ตั้งชื่ออิสลามผู้ชาย ชื่ออิสลามผู้หญิงพร้อมความหมาย ชื่ออิสลามแปลกๆ

9 พค. 55     9518

ตั้งชื่ออิสลามผู้ชาย ชื่ออิสลามผู้หญิงพร้อมความหมาย ชื่ออิสลามแปลกๆ

1. " نهى " อ่านว่า "นุ-ฮา" แปลว่า ความรู้

2. " نجمي " อ่านว่า "นัจ-มี" เขียนว่า นัจญ์มีย์ แปลว่า ดวงดาว

3. " نجوي " อ่านว่า "นัจ-วา" เขียนว่า "นัจญ์วา" แปลว่า การยกย่อง หรือ แปลว่า การติดต่อกันอย่างลับๆ, ดั่งที่มีปรากฏในอัลกุรฺอาน สูเราะฮฺอัลอิสรออฺ : 47 และในสูเราะฮฺอัลมุญาดะละฮฺ : 7

4. " ندي " อ่านว่า "นะ-ดา" แปลว่า น้ำค้าง

5. " نعمي " อ่านว่า "นุอฺ-มา" แปลว่า ความกรุณา, ความดี, ความโปรดปราน

6. " بكرة " อ่านว่า "บุก-เร๊าะฮฺ" เขียนว่า "บุกเราะฮฺ" แปลว่า เช้าตรู่

7. " خير " อ่านว่า "ร็อย-รุน" แปลว่า ความดี

8. " جنة " อ่านว่า "ญัน-นะฮฺ" แปลว่า สวรรค์

แหล่งข้อมูล http://www.mureed.com

เป็นเพื่อน Line กับเรา