กล้วยหอมทอง เหมือนหรือแตกต่างจาก กล้วยหอม อย่างไร

8 มค. 54     482

กล้วยหอมทอง

ชื่อสามัญ                     Gros Michel
ชื่อพ้อง                         กล้วยหอม
ชื่อวิทยาศาสตร์        Musa (AAA group) "Kluai Hom thong"
                   
             กลุ่มย่อย Gros Miche
แหล่งที่พบ                  พบทั่วไป
กล้วยหอมทอง เหมือนหรือแตกต่างจาก กล้วยหอม อย่างไร
ลักษณะทั่วไป
ต้น ลำต้นสูง 2.5 - 3.5 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลางมากกว่า 20 เซนติเมตร กาบลำต้นด้นนอกมีประดำ ด้นในสีเขียวอ่อน และมีเส้นลายสีชมพู
ใบ ก้านใบมีร่องค่อนข้างกว้าง และ มีปีก เส้นกลางใบสีเขียว
ดอก ก้านเครือมีขน ปลีรูปไข่ ค่อนข้างยาว ปลายแหลม ด้านบนสีแดงอมม่วง มีไข ด้านในสีแดงซีด
ผล เครือหนึ่งมี 4 - 6 หวี หวีหนึ่งมี 12 - 16 ผล กว้าง 3 - 4 เซนติเมตร ยาว 21 - 25 เซนติเมตร ปลายผลมีจุก เห็ดชัดเปลือกบาง เมื่อสุกเปลี่ยนเป็นสีเหลืองทอง แต่ที่ปลายจุกจะมีสีเขียว แล้วเปลี่ยนสีภายหลัง เนื้อสีเหลืองเข้ม กลิ่นหอม รสหวาน
กล้วยหอมทอง เหมือนหรือแตกต่างจาก กล้วยหอม อย่างไร
การใช้ประโยชน์ ผลใช้รับประทานสด กล้วยหอมทอง เหมือนหรือแตกต่างจาก กล้วยหอม อย่างไร
ข้อมูลที่มา www.doae.go.th

เป็นเพื่อน Line กับเรา