หมวดหมู่
 
หน้าแรก  | ข่าววันนี้  | ประเด็นดัง  | กรรมการกลาง  | มุสลิมไทย  | เว็บบอร์ด  | โลกอาหรับ  | มุสลิมโลก  | ผู้หญิง  | สุขภาพ  | ฮาลาล  | 
แฟชั่นมุสลิม  | ชื่ออาหรับ  | เวลาละหมาด  | คลิบวิดีโอ
ค้นหา
หากมีคำค้นหลายตัว สามารถคั่นด้วย comma (,)
หน้าหลัก >> สำรองข้อมูล >> ข่าวที่น่าสนใจ
พิมพ์หน้านี้  |  ส่งให้เพื่อน
ข้อแนะนำ การทำ Resume
ข้อแนะนำ การทำ Resume    ในการเขียน Resume นั้น มีปัจจัยหลายประการที่จำเป็นในการที่จะทำให้ Resume ของคุณนั้นมีพลังในการดึงดูดใจ  ต่อไปนี้จะเป็นแนวทางที่อธิบายถึงหัวข้อที่สำคัญใน Resume
ทำหน้าตาให้น่าสนใจ
          พยายามทำ Resume ให้ดึงดูดความสนใจด้วยการจัดทำด้วยรูปแบบ(Format)เดียวกันตลอดทั้งฉบับ    การพิมพ์ให้ใช้ตัวย่อหน้า(Tab)แทนที่จะเป็นการเคาะ(Space)  การนำเสนอให้จัดเรียงเป็นลำดับและเป็นรูปแบบเดียวกัน  เช่น หากต้องการให้หัวข้อเรื่องเป็นตัวเข้ม(Bold)และวางอยู่กลางหน้ากระดาษ(Center)  ก็ควรจะทำให้ทุกหัวข้อมีรูปแบบ(Format)เดียวกัน   หรือ กรณีที่กล่าวถึงประวัติการทำงาน  หากจะเริ่มต้นด้วยการวางชื่อของบริษัทไว้อยู่ด้านล่างของช่วงระยะเวลาการทำงาน  ก็ควรจะวางในรูปแบบเดียวกันกับประวัติการทำงานกับบริษัทอื่นๆที่เหลือ   หรือกรณีที่กล่าวถึงระยะเวลาการทำงานโดยระบุปีที่ทำงานสำหรับในแต่ละตำแหน่งงาน  ก็ไม่ควรจะระบุเดือนสำหรับตำแหน่งงานที่เหลือ    เมื่อทำเสร็จแล้ว ก็ควรจะตรวจดูรูปแบบทั้งหมดว่าเป็นรูปแบบเดียวกันโดยตลอด   เพราะคนหางานจำนวนไม่น้อยที่มักจะทำผิดพลาดด้วยการทำ Resume แบบลวกๆ  หรืออ่านยาก  ควรจะเริ่มต้นด้วยการเขียนชื่อนามสกุลของคุณด้วยการใช้ตัวอักษรเข้ม(Bold)และตัวใหญ่(Capitalize)ด้วยตัวอักษรขนาดไม่น้อยกว่า 16 จุด(Points)  ให้ใส่ที่อยู่ไว้ในจุดที่น่าสนใจ  ตัวอย่างเช่น นำที่อยู่ไว้ด้านล่างของชื่อ  โดยให้ทั้งชื่อและที่อยู่วางไว้จุดกึ่งกลางของกระดาษ
 
