เผย ! คลิปการมีเพศสัมพันธ์ และ รูปภาพการมีเพศสัมพันธ์ ครั้งแรก

20 สค. 56     892

Lady Gaga - Alejandro Video Controversy
เพศศึกษาเป็นเรื่องใกล้ตัว บางคนอายที่จะพูดถึงมันแต่ แต่สำหรับบางคนปัญหาเรื่องเซ็กส์เป็นปัญหาใหญ่ เราได้เตรียมทุกคำตอบที่คุณอยากรู้เกี่ยวกับเรื่องทั้งหมดนี้ เป็นบทความเกี่ยวกับ เรื่อง sex เซ็กส์ เซ็กซ์ เซ็ก เซ็กส์ เซ็ก เซ็กซ์ เซ็กซี่ สาวเซ็กซี่ ประสบการณ์เซ็กส์ เรื่องเซ็กส์ ภาพเซ็กซี่ สุดเซ็กซี่ ดาราเซ็กซี่ เซ็กส์โฟน รูปเซ็กซี่ เซ็กส์สตอรี่ เซ็กส์ซี่ เซ็กส์หมู่ เรื่องเซ็กซ์ เซ็กไทย ชุดนอนเซ็กซี่ เรื่องเซ็ก ภาพเซ็กส์ นักศึกษาเซ็กซี่ สาวเซ็กซ์ ประสบการณ์เซ็กซ์ สาวสวยเซ็กซี่ เล่าเรื่องเซ็กส์ เซ็กส์ เด็ก เล่าเรื่องเซ็ก ยาปลุกเซ็กส์ คุยเซ็กส์ ไทยเซ็กส์สตอรี่ เซ็กโฟน ไทยเซ็กสตอรี่ ภาพเซ็ก ออรัลเซ็กส์ ออรัลเซ็กซ์ เซ็กหมู่ ชุดเซ็กซี่ เซ็กสตอรี่ ผู้หญิงเซ็กซี่ ประสบการณ์เซ็ก เซ็กส์ทอย คุยเรื่องเซ็กซ์ อยากมีเซ็กส์ ไทยเซ็กซ์สตอรี่ เซ็กซี เซ็กส์จัด เซ็กซี่สตาร์ อ่านเรื่องเซ็กซ์ รูปเซ็ก เซ็กส์ toy เพศสัมพันธ์ เพศศึกษา ร่วมเพศ อวัยวะเพศชาย ท่าร่วมเพศ ประสบการณ์ทางเพศ เพศ อวัยวะเพศ รักร่วมเพศ การร่วมเพศ อวัยวะเพศเทียม ภาพร่วมเพศ ขายบริการทางเพศ อวัยวะเพศหญิง ภาพการร่วมเพศ รูปอวัยวะเพศ เรื่องเพศศึกษา อุปกรณ์ทางเพศ แปลงเพศ เซ็กซ์ การมีเพศสัมพันธ์ อยากร่วมเพศ อวัยวะเพศใหญ่ รูปร่วมเพศ โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ บริการทางเพศ การมีเพศสัมพันธ์ของวัยรุ่น รูปการร่วมเพศ เพศสำพันธ์ รูปการมีเพศสัมพันธ์ ระบบสืบพันธุ์เพศหญิง ความหลากหลายทางเพศ การมีเพศสัมพัน ปัญหาทางเพศ ฮอร์โมนเพศหญิง อารมณ์ทางเพศ เรื่องเพศ ยาเพิ่มสมรรถภาพทางเพศ เนื้อหา เพศศึกษา วิธีการร่วมเพศ แผลที่อวัยวะเพศ อวัยวะเพศ ขนาด ขนาดอวัยวะเพศ วิถีทางเพศ ความต้องการทางเพศลดลง การมีเพศสัมพันธ์ เสื่อมสมรรถภาพทางเพศ ภาพอวัยวะเพศ ร้านขายอุปกรณ์ทางเพศ ท่า ร่วมเพศ โรค อวัยวะเพศชาย ไว้ให้คุณได้เลือกอ่านเพื่อเป็นความรู้และแก้ไขปัญหาเรื่องเซ็กซ์ไว้ให้คุณ แล้ว
การข่มขืนกระทำชำเรา

