หมวดหมู่
หน้าหลัก       ยินดีต้อนรับสู่คลังความรู้มุสลิมไทยโพสต์

วิธีลดความอ้วนที่ได้ผลเร็วที่สุด วิธีลดความอ้วน ภายใน 7 วัน วิธีลดความอ้วนแบบธรรมชาติ วิธีลดความอ้วนภายใน3วัน วิธีลดความอ้วนของผู้ชาย ภาษาอาหรับที่เจอบ่อย      คำง่ายๆภาษาอาหรับ    ศัพท์เกาหลีแบ่งเป็นหมวด    คำศัพท์เกาหลี เรียกญาติ    ศัพท์เกาหลีง่ายๆ     
   คำศัพท์ญี่ปุ่น เรียกญาติ    วันเดือนปีในภาษามลายู    การเขียนวันเดือนปีในภาษามลายู    ศัพท์ยาวี    ศัพท์ญี่ปุ่นแบ่งเป็นหมวด     ภาษาไทยน่ารู้    
สระ 32 ตัว    ซาร่า ปาทาน    ขวัญกมล ปาทาน    น.ส.ขวัญกมล ปาทาน     ศัพท์อาหรับที่เจอบ่อย ศัพท์ญี่ปุ่นง่ายๆ  

 


ค้นหา
หากมีคำค้นหลายตัว สามารถคั่นด้วย comma (,)
หน้าหลัก >> การศึกษา >> การศึกษา
พิมพ์หน้านี้  |  ส่งให้เพื่อน
การพูดชั้นสูง ชักจูงใจคน
นำนวัตกรรมที่เป็นวิถีชีวิตของผู้รับสาร นับว่าเป็นวิธีการจูงใจที่เหมาะกับกับวัยรุ่นในยุคการสื่อสารไร้พรมแดน   

    

 การพูดชั้นสูง....ชักจูงใจคน

                   

                                       ภาพจาก :  http://www.etcband.net


                                               สงกรานต์ทรงคุณค่า

ประเด็นข่าว

      อีกไม่นานประเพณีงดงามทรงคุณค่าของไทย สงกรานต์ กำลังจะมาถึง
ซึ่งในสาระคุณค่าความหมายความสำคัญของประเพณี การส่งเสริมสืบสานเพื่อให้เยาวชน 
ประชาชนได้ร่วมกันอนุรักษ์ประเพณีสงกรานต์มิให้เบี่ยงเบนไปจากสาระคุณค่าที่มีมาแต่เดิม 
    
นอกเหนือจากหนังสือสงกรานต์ที่สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติจัดพิมพ์เผยแพร่ 
เว็บไซต์สงกรานต์ ยังเป็นอีกช่องทางการร่วมสืบรักษาความงดงาม
 เรียนรู้เข้าใจในประเพณีสงกรานต์ ซึ่งถือเป็นประเพณีวันขึ้นปีใหม่ของไทยที่สืบทอดต่อเนื่องมา
    
ในความเป็นมาของประเพณีสงกรานต์แต่เดิมจะมีคู่กับประเพณีตรุษหรือที่เรียกรวมว่า 
ประเพณีตรุษสงกรานต์ ซึ่งหมายถึงประเพณีส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ของไทย 
ก่อนจะเปลี่ยนมาใช้วันสุดท้ายของเดือนธันวาคมเป็นวันส่งท้ายปีเก่าและในวันแรกของปี 
๑ มกราคมเป็นวันขึ้นปีใหม่นับแต่ พ.ศ. ๒๔๘๓ 

                      
                                ภาพจาก : http://images.google.co.th

   
        ในความงดงามของประเพณีสงกรานต์ยังถ่ายทอดถึงความอ่อนโยน 
เอื้ออาทรแสดงถึงการเคารพกันและกันโดยมีสายน้ำเป็นสื่อ และจากสาระสำคัญ
ของประเพณีสงกรานต์ รวมถึงกิจกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับประเพณี สงกรานต์ 
จากที่กล่าวการเผยแพร่สาระความสำคัญสามารถเรียนรู้ร่วมสืบสานประเพณีได้ทาง
 www. culture.go.th ซึ่งเมื่อคลิกไปที่เมนูเว็บลิงก์สงกรานต์ก็จะมีกิจกรรมหลากหลาย
ทั้งการเผยแพร่ความรู้ในเรื่องราวของสงกรานต์ การส่งไปรษณียบัตรอวยพรหรือ 
อี-การ์ดให้ดาวน์โหลดส่งให้กันและกัน กิจกรรมรดน้ำขอพรออนไลน์ 
เกมการทำข้าวแช่ ฯลฯ ให้ร่วมในกิจกรรม 
    
