นครราชสีมา : สถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ

5 พค. 53     414

อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่
อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่
อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่มีเนื้อที่ประมาณ 2,168 ตารางกิโลเมตรในเทือกเขาพนมดงรัก ครอบคลุมพื้นที่ 4 จังหวั...
นครราชสีมา : สถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ
อุทยานประวัติศาสตร์พิมาย
อุทยานประวัติศาสตร์พิมาย
ตั้งอยู่ในตัวอำเภอพิมาย ประกอบด้วยโบราณสถานสมัยขอมที่ใหญ่โตและงดงามอลังการนั่นคือ “ปราสาทหินพิมาย” แ...
นครราชสีมา : สถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พิมาย
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พิมาย
ตั้งอยู่ในตัวอำเภอพิมาย บริเวณเชิงสะพานท่าสงกรานต์ ก่อนถึงปราสาทหินพิมายเล็กน้อย จากตัวเมืองนครราชสี...
นครราชสีมา : สถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ
ไร่ธันยพร
ไร่ธันยพร
มีพื้นที่ 500 ไร่ ผลิตผลไม้ปลอดสารพิษ ทั้งส้ม องุ่น และแก้วมังกร
นครราชสีมา : สถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ
หอศิลป์ทวี รัชนีกร
หอศิลป์ทวี รัชนีกร
จัดแสดงผลงานศิลปะประเภทต่างๆ ของศิลปิน ประกอบด้วยผลงานจิตรกรรม ประติมากรรม สื่อผสม และเทคนิคผสม
นครราชสีมา : สถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ
ศูนย์สารสนเทศลิปตพัลลภ ที่พักริมทางลำตะคอง หรือ “สวนน้าชาติ”
ศูนย์สารสนเทศลิปตพัลลภ ที่พักริมทางลำตะค...
เป็นศูนย์บริการข้อมูลการเดินทางท่องเที่ยวในจังหวัดต่างๆ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและเป็นจุดพักรถเพื่อเ...
นครราชสีมา : สถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ
อนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี
อนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี
เป็นอนุสรณ์แด่วีรกรรมอันกล้าหาญของวีรสตรีไทย หรือย่าโม ซึ่งเป็นชื่อที่เรียกกันติดปากโดยทั่วไป สร้างข...
นครราชสีมา : สถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ
ปรางค์กู่
ปรางค์กู่
ตั้งอยู่ในโรงเรียนวัดบ้านกู่ ตำบลดอนตะหนิน จากตัวเมืองใช้ทางหลวงหมายเลข 2 (นครราชสีมา-ขอนแก่น) ไปประ...
นครราชสีมา : สถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ
หาดชมตะวัน
หาดชมตะวัน
อยู่ในความรับผิดชอบของที่ทำการเขตจัดการอุทยานแห่งชาติทับลานที่ 4 (ลำปลายมาศ) ซึ่งดูแลรักษาพื้นที่ป่า...
นครราชสีมา : สถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ
ฟาร์มโชคชัย
ฟาร์มโชคชัย
ตั้งอยู่บนถนนมิตรภาพ-ปากช่อง กิโลเมตรที่ 159 เป็นฟาร์มโคนมที่ได้รับการยอมรับว่าเป็นหนึ่งในฟาร์มโคนมท...
นครราชสีมา : สถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ
ทองสมบูรณ์คลับ
ทองสมบูรณ์คลับ
ตั้งอยู่ที่เลขที่ 119 หมู่ 10 ถนนปากช่อง-หัวลำ ตำบลปากช่อง เป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงผจญภัยที่เหมาะกั...
นครราชสีมา : สถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ
ศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติ (ไร่สุวรรณ)
ศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติ (ไร...
อยู่ในเขตตำบลกลางดง อำเภอปากช่อง ตั้งอยู่บริเวณหลักกิโลเมตรที่ 155 ริมถนนมิตรภาพ ศูนย์วิจัยแห่งนี้แต...
นครราชสีมา : สถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ
ล่องแก่งลำตะคอง
ล่องแก่งลำตะคอง
ตลอดลำน้ำจะผ่านบ้านเรือน เรือกสวน และป่าไม้เขียวขจี มีความยากในการล่องแก่งที่ระดับ 1-2 ซึ่ง
นครราชสีมา : สถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ
ไทรงาม
ไทรงาม
ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำมูล บริเวณเขื่อนพิมาย โดยก่อนข้ามสะพานท่าสงกรานต์เข้าตัวอำเภอพิมาย จะมีทางแยกไป...
