หมวดหมู่
หน้าหลัก       ยินดีต้อนรับสู่คลังความรู้มุสลิมไทยโพสต์

วิธีลดความอ้วนที่ได้ผลเร็วที่สุด วิธีลดความอ้วน ภายใน 7 วัน วิธีลดความอ้วนแบบธรรมชาติ วิธีลดความอ้วนภายใน3วัน วิธีลดความอ้วนของผู้ชาย ภาษาอาหรับที่เจอบ่อย      คำง่ายๆภาษาอาหรับ    ศัพท์เกาหลีแบ่งเป็นหมวด    คำศัพท์เกาหลี เรียกญาติ    ศัพท์เกาหลีง่ายๆ     
   คำศัพท์ญี่ปุ่น เรียกญาติ    วันเดือนปีในภาษามลายู    การเขียนวันเดือนปีในภาษามลายู    ศัพท์ยาวี    ศัพท์ญี่ปุ่นแบ่งเป็นหมวด     ภาษาไทยน่ารู้    
สระ 32 ตัว    ซาร่า ปาทาน    ขวัญกมล ปาทาน    น.ส.ขวัญกมล ปาทาน     ศัพท์อาหรับที่เจอบ่อย ศัพท์ญี่ปุ่นง่ายๆ  

 


ค้นหา
หากมีคำค้นหลายตัว สามารถคั่นด้วย comma (,)
หน้าหลัก >> หมวดทั่วไป >> เรื่องทั่วไป สาระน่ารู้
พิมพ์หน้านี้  |  ส่งให้เพื่อน
เกณฑ์การปรับเงินเดือน หลักเกณฑ์การปรับเงินเดือน เกณฑ์การปรับเงินเดือนทั่วไป
คำค้น : เกณฑ์การปรับเงินเดือนบริษัทเอกชน เกณฑ์การปรับเงินเดือนครูผู้ช่วย หลักเกณฑ์การปรับเงินเดือนพนักงาน เกณฑ์การปรับเงินเดือนครูเอกชนและบุคลากรทางการศึกษา

เศรษฐกิจแบบนี้ควรใช้หลักอะไรในการปรับค่าจ้างหรือจ่ายโบนัสพนักงาน ? 

     ผู้บริหารส่วนใหญ่ กำลังจะปิดงบประมาณของปี 2552 ซึ่งเป็นช่วงที่มีการวิเคราะห์ผลประกอบการ ของหน่วยงานต่างๆ ว่าเป็นไปตามเป้าหมายที่องค์กรกำหนดไว้หรือไม่ ทั้งนี้เป็นที่ทราบกันว่าผลกำไรที่เกิดขึ้นจากการวิเคราะห์ผลประกอบการขององค์กรจะนำมาจัดสรรให้กับพนักงานเพื่อตอบแทนผลงานหรือความดีความชอบในการทำงานของพนักงาน รวมถึงการให้รางวัลในรูปแบบต่าง ๆ แก่พนักงานที่มีผลการปฏิบัติงานดี ในแง่มุมต่างๆ รวมถึงคำถามต่างๆ สำหรับผู้ที่สนใจเพื่อใช้เป็นแนวทางให้ผู้บริหารขององค์กร และนักบริหารบุคคลสามารถนำไปใช้ในการขึ้นค่าจ้างให้กับพนักงานต่อไป
ทำไมต้องมีการขึ้นค่าจ้างประจำปี ?
     เป็นคำถามที่ผู้บริหารหลายท่านตั้งคำถามกับผม ซึ่งเป็นคำถามเปิดประเด็นได้อย่างมีสาระ และสร้างความกดดันให้กับผู้ตอบได้พอสมควร เพราะหากท่านเหล่านี้ได้ข้อมูลที่ไม่ถูกต้องอาจนำมาซึ่งปัญหาต่างๆ ในด้านการบริหารงานบุคคลเป็นอย่างมาก และเพื่อเป็นการสร้างความเข้าใจในหลักการที่ถูกต้อง ผมขอสรุปเหตุผลของการขึ้นค่าจ้างประจำปีไว้ดังนี้
    1 เงินเฟ้อ  - เป็นเหตุผลหนึ่งที่แสดงให้เห็นว่าค่าของเงินในปีที่ผ่านมาลดลงอย่างชัดเจน ซึ่งเราสามารถดูได้จากดัชนีผู้ผู้โภค (Customer Price Index :CPI) ที่ทางราชการหรือกระทรวงพาณิชย์ได้เก็บรวบรวมมา   ยกตัวย่างให้เข้าใจง่ายๆในเรื่องนี้   เช่น ดัชนีผู้บริโภคปรับตัวสูงขึ้น 2 % ในรอบปีที่ผ่านมา หมายถึงว่าเงินในกระเป๋าของเพนักงานมี 100 บาท แต่หายไป 2 บาท คงเหลือแค่ 98 บาท ดังนั้นผมเห็นว่าหากผู้บริหารไม่ปรับเงินให้กับพนักงานจะดูไม่เหมาะสมกับสภาวการณ์ที่เกิดขึ้น
    2 ผลการปฏิบัติงานของพนักงานในรอบปี – โดยทั่วๆ ไปองค์กรจะมีการจัดแบ่งระดับการประเมินไว้หลายระดับ เช่น ดีเลิศ ดีมาก ปานกลาง หรือต่ำกว่ามาตรฐานที่กำหนดขึ้น เป็นต้น หากพนักงานมีผลการปฏิบัติงานอยู่ในเกณฑ์ใด องค์กรจะต้องมีนโยบายการจ่ายผลตอบแทนให้สอดคล้องกับผลการปฏิบัติงานของพนักงานด้วยการขึ้นค่าจ้างในอัตราที่เหมาะสม
 