      “สงกรานต์ อีกประเพณีที่มีความหมายความงดงามเป็นที่รู้จักสนใจของชาวต่างชาติ 
แต่ละปีจะมีการรณรงค์เผยแพร่เพื่อสืบรักษาสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องในประเพณีนี้ 
การนำเสนอเผยแพร่ผ่านสื่ออินเทอร์เน็ตเป็น อีกรูปแบบช่องทางของการเรียนรู้เข้าถึง
ได้ชัดเจน” เสียงบอกเล่าจากเจ้าหน้าที่แนะนำพร้อมกับกล่าวถึงข้อมูลที่เผยแพร่ว่า เว็บไซต์ 
สงกรานต์ที่จัดทำมีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษเผยแพร่

           ที่มา :เดลินิวส์ออนไลน์ วันอาทิตย์ ที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๓๓ เวลา ๐.๐๐ น

ประเด็นการศึกษา

     การจูงใจให้เด็กรุ่นใหม่  หรือเยาวชนในยุค ICT ซึ่งเป็นเยาวชนในสังคมของ
การสื่อสารไร้พรมแดน ให้เห็นคุณค่าของวัฒนธรรมประเพณี อันทรงคุณค่า 
ที่หล่อหลอมให้คนในประเทศมีความเป็น "ไทย" อย่างสมบูรณ์แบบนั้น  ผู้พูดจำเป็น
ต้องใช้วิธีการเชิญชวน  โน้มน้าว  นำเสนอนวัตกรรมที่เป็นวิถีชีวิตของผู้รับสาร นั่นคือ
สื่ออินเตอร์เน็ต  มาช่วย ชักชูงใจ  นับว่าเป็นวิธีการจูงใจที่เหมาะกับกับวัยรุ่นสมัยนี้


ประเด็นการศึกษา  การพูดจูงใจ

สำหรับกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕

 หลักการพูดจูงใจ

       การพูดจูงใจคนหรือการโน้มน้าวใจคนนั้น คือการพูดที่ทำให้ผู้อื่นเกิดความรู้สึก
คล้อยตามโดยปราศจากความรู้สึกคิดจะต่อต้านหรือขัดแย้ง
       ทำไมคนเราต้องพูดเพื่อ"จูงใจ " ผู้อื่น ก็เพราะว่าธรรมชาติของคนเรานั้น
ก็มีความรู้สึกนึกคิดที่แปลกแยกแตกต่างกันเป็นประการสำคัญอยู่แล้ว และที่สำคัญ
มนุษย์เรามีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องสื่อสารกับคนอื่นตลอดเวลา นับตั้งแต่ญาติพี่น้อง
กันเอง หรือคนในครอบครัว   การพูดจาติดต่อสื่อสารได้นี่เองที่ทำให้มนุษย์สามารถ
สร้างสังคมให้รุ่งเรืองเป็นปึกแผ่นได้

        ดังกล่าวแล้ว การพูดจูงใจคนหรือการโน้มน้าวใจคนนั้น ก็คือการพูดที่ทำให้ผู้อื่น
เกิดความรู้สึกคล้อยตามผู้พูดได้ โดยปราศจากความรู้สึกคิดจะต่อต้านหรือขัดแย้งกับ
สิ่งที่ผู้พูด พูดออกไป 
        และก่อนจะใช้คารมของตนให้ผู้อื่นรับฟัง ผู้พูดจะต้องเป็นนักฟังที่ดีที่ดีเสียก่อน 
และการจะพูดจูงใจให้คนรอบข้างให้เป็นผลสำเร้จนั้นควรเข้าใจถึงความลับของมนุษย์เรา
เป็นอันดับแรกก่อน
        เพื่อให้เข้าใจในจิตวิญญาณขั้นพื้นฐานที่จะสามารถนำไปใช้ในการพูดจาเพื่อโน้มน้าวใจ
บุคลต่างๆเพื่อให้บรรลุถึงความมุ่งมาดปรารถนา ความลับของมนุษย์ที่เราจะเข้าถึงเพื่อเข้าใจ
ในตัวของแต่ละบุคคลนั้นมี   ๕  ประการ คือ 
          ๑.ต้องการมีอิสระ
          ๒.ต้องการการเป็นเจ้าของ 
          ๓.ต้องการพื้นฐานด้านกายภาพ
          ๔.ต้องการความเปลี่ยนแปลง 
          ๕.ต้องการแสดงความสามารถ