เขื่อนลำตะคอง
เขื่อนลำตะคอง
ตั้งอยู่ตำบลลาดบัวขาว ห่างจากตัวเมืองประมาณ 62 กิโลเมตร มีทางแยกจากทางหลวงหมายเลข 2 (นครราชสีมา-สระบ...
นครราชสีมา : สถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ
แหล่งหินตัดสีคิ้ว
แหล่งหินตัดสีคิ้ว
ตั้งอยู่บนถนนมิตรภาพ (ทางหลวงหมายเลข 2) ห่างจากตัวเมืองประมาณ 40 กิโลเมตร บริเวณกิโลเมตรที่ 206-207
นครราชสีมา : สถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ
แหล่งโบราณคดีบ้านปราสาท
แหล่งโบราณคดีบ้านปราสาท
ตั้งอยู่หมู่ที่ 7 บ้านปราสาทใต้ ตำบลธารปราสาท จากตัวเมืองใช้ทางหลวงหมายเลข 2 (นครราชสีมา-ขอนแก่น ถึง...
นครราชสีมา : สถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ
โบราณสถานเมืองเสมา
โบราณสถานเมืองเสมา
ตั้งอยู่ที่ตำบลเสมา ห่างจากนครราชสีมาประมาณ 37 กิโลเมตร จากตลาดอำเภอสูงเนิน เดินทางข้ามลำตะคอง และผ่...
นครราชสีมา : สถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ
เขื่อนลำพระเพลิง
เขื่อนลำพระเพลิง
อยู่ในเขตอำเภอปักธงชัย ใช้เส้นทางสาย 314 ผ่านทางเข้าอำเภอปักธงชัยไปประมาณ 4 กิโลเมตร จะพบสี่แยกเลี้ย...
นครราชสีมา : สถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ
ปราสาทพะโค
ปราสาทพะโค
ตั้งอยู่ที่ตำบลกระโทก จากตัวเมืองใช้ทางหลวงหมายเลข 224 (นครราชสีมา-โชคชัย) ระยะทาง 29 กิโลเมตร ต่อด้...
นครราชสีมา : สถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ
สวนมะนาวด่านเกวียน
สวนมะนาวด่านเกวียน
ตั้งอยู่เลขที่ 135 หมู่ 3 ตำบลด่านเกวียน อำเภอโชคชัย การเดินทางจากจังหวัดนครราชสีมาใช้ทางหลวงหมายเลข...
นครราชสีมา : สถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ
หมู่บ้านทำเครื่องปั้นดินเผาด่านเกวียน
หมู่บ้านทำเครื่องปั้นดินเผาด่านเกวียน
อยู่ห่างจากตัวเมือง 15 กิโลเมตร ตามทางหลวงสาย 224 (นครราชสีมา-โชคชัย) ในสมัยโบราณตำบลนี้เป็นที่พักกอ...
นครราชสีมา : สถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ มหาวีรวงศ์
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ มหาวีรวงศ์
ตั้งอยู่ในบริเวณวัดสุทธจินดา ตรงข้ามศาลากลางจังหวัด จัดแสดงศิลปวัตถุทั้งที่สมเด็จพระมหาวีรวงศ์
นครราชสีมา : สถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ
ปราสาทพนมวัน
ปราสาทพนมวัน
ตั้งอยู่ที่บ้านมะค่า ตำบลโพธิ์ จากตัวเมืองไปตามทางหลวงหมายเลข 2 (นครราชสีมา-ขอนแก่น) ประมาณ 15 กิโลเ...
นครราชสีมา : สถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ
พิพิธภัณฑ์ไม้กลายเป็นหิน และทรัพยากรธรณีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
พิพิธภัณฑ์ไม้กลายเป็นหิน และทรัพยากรธรณี...
เป็นพิพิธภัณฑ์แห่งแรกของประเทศไทย และ หนึ่งในเจ็ดแห่งของโลก พบกับพรรณไม้ดึกดำบรรพ์ขนาดใหญ่ อายุประมา...
นครราชสีมา : สถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ
สวนสัตว์นครราชสีมา
สวนสัตว์นครราชสีมา
อยู่ห่างจากตัวเมืองไปทางทิศใต้ตามทางหลวงหมายเลข 304(นครราชสีมา-ปักธงชัย) ระยะทาง 18 กิโลเมตร เลี้ยวซ...
นครราชสีมา : สถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ
ประตูชุมพล
ประตูชุมพล
ตั้งอยู่ด้านหลังอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี สมเด็จพระนารายณ์มหาราชโปรดเกล้าฯ ให้สร้างเมืองนครราชสีมาเป็นเม...
นครราชสีมา : สถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ
ปราสาทนางรำ
ปราสาทนางรำ
ตั้งอยู่ที่บ้านนางรำ ตำบลนางรำ ไปตามทางหลวงหมายเลข 2 (นครราชสีมา-ขอนแก่น) ประมาณ 62 กิโลเมตร จนถึงแย...
นครราชสีมา : สถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ
อนุสรณ์สถานนางสาวบุญเหลือ
อนุสรณ์สถานนางสาวบุญเหลือ
ตั้งอยู่ในบริเวณโรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ ตำบลโคกสูง อำเภอเมือง ห่างจากตัวเมืองประมาณ 12.5 กิโลเมต...
มหาวิหารหลวงพ่อโต
มหาวิหารหลวงพ่อโต
เป็นที่ประดิษฐานรูปหล่อทองเหลือง หลวงพ่อโต (สมเด็จพระพุฒาจารย์โต พรหมรังสี) ขนาดใหญ่ที่สุดในโลก ซึ่ง...
นครราชสีมา : สถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ
สหกรณ์กสิกรรมไร้สารพิษในเขตปฏิรูปที่ดิน(โครงการพระราชดำริ)
สหกรณ์กสิกรรมไร้สารพิษในเขตปฏิรูปที่ดิน(...
สหกรณ์กสิกรรมไร้สารพิษในเขตปฏิรูปที่ดินอำเภอวังน้ำเขียว จำกัด จัดตั้งเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2543 และด...
นครราชสีมา : สถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ
น้ำตกสวนห้อม
น้ำตกสวนห้อม
เป็นน้ำตกที่เชื่อมต่อกับน้ำตกห้วยใหญ่ อยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติทับลาน
นครราชสีมา : สถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ
ไร่องุ่นพีบี วัลเล่ย์
ไร่องุ่นพีบี วัลเล่ย์
ไร่องุ่นในอำเภอปากช่องที่เปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าชม พร้อมซื้อผลองุ่นสดและผลิตภัณฑ์อาทิ น้ำองุ่น น้ำเ...
นครราชสีมา : สถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ
น้ำตกวะภูแก้ว
น้ำตกวะภูแก้ว
เป็นน้ำตกที่มาจากเขาใหญ่
นครราชสีมา : สถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ
ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราช...
ตั้งอยู่ที่ถนนสุรนารายณ์ เมื่อผ่านเข้ามาในบริเวณสถาบันราชภัฏให้แยกซ้ายตามป้ายจะพบเรือนไม้สองชั้นและเ...
นครราชสีมา : สถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ
ตลาดผลไม้กลางดง
ตลาดผลไม้กลางดง
เป็นแหล่งจำหน่ายผลิตผลเกษตรของนครราชสีมาและจังหวัดใกล้เคียง ผลไม้ที่มีชื่อเสียงมากของกลางดง คือ น้อย...
นครราชสีมา : สถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ
ไร่องุ่นปากช่อง
ไร่องุ่นปากช่อง
ตั้งอยู่ที่ 102 ม.5 ต. พญาเย็น เป็นไร่องุ่นพันธุ์ต่างประเทศ ไร้เมล็ด และมีโรงงานผลิตไวน์เขาใหญ่ ซึ่ง...
นครราชสีมา : สถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ
ไร่องุ่นสุพัตรา
ไร่องุ่นสุพัตรา
อยู่ที่ 59/2 ม. 2 ต.กลางดง บนถนนมิตรภาพ แยกซ้ายไปประมาณ 800 เมตร บนพื้นที่ 20 ไร่ เป็นองุ่นมีเมล็ดแล...
นครราชสีมา : สถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ
ศูนย์การสุนัขทหาร
ศูนย์การสุนัขทหาร
เป็นหน่วยงานที่ขึ้นอยู่กับกรมการสัตว์ทหารบก เป็นศูนย์ฝึกสุนัขทหารที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ ตั้งอยู่ที่ตำ...
นครราชสีมา : สถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ
สวนดอกไม้เมืองพร
สวนดอกไม้เมืองพร
ตั้งอยู่บนทางหลวงหมายเลข 2 (นครราชสีมา-สระบุรี) ห่างจากตัวเมืองประมาณ 60 กิโลเมตร แยกซ้ายมือที่หลักก...
นครราชสีมา : สถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ
สวนองุ่นบ้านไร่แม่กระต่ายน้อย
สวนองุ่นบ้านไร่แม่กระต่ายน้อย
ตั้งอยู่ที่ 1/1 นิคมผัง 18 ต.ขนงพระ แยกซ้ายจากถนนมิตรภาพ (บายพาส) ทางเข้านิคมสร้างตนเอง ต. หนองสาหร่...
นครราชสีมา : สถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ
ผักสลัดเมืองหนาวปลอดสารพิษบ้านสุขสมบูรณ์
ผักสลัดเมืองหนาวปลอดสารพิษบ้านสุขสมบูรณ์
อยู่ที่ 111 ม. 2 ต. ไทยสามัคคี ห่างจากซุ้มไม้งามไปอีก 5 กิโลเมตรผ่านโรงเรียนบ้านไทยสามัคคี เป็นจุดถ่...
นครราชสีมา : สถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ
น้ำตกห้วยใหญ่
น้ำตกห้วยใหญ่
เป็นส่วนหนึ่งของอุทยานแห่งชาติทับลาน ในท้องที่อำเภอวังน้ำเขียว ไปตามทางหลวงหมายเลข 304 (นครราชสีมา-ก...
นครราชสีมา : สถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ
สวนไม้ดอกไม้ประดับ ซุ้มไม้งาม
สวนไม้ดอกไม้ประดับ ซุ้มไม้งาม
ได้รับทุนโครงการหลวงมาช่วยพัฒนา ผลผลิต ได้แก่ เฟิร์น, เบญจมาศ, เซอนาดู่ (ตัดใบขายใช้แต่งแจกัน) กุหลา
สถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกราช
สถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกราช
เป็นศูนย์วิจัยพันธุ์ไม้ในเขตป่าภาคอีสานและเปิดให้หมู่คณะที่สนใจมาจัดกิจกรรมทัศนศึกษาเชิงนิเวศ อยู่ริ...
นครราชสีมา : สถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ
สวนผลไม้ปลอดสารพิษบ้านศาลเจ้าพ่อ
สวนผลไม้ปลอดสารพิษบ้านศาลเจ้าพ่อ
อยู่ที่ 268 หมู่ที่ 1 บ้านศาลเจ้าพ่อ ต. วังน้ำเขียว แยกขวามือตรงศาลเจ้าพ่อหลวงราช (ทางขึ้นเขาแผงม้า)...
นครราชสีมา : สถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ
สวนหน้าวัวคุณสุชาดา
สวนหน้าวัวคุณสุชาดา
อยู่ที่บ้านเลขที่ 116 ม. 4 บ้านเขาแผงม้า จากทางแยกขวามือ ตรงศาลเจ้าพ่อหลวงราช ประมาณ 4 กิโลเมตร แยกข...
นครราชสีมา : สถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ
โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ (เขาแผงม้า)
โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ (เขาแผงม้...
อยู่ทางทิศใต้ของจังหวัดนครราชสีมา ใช้เส้นทางหลวงหมายเลข 304 (นครราชสีมา-กบินทร์บุรี) ระยะทางประมาณ 7...
นครราชสีมา : สถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ
หมู่บ้านปลูกหม่อนเลี้ยงไหมบ้านหลุ่งประดู่สามัคคี
หมู่บ้านปลูกหม่อนเลี้ยงไหมบ้านหลุ่งประดู...
ตั้งอยู่ที่หมู่ที่ 1 ต. หลุ่งประดู่ บนทางหลวงหมายเลข 2163 (เส้นทางพิมาย-หินดาด) บริเวณหลัก กม. ที่ 2...
นครราชสีมา : สถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ
ไร่องุ่นเพชรพิมาย
ไร่องุ่นเพชรพิมาย
อยู่ที่บ้านนิคมสร้างตนเอง สาย 4 ซอย 2 ห่างจากอำเภอพิมายประมาณ 13 กิโลเมตร ตามทางหลวงหมายเลข 2163 (พิ...
นครราชสีมา : สถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ
กลุ่มผลิตภัณฑ์แปรรูปสุกรบ้านน้อยสามัคคี
กลุ่มผลิตภัณฑ์แปรรูปสุกรบ้านน้อยสามัคคี
ม. 15 ต. ในเมือง ห่างจากแยกตลาดแค (เส้นทางตลาดแค-พิมาย) ประมาณ 9 กิโลเมตร ก่อนถึงโรงพยาบาลพิมาย จะมี...
นครราชสีมา : สถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ
อนุสรณ์สถานวีรกรรมทุ่งสัมฤทธิ์
อนุสรณ์สถานวีรกรรมทุ่งสัมฤทธิ์
บริเวณที่โล่งกว้างนี้เคยเป็นสนามรบระหว่างชาวโคราชและทหารลาวเมื่อครั้งสงครามเจ้าอนุวงศ์ในสมัยรัชกาลที...
นครราชสีมา : สถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ
น้ำตกวังเต่า
น้ำตกวังเต่า
อยู่บนเทือกเขาสันกำแพง อุทยานแห่งชาติทับลาน โดยได้ชื่อว่า "แก่งครบุรี...ต้นน้ำมูล" ตั้งอยู่บริเวณเขื...
นครราชสีมา : สถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ
หาดจอมทอง
หาดจอมทอง
หาดจอมทองอยู่ในบริเวณพื้นที่ท้ายเขื่อนลำมูลบน ใกล้กับเขาจอมทอง ตำบลจระเข้หิน มีความกว้างของหาดจากแนว...
นครราชสีมา : สถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ
กลุ่มอาชีพการเกษตรผสมผสานบ้านหนุก
กลุ่มอาชีพการเกษตรผสมผสานบ้านหนุก
ม.4 ต.ขามสะแกแสง ห่างจากที่ว่าการอำเภอขามสะแกแสงประมาณ 5 กิโลเมตร ตามเส้นทางขามสะแกแสง-โนนสูง เป็นไร...
นครราชสีมา : สถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ
โรงไฟฟ้าพลังน้ำลำตะคองแบบสูบกลับ
โรงไฟฟ้าพลังน้ำลำตะคองแบบสูบกลับ
ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่เขื่อนลำตะคอง ตำบลคลองไผ่ เป็นโครงการโรงไฟฟ้าแบบสูบกลับเพื่อผลิตพลังงานไฟฟ้าเสริ...
นครราชสีมา : สถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ
ผลิตภัณฑ์จากกกจันทบูรณ์บ้านปราสาทใต้
ผลิตภัณฑ์จากกกจันทบูรณ์บ้านปราสาทใต้
ตั้งอยุ่ที่หมู่ 7 ตำบลธารปราสาท ห่างจากตัวจังหวัดประมาณ 45 กิโลเมตร ตาม เส้นทางสายนครราชสีมา–ขอนแก่น...
นครราชสีมา : สถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ
เมืองโบราณที่ตำบลโคราช หรือ เมืองโคราชเก่า
เมืองโบราณที่ตำบลโคราช หรือ เมืองโคราชเก...
ถือเป็นจุดเริ่มต้นของอารยธรรมขอมในอดีตที่พบในเขตนครราชสีมา มีร่องรอยโบราณสถานหลงเหลือให้เห็น 3 แห่งด...
นครราชสีมา : สถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ
ไร่องุ่นรัตนธงชัย
ไร่องุ่นรัตนธงชัย
ตั้งอยู่ที่บ้านดู่ อำเภอปักธงชัย บนเนื้อที่กว่า 80 ไร่ องุ่นพันธุ์เยี่ยมจากต่างประเทศที่ไม่มีใครคาดค...
นครราชสีมา : สถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ
โครงการสวนปู่ย่าน่าอยู่ บ้านสวนหอม
โครงการสวนปู่ย่าน่าอยู่ บ้านสวนหอม
ม. 14 ต. ตูม บนเส้นทางเข้าสู่เขื่อนลำพระเพลิง (ระยะทาง 8 กิโลเมตรจากสี่แยกลำพระเพลิง) เป็นลักษณะไร่น...
นครราชสีมา : สถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ
ศูนย์หัตถกรรมลานด่านเกวียน
ศูนย์หัตถกรรมลานด่านเกวียน
ตั้งอยู่ตำบลด่านเกวียนซึ่งอยู่ห่างจากตัวเมือง 15 กิโลเมตร ในสมัยโบราณตำบลนี้เป็นที่พักกองเกวียนที่ค้...
นครราชสีมา : สถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ
ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลขามทะเลสอ
ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลขา...
ตั้งอยู่เลขที่ 92/1 ม.5 บ้านโคกแฝก ตำบลขามทะเลสอ ห่างจากจังหวัดนครราชสีมา ประมาณ 23 กิโลเมตร จากที่ว...
ตลาดกลางไม้ดอกไม้ประดับโคกกรวด
ตลาดกลางไม้ดอกไม้ประดับโคกกรวด
อยู่ที่ ต.โคกกรวด จากตัวเมืองนครราชสีมาใช้เส้นทางนครราชสีมา – กรุงเทพฯ ระยะทางประมาณ 15 กิโลเมตร แล้...

เป็นเพื่อน Line กับเรา