     นอกจากนี้ยังมีเกณฑ์ที่ต้องนำมาพิจารณาการปรับขึ้นค่าประจำปีให้กับพนักงาน  เช่น  ประกาศของราชการเรื่องการปรับค่าจ้างขั้นต่ำ รวมถึงการเปรียบการขึ้นค่าจ้างขององค์กรอื่น ๆ ที่มีธุรกิจใกล้เคียงกัน (Benchmarking) เป็นต้น

ถ้าเป็นแบบนี้แล้วธุรกิจที่มีผลประกอบการที่ไม่ค่อยดีก็ต้องขึ้นค่าจ้างด้วยใช่ไหม ?
   สำหรับกรณีดังกล่าวนี้ผมเห็นว่าจะต้องสร้างความเข้าใจเพิ่มเติมอีกนะครับ เรื่องผลประกอบของธุรกิจเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ควรนำมาพิจารณาประกอบการขึ้นค่าจ้างด้วย ซึ่งผมแบ่งองค์กรเป็น 3 แบบ ดังนี้
    แบบที่ 1 ถ้าองค์กรขาดทุนมากๆ และมองไม่เห็นอนาคตอันใกล้ว่าจะฟื้นตัวได้เมื่อไหร่ ก็อาจจะเลื่อนการปรับขึ้นค่าจ้างประจำปีไปก่อน แต่ต้องสื่อสารกับพนักงานให้เข้าใจถึงเหตุผลที่ชัดเจนว่าองค์กรได้เผชิญกับปัญหาทางเศรษฐกิจอย่างไร อย่างไรก็ตามองค์กรควรหาวิธีการช่วยเหลือพนักงานทันทีเมื่อผลประกอบการดีขึ้น
    แบบที่ 2 องค์กรยังมีผลประกอบการที่ไม่ดีนักแต่ยังพอมีกำไรอยู่บ้าง กรณีนี้ควรมีพิจารณาขึ้นค่าจ้างให้พนักงาน ซึ่งค่าจ้างที่ปรับนั้นไม่ควรจะต่ำกว่าดัชนีผู้บริโภค (CPI)
    แบบที่ 3 คงไม่ต้องอธิบายมาก ถ้าผลประกอบการดีองค์กรควรพิจารณาปรับขึ้นค่าจ้างประจำปีให้กับพนักงาน