แล้วให้เว้นชื่อและที่อยู่นั้นไว้ 1 บรรทัดแยกต่างหากจากส่วนที่เป็นเนื้อหาของ Resume
มุ่งให้เห็นวัตถุประสงค์อย่างชัดเจน
          ชี้ให้เห็นถึงวัตถุประสงค์(Objective)ที่ชัดเจนและคนอ่านไม่ต้องคาดเดา  วางหัวข้อวัตถุประสงค์นี้ไว้โดยใช้ตัวพิมพ์ใหญ่และตัวเข้ม
ตัวอย่างที่ใช้ไม่ได้/น่าเบื่อ/ขาดความน่าสนใจอย่างสิ้นเชิง
วัตถุประสงค์  ต้องการหางานที่สามารถใช้ประสบการณ์และความรู้เพื่อความมั่นคงและเติบโตในตำแหน่งงาน
ตัวอย่างการเขียนวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนและน่าสนใจ
วัตถุประสงค์ :  ประสบการณ์ห้าปีในงานตัวแทนบริการลูกค้า(Customer Service Representative)ในธุรกิจอุตสาหกรรมยานยนต์ต้องการหาตำแหน่งงานฝ่ายขายในธุรกิจที่เป็นตัวแทนจำหน่ายรถยนต์
 
คุณสมบัติ(Qualification)
          ให้ใส่คุณสมบัติ  ทักษะความชำนาญหลักๆที่มีอยู่และตรงกับความต้องการในตำแหน่งงานที่สมัคร  และควรจะระบุช่วงเวลาของประสบการณ์นั้นๆด้วย  โดยให้ระบุประเภทของประสบการณ์ให้ชัดเจน เช่น ฝ่ายขาย  ฝ่ายบริการลูกค้า  นอกจากนี้หากมีใบอนุญาต หรือประกาศนียบัตร หรือวุฒิการศึกษาที่เกี่ยวข้องก็ให้ระบุเข้าไปด้วย
 
คุณลักษณะส่วนตัว
          ให้ใส่ทักษะ หรือคุณลักษณะส่วนตัวอื่นๆที่ไม่ใช่เรื่องหลักแต่เหมาะสมกับตำแหน่งงานที่สมัครเข้าเป็นส่วนประกอบด้วย  แต่ทั้งนี้ จะต้องไม่ขัดหรือแย้งกับคุณสมบัติหลัก  ซึ่งอาจรวมถึงทักษะในการสื่อสารได้ดี    มีความสามารถในการบริหารเวลา   การทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี   การทำงานเป็นทีม   การแก้ไขปัญหา  ความเชื่อมั่นในตนเอง   ความอดทน และอื่นๆ
 
ประสบการณ์
          ให้นำเสนอว่าเคยทำงานที่ไหน  ตำแหน่งอะไร  ระยะเวลาเท่าใด  ทำให้เห็นว่าตำแหน่งงานนั้นเกี่ยวกับอะไร  มีความรับผิดชอบอะไรบ้าง  และรายงานต่อใคร(ใครคือผู้บังคับบัญชา)  หรือเคยเป็นหัวหน้างาน  หรือเคยเป็นผู้ฝึกสอนใคร   หรือใครเป็นลูกค้าบ้างและการติดต่อสัมพันธ์กับลูกค้าเป็นเช่นไร    หรือมีโครงการอะไรที่เคยทำบ้าง  ถ้าเคยเป็นคนดูแลเรื่องการเงินหรืองบประมาณก็ให้ระบุไปด้วย   หรือถ้าเคยกู้ข้อมูลในคอมพิวเตอร์ และอื่นๆ
 
ทักษะ
          ถ้ามีทักษะความชำนาญด้านเทคนิค  เช่น มีความชำนาญด้านระบบคอมพิวเตอร์   การซ่อมรถ  การวิจัยและพัฒนา หรืออื่นๆ    ควรจะต้องใส่สิ่งเหล่านี้เข้าไปด้วยการเน้นให้เห็นว่า ได้ใช้ทักษะเหล่านี้มาอย่างไรบ้าง   หรือถ้ามีทักษะพิเศษด้านคอมพิวเตอร์   ก็ควรจะแยกออกมาทักษะนี้เป็นหัวข้อต่างหาก   โดยใช้หัวข้อว่า ทักษะด้านคอมพิวเตอร์  แล้วก็ระบุรายละเอียด  มีทักษะคอมพิวเตอร์ด้านไหนอะไรบ้าง
 
ความสำเร็จ(ผลงาน)
          ทำให้เห็นว่าคุณสามารถทำให้การทำงานของคุณเกิดความแตกต่างในทางที่ดีขึ้นได้อย่างไร  เช่น การที่สามารถปรับปรุงงานให้ดีขึ้น   ลดขั้นตอนการทำงานและมีประสิทธิภาพ  สามารถฝึกสอนให้พนักงานใหม่สามารถเข้าใจในระบบคอมพิวเตอร์และใช้งานได้   หรือเป็นผู้เริ่มหน่วยงานใหม่ๆ เป็นต้น  ทั้งนี้ ความสำเร็จเหล่านี้อาจใส่รวมไว้ในการเขียนประสบการณ์ทำงานในแต่ละตำแหน่ง   หรือแยกออกเป็นหัวข้อต่างหากเป็น หัวข้อ ผลงาน หรือความสำเร็จ
 
ความชำนาญด้านเทคนิค(Technical Expertise)
          นี่คือหัวข้อสำคัญมากที่จะแสดงให้เห็นถึงความชำนาญและเป็นมืออาชีพด้านเทคโนโลยี  ควรจะใส่เรียงลำดับกันไป  เช่น Hardware, Software,Operating System, Protocals, Programming Language, Website Development......
 
ใบอนุญาต/ประกาศนียบัตร
          สำหรับในบางตำแหน่งงานแล้ว   หัวข้อนี้เป็นสิ่งที่จำเป็นเพราะหากไม่มีแล้วจะไม่สามารถปฏิบัติงานนั้นๆได้เลย เช่น เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับวิชาชีพ วิศวกร แพทย์  พยาบาลเป็นต้น
 
การศึกษา
          หัวข้อนี้ก็เช่นเดียวกับใบอนุญาตหรือใบประกาศนียบัตร   เพราะตำแหน่งงานส่วนใหญ่มักจะต้องการคนที่มีความรู้   เพราะใบอนุญาตหรือใบประกาศนียบัตรบางอย่างจะต้องได้รับการฝึกจากสถาบันที่ได้รับการรับรอง  เช่น  เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพจะต้องได้รับการฝึกอบรมจากสถาบันและระยะเวลาที่กำหนด 
          หากว่าคุณมีประสบการณ์แต่ไม่ได้ผ่านการฝึกอบรมจากสถาบันที่กำหนด  ก็ให้ใส่การศึกษาไว้ด้านล่าง  หรือถ้าคุณกำลังศึกษาอบรมหรือกำลังจะสอบผ่านสถาบันที่กำหนด  ก็ให้ใส่สถาบันไว้ด้านบน   หลักก็คือพยายามขายตัวเองในจุดที่เด่นที่สุดของตนเอง  ถ้าคุณมีระดับการศึกษาสูงกว่าที่กำหนด  ก็ควรใส่การศึกษาไว้ด้านบนเพราะนั่นคือสิ่งที่จำเป็นสำหรับงานนั้น
 
การมีส่วนร่วมในกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับตำแหน่งงาน
          ถ้าคุณเคยเป็นสมาชิกขององค์กรใดเป็นระยะเวลานานและคุณคิดว่าจะมีส่วนช่วยทำให้คุณดูดีขึ้น ก็ให้ใส่เข้าไปด้วย  แล้วก็ให้ใส่ว่าเป็นสมาชิกอยู่นานเท่าใด  และถ้าคุณมีตำแหน่งหรือเคยมีบทบาทหรือรับผิดชอบอะไร  ก็ให้ใส่ไว้ด้วย  สำหรับคนที่เพิ่งจบการศึกษา คุณอาจจำเป็นต้องใส่ว่า คุณมีส่วนในโครงการใดบ้าง  เพราะจะเป็นสิ่งที่จะแสดงให้เห็นว่าคุณมีลักษณะเป็นผู้นำ  มีศักยภาพในการทำงานร่วมกับผู้อื่นเพียงใด  แต่เมื่อคุณมีประสบการณ์ทำงานแล้ว  คุณก็ไม่จำเป็นต้องใส่รายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องเหล่านี้เข้าไปอีกให้มันมากมาย  เพราะคุณมีข้อมูลอื่นๆที่น่าสนใจมากกว่าที่จะใส่เข้าไปแล้ว
 
