โรคติดต่อ ชนิดของโรคติดต่อ

19 สค. 56     280

มีอยู่     22     โรคดังนี้

 • ตาแดง
 • หูอักเสบ
 • ไข้ตัวร้อน
 • ชัก
 • ไข้หวัดและไข้หวัดใหญ่
 • วัณโรค
 • หลอดลมอักเสบ
 • หัด
 • หัดเยอรมัน
 • สุกใส
 • คอตีบ
 • ไอกรน
 • โปลิโอ
 • คางทูม
 • บาดทะยัก
 • ไข้เลือดออก
 • สมองอักเสบ
 • โรคติดต่อทางระบบทางเดินอาหาร
 • อุจจาระร่วง
 • บิด
 • ไวรัสตับอักเสบ  เอ
 • ไวรัสตับอักเสบ  บี

เป็นเพื่อน Line กับเรา