และที่สำคัญ ผู้พูดจะต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 
         ๑.มีบุคลิกภาพที่ดี เดินตัวตรง พูดเสียงดังชัดเจน กล้าที่จะแสดงความคิดเห็น 
เพิ่มความมั่นใจในตัวเอง แต่ไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนตัวเองไปเป็นอีกคนหนึ่ง
         ๒.การแต่งกายต้องเหมาะสม ดูดีมีรสนิยม 
         ๓.ดูอารมณ์ผู้ฟัง ถ้าจับอารมณ์ผู้ฟังได้ เท่ากับว่าจับใจเขาได้ครึ่งหนึ่งแล้ว 
         ๔.จับสไตล์ผู้ฟัง ฝึกสังเกตและเข้าใจคน จะสามารถอ่านคนได้เก่ง 
การพูดก็จะพลอยได้ผลดีไปด้วย

 

หลักการพูดจูงใจมีดังนี้
     ๑. ผู้พูดต้องเป็นผู้ฟังที่ดี แสดงท่าทีว่าสนใจ สีหน้ายิ้มแย้ม
     ๒. ผู้พูดต้องบุคลิกภาพที่ดี คือ เดินตัวตรง พูดเสียงดังชัดเจน กล้าแสดงความคิดเห็น 
เพิ่มความมั่นใจในตัวเอง แต่ไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนตัวเองไปเป็นอีกคนหนึ่ง
     ๓. ต้องแต่งกายให้เหมาะสมถูกต้องตามกาลเทศะ
     ๔. ดูอารมณ์ผู้ฟัง ถ้าจับอารมณ์ผู้ฟังได้ นั่นก็เท่ากับผู้พูดสามารถจับใจเขาได้ครึ่งหนึ่งแล้ว
     ๕. ต้องรู้ความลับของมนุษย์ว่า....
             - ต้องการอิสระ คนทุกเพศทุกวัยต้องการวิถีชีวิตที่มีเสรีภาพเป็นอิสระ
             - ต้องการการเป็นเจ้าของ
             - ต้องการพื้นฐานในด้านกายภาพ เช่นเรื่อง การกินอยู่หลับนอนที่เหมาะสม 
               มีการดำรงชีวิตที่สุขสบายตามอัตภาพ
             - ต้องการความเปลี่ยนแปลง
             - ต้องการแสดงความสามารถพยายามเปิดโอกาสให้ผู้ฟังได้แสดงความสามารถ
            

ความคิดสร้างสรรค์แบ่งปันหลังเรียน

       ๑.  บุคลิกภาพ มีความสำคัญต่อการพูดจูงใจ หรือไม่ เพราะอะไร ให้แสดงความคิดเห็น
อย่างหลากหลาย

       ๒. หากนักเรียนได้รับมอบหมายในพูดชักชวนให้ร่วมบริจาคเงินเพื่อช่วยเด็กพิการ

นักเรียนจะเตรียมความพร้อมอย่างไรบ้าง  ให้นำเสนอกระบวนการเตรียมตัว


กิจกรรมเสนอแนะ
       กำหนดสถานการณ์ให้พูดจูงในในการทำสารธารณะประโยชน์ให้กับโรงเรียน,ชุมชน       
 


กิจกรรมบูรณาการ   
        กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรื่อง ท้องถิ่นของเรา
        กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ การใช้เหตุและผล
        กลุ่มสาระการเรยนรู้ภาษาต่างประเทศ เรื่องการพูด

 