     ประเด็นที่ผมอยากให้ผู้บริหารตระหนักให้มากก็คือ วิธีการจูงใจให้พนักงานทำงานดีมีประสิทธิภาพนั้น วิธีการหนึ่งที่สำคัญได้แก่ การพิจารณาปรับขึ้นค่าจ้างที่เป็นธรรมและโปร่งใส ถือได้ว่าเป็นการยอมรับในผลการปฏิบัติงานของพนักงาน ทำให้พนักงานเกิดขวัญและกำลังใจในการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นกว่าปัจจุบัน และเพื่อความยุติธรรมและโปร่งใส องค์กรต้องกำหนดเกณฑ์อย่างไรที่จะทำให้ไม่ให้เกิดปัญหาจากการขึ้นค่าจ้างประจำปี
      ก่อนอื่นเราต้องสำรวจองค์กรก่อนว่า มีระบบอะไรบ้างที่จะนำมาสนับสนุนการขึ้นค่าจ้าง ทำให้พนักงานรู้สึกว่าได้รับความเป็นธรรม ไม่มีการเลือกที่รักมักที่ชัง ทั้งนี้ผมขอเสนอแนวทางเริ่มต้นเพื่อนำไปสู่การปรับขึ้นค่าจ้างประจำปีนั่นก็คือ การออกแบบฟอร์มประเมินผลการปฏิบัติงานด้วยการตรวจสอบว่าองค์กรมีการใช้แบบฟอร์มฯ ดังกล่าวอย่างมีประสิทธิภาพหรือไม่ รวมถึงปัจจัยที่กำหนดในแบบฟอร์มประเมินมีความชัดเจนสอดคล้องกับลักษณะงานหรือไม่ ทั้งนี้ปัจจัยหรือเกณฑ์ประเมินผลงานที่ผมเห็นและอยากจะเสนอแนะ ได้แก่
    • ปัจจัยด้านคุณภาพของงงาน – บางองค์กรกำหนดปัจจัยด้านคุณภาพของงานเป็นนามธรรมมาก (Subjective) ผมเสนอว่าผู้บังคับบัญชาจะต้องกำหนดตัวชี้วัดผลงานในด้านคุณภาพให้ชัดเจน เช่น เปอร์เซ็นต์ความผิดพลาดของเอกสาร หรือ จำนวนข้อร้องเรียนของลูกค้า (Complain) เป็นต้น
    • ปัจจัยด้านปริมาณงาน  -ผมเสนอว่าผู้บังคับบัญชาจะต้องกำหนดขอบเขตงานให้ชัดเจนตั้งแต่ช่วงต้นปีว่าพนักงานจะต้องทำงานอย่างไรบ้าง การมอบหมายงานที่เกินจากขอบเขตงานที่กำหนดขึ้นในใบพรรณนาหน้าที่งาน (Job Description) เป็นเรื่องที่ผู้บังคับบัญชาสามารถดำเนินการได้ แต่จะต้องมีการตกลงพูดคุยกับพนักงานในช่วงต้นปีก่อน
    • เกณฑ์อื่นๆ  - เช่น ชั่วโมงการลาของพนักงาน ผมเห็นว่ามีบางองค์กรที่นำเกณฑ์ดังกล่าวมาใช้ในการปรับขึ้นค่าจ้างประจำปีอย่างละเอียด ประเด็นที่ผมอยากจะฝากให้เป็นข้อคิดก็คือ พนักงานได้รับรู้แนวทางการขึ้นค่าจ้างประจำปีโดยนำเกณฑ์ดังกล่าวนี้มาคำนวณบ้างหรือไม่  ไม่ว่าจะเป็นชั่วโมงการมาสาย ชั่วโมงการลาประเภทต่างๆ เช่น ลากิจ ลาคลอด ลาป่วย เป็นต้น หรือการนำวันหยุดพักผ่อนประจำปีมาใช้คำนวณการขึ้นค่าจ้างประจำปีให้กับพนักงาน