เมื่อไม่นานมานี้ ผมได้รับข้อความส่งต่อมาในโทรศัพท์มือถือของผมว่า

" การข่มขืนกระทำชำเรา คือ การพยายามร่วมเพศโดยฝ่ายหญิงไม่ยินยอม อันถือเป็นการทำร้ายทางเพศอย่างหนึ่งในทางกฎหมาย การข่มขืนกระทำชำเรารวมถึงการที่หญิงหรือชายยินยอมให้มีการร่วมเพศเพราะความ กลัว เพราะถูกบังคับ เพราะถูกล่อล่วงหรือเพราะปัญญาอ่อน การร่วมเพศในสภาวะที่หญิงไม่อาจขัดขืนได้ เช่น ในขณะหญิงหลับ หมดสติเนื่องจากยาหรือสุรา หรือถูกทำให้เข้าใจผิดว่าเป็นสามี เช่น ในขณะถูกสะกดจิต ก็จัดว่าเป็นการข่มขืนกระทำชำเราด้วย แต่กรณีที่เป็นสามีภรรยากัน ภรรยาไม่สามารถฟ้องร้องว่า สามีข่มขืนกระทำชำเรา แต่กรณีที่เป็นสามีภรรยากัน ภรรยาไม่สามารถฟ้องร้องว่าสามีข่มขืนกระทำชำเรา แม้ตนจะไม่ยินยอมให้สามีร่วมเพศด้วย เพราะการแต่งงานเป็นสัญญาว่าหญิงได้ยินยอมให้ชายร่วมเพศได้ตลอดไป


ผู้ถูกข่มขืนมักมีอายุระหว่าง 18-25 ปี มีบ้างที่เป็นเด็กหรือคนชรา ชายผู้ข่มขืนกระทำชำเรา มักมีอายุระหว่าง 20-24 ปี มีรายได้น้อย ด้อยวัฒนธรรมและระดับสติปัญญาต่ำกว่าปกติ ระดับสติปัญญาของเขามักจะต่ำกว่าพวกที่ก่ออาชญากรรมรุนแรงอื่นๆ พ่อแม่ของคนพวกนี้ก็มักมีอารมณ์ไม่แน่นอน ไม่ค่อยได้อบรมสั่งสอนลูก หรือพ่อเป็นคนอ่อนและติดสุรา ส่วนใหญ่ของผู้ข่มขืนกระทำชำเรามาจากครอบครัวที่แตกแยก อารมณ์ไม่เหมาะสมกับอายุ และรูปร่างหน้าตาไม่ดี ร้อยละ 30-40 สมรส และร้อยละ 50-60 เคยสมรสมาแล้ว บางคนมีเพื่อนหญิงหลายคนและมีความสุขจากการมีเพศสัมพันธ์ตามปกติ แต่บางคนก็มีความวิปริตทางเพศบางอย่างมาก่อน เช่น เป็นนักถ้ำมอง หรือชอบอวดอวัยวะเพศ


อย่างไรก็ตาม คนที่ข่มขืนกระทำชำเราอาจเป็นคนฉลาด น่านับถือ และมีรูปร่างหรือบุคลิกภาพสง่างาม เมื่อไม่นานมานี้มีผู้รายงานว่าคนที่ก่อพฤติกรรมนี้ไม่ได้มีปัญหาทางอารมณ์ มากกว่าคนทั่วไป


แรงจูงใจพื้นฐานที่ทำให้ลงมือ กระทำ คือ ความต้องการมีอำนาจเหนือและมีความรู้สึกก้าวร้าวต่อผู้ถูกข่มขืน การข่มขืนมักเกิดโดยบังเอิญ ไม่ได้วางแผนจะกระทำหรือกระทำต่อหญิงคนใดโดยเฉพาะเจาะจง แต่เกิดเนื่องจากผู้ถูกข่มขืนกระตุ้นผู้ข่มขืนให้อยากระบายอารมณ์รุนแรงของ ตนในขณะนั้น เช่นการแต่งกายที่ยั่วยุอารมณ์เพศ บางครั้งการข่มขืนเกิดในขณะผู้กระทำกำลังก่ออาชญากรรมอย่างอื่นอยู่ เช่น กำลังขโมยหรือกำลังปล้น


สุราอาจมีส่วนทำให้เกิด พฤติกรรมนี้ พบว่าประมาณร้อยละ 50 ของผู้ที่ข่มขืนกระทำชำเราดื่มสุราก่อนลงมือกระทำ การดื่มสุราอาจกระทำเพื่อจุดมุ่งหมายบางอย่าง เช่น ทำให้กล้า ทำให้ไม่คิดมาก หรือเพื่อโยนความผิดว่ากระทำเพราะฤทธิ์ของสุรา


การข่มขืนกระทำชำเราอาจทำเป็น กลุ่ม คือ มีผู้กระทำมากกว่า 1 คนร่วมกัน ในบางแห่งอัตราการกระทำแบบนี้อาจสูงถึงร้อยละ 70 ของคดีข่มขืนกระทำชำเราทั้งหมด ร้อยละ 90 ของการข่มขืนที่ทำเป็นกลุ่ม มีการวางแผนกระทำล่วงหน้า