ที่มา : เพลินพิศ  สุพพัตกุล  แผนการจัดการเรียนรู้ภาษาไทย ท๓๒๑๐๑
ที่มา : เพลินพิศ   สุพพัตกุล คู่มือการสอนวิชาภาษาไทย  ท๓๒๑๐๑
อ้างอิงจาก : กุลชาติ  พงษ์จันทร์  "ศิลปะการพูดจูงใจ" 
ขอบคุณ: http://gotoknow.org. ๑๐ กุมภาพันธ์  ๒๕๕๓

ที่มา : http://www.sahavicha.com/?name=knowledge&file=readknowledge&id=2092

 
  เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง :-
 
  เนื้อหาที่คุณอาจกำลังค้นหา :-
    เกมส์ปลูกผัก เกมส์เครื่องบิน เกมส์ต่อสู้ เกมส์ยิง เกมส์กีฬา เกมส์สนุกเกอร์เกมส์ผจญภัย เกมส์ผี
เกมส์การ์ดยูกิ 2, เกมส์การ์ดยูกิ 3, เกมส์สนุกๆมันๆ
เกมส์การ์ดยูกิ 2, เกมส์การ์ดยูกิ 3, เกมส์สนุกๆมันๆ
เกมส์ยางลูง, เกมส์ยางลูง2, เกมส์สนุกๆมันๆ
เกมส์ยางลูง, เกมส์ยางลูง2, เกมส์สนุกๆมันๆ
เกมส์xเม็น 27, เกมส์xเม็น4, เกมส์สนุกๆมันๆ
เกมส์xเม็น 27, เกมส์xเม็น4, เกมส์สนุกๆมันๆ
เกมส์มวยปล้ำ2คน, เกมส์มวยปล้ำ pc, เกมส์สนุกๆมันๆ
เกมส์มวยปล้ำ2คน, เกมส์มวยปล้ำ pc, เกมส์สนุกๆมันๆ
เกมส์หนอนสู้กัน, เกมส์หนอนยิงกัน, เกมส์สนุกๆมันๆ
เกมส์หนอนสู้กัน, เกมส์หนอนยิงกัน, เกมส์สนุกๆมันๆ
เกมส์สงครามโลกครั้งที่2, เกมส์สงครามโลก2, เกมส์สนุกๆมันๆ
เกมส์สงครามโลกครั้งที่2, เกมส์สงครามโลก2, เกมส์สนุกๆมันๆ
เกมส์ต่อสู้ผู้หญิง2คน, เกมส์ต่อสู้ผู้หญิงกับผู้ชาย, เกมส์สนุกๆมันๆ
เกมส์ต่อสู้ผู้หญิง2คน, เกมส์ต่อสู้ผู้หญิงกับผู้ชาย, เกมส์สนุกๆมันๆ
เกมส์นักสู้หมัดสายลม2, เกมส์นักสู้หมัดสายลม4, เกมส์สนุกๆมันๆ
เกมส์นักสู้หมัดสายลม2, เกมส์นักสู้หมัดสายลม4, เกมส์สนุกๆมันๆ
เกมส์สงครามโรมัน, เกมส์สงครามยุคหิน, เกมส์สนุกๆมันๆ
เกมส์สงครามโรมัน, เกมส์สงครามยุคหิน, เกมส์สนุกๆมันๆ
เกมส์นักรบอัลลอย2, เกมส์นักรบอัลลอยมันที่สุด, เกมส์สนุกๆมันๆ
เกมส์นักรบอัลลอย2, เกมส์นักรบอัลลอยมันที่สุด, เกมส์สนุกๆมันๆ
เกมส์นักรบโรมัน, เกมส์นักรบโบราณ, เกมส์สนุกๆมันๆ
เกมส์นักรบโรมัน, เกมส์นักรบโบราณ, เกมส์สนุกๆมันๆ
เกมส์สงครามแห่งยุคหิน, เกมส์สงครามแห่งยุค3, เกมส์สนุกๆมันๆ
เกมส์สงครามแห่งยุคหิน, เกมส์สงครามแห่งยุค3, เกมส์สนุกๆมันๆ
เกมส์สงครามยุคหิน 1, เกมส์สงครามยุคหิน1, เกมส์สนุกๆมันๆ
เกมส์สงครามยุคหิน 1, เกมส์สงครามยุคหิน1, เกมส์สนุกๆมันๆ
เกมส์วอร์คราฟ2, เกมส์วอร์คราฟ pc, เกมส์สนุกๆมันๆ
เกมส์วอร์คราฟ2, เกมส์วอร์คราฟ pc, เกมส์สนุกๆมันๆ
เกมส์สงครามกองทัพอสูร, เกมส์สงครามอสูร, เกมส์สนุกๆมันๆ
