phetchabun borders on three regions, the North, the Central and the Northeast. The central part of the province is on the Pa Sak river basin with mountain ranges running along both the western and eastern sectors. Because of the fertility of the land, Phetchabun has always been an agriculturally productive area. The very name of the province actually means the land of crops and foods.

Today, Phetchabun is a province with rich tourism potential. Its climate is pleasant due to the mountainous and forested areas and it has a history of richness and prosperity for more than 1,400 years. As and Sukhothai styles have been discovered.

Phetchabun is administratively divided into the following districts: Mueang, Lom Sak, Lom Kao, Chon Daen, Nong Phai, Wichian Buri, Si Thep, Bueng Sam Phan, Wang Pong, Nam Nao and Khao Kho.

How to get there
Car
From Bangkok, drive along Highway No. 1 passing Saraburi to Phu Khae (Km. 125), turn right into Highway No. 21 and proceed to Phetchabun via Chai Badan, Si Thep and Wichian Buri, a total distance of 346 kilometres.

Bus
Transport Co. Ltd. operates both air-conditioned and non air-conditioned bus services along the Bangkok-Phetchabun-Lom Sak route. Buses depart from Bangkok’s Mochit 2 Bus Terminal daily. Call 0 2936 2852-66 or visit www.transport.co.th for more information. Private bus companies are such as Phet Tour, Tel: 0 2936 3230 and Thin Siam Tour, Tel: 0 2936 0500.

Air
Thai Airways flies from Bangkok to Phetchabun on Wednesday, Friday and Sunday. Call 1566 for more information.

Festivals
Sweet Tamarind Fair
Sweet tamarind is grown mostly in Phetchabun. Sweet Tamarind Fair is thus organised in Phetchabun to celebrate the harvest of this fruit. This day is also called Phetchabun’s Agricultural Day. During the festival, farmers bring their sweet tamarind to sell at reasonable price at Phetchabun’s provincial athletic field where contests of sweet tamarind and other crops are held. Besides this, there are other agricultural exhibitions and entertainment organised during the event.

Um Phra Dam Nam
This religious ceremony means the bathing of an Buddha image. This event is annually held on the fifteenth day of the waning moon in the 10th lunar month or during the Sat Thai period, in September. Phra Buddha Mahadhamaracha is a highly revered ancient Buddha image of Phetchabun. The image was found in the Pasak River by a group of farmers four hundred years ago and it was then taken to be housed in Wat Trai Phum. According to a legend, the Buddha image was disappeared twice from the temple and was later found in water. It was said that the Buddha image itself had wandered out of the temple. Therefore, the ritual bathing ceremony is held. The ceremony starts at 1 p.m. The image is carried around town and put under a tent in Wat Trai Phum, so Buddhists can pay respect to it and stick gold leaf on its body. In the evening, prayers are chanted. At night, there are various kinds of entertainment. The next morning, people make merit as it is Sat Thai Day. Foods, including Krayasat, and other necessities are given to monks. The Buddha image is then taken to be immersed in the Pasak River by the governor of Phetchabun and traditional dances are performed to show respect to it. After the ceremony, the water in the river is regarded as sacred. As a result, plople swim in it or take the water to drink before the boat racing begins


 
เพชรบูรณ์-รวมสถานที่ท่องเที่ยวเพชรบูรณ์แหล่งท่องเที่ยวเพชรบูรณ์ไว้ที่นี่แล้ว!คลิกเลย จองโรงแรมในประเทศไทย เมือง เพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์-รวมสถานที่ท่องเที่ยวเพชรบูรณ์แหล่งท่องเที่ยวเพชรบูรณ์ไว้ที่นี่แล้ว!คลิกเลย
Kosit Hill Hotel Kosit Hill Hotel
Kosit Hill Hotel เพื่อให้การเข้าพักแต่ละครั้งเต็มไปด้วยความสะดวกสบาย ห้องทั้งหมดจึงมี โทรทัศน์ (เคเบิล), เครื่องปรับอ ากาศ, มินิบาร์, ตู้เซฟในห้องพัก, เครื่องเล่นซีดี, บริการอินเทอร์เน็ต (ความเร็วสูง) ไว้ให้อีกทั้งการม ี แลกเปลี่ยนเงินตรา, โสตทัศนูปกรณ์, บริการรถรับส่งจาก/
เพิ่มเติม

Imperial Phukaew Hill Resort Imperial Phukaew Hill Resortเพชรบูรณ์-รวมสถานที่ท่องเที่ยวเพชรบูรณ์แหล่งท่องเที่ยวเพชรบูรณ์ไว้ที่นี่แล้ว!คลิกเลย
Imperial Phukaew Hill Resort Imperial Phukaew Hill Resort อยู่ไม่ไกลจากความสะดวกครบครันที่ เพชรบูรณ์ จะสามารถให้ได้ และมีระยะทาง เพียง 47 กม. (29 ไมล์) จาก สนามบินนานาชาติของ เพชรบูรณ์นั่งเอนหลังพักผ่อนในห้องของท่านจากห้องพักทั้ง หมด 140 ห้อง ซึ่งได้รับการออกแบบโดยคำนึงถึงความสะดวกสบ
เพิ่มเติม
                                                                                          ข้อมูลที่มา  www.moohin.com

เป็นเพื่อน Line กับเรา