การจ่ายโบนัสควรใช้หลักเกณฑ์อะไรดี ?
      จากประสบการณ์ในการจัดทำและนำระบบการขึ้นค่าจ้างประจำปีและการจ่ายโบนัสให้กับพนักงานมาใช้ในองค์กร ผมเสนอแนะว่าองค์กรควรทำผลการปฏิบัติงาน (Performance) มาใช้ประกอบการพิจารณาซึ่งควรประกอบด้วย 3 ส่วนคือ
    1 Corporate Performance :คือ ผลประกอบการขององค์กรว่าสามารถมีผลกำไรตามเป้าหมายหรือไม่
    2 Team Performance   คือ  เป้าหมายของหน่วยงาน หรือทีมงาน ว่า บรรลุเป้าหมายหรือไม่
    3 Individual Performance คือ ผลงานของพนักงานแต่ละคน ว่าอยู่ในระดับใด
แล้วจึงนำมาสรุปเป็นคะแนน เพื่อจัดเป็นกลุ่มๆ เช่น กลุ่มผลงานดีเด่น ปานกลาง และต่ำกว่ามาตรฐาน เป็นต้น

 ช่วยแนะนำวิธีการ ที่จะจ่าย โบนัส ให้แตกต่างจากวิธีการเดิมๆ ?
     การจ่ายโบนัสแบบที่ได้รับความนิยมกันมากขึ้นก็คือ การจ่ายแบบ Variable Pay  คือเป็นการนำคะแนนประเมินจาก หลักเกณฑ์ ข้างต้น มาผสมผสานกับการประเมินผลงานตามเป้าหมาย โดยองค์กรจะต้องเริ่มจาการสร้างระบบ และ สื่อสาร ให้พนักงานได้เห็นว่า ใครทำงานได้สูงกว่าเป้าหมายจนมีผลงานดีเด่น ควรได้รับผลตอบแทนที่แตกต่างจาก คนที่ทำงานได้ต่ำกว่ามาตรฐาน  ซึ่งองค์กรก็คงได้ใจ และรักษาคนเก่ง ไว้ได้ แต่ อาจไม่ที่ไม่เก่ง ต้องทำความเข้าใจหรือเร่งพัฒนาให้เป็นกำลังสำคัญต่อไป (อ่านบทความ Poor Performance ประกอบ_ผู้เขียน) ซึ่งก็ต้องชั่งใจกันดูว่าใครจะสามารถนำพาองค์กรของเราไปได้

มีผลกระทบอย่างไรหากจะในการใช้ระบบการจ่ายโบนัสตามผลงาน มาใช้งาน ?
     การเปลี่ยนแปลงย่อมต้องมีผู้ได้รับผลกระทบ ดังนั้น องค์กรต้องวางแผน เตรียมรับปัญหานี้ไว้ล่วงหน้าพนักงานบางส่วนอาจไม่พอใจกับระบบดังกล่าวนี้อย่างแน่นอน ซึ่งองค์กรต้องค่อยๆ ทำการสื่อสารเพื่อสร้างความเข้าใจกับพนักงานอย่างต่อเนื่อง รวมถึงระบบนี้ต้องได้รับความเห็นชอบในทิศทางที่ชัดเจนจากผู้บริหาร (เป็นลายลักษณ์อักษรด้วยก็ดี)

     โดยสรุป สำหรับในแง่ของการปรับค่าจ้าง หรือ จ่ายโบนัสนั้น ภาพรวมของผลประกอบการต่างๆ ไม่ว่าจะดีขึ้นหรือแย่ลงจะเป็นตัวชี้วัด ว่าพนักงานควรได้รับการขึ้นค่าจ้าง หรือได้รับโบนัส มากน้อยแค่ไหนอย่างไรก็ตาม หน่วยงาน HR ต้องนำเสนอหลักเกณฑ์หรือแนวคิดใหม่ๆ เพื่อเป็นทางเลือกให้ผู้บริหารได้มีโอกาส ตัดสินใจ เพื่อประโยชน์สูงสุดของพนักงานและองค์กรต่อไป

หสักเกณฑ์การปรับเงินเดือนปร หลักเกณฑ์การปรับเงินเดือนข้าราชการเก่า หลักเกณฑ์การปรับเงินเดือนตามคุณวุฒิ หลักเกณฑ์การปรับเงินเดือนเป็นเปอร์เซนต์ วิธีคิด หลักเกณฑ์การปรับเงินเดือน