ทักษะด้านคอมพิวเตอร์
          ถ้าคุณทำงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  ให้ไปใส่ไว้ในหัวข้อทักษะความชำนาญด้านเทคนิค  สำหรับหัวข้อนี้อาจใส่ว่าสามารถใช้โปรแกรมอะไรได้บ้าง  โดยไม่ต้องระบุว่า มีความเชี่ยวชาญมากน้อยขนาดไหน  ไม่จำเป็นต้องใส่ว่า ใช้อีเมล์  อินเตอร์เน็ท  ใช้เครื่องโทรสาร หรือใช้เครื่องคิดเลข เข้าไปด้วยในหัวข้อนี้   เพราะเป็นสิ่งที่เขาคาดว่าคุณจะต้องทำได้อยู่แล้ว
 
การอ้างอิง
          หัวข้อนี้ไม่ใช่สิ่งที่จำเป็นนัก  เพราะคุณสามารถที่จะนำสำเนาเอกสารของสิ่งที่คุณจะอ้างอิงมอบไว้ให้กับผู้สัมภาษณ์ภายหลังการสัมภาษณ์ได้  หากคุณรู้สึกว่างานที่คุณได้สัมภาษณ์นั้นน่าสนใจ  เพราะการใส่หัวข้อนี้เข้าไปดูเป็นเรื่องเก่าโบราณเต็มที  ซึ่งน่าจะใช้สำหรับผู้ที่กำลังเริ่มหางานเป็นครั้งแรกเท่านั้น  แต่หากว่าคุณมีเอกสารการอ้างอิงอยู่มากมายและคุณคิดว่าจะทำให้คุณดูน่าสนใจเป็นพิเศษ  คุณก็อาจจะบอกไปเลยว่า คุณมี Portfolio  ของเอกสารการอ้างอิงจากบุคคลต่างๆ หรือเอกสารการอ้างอิงถึงความเป็นผู้เชี่ยวชาญเป็นพิเศษของคุณก็ได้
 
 
ที่มา : สมาชิก HR
บทความที่คุณอาจกำลังค้นหา:-
   
   
    เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง :-
  คำค้น:
  รวมภาพงานแต่ง พิ้งกี้ สาวิกา
  ยาสมุนไพร ใบตองอ่อนรักษาแผลสดได้ - ไม่ปวดแถมหายเร็วขึ้น
  ข้าวต้มมัด-เมี่ยงคำ ขึ้นทะเบียน มรดกเสี่ยงสูญหายของชาติ
  ชนเรือคว่ำ ฉลามขาวยักษ์ดุ รอดตายปาฏิหาริย์
   กลุ่มเด็กแว้นพานทองดับสยอง กระบะพุ่งใส่!!
   คลิปไฟไม้ลูกค้าสาวจีนบาดเจ็บสาหัส เตือนภัย ปิ้งย่าง
    สยอง!! คอลเลคชั่นที่แปลก สะสมหมวกกันน็อคคนตาย
   สูตรอาหารไทย 4 ภาค ภาษาอังกฤษ รวทวิธีทำอย่างละเอียด
   สำนวนภาษาอังกฤษ ในการเริ่มต้นจดหมาย
   คำศัพท์ภาษาอังกฤษ English ชื่อตำแหน่ง (สำคัญ) ในองค์กร สำหรับการเตรียมตัว สมัครงาน
   
    เนื้อหาที่คุณอาจกำลังค้นหา :-
  คำค้น:
  20 อันดับข่าวฮ็อต์ล่าสุด
  ดูทั้งหมด   
  10 อันดับข่าวสุดฮิตอาทิตย์นี้
  ดูทั้งหมด   
  ห้องสมุด มุสลิมไทย โพสต
  15 โทษสำหรับผู้ละทิ้งละหมาด
  มหัศจรรย์แห่ง “เสียงอาซาน” แก่เด็กทารกแรกเกิด
  รีวิวภาพ ชุดแต่งงานอิสลาม ของเหล่าเจ้าสาว ดารามุสลิมคนดัง
  ประมวลภาพ ชุดแต่งงานอิสลาม พิงกี้ สาวิกา หรูหรา สุดอลังการ!
  การดูฤกษ์แต่งงาน (อิสลาม) ควรมีหรือไม่?
  ภาพชุดแต่งงานอิสลาม “นานา ไรบีนา” วิวาห์หวาน สง่างาม
  ชุดแต่งงานอิสลาม “เป้ย ปานวาด” ฮิญาบ สุดหรู สวย สง่า
  คุณเชื่อหรือไม่ว่า “ประตูกะบะห์” เป็นฝึมือของช่างมุสลิมไทย
  “เจลาติน” ที่สกัดจากซากสัตว์ที่ไม่ฮาลาลและหมู เรากินได้ไหม ?
  8 ข้อที่ไม่พึงปฏิบัติ อันส่งผลต่อการลดความสัมพันธ์ที่ดี ภายในครอบครัว
  ดูทั้งหมด  
  บทความ มุสลิมไทย โพสต์
  สูตรไก่ย่าง ส้มตำ เมนูอร่อย เป็นตำนานกว่า 70 ปีของไทย ไก่ย่าง จีระพันธ์
  ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อ การประกอบธุรกิจ
  จุดมุ่งหมายของการ ดำเนินธุรกิจ
  หน้าที่และความรับผิดชอบของ ธุรกิจ
  ความหมายและความสำคัญของ ธุรกิจ
  ความหมายของอาชีพอิสระ
  พาณิชย์เร่งแผนลดนำเข้าเครื่องจักรใหม่
  อุดมการณ์ของนักธุรกิจ
  จรรยาบรรณของนักธุรกิจ
  สถาบันทางธุรกิจ
  ดูทั้งหมด  
  สุขภาวะ มุสลิมไทย โพสต์
  ชายหรือหญิง? ตรวจเพศทารกในครรภ์ จากกะหล่ำปลีสีม่วง
  กลั้นปัสสาวะ ขณะตั้งครรภ์ เสี่ยงแท้ง!
  บอกลา! ต้นแขนใหญ่-ย้วยๆ ไปเลย หากถ้าคุณทำตามวิธีนี้...
  ไขความจริง เรื่องทุเรียน ที่คนไทยถูกหลอก
  มันเทศ ลดความอ้วน ลดหุ่นสวยด้วย เคล็ดลับแจ่มแท้ อร่อยแถมยังไม่อ้วน
  แมงลัก เม็ดแมงลัก สรรพคุณเพอร์เฟค รู้ 10 เรื่องนี้หรือยัง?
  ไมยราบ ต้นไมยราบ สรรพคุณสุดยอด ล้างไต-ไขมัน-ลดน้ำตาลในเลือด
  คำเตือน! ยาพาราเซตามอล ส่งผลร้าย ต่อระบบสืบพันธุ์ในเพศชาย
  วิธีเก็บไข่ไก่ให้อยู่ได้นาน ด้วยวิธีสุดเจ๋ง ประหยัดพื้นที่ในตู้เย็นอีกด้วย
  วิธีต้มไข่ วิธีต้มไข่ยางมะตูม วิธีต้มไข่ไม่ให้แตก ต้มอย่างไรให้เพอร์เฟค
  ดูทั้งหมด  
   
   
  สำนักข่าวมุสลิมไทยโพสต์
  สารบัญเว็บไซต์ Muslimthaipost.com
  SubDomain หน้าหลัก