เกมส์สงครามกองทัพอสูร, เกมส์สงครามอสูร, เกมส์สนุกๆมันๆ
เกมส์ต่อสู้ เกมส์ต่อสู้ผ่านด่าน
เกมส์ต่อสู้ 1 คน เกมส์ต่อสู้ 2 คน
เกมส์ต่อสู้ผจญภัย เกมส์ต่อสู้ออนไลน์
เกมส์ต่อสู้นารูโตะ เกมส์ต่อสู้นินจา
เกมส์ต่อสู้สุดมัน เกมส์ต่อสู้มัน
เกมส์มาริโอ เกมส์แต่งบ้าน
เกมส์ปลูกผัก เกมส์โดเรมอน
เกมส์สร้างเมือง เกมส์ทําเค้ก
เกมส์เกี่ยวกับผี เกมส์เต้นออดิชั่น
เกมส์ตัดผม เกมส์จับผิดภาพ
คลิก เกมส์ออนไลน์ ทั้งหมด
ท่านอาจกำลังสนใจสิ่งนี้อยู่
วิทยาศาสตร์ การแต่งรูป ภาษาอังกฤษ Photography วิทยาศาสตร์ การแต่งรูป ภาษาอังกฤษ Photography
ภาษาอังกฤษ คำศัพท์ โรคระบาด ไข้หวัดหมู เฮียหมู....นักเลงใหญ่ ใครก็เกรงภาค 2 ภาษาอังกฤษ คำศัพท์ โรคระบาด ไข้หวัดหมู เฮียหมู....นักเลงใหญ่ ใครก็เกรงภาค 2
ภาษาอังกฤษ คำศัพท์ ประโยค Why shouting? ภาษาอังกฤษ คำศัพท์ ประโยค Why shouting?
ภาษาฝรั่งเศษ โรคระบาด ไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ ภาคภาษาฝรั่งเศส ภาษาฝรั่งเศษ โรคระบาด ไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ ภาคภาษาฝรั่งเศส
ภาษาอังกฤษ คำศัพท์ บทความ จูบ ใครคิดว่าไม่สำคัญ ถ้าเป็นจุมพิตแห่งความตาย ภาษาอังกฤษ คำศัพท์ บทความ จูบ ใครคิดว่าไม่สำคัญ ถ้าเป็นจุมพิตแห่งความตาย
ภาษาอังกฤษ คำศัพท์ ประโยค สี What colour ? ภาษาอังกฤษ คำศัพท์ ประโยค สี What colour ?
สอนอังกฤษ วิเคราะห์คำ คำศัพท์ ภาษาอังกฤษมันยากตรงไหน! สอนอังกฤษ วิเคราะห์คำ คำศัพท์ ภาษาอังกฤษมันยากตรงไหน!
ภาษาอังกฤษ คำศัพท์ ประโยค ออกกำลังกาย Try to Look Younger ภาษาอังกฤษ คำศัพท์ ประโยค ออกกำลังกาย Try to Look Younger
ภาษาอังกฤษ คำศัพท์ หมู ว่าด้วยคำศัพท์ของหมู ๆ ภาษาอังกฤษ คำศัพท์ หมู ว่าด้วยคำศัพท์ของหมู ๆ
ภาษาอังกฤษ เมนู อาหาร ขนมครก กับ คนแคะทั้งเจ็ด ภาษาอังกฤษ เมนู อาหาร ขนมครก กับ คนแคะทั้งเจ็ด
ภาษาฝรั่งเศษ บทความ อภิปราย ประเทศฝรั่งเศส : ประเทศแห่งการกินอิ่ม นอนหลับ ภาษาฝรั่งเศษ บทความ อภิปราย ประเทศฝรั่งเศส : ประเทศแห่งการกินอิ่ม นอนหลับ
ภาษาอังกฤษ คำศัพท์ โรคระบาด ไข้หวัดหมู เฮียหมู....นักเลงใหญ่ ใครก็เกรง ภาษาอังกฤษ คำศัพท์ โรคระบาด ไข้หวัดหมู เฮียหมู....นักเลงใหญ่ ใครก็เกรง
ภาษาอังกฤษ บทความ อาชีพ งานที่ดีที่สุดในโลก Le plus beau job du monde ภาษาอังกฤษ บทความ อาชีพ งานที่ดีที่สุดในโลก Le plus beau job du monde
คำศัพท์ ภาษาอังกฤษ เรียนรู้ภาษา จากการพยากรณ์อากาศ!! คำศัพท์ ภาษาอังกฤษ เรียนรู้ภาษา จากการพยากรณ์อากาศ!!
ภาษาต่างประเทศ ภาษาฝรั่งเศษ 10 เหตุผลดีๆในการเรียนภาษาฝรั่งเศส ภาษาต่างประเทศ ภาษาฝรั่งเศษ 10 เหตุผลดีๆในการเรียนภาษาฝรั่งเศส
ภาษาต่างประเทศ คำพูด ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษยอดฮิตพูดผิดจนติดปาก ภาษาต่างประเทศ คำพูด ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษยอดฮิตพูดผิดจนติดปาก
ภาษาอังกฤษ โรคระบาด Is swine flu dangerous? ภาษาอังกฤษ โรคระบาด Is swine flu dangerous?
ภาษาอังกฤษ เมนู ลดหุ่น ลดพุง นุ่งสวย (Menu to Lose Body Fat) ภาษาอังกฤษ เมนู ลดหุ่น ลดพุง นุ่งสวย (Menu to Lose Body Fat)
ภาษาอังกฤษ ความสนใจ 30 Interesting Facts ภาษาอังกฤษ ความสนใจ 30 Interesting Facts
ภาษาอังกฤษ คำศัพท์ภาษาอังกฤษ Can you tell them what's going on? ภาษาอังกฤษ คำศัพท์ภาษาอังกฤษ Can you tell them what's going on?
ภาษาอังกฤษ คำศัพท์ สุขภาพ Good healthy teacher ภาษาอังกฤษ คำศัพท์ สุขภาพ Good healthy teacher
ภาษาอังกฤษ สอน เพลง เรียนภาษาอังกฤษกับเพลง ภาษาอังกฤษ สอน เพลง เรียนภาษาอังกฤษกับเพลง
ภาษาอังกฤษ อ่าน ภาพยนตร์ เรท R โป๊ จริงเปล่า??? ภาษาอังกฤษ อ่าน ภาพยนตร์ เรท R โป๊ จริงเปล่า???
ภาษาอังกฤษ คำศัพท์ เพลง Superman (It's Not Easy) ภาษาอังกฤษ คำศัพท์ เพลง Superman (It's Not Easy)
ภาษาอังกฤษ ทักทาย คำศัพท์ what are you studying now? ภาษาอังกฤษ ทักทาย คำศัพท์ what are you studying now?
ภาษาอังกฤษ การเรียนการสอน แบบบูรณาการณ์ ภาษาอังกฤษ การเรียนการสอน แบบบูรณาการณ์
ภาษาอังกฤษ คำศัพท์ บทความ World Blood Donor Day,14 June ภาษาอังกฤษ คำศัพท์ บทความ World Blood Donor Day,14 June "It's in you to give."
ภาษาอังกฤษ คำศัพท์ บทความ โรคระบาด TOP 10 SWINE FLU FAQs ภาษาอังกฤษ คำศัพท์ บทความ โรคระบาด TOP 10 SWINE FLU FAQs
ภาษาอังกฤษ คำศัพท์ งานอดิเรก Hobby ภาษาอังกฤษ คำศัพท์ งานอดิเรก Hobby
ภาษาอังกฤษ คำศัพท์ บุพบท ตำแหน่ง Preposition of Place ภาษาอังกฤษ คำศัพท์ บุพบท ตำแหน่ง Preposition of Place
สำนักข่าวมุสลิมไทยโพสต์
340 ลาดพร้าว 112 วังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310
โทร 0-2514-0593 แฟ็กซ์ 0-2538-4215 Email : Webmaster@muslimthaipost.com
สารบัญเว็บไซต์ Muslimthaipost.com
SubDomain หน้าหลัก