หมวดหมู่
 
    หน้าแรก  | ข่าววันนี้  | แวดวง กอท.  | ข่าวการเมือง  | มัตตาเฟ่  | เว็บบอร์ด  | ก้าวทันโลก  | มองเอเชีย  |
 ผู้หญิงนะคะ  | สุขภาพ  | ข่าวธุรกิจ  | ฮาลาลหะรอม  | คลิบวิดีโอ
ค้นหา
หากมีคำค้นหลายตัว สามารถคั่นด้วย comma (,)
หน้าหลัก >> สำรองข้อมูล >> คลังความรู้
พิมพ์หน้านี้  |  ส่งให้เพื่อน
อ่างทอง : สินค้าพื้นเมือง

ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นต่าง ๆ ( อ่างทอง )

ดอกไม้ประดิษฐ์จากกระดาษสา    พรเพ็ญ ถิ่นว่อง 33/3 ม.4 ต.มหาดไทย 0 3563 9062, 0 3563 9020

     ดอกไม้ประดิษฐ์จากผ้าใยบัว ผักตบชวา   บังอร บุรีรักษ์ 18 ม.4 ต.ศาลาแดง โทร. 03561 4700

     ดอกไม้ประดิษฐ์จากผ้าใยบัว  ประนอม เกตุลอย 19/2 ม.3 ต.มหาดไทย โทร. 0 9784 4043

     ดอกไม้ทำจากผ้า   อารมณ์  ศิริบุตร  39 ถ.เทศบาล 1  ต.ตลาดหลวง โทร.  01987 4439

     ดอกไม้ประดิษฐ์จากดินไทยสังเคราะห์   สุฑาทิพย์ แจ่มสว่าง 38/6 ถ.เทศบาล 1 ต.บางแก้ว โทร. 0 9217 1963

     ตุ๊กตาจิ๋วจากดินไทยสังเคราะห์  ไมตรี แจ่มสว่าง 59/6 บ้านพักการไฟฟ้า ต.โพสะ โทร.0 3561 1001

     ผลิตภัณฑ์กะลาไทย   นายดำรงไชย ภู่สุวรรณ์ 52/1 ม.2  ต.ป่างิ้ว โทร 0 3561 9046

     ผลิตภัณฑ์จักสานผักตบชวา    ปราณี จันทวร 19 ม.1 ต.คลองวัว โทร.0 3561 3769

     เฉลย สุขเจริญ 50 ม.2  ต.บ้านรี โทร. 0 3561 2429

     ผลิตภัณฑ์เซรามิก   ณรงค์ ปันธรรม 91/1 ถ.เทศบาล 5  ต.ตลาดหลวง โทร. 0 3561 1970

     ผลิตภัณฑ์ไม้มงคล   คนึงนิตย์ สอนไว 70 ม.1 ต.คลองงัว โทร. 0 1757 3070

     กล้วยเบรคแตก กลุ่มแม่บ้านเกษตรบางเสด็จ 1/18 ม.6  ต.บางเสด็จ โทร. 0 3566 1950-1, 01852 0589, 0 1946 5457

     กลอง  ศูนย์หัตถกรรมตำบลเอกราช   นายเฉลิม เผ่าพยัคฆ์ 35 ม.6 ต.เอกราช

     กำนันหงษ์ฟ้า หยดย้อย 63/4 ม.6 ต.เอกราช โทร. 0 3566 1875,0 9090 4013

     เครื่องประดับเงิน–ทอง  ศูนย์วัฒนธรรมอำเภอป่าโมก      โรงเรียนวัดสระแก้ว 1/18  ม.6  ต.บางเสด็จ โทร. 0 3566 1951, 0 1946  5457

     คุณละออง เกตุแจ่ม 46 ม.6  ต.เอกราช  โทร. 0 1899 5077, 0 1734 1406, 0 3566 1914(จำหน่ายกลองทุกชนิด)

     ตุ๊กตาชาววัง  รุจี วิจิตรานุรักษ์ 67/2  ม.1 ต.บางเสด็จ โทร. 0 3566 2995

     ศูนย์ปั้นตุ๊กตาชาววังวัดท่าสุธาวาส ต.บางเสด็จ โทร. 0 1255 5654

     บ้านเรือนไทยจำลอง (ของจิ๋ว) สมปอง ตันพานิช 1/8 ม.6 ต.บางเสด็จ โทร. 0 9507 3639,  0 9981 8110 สำหรับอิฐมีจำหน่ายโดยตรงจากโรงงานทำอิฐทั่วไปที่อำเภอป่าโมก

     กระถางไม้มงคล  สมใจ พวงทอง 8/3  ม.3  ต.ไชโย โทร. 0 9785 8661

     กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรจักสานผักตบชวาบ้านมหานาม 19  ต.ไชยภูมิ  โทร. 0 3564 1571,0 1487 9159(จำหน่ายผลิตภัณฑ์จากผักตบชวาประเภท โคมไฟ แจกัน ประเป๋าถือ)

     โคมไฟดินเผา  สมบัติ เกตุถาวรแจกันกะลามะพร้าว  สาคร สมบูรณ์ 20 ม.2 ต.ไชโย โทร. 0 6124 3325

     แจกันดินเผา สมบัติ เกตุถาวร 38/1 ม.2  ต.จรเข้ร้อง โทร. 0 3564 1422

     ดอกไม้ประดิษฐ์จากผ้าใยบัว   สุกัญญา  ชัยยะ 233/10 ม.1  ต.จรเข้ร้อง โทร. 0 6131 9030

     หมอนอิงสม็อก   วิไล นกน้อย 233/1 ม.1  ต.จรเข้ร้อง โทร.0 6750 9925

     กระเป๋าถือไม้ไผ่สานลายไทย  พิพิธภัณฑ์ไม้ไผ่บางเจ้าฉ่า กำนันสุรินทร์  โทร. 0 1587 4226

     กลุ่มจักสานบางเจ้าฉ่า   เรณู ทองงาม 10 ม.8  ต.บางเจ้าฉ่า  โทร.0 3564 4473, 0 1851 5659

     เก้าอี้พิงทรงกลม  สมศรี สารฤก 92 ม.9  ต.ยางซ้าย โทร. 0 9239 3332

     โต๊ะ เก้าอี้ชุดรับประทานอาหาร  พรชัย องค์ประดิษฐ์ 42/1 ม.4  ต.บางพลับ โทร. 0 9239 3332

     โซฟา ชลอ ฝากมิตร 1 ม.8 ต.ยางซ้าย โทร. 0 9239 3335

     เฟอร์นิเจอร์ผักตบชวา   อภิญญา  เจริญวิพัฒนศิริ โทร. 0 3569 1701, 0 1499 6404

     กัลยา  อินทร์โต  103 ม.3  ต.ศรีพราน  โทร. 0 3569 5141 (จำหน่ายดอกไม้กระดาษสาชุบน้ำยางพารา )

     กระเช้ากล้วยไม้ สุนันทา ปลูกงาม 9 ม.9 ต.แสวงหา โทร.0 3564 8424

     กระเช้าของขวัญ   นิรันทร์ เทียมทอง 101  ม.3  ต.บ้านพราน โทร. 0 6123 6618

     กระถางกล้วยไม้ สยาม ศรีทับทิม 1/2  ม.10 ต.แสวงหา

     เก้าอี้นอนก้านตาล  เสถียร พูญทัศน์ 55/1  ม.5 ต.ห้วยไผ่

     ของชำร่วย  ฉวีวรรณ ปลูกงาม 97 ม.9 ต.แสวงหา โทร. 0 3564 8424

     จักสานพลาสติก  กัลยา อินทร์โต 118  ม.2  ต.ศรีพราน โทร. 0 3569 5067

     ดอกไม้ชุบยางพารา  อุษาฟลอร่า 26 ม.6 ต.แสวงหา โทร. 03569 5040

     ดอกไม้สดอบแห้งในขวดแก้ว  น้ำผึ้ง ปลูกงาม 9/1 ม.9 ต.แสวงหา โทร. 0 1794 6228

     ตะกร้าแม้ว พิกุล  วันเพ็ญ เพ็ญจันทร์ 44 ม.10 ต.สีบัวทอง โทร. 03564 5161

     ตะกร้าลายพิกุล  ทนง ประดิษฐ์ทรัพย์ 156 ม.1 ต.ศรีพราน โทร.0 3569 5180

     ต้นไม้ประดิษฐ์  กฤษดาพร ทองสมบัติ 134/1 ม.7 ต.แสวงหา โทร. 0 3564 8442

     ต้นไม้ ตุ๊กตาผลไม้ประดิษฐ์   จำเรียง ทองสมบัติ 5 ม.7  ต.แสวงหา โทร.0 6128 9207

     ผ้ามัดหมี่ยอตะกอ   สมศักดิ์ แย้มพราย 59/2 ม.8 ต.วังน้ำเย็น โทร.0 1902 0938

     ผ้าทอมัดหมี่  กฤษณา  โพธิ์ศรี 1 ม.6  ต.วังน้ำเย็น โทร. 0356 9742

     อุษา ฟลอร่า 26 ม.6 ต.แสวงหา โทร. 0 3569 5040,01454  7751 (จำหน่ายดอกไม้กระดาษสาชุบน้ำยางพารา )

     กะลาประดิษฐ์      คาน ภู่บำเพ็ญ 99/5 ม.6 ต.ท่าช้าง โทร. 0 9521 2371

     กระเป๋าถือสตรี ตะกร้าหูหิ้วกลีบบัว    ประยงค์ รอดเสียงล้ำ กลุ่มจักสานหวายไม้ไผ่ 47/2  ม.2 ต.ตลาดใหม่ โทร. 0 6135 0282

     กระเป๋าสานจากผักตบชวา   มาลัย ภู่วาว 1/1 ม.10 ต.บางจัก โทร. 0 3564  2423

     กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตจักสาน วรรณา รวยทรัพย์ 65/2 ม.2 ต.ตลาดใหม่  โทร. 0 1770 5915

     โคมไฟและตะกร้าหวาย  ประเสริฐ สงวนงาม ม.2 ต.ม่วงเตี๊ย โทร. 0 6796 4068

     แจกันหุ้มผักตบชวา  โสฬส  ฉิวฉวี 39 ม.7  ต.ไผ่ดำพัฒนา โทร.0 3561 8621

     ดอกไม้ประดิษฐ์   มาลัย แสงชีวงษ์ 1 ม.3  ต.ไผ่วง โทร. 0 1586 9799 อบต.ไผ่วง โทร. 0 3563 9112

     ดอกไม้ประดิษฐ์จากกระดาษสา  กลุ่มดอกไม้ประดิษฐ์ไผ่ดำพัฒนา 42 ม.6  ต.ไผ่ดำพัฒนา โทร. 0 1759 7839

     ดอกไม้ประดิษฐ์จากกระดาษสาชุบยางพารา  มนัสนันท์ สว่างศิลป์ 64/2 ม.10  ต.บางจัก โทร. 0 3564 2423, 0 4056 9824

     ตะกร้าหวาย (หูหิ้ว)  วรรณา รวยทรัพย์ 65/2  ม.2 ต.ตลาดใหม่ โทร. 0 1770 5915

     พระพุทธรูปทองเหลือง  บุญส่ง จาบวิจิตร์ 12 ม.5  ต.หัวตะพาน  โทร.0 3560 3048 , 0 9813 2417

     เรือสำเภา (เรือใบจำลอง) ภาพเขียนไทยกระจก  นาวิน  กันมินทร์ 206/6 ม.7 ต.ศาลเจ้าโรงทอง โทร. 0 3563 1387, 0 1431 5096

     ศูนย์สาธิตกลุ่มจักสาน ม.2 บ้านตลาดใหม่ ต.ตลาดใหม่ กลุ่มแม่บ้านตำบลยี่ล้น    71 ม.3  ต.ยี่ล้น  โทร 0 3561 3133  (จำหน่ายข้าวตังดิบสำหรับทำข้าวตังหน้าปลาแห้ง ข้าวตังหน้าหมูหยอง ข้าวตังหน้าน้ำพริกเผา )

     กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตจักสานบ้านตลาดใหม่ 65/2 หมู่ 2 ต.ตลาดใหม่ อ.วิเศษชัยชาญ โทร. 0 3560 7882 (ผลิตและจำหน่ายเครื่องจักสานจากหวาย ไม้ไผ่ ใบลาน ทำเป็นตะกร้า โคมไฟ กระเป๋า ฯลฯ)

     เกษมวิเศษ 64/3 ม.4 ต.ตลาดใหม่  โทร. 0 3562 9093 (จำหน่ายกระถางดินเผา) ไปตามทางหลวงหมายเลข 3454 กิโลเมตรที่ 36

     วิเศษเซรามิก 73 ม.3 ต.ศาลเจ้าโรงทอง  โทร. 0 3563 1767 (จำหน่ายชาม ถ้วย โถ)

     ตุ๊กตาเปลือกข้าวโพด  กฤต เฟื่องฟูรัตน์ 179/1 ม.1 ต.อบทม โทร. 0 6529 3731, 0 6527 3731

     ตัวหนังใหญ่  วีระ มีเหมือน 119 ม.4 ต.มงคลธรรมนิมิตร โทร. 03569 7061,0 1591 0951

     ผ้าฝ้ายมัดย้อม ทอมือ  สุมาลี จ่างผล 10 ม.1 ต.โพธิ์ม่วงพันธุ์ โทร. 03569 7304

     ลายกระจก    ฉันทนา ไหลอุดมพานิชย์ 106 ม.6  ต.โพธิ์ม่วงพันธุ์ โทร. 0 9806 0529

     สร้อยลูกปัด   วรนุช ประทุมศิริ 117 ม.3 ต.โพธิ์ม่วงพันธ์ โทร. 01581 6297, 0 9904 8525

 
  เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง :-
 
  เนื้อหาที่คุณอาจกำลังค้นหา :-
 
20 อันดับข่าวฮ็อตในรอบสัปดาห์
20 อันดับข่าวสุดฮิตตลอดกาล
ห้องสมุด มุสลิมไทย โพสต
คำถามยอดฮิต ทำไม มุสลิมต้อง บอยคอต สินค้ายิว
เทคนิคการเลือกผู้ชาย มาเป็นสามี ที่ดี
อัซซุนนะฮฺคืออะไร ความหมายที่แท้จริง
ภัยร้ายของสตรีมุสลิม - ความผิดที่มักเกิดขึ้นกับผู้หญิง มากที่สุด
สิ่งที่ต้องปฏิบัติในอิสลาม และ ข้อห้ามในอิสลาม
การพนันข้อห้ามการเงินอิสลาม การแทงบอล การเล่นหวย การแทงมวย การแทงม้า
สรุป 70 บาปใหญ่ จากหนังสืออัลกะบาอิรฺ
10 เรื่องที่คุณอาจจะไม่รู้เกี่ยวกับ กะบะฮฺ
แง่มุมความรัก ตามแบบฉบับซุนนะฮ์ ของท่านนะบีมุฮัมมัด
หลักการง่ายๆ ในการคำนวณการออกซะกาต วิธีการคำนวณซะกาตเงิน ซะกาตทอง
ดูทั้งหมด  
บทความ มุสลิมไทย โพสต์
ชายผู้โพกผ้า หนักที่สุดในโลก
ศัพท์ช่างน่ารู้ รวมคำศัพท์เทคนิคเกียวกับงานปรับอากาศ ศัพท์แอร์
นิทานพื้นบ้านภาคเหนือ เรื่อง ดนตรีธรรมชาติ
สํานวนสุภาษิตไก่งามเพราะขนคนงามเพราะแต่ง ความหมาย สุภาษิตไทย สํานวน สุภาษิต คําพังเพย
นิทานพื้นบ้านภาคเหนือ กบกินเดือน
นิทานพื้นบ้านภาคกลางเรื่องไกรทอง
นิทานสอนใจ เรื่อง ยามเมื่อแก่ตัวลง
คำศัพท์ภาษาใต้ พูด ภาษาใต้ โกรธ ภาษาใต้
นิทานสอนใจ เรื่อง กองฟืนเท่าภูเขา ก็มิอาจทดแทนคุณมารดา
รวมนิทานพื้นบ้าน 20 เรื่อง นิทานพื้นบ้านภาคต่างๆ ตัวอย่างนิทานพื้นบ้าน
ดูทั้งหมด  
สุขภาวะ มุสลิมไทย โพสต์
รอบเดือน หรือ ประจำเดือน ลองอ่านสักนิด แล้วจะรู้
เอนโดเมทริโอสิส (โรคเยื่อบุมดลูกเจริญผิดที่) คืออะไร
ช็อกโกแลตซีส ความจริงที่ (ผู้หญิง) ต้องใส่ใจ
น่ารู้ โรคภูมิแพ้ การรักษาโรคภูมิแพ้ และ การป้องกันโรคภูมิแพ้
วีดีโอคลิบ วิธีการล้างมือ (การล้างมือ) เทคนิคการล้าง ที่ไม่ควรมองข้าม
อาหาร 8 อย่าง ที่ย่อยยากสุดๆ คุณเองก็อาจนึกไม่ถึง
ไขความลับพิชิตมะเร็งด้วยยาจีน
โรคสครับไทฟัส (Scrub typhus)
โรคหิด (Scabies)
โรคปอดบวม โรคปอดอักเสบ (Pneumonia)
ดูทั้งหมด  
 
 
สำนักข่าวมุสลิมไทยโพสต์
340 ลาดพร้าว 112 วังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310
โทร 0-2514-0593 แฟ็กซ์ 0-2538-4215 Email : Webmaster@muslimthaipost.com
สารบัญเว็บไซต์ Muslimthaipost.com
SubDomain หน้าหลัก