ผลที่เกิดขึ้นกับผู้ถูกข่มขืนกระทำชำเรา


สังคมมักไม่ยอมรับหญิงที่เคย ถูกข่มขืน เธอมักมีปัญหาในการมีคู่ครอง บางวัฒนธรรมในสมัยก่อนหญิงที่ถูกข่มขืนอาจถูกสามีหรือบิดาตีหรือฆ่า หรือฆ่าตัวตาย เพราะครอบครัวหรือหญิงผู้ถูกข่มขืนเองมักจะคิดว่า เคราะห์กรรมนี้ทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียงของวงศ์ตระกูลและครอบครัว


หญิงที่ถูกข่มขืนมักจะไม่มาพบ แพทย์ด้วยปัญหาการถูกข่มขืนโดยตรง แต่จะมาด้วยอาการทางร่างกายและจิตใจ เช่น เบื่ออาหาร นอนไม่หลับ มีความวิตกกังวลมาก อาจพูดติดอ่างหรือพูดไม่ต่อเนื่องเป็นเรื่องเดียวกัน บางรายอาจจะเงียบไม่พูดเลยเป็นเวลานาน


เบอร์เกส (Burgess) และโฮล์มสตรอม (Holmstrom) ได้อธิบายปฏิกิริยาต่อการถูกข่มขืนเป็น 2 ระยะ คือ

1. ระยะแรก ผู้ป่วยจะแสดงอาการกลัว โกรธ กังวลโดยการร้องไห้ เครียด ยิ้ม อยู่ไม่สุข หรือซ่อนอารมณ์ไว้

2. ระยะที่สอง 2-3 สัปดาห์ หลังถูกข่มขืนผู้ป่วยจะจัดระบบชีวิตของตนใหม่ มักจะเปลี่ยนที่อยู่และเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์ มีอาการกลัวอะไรบางอย่างโดยปราศจากเหตุผล (phobia) ฝันร้าย และกระสับกระส่าย

การรักษาผู้ที่ถูกข่มขืนกระทำชำเรา

1. เปิดโอกาสให้ผู้ป่วยได้ระบายความรู้สึกและความคิด และกระตุ้นให้กลับไปทำหน้าที่เหมือนเดิมโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะเร็วได้

2. ถ้ามีปัญหาทางจิตอย่างอื่นเป็นพื้นฐาน ซึ่งทำให้ผู้ป่วยมีความเสี่ยงที่จะถูกข่มขืนอีก เช่น เป็นโรคจิตเภทหรือติดสุรา ต้องการให้การรักษาปัญหาพื้นฐานนั้นด้วย

3. ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับกฎหมาย และรักษาอาการทางกาย

4. ป้องกันการตั้งครรภ์ โดยให้รับประทานไดเอ็ททิลสติลเบสตรอล (diethylstibestrol) ติดต่อกัน 5 วัน ถ้าหลังหยุดภายใน 1 สัปดาห์ ไม่มีประจำเดือนก็อาจต้องทำวิธีใดวิธีหนึ่ง รวมทั้งการทำแท้ง

5. ผู้ข่มขืนอาจเป็นกามโรค เพราะฉะนั้นต้องให้ยาปฏิชีวนะ

6. เก็บของเหลวจากช่องคลอดเพื่อส่งให้ตำรวจนำไปตรวจหาแอซิด ฟอสฟาเทส (acid phosphatase) และหาภูมิต้านทานอสุจิในเลือด เพาะเชื้อจากของเหลวที่ปากมดลูกและทวารหนักเพื่อตรวจหาเชื้อหนองใน และตรวจน้ำเหลืองหาภูมิต้านทานต่อเชื้อซิฟิลิส

7. ต้องมีการเซ็นชื่ออนุญาตให้แพทย์ตรวจ ถ่ายภาพ เก็บสารตัวอย่างและให้การกับตำรวจ

8. แพทย์เป็นผู้บันทึกประวัติจากถ้อยคำของผู้ป่วย เก็บเสื้อผ้าและหลักฐานต่างๆ ตลอดจนผลการตรวจร่างกายและผลการตรวจทางห้องทดลอง รวมทั้งให้การรักษา แต่จะไม่ใช่ผู้วินิจฉัยว่าเป็นการข่มขืนกระทำชำเรา เพราะการวินิจฉัยอันนี้เป็นหน้าที่ของศาลเท่านั้นข้อมูลที่มา /www.media4stream.com

เป็นเพื่อน Line กับเรา