เพชรบูรณ์ : สถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ที่น่าสนใจ

18 มีค. 53     331

สถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ
เขาค้อ
เขาค้อ
เป็นชื่อเรียกรวมทิวเขาน้อยใหญ่ของเทือกเขาเพชรบูรณ์ ในเขตอำเภอเขาค้อ เหตุที่เรียกกันว่า เขาค้อ เพราะ...
เพชรบูรณ์ : สถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ที่น่าสนใจ
พระตำหนักเขาค้อ
พระตำหนักเขาค้อ
สร้างขึ้นเพื่อน้อมเกล้าฯ ถวายแด่องค์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในวโรกาสที่เสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรงานโค...
เพชรบูรณ์ : สถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ที่น่าสนใจ
วัดมหาธาตุ
วัดมหาธาตุ
ตั้งอยู่บนถนนนิกรบำรุง ในเขตเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ เป็นวัดเก่าแก่คู่บ้านคู่เมืองเพชรบูรณ์ มีพระเจดีย์ท...
เพชรบูรณ์ : สถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ที่น่าสนใจ
วัดวิเชียรบำรุง
วัดวิเชียรบำรุง
ภายในบริเวณวัดเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธไสยาสน์วิเชียรบุรีศรีรัตนมิ่งมงคล ที่ใหญ่ที่สุดในจังหวัด อยู่กลา...
เพชรบูรณ์ : สถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ที่น่าสนใจ
ศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
ศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
เป็นสถานที่ประดิษฐานพระบรมรูปของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชซึ่งชาวอำเภอวิเชียร บุรีร่วมใจกันก่อสร้างเพื่อเป...
เพชรบูรณ์ : สถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ที่น่าสนใจ
อุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวง (หนองแม่นา)
อุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวง (หนองแม่นา)
จุดท่องเที่ยวหลักของอุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวงด้านจังหวัดเพชรบูรณ์ คือ ป่าสนธรรมชาติ และทุ่งหญ้าสะวั...
เพชรบูรณ์ : สถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ที่น่าสนใจ
แก่งบางระจัน
แก่งบางระจัน
แก่งบางระจัน บ้านหนองแม่นา เป็นป่าต้นน้ำเข็ก รอยต่อจังหวัดพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ มีการจัดกิจกรรมท่องเท...
เพชรบูรณ์ : สถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ที่น่าสนใจ
ภูแก้ว แอดเวนเจอร์ ปาร์ค
ภูแก้ว แอดเวนเจอร์ ปาร์ค
เป็นสถานที่ท่องเที่ยวพักผ่อนภายในภูแก้วรีสอร์ท นำเสนอกิจกรรมกลางแจ้งแนวผจญภัยท่ามกลางบรรยากาศที่โอบล...
เพชรบูรณ์ : สถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ที่น่าสนใจ
ไร่กำนันจุล ( ฟาร์มสเตย์ )
ไร่กำนันจุล ( ฟาร์มสเตย์ )
เป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงเกษตรกรรมบนเนื้อที่กว่า 10,000ไร่ มีลักษณะเป็นสวนเกษตรแบบผสมผสาน เป็นสถานที...
เพชรบูรณ์ : สถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ที่น่าสนใจ
วัดช้างเผือก
วัดช้างเผือก
มีร่างที่ไม่เน่าเปื่อยของพระครูพัชราจารย์ หรือหลวงพ่อทบ บรรจุศพอยู่ในโลงแก้ว เป็นที่เคารพสักการะของช...
เพชรบูรณ์ : สถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ที่น่าสนใจ
หอวัฒนธรรมนครบาลเพชรบูรณ์
หอวัฒนธรรมนครบาลเพชรบูรณ์
สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2546 เพื่อเป็นอนุสรณ์ นครบาลเพชรบูรณ์ เนื่องจากในระหว่าง พ.ศ. 2486-2488 จอมพล ...
เพชรบูรณ์ : สถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ที่น่าสนใจ
อุทยานแห่งชาติตาดหมอก
อุทยานแห่งชาติตาดหมอก
ผืนป่าอุดมสมบูรณ์ประกอบด้วยเทือกเขาสูงสลับซับซ้อน เป็นแหล่งต้นน้ำที่สำคัญของลำน้ำป่าสักและลำน้ำชีมีน...
เพชรบูรณ์ : สถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ที่น่าสนใจ
อุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ
อุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ
เป็นโบราณสถานสำคัญที่น่าสนใจศึกษาหาความรู้มากที่สุดแห่งหนึ่งของเพชรบูรณ์ ได้รับรางวัล Thailand Touri...
เพชรบูรณ์ : สถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ที่น่าสนใจ
ภูทับเบิก
ภูทับเบิก
ตั้งอยู่ที่บ้านทับเบิก ต.วังตาล ห่างจากอ.หล่มเก่า 40 กม.ตามเส้นทางจากหล่มเก่าไปภูหินร่องกล้า หรือห่า...
เพชรบูรณ์ : สถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ที่น่าสนใจ
อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า
อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า
ตั้งอยู่บนรอยต่อของสามจังหวัด คือ อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก และอำเภอหล่มส...
เพชรบูรณ์ : สถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ที่น่าสนใจ
ไร่ บี เอ็น
ไร่ บี เอ็น
เป็นไร่ที่นักท่องเที่ยวมักแวะมาซื้อพืชผัก ผลไม้เมืองหนาวสด ๆ นานาชนิดตามฤดูกาล เช่น บรอคคอรี่ ฟักแม้...
เพชรบูรณ์ : สถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ที่น่าสนใจ
เนินมหัศจรรย์
เนินมหัศจรรย์
อยู่ที่บริเวณ กิโลเมตรที่ 17.5 ถนนสายนางั่ว-สะเดาะพง (ทางหมายเลข 2258) เมื่อขับรถมาถึงตรงนี้ และดับเ...
เพชรบูรณ์ : สถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ที่น่าสนใจ
น้ำตกศรีดิษฐ์
น้ำตกศรีดิษฐ์
เป็นน้ำตกหินชั้นขนาดใหญ่ มีน้ำไหลตลอดทั้งปี เคยเป็นที่อยู่ของ ผกค. มาก่อน สิ่งที่น่าสนใจคือ ครกตำข้า...
สถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ
วัดไตรภูมิ
วัดไตรภูมิ
ตั้งอยู่บนถนนเพชรรัตน์ ในตัวเมือง เป็นวัดเก่าแก่ ประดิษฐาน พระพุทธมหาธรรมราชา พระพุทธรูปคู่บ้านคู่เม...
เพชรบูรณ์ : สถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ที่น่าสนใจ
ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองเพชรบูรณ์
ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองเพชรบูรณ์
อยู่ที่ถนนหลักเมือง ใจกลางเมืองเพชรบูรณ์ เสาหลักเมืองเป็นเสาหินที่สมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพทรงนำมา...
เพชรบูรณ์ : สถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ที่น่าสนใจ
เจดีย์พระบรมสารีริกธาตุเขาค้อ
เจดีย์พระบรมสารีริกธาตุเขาค้อ
เจดีย์บรรจุพระบรมสารีริกธาตุที่อัญเชิญมาจากประเทศศรีลังกา เป็นเจดีย์ที่มีสถาปัตยกรรมผสมผสานทั้งแบบสุ...
เพชรบูรณ์ : สถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ที่น่าสนใจ
อนุสาวรีย์พ่อขุนผาเมือง
อนุสาวรีย์พ่อขุนผาเมือง
ตั้งอยู่บริเวณสี่แยกพ่อขุนผาเมือง พระรูปทำด้วยโลหะในอิริยาบถยืน พระหัตถ์ขวาทรงดาบปักลงดิน พระหัตถ์ซ้...
เพชรบูรณ์ : สถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ที่น่าสนใจ
หอสมุดนานาชาติเขาค้อ
หอสมุดนานาชาติเขาค้อ
เป็นหอสมุดขนาดใหญ่ออกแบบเป็นรูปเพชรคว่ำ สร้างด้วยกระจกสะท้อนแสง ภายในเก็บรักษาหนังสือทั้งภาษาไทยและภ...
เพชรบูรณ์ : สถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ที่น่าสนใจ
ภูเขาหินปะการัง
ภูเขาหินปะการัง
เต็มไปด้วยหินแหลมคมสีเทาโผล่ขึ้นมาทั่วบริเวณ มองดูคล้ายปะการัง แต่อยู่ท่ามกลางป่าเบญจพรรณ
เพชรบูรณ์ : สถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ที่น่าสนใจ
อนุสรณ์สถานผู้เสียสละเขาค้อ
อนุสรณ์สถานผู้เสียสละเขาค้อ
สร้างขึ้นเพื่อเทิดทูนวีรกรรมของพลเรือน ทหาร ตำรวจ ทหาร ผู้พลีชีพในการสู้รบเพื่อปกป้องพื้นที่ในเขตรอย...
เพชรบูรณ์ : สถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ที่น่าสนใจ
ฐานอิทธิ (พิพิธภัณฑ์อาวุธ)
ฐานอิทธิ (พิพิธภัณฑ์อาวุธ)
เป็นพิพิธภัณฑ์อาวุธ จัดแสดงปืนใหญ่ ซากรถถังและอาวุธที่ใช้สู้รบกันบนเขาค้อ
เพชรบูรณ์ : สถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ที่น่าสนใจ
อนุสรณ์จีนฮ่อ
อนุสรณ์จีนฮ่อ
เป็นอนุสาวรีย์ทหารอาสาจากหน่วยรบกองพลที่ 93 ซึ่งมาช่วยรบในพื้นที่เขาค้อ และเสียชีวิตในการสู้รบ
เพชรบูรณ์ : สถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ที่น่าสนใจ
สวนสาธารณะเทศบาลตำบลพุเตย
สวนสาธารณะเทศบาลตำบลพุเตย
ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลตำบลพุเตย ริมทางหลวงหมายเลข 21 ระหว่างทางจากอำเภอศรีเทพไปวิเชียรบุรี เป็นสวนสาธาร...
เพชรบูรณ์ : สถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ที่น่าสนใจ
พุทธธรรมสถานพระธาตุผาซ่อนแก้ว
พุทธธรรมสถานพระธาตุผาซ่อนแก้ว
เป็นสถานที่ปฎิบัติธรรมซึ่งมีทิวทัศน์สวยงามรอบด้านมองเห็นผาซ่อนแก้วและทิว เขาสลับซับซ้อน มีศาลาปฎิบัติ...
เพชรบูรณ์ : สถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ที่น่าสนใจ
สวนภูพนา
สวนภูพนา
สวนภูพนา เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรที่น่าสนใจของอำเภอน้ำหนาว มีแปลงปลูกดอกหน้าวัวจำนวนมาก โดยเฉพาะ...
เพชรบูรณ์ : สถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ที่น่าสนใจ
ศูนย์บริการท่องเที่ยวเชิงเกษตร อ.น้ำหนาว
ศูนย์บริการท่องเที่ยวเชิงเกษตร อ.น้ำหนาว
อำเภอน้ำหนาวมีแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร ให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสการท่องเที่ยวในรูปแบบเชิงเกษตร ในอำเ...
เพชรบูรณ์ : สถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ที่น่าสนใจ
หมู่บ้านท่องเที่ยวชาวดอย (ม้ง) เล่าลือ
หมู่บ้านท่องเที่ยวชาวดอย (ม้ง) เล่าลือ
หมู่บ้านชาวดอย ( ชาวม้ง ) บ้านเล่าลือ ในตำบลเขาค้อ อำภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นแหล่งท่องเที่ยวอี...
เพชรบูรณ์ : สถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ที่น่าสนใจ
หมู่บ้านวัฒนธรรมชาวเขาบ้านเข็กน้อย
หมู่บ้านวัฒนธรรมชาวเขาบ้านเข็กน้อย
เดินทางจากพิษณุโลกมาตามเส้นทางหมายเลข 12 เลี้ยวซ้ายระหว่าง กม. ที่ 92 - 93 เป็นหมู่บ้านม้งที่ใหญ่ที่...
เพชรบูรณ์ : สถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ที่น่าสนใจ
ไร่ชนิกา
ไร่ชนิกา
เป็นไร่มะขามหวานที่เก่าแก่และใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของ จ.เพชรบูรณ์ ภายในไร่ล้วนแต่มีต้นมะขามขนาดสูงใหญ่
เพชรบูรณ์ : สถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ที่น่าสนใจ
บึงสามพัน
บึงสามพัน
มีลักษณะเป็นลำคลองยาวประมาณ 3 กิโลเมตร มีน้ำใสตลอดทั้งปี เป็นบึงที่ใช้ประโยชน์ในการทำเกษตรกรรม แหล่ง...
เพชรบูรณ์ : สถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ที่น่าสนใจ
ทุ่งทานตะวันที่บึงสามพัน
ทุ่งทานตะวันที่บึงสามพัน
มีการปลูกทานตะวันบนภูเขาหลวง ครอบคลุมพื้นที่กว่าหมื่นไร่ เมื่อดอกทานตะวันบานในตอนเช้า ภูเขาบริเวณนี้...
สถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ
Back
สวนรุกขชาติซับชมภู
สวนรุกขชาติซับชมภู
เป็นแหล่งความรู้ทางพฤกษศาสตร์มีทั้งป่าไม้เบญจพรรณ สมุนไพรนานาชนิด ภายในสวนรุกขชาติตกแต่งด้วยไม้ดอกไม...
เพชรบูรณ์ : สถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ที่น่าสนใจ
ดงรอยเท้าไดโนเสาร์
ดงรอยเท้าไดโนเสาร์
พบรอยเท้าไดโนเสาร์บนหน้าผาหินทราย บริเวณเชิงเขาในเขตป่าสงวนแห่งชาติเขตรอยต่อกับป่าอุทยานแห่งชาติน้ำห...
เพชรบูรณ์ : สถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ที่น่าสนใจ
อุทยานแห่งชาติน้ำหนาว
อุทยานแห่งชาติน้ำหนาว
เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงอีกแห่งหนึ่งของเพชรบูรณ์ ได้รับความนิยมในหมู่นักเดินทางที่ชอบการเดิ...
เพชรบูรณ์ : สถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ที่น่าสนใจ
วัดศรีมงคล (วัดนาทราย)
วัดศรีมงคล (วัดนาทราย)
เป็นวัดเก่าแก่ของจังหวัดเพชรบูรณ์ ความน่าสนใจของวัดนี้อยู่ที่ภาพจิตรกรรมฝาผนังภายในอุโบสถ ซึ่งมีภาพเ...
เพชรบูรณ์ : สถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ที่น่าสนใจ
หลักเมืองหล่มเก่า
หลักเมืองหล่มเก่า
เป็นหลักเมืองที่ทำด้วยซีเมนต์ ฯพณฯ จอมพล ป. พิบูลย์สงคราม เป็นประธานทำพิธีฝังหลักเมืองเมื่อวันที่ 23...
เพชรบูรณ์ : สถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ที่น่าสนใจ
ถ้ำฤาษีสมบัติ
ถ้ำฤาษีสมบัติ
เมื่อครั้งสมัยจอมพล ป. พิบูลสงคราม ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีทางรัฐบาลได้ประกาศพระราชกำหนดระเบียบบริหาร...
เพชรบูรณ์ : สถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ที่น่าสนใจ
อ่างเก็บน้ำรัตนัย
อ่างเก็บน้ำรัตนัย
ในบริเวณอ่างเก็บน้ำมีลักษณะคล้ายทะเลสาบ ในตอนเย็นจะมีลมพัดเย็นสบายเหมาะสำหรับนั่งพักผ่อน
เพชรบูรณ์ : สถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ที่น่าสนใจ
สถานีทดลองเกษตรที่สูงเขาค้อ
สถานีทดลองเกษตรที่สูงเขาค้อ
เป็นสถานที่ทดลองปลูกไม้เมืองหนาวจากสถาบันวิจัยพืชสวน กรมวิชาการเกษตร ภายในสถานีได้ปลูกไม้เมืองหนาวนา...
เพชรบูรณ์ : สถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ที่น่าสนใจ
ศูนย์กลางวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาเพื่อการพึ่งตนเอง (ศวต.) หรือ เขาค้อทะเลภู
ศูนย์กลางวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาเพ...
สถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าเขาค้อเพชรบูรณ์มีบ้านพักไว้สำหรับนักท่องเที่ยว จำนวน 3 หลัง พักได้หลังละ 10คน
เพชรบูรณ์ : สถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ที่น่าสนใจ
สถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าเขาค้อเพชรบูรณ์ (สวนสัตว์เปิดเขาค้อ)
สถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าเขาค้อเพชรบูรณ์ (...
ดำเนินโครงการโดยกองอนุรักษ์สัตว์ป่า ส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า กรมป่าไม้ เพื่อให้เป็นไปตามพระราชดำริเมื่อค...
เพชรบูรณ์ : สถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ที่น่าสนใจ
บริษัทอุตสาหกรรมการเกษตรเขาค้อ จำกัด ในโครงการพัฒนาลุ่มน้ำเข็ก (เขาค้อ) อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
บริษัทอุตสาหกรรมการเกษตรเขาค้อ จำกัด ในโ...
สินค้าที่ผลิตและจำหน่ายได้แก่ ผัก ผลไม้และน้ำผลไม้บรรจุกระป๋อง เช่น เสาวรส องุ่น มะเขือเทศ มะขาม ผัก...
เพชรบูรณ์ : สถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ที่น่าสนใจ
อ่างเก็บน้ำชลประทานห้วยป่าแดง
อ่างเก็บน้ำชลประทานห้วยป่าแดง
เป็นแหล่งพักผ่อนริมน้ำที่มีความสวยงามอีกแห่งหนึ่ง เกิดจากการสร้างเขื่อนกั้นห้วยป่าแดงในเขตตำบลป่าเล่...
เพชรบูรณ์ : สถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ที่น่าสนใจ
สวนรุกขชาติหนองนารี
สวนรุกขชาติหนองนารี
(สวนรุกขชาติผาเมือง) ตั้งอยู่ริมถนนนารีพัฒนา หมู่ที่ 5 ตำบลสะเตียง ข้างสนามกีฬาเทศบาลจังหวัดเพชรบูรณ...
เพชรบูรณ์ : สถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ที่น่าสนใจ
เขารัง
เขารัง
เป็นจุดชมวิวที่มองเห็นทิวทัศน์ได้กว้างไกล ตั้งอยู่บนเส้นทางสายเพชรบูรณ์-ตะพานหิน ถนนสายนี้สร้างขึ้นใ...
เพชรบูรณ์ : สถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ที่น่าสนใจ
วัดพระแก้ว
วัดพระแก้ว
โบราณสถานสำคัญที่น่าชมคือ พระเจดีย์ในวัดพระสิงห์ และพระปรางค์กลีบมะเฟืองที่วัดพระแก้ว มีการขุดพบพระพ...
เพชรบูรณ์ : สถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ที่น่าสนใจ
จุดชมวิวพระอาทิตย์ตก ( ถ้ำผาหงษ์ )
จุดชมวิวพระอาทิตย์ตก ( ถ้ำผาหงษ์ )
เป็นสถานที่ชมวิวพระอาทิตย์ตก บนหลังถ้ำเป็นผาหินสลับซับซ้อนกันอยู่ดูแล้วคล้ายประติมากรรมทางธรรมชาติ
เพชรบูรณ์ : สถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ที่น่าสนใจ
ถ้ำใหญ่น้ำหนาว ( ภูน้ำริน )
ถ้ำใหญ่น้ำหนาว ( ภูน้ำริน )
ถ้ำใหญ่น้ำหนาวหรือ ภูน้ำริน มีความสูงประมาณ 955 เมตร ภายในมีลักษณะเป็นถ้ำ ที่มีความวิจิตรสวยงามตามธร...
เพชรบูรณ์ : สถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ที่น่าสนใจ
วนอุทยานน้ำตกธารทิพย์ (ปิดชั่วคราว)
วนอุทยานน้ำตกธารทิพย์ (ปิดชั่วคราว)
มีพื้นที่อยู่ในท้องที่ตำบลบุ่งน้ำเต้า ตำบลบุ่งคล้า ครอบคลุมพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติเขาโปลกหล่นและป่าสง...

เป็นเพื่อน Line กับเรา