 
  เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง :-
 
  เนื้อหาที่คุณอาจกำลังค้นหา :-
    เกมส์ปลูกผัก เกมส์เครื่องบิน เกมส์ต่อสู้ เกมส์ยิง เกมส์กีฬา เกมส์สนุกเกอร์เกมส์ผจญภัย เกมส์ผี
เกมส์การ์ดยูกิ 2, เกมส์การ์ดยูกิ 3, เกมส์สนุกๆมันๆ
เกมส์การ์ดยูกิ 2, เกมส์การ์ดยูกิ 3, เกมส์สนุกๆมันๆ
เกมส์ยางลูง, เกมส์ยางลูง2, เกมส์สนุกๆมันๆ
เกมส์ยางลูง, เกมส์ยางลูง2, เกมส์สนุกๆมันๆ
เกมส์xเม็น 27, เกมส์xเม็น4, เกมส์สนุกๆมันๆ
เกมส์xเม็น 27, เกมส์xเม็น4, เกมส์สนุกๆมันๆ
เกมส์มวยปล้ำ2คน, เกมส์มวยปล้ำ pc, เกมส์สนุกๆมันๆ
เกมส์มวยปล้ำ2คน, เกมส์มวยปล้ำ pc, เกมส์สนุกๆมันๆ
เกมส์หนอนสู้กัน, เกมส์หนอนยิงกัน, เกมส์สนุกๆมันๆ
เกมส์หนอนสู้กัน, เกมส์หนอนยิงกัน, เกมส์สนุกๆมันๆ
เกมส์สงครามโลกครั้งที่2, เกมส์สงครามโลก2, เกมส์สนุกๆมันๆ
เกมส์สงครามโลกครั้งที่2, เกมส์สงครามโลก2, เกมส์สนุกๆมันๆ
เกมส์ต่อสู้ผู้หญิง2คน, เกมส์ต่อสู้ผู้หญิงกับผู้ชาย, เกมส์สนุกๆมันๆ
เกมส์ต่อสู้ผู้หญิง2คน, เกมส์ต่อสู้ผู้หญิงกับผู้ชาย, เกมส์สนุกๆมันๆ
เกมส์นักสู้หมัดสายลม2, เกมส์นักสู้หมัดสายลม4, เกมส์สนุกๆมันๆ
เกมส์นักสู้หมัดสายลม2, เกมส์นักสู้หมัดสายลม4, เกมส์สนุกๆมันๆ
เกมส์สงครามโรมัน, เกมส์สงครามยุคหิน, เกมส์สนุกๆมันๆ
เกมส์สงครามโรมัน, เกมส์สงครามยุคหิน, เกมส์สนุกๆมันๆ
เกมส์นักรบอัลลอย2, เกมส์นักรบอัลลอยมันที่สุด, เกมส์สนุกๆมันๆ
เกมส์นักรบอัลลอย2, เกมส์นักรบอัลลอยมันที่สุด, เกมส์สนุกๆมันๆ
เกมส์นักรบโรมัน, เกมส์นักรบโบราณ, เกมส์สนุกๆมันๆ
เกมส์นักรบโรมัน, เกมส์นักรบโบราณ, เกมส์สนุกๆมันๆ
เกมส์สงครามแห่งยุคหิน, เกมส์สงครามแห่งยุค3, เกมส์สนุกๆมันๆ
เกมส์สงครามแห่งยุคหิน, เกมส์สงครามแห่งยุค3, เกมส์สนุกๆมันๆ
เกมส์สงครามยุคหิน 1, เกมส์สงครามยุคหิน1, เกมส์สนุกๆมันๆ
เกมส์สงครามยุคหิน 1, เกมส์สงครามยุคหิน1, เกมส์สนุกๆมันๆ
เกมส์วอร์คราฟ2, เกมส์วอร์คราฟ pc, เกมส์สนุกๆมันๆ
เกมส์วอร์คราฟ2, เกมส์วอร์คราฟ pc, เกมส์สนุกๆมันๆ
เกมส์สงครามกองทัพอสูร, เกมส์สงครามอสูร, เกมส์สนุกๆมันๆ
เกมส์สงครามกองทัพอสูร, เกมส์สงครามอสูร, เกมส์สนุกๆมันๆ
เกมส์ต่อสู้ เกมส์ต่อสู้ผ่านด่าน
เกมส์ต่อสู้ 1 คน เกมส์ต่อสู้ 2 คