หมวดหมู่
 
    หน้าแรก  | ข่าววันนี้  | แวดวง กอท.  | ข่าวการเมือง  | มัตตาเฟ่  | เว็บบอร์ด  | ก้าวทันโลก  | มองเอเชีย  |
 ผู้หญิงนะคะ  | สุขภาพ  | ข่าวธุรกิจ  | ฮาลาลหะรอม  | คลิบวิดีโอ
ค้นหา
หากมีคำค้นหลายตัว สามารถคั่นด้วย comma (,)
หน้าหลัก >> สำรองข้อมูล >> คลังความรู้
พิมพ์หน้านี้  |  ส่งให้เพื่อน
การบริหารความขัดแย้ง
การบริหารความขัดแย้ง       สาเหตุของความขัดแย้งมีอะไรบ้าง?    
        1.  ถ้าเป็นความขัดแย้งภายในบุคคล (Intrapersonal Conflict)  คือ  เจ้าตัวสับสนเอง  อย่างไปยุ่ง  จนกว่าเขาจะขอความช่วยเหลือ  เพราะตัวเราก็เคยสับสนในตัวเองไม่ใช่หรือ?  เวลาจะเป็นคำตอบครับ
        2.  ถ้าเป็นความขัดแย้งระหว่างบุคคล (Intrapersonal Conflict)  สาเหตุอาจมาจาก
                2.1  ความขัดแย้งเนื่องจากความคิดเห็นแตกต่างกัน
                2.2  ความขัดแย้งเนื่องจากการรับรู้แตกต่างกัน
                2.3  ความขัดแย้งเนื่องจากค่านิยมหรือทัศนคติแตกต่างกัน
                2.4  ความขัดแย้งเนื่องจากมีอคติต่อกัน
                2.5  ความขัดแย้งเนื่องจากผลประโยชน์ขัดกัน
        กรณีเช่นนี้ต้องหาสาเหตุของความขัดแย้ง  และแก้ให้ถูกจุด  ถูกคู่  และถูกคน
        3.  ความขัดแย้งระหว่างกลุ่ม (Group Conflict)  แยกเป็น 2 ประเภท  คือ
                3.1  ความขัดแย้งภายในกลุ่ม (Within Group Conflict)  อาจเกิดจากความขัดแย้งในบทบาท (Role Conflict)  ความขัดแย้งในอำนาจ (Authority Conflict)  และความขัดแย้งในประเด็น (Issue Conflict)  คือ  ความคิดเห็นไม่ตรงกัน
                3.2  ความขัดแย้งระหว่างกลุ่ม (Between Group Conflict)  อาจเกิดจากความขัดแย้งตามหน้าที่ (Functional Conflict)  ความขัดแย้งตามระดับชั้น (Hirarehy Conflict)  และความขัดแย้งระดับสายงาน (Line – Staff Conflict)
        ความขัดแย้งระหว่างกลุ่ม  มองเห็นได้ง่ายกว่าความขัดแย้งระหว่างบุคคลและความขัดแย้งภายในกลุ่ม  แต่แก้ปัญหาได้ยากกว่า  เพราะมีคำว่า “ศักดิ์ศรี” เพิ่มเข้ามาด้วย
        เขียนแก้ปัญหาความขัดแย้งก่อนป้องกันก็ได้ครับ
        ก่อนแก้ปัญหาต้องวิเคราะห์ปัญหาก่อน  อะไรเป็นสาเหตุ  เกิดขึ้นได้อย่างไร  แล้วผู้บริหารเลือกวิธีใดวิธีหนึ่ง  หรือหลายวิธีต่อไปนี้ครับ
        วิธีแรก  ตรงเข้าไปแก้ปัญหา (Problem Solving) ในลักษณะเผชิญหน้าซึ่งกันและกัน  ระหว่างกลุ่มที่กำลังมีข้อขัดแย้งเกิดขึ้น  แบบลูกผู้ชาย (อ้อ  แบบลูกผู้หญิงก็ได้)  วิธีนี้ใช้เพื่อจุดหมายในการแก้ปัญหาได้ดีที่สุด  กรณีเกิดจากการสื่อความ  ความไม่เข้าใจกัน
        วิธีที่สอง  มุ่งไปที่เป้าหมายเดียวกัน (Superordinate Goals) ผู้บริหารต้องแสดงให้เห็นว่าการร่วมด้วยช่วยกันเท่านั้นจึงจะทำให้องค์กรสำเร็จตามเป้าหมาย  ควมขัดแย้งมีแต่จะทำให้องค์กรพังพินาศ
        วิธีที่สาม  การลดความขัดแย้งโดยการขยายทรัพยากร (Expansion of Resources) เช่น  ตั้งตำแหน่งใหม่  เพิ่มตำแหน่งบริหาร  แต่งทั้งนี้ต้องมีการวางแผนการบริหารคนกับประสิทธิภาพของงานให้ดี  เดี๋ยวในองค์กรจะมีแต่หัวหน้า  ต่างคนต่างใหญ่
        วิธีที่สี่  ลดข้อขัดแย้งด้วยการหลีกเลี่ยง (Avoidance)  คือ  ถอยหนี  หรือไม่รับรู้ (ทั้งที่รู้)  คือผู้บริหารรู้จักหูหนวก  ตาบอด  และเป็นใบ้  ระยะสั้นอาจได้ผล  แต่ถ้ายังขัดแย้งอยู่  ต้องรีบแก้ปัญหา
        วิธีที่ห้า  ทำให้เกิดความราบรื่นกลมกลืนกัน (Smoothing) โอนอ่อนเข้าหากัน  ไม่ยึดทิฐิ  ปรับความแตกต่าง  พบกันครึ่งทาง  ถ้ามันจะแก้ปัญหาได้โดยองค์กรไม่เสียหาย  พบกันค่อนทางก็น่าทำครับ  ค่อนไปทางไหนก็ได้
        วิธีที่หก  ลดข้อขัดแย้งด้วยวิธีการประนีประนอม (Compromise) วิธีการนี้บางครั้งอาจต้องใช้คนกลางหรือบุคคลที่สามเข้ามาไกล่เกลี่ย  หรือแม้กระทั่งให้คู่กรณีส่งตัวแทนมาต่อรองกัน
        วิธีที่เจ็ด  ใช้กำลังหรือบีบบังคับ (Forcing) หมายถึง  การใช้ข้อได้เปรียบทางฐานะของการมีอำนาจบังคับบัญชา  ด้วยการสั่งให้ทำ  ออกกฎ  ระเบียบ  มาบังคับ
        วิธีที่แปด  เปลี่ยนโครงสร้างองค์กร (Altering Structural Variables) โดยเฉพาะในกรณีที่โครงสร้างองค์กรเป็นสิ่งที่ทำให้เกิดความขัดแย้ง  หรืออาจใช้วิธีย้ายฝ่าย  เปลี่ยนตำแหน่ง ฯลฯ
        เลือกใช้วิธีใดข้างต้น  หรือวิธีอื่นที่ผมไม่ได้เขียนไว้ก็ได้  ถ้าวิธีนั้นทำให้ความขัดแย้งลดหรือหมดไปได้
        แต่เชื่อผมเถอะครับ  องค์กรไหนไม่มีความขัดแย้งเป็นองค์กรผิดปกติครับ  ข้อสำคัญ  ผู้บริหารอย่าเป็นคนสร้างความขัดแย้งเสียเองนะครับ

        การป้องกันการเกิดปัญหาความขัดแย้งที่ผมเกริ่นข้างต้นคือ  ผู้บริหาร ต้อง มีการบริหารจัดการที่ดี  คือ  “ธรรมรัฐ”  หรือ  Good Governance ครับ
        ถ้ามีการบริหารจัดการที่ดี  แม้แต่ครอบครัวก็เป็นสุขครับ  แต่ถ้าตรงกันข้ามและรุนแรง  องค์กรแรกคือครอบครัวก็พังพินาศ
        สามี-ภรรยา  จึงควรต้องตกลงกันก่อนว่าถ้ามีปัญหาขึ้นในครอบครัว  ใครมีอำนาจในการตัดสินใจในเรื่องใดบ้าง
        โดยข้อเท็จจริงที่สังคมไทยยอมรับ  สามีคือหัวหน้าครอบครัว  ดังนั้นเรื่องใหญ่ๆ  และสำคัญสามีจึงควรต้องเป็นผู้ตัดสินใจ  ส่วนเรื่องเล็กๆ และไม่สำคัญก็ให้เป็นหน้าที่ของภรรยาไป
        ผมรู้จักครอบครัวหนึ่ง  แต่งงานกันมาเกือบสามสิบปี  ไม่เคยมีความขัดแย้งเรื่องการตัดสินใจเลย  เพราะทั้งสามีและภรรยายึดถือข้อตกลงข้างต้นอย่างเหนียวแน่น
        เกือบสามสิบปีแล้ว  ยังไม่มีเรื่องใหญ่ๆ และสำคัญให้สามีต้องตัดสินใจเลย
        ความสามารถในการบริหารความขัดแย้ง  เป็นคุณสมบัติที่พึงประสงค์และทักษะที่จำเป็นสำหรับผู้บริหาร
        การบริหารไม่ยากอย่างที่คิด  ใช่ไหมครับ ?

 

โดย  : รองศาสตราจารย์ ดร. สมบัติ นพรัก  มหาวิทยาลัยนเรศวร

 
  เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง :-
 
  เนื้อหาที่คุณอาจกำลังค้นหา :-
 
20 อันดับข่าวฮ็อตในรอบสัปดาห์
20 อันดับข่าวสุดฮิตตลอดกาล
ห้องสมุด มุสลิมไทย โพสต
คำถามยอดฮิต ทำไม มุสลิมต้อง บอยคอต สินค้ายิว
เทคนิคการเลือกผู้ชาย มาเป็นสามี ที่ดี
อัซซุนนะฮฺคืออะไร ความหมายที่แท้จริง
ภัยร้ายของสตรีมุสลิม - ความผิดที่มักเกิดขึ้นกับผู้หญิง มากที่สุด
สิ่งที่ต้องปฏิบัติในอิสลาม และ ข้อห้ามในอิสลาม
การพนันข้อห้ามการเงินอิสลาม การแทงบอล การเล่นหวย การแทงมวย การแทงม้า
สรุป 70 บาปใหญ่ จากหนังสืออัลกะบาอิรฺ
10 เรื่องที่คุณอาจจะไม่รู้เกี่ยวกับ กะบะฮฺ
แง่มุมความรัก ตามแบบฉบับซุนนะฮ์ ของท่านนะบีมุฮัมมัด
หลักการง่ายๆ ในการคำนวณการออกซะกาต วิธีการคำนวณซะกาตเงิน ซะกาตทอง
ดูทั้งหมด  
บทความ มุสลิมไทย โพสต์
ชายผู้โพกผ้า หนักที่สุดในโลก
ศัพท์ช่างน่ารู้ รวมคำศัพท์เทคนิคเกียวกับงานปรับอากาศ ศัพท์แอร์
นิทานพื้นบ้านภาคเหนือ เรื่อง ดนตรีธรรมชาติ
สํานวนสุภาษิตไก่งามเพราะขนคนงามเพราะแต่ง ความหมาย สุภาษิตไทย สํานวน สุภาษิต คําพังเพย
นิทานพื้นบ้านภาคเหนือ กบกินเดือน
นิทานพื้นบ้านภาคกลางเรื่องไกรทอง
นิทานสอนใจ เรื่อง ยามเมื่อแก่ตัวลง
คำศัพท์ภาษาใต้ พูด ภาษาใต้ โกรธ ภาษาใต้
นิทานสอนใจ เรื่อง กองฟืนเท่าภูเขา ก็มิอาจทดแทนคุณมารดา
รวมนิทานพื้นบ้าน 20 เรื่อง นิทานพื้นบ้านภาคต่างๆ ตัวอย่างนิทานพื้นบ้าน
ดูทั้งหมด  
สุขภาวะ มุสลิมไทย โพสต์
รอบเดือน หรือ ประจำเดือน ลองอ่านสักนิด แล้วจะรู้
เอนโดเมทริโอสิส (โรคเยื่อบุมดลูกเจริญผิดที่) คืออะไร
ช็อกโกแลตซีส ความจริงที่ (ผู้หญิง) ต้องใส่ใจ
น่ารู้ โรคภูมิแพ้ การรักษาโรคภูมิแพ้ และ การป้องกันโรคภูมิแพ้
วีดีโอคลิบ วิธีการล้างมือ (การล้างมือ) เทคนิคการล้าง ที่ไม่ควรมองข้าม
อาหาร 8 อย่าง ที่ย่อยยากสุดๆ คุณเองก็อาจนึกไม่ถึง
ไขความลับพิชิตมะเร็งด้วยยาจีน
โรคสครับไทฟัส (Scrub typhus)
โรคหิด (Scabies)
โรคปอดบวม โรคปอดอักเสบ (Pneumonia)
ดูทั้งหมด  
 
 
สำนักข่าวมุสลิมไทยโพสต์
340 ลาดพร้าว 112 วังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310
โทร 0-2514-0593 แฟ็กซ์ 0-2538-4215 Email : Webmaster@muslimthaipost.com
สารบัญเว็บไซต์ Muslimthaipost.com
SubDomain หน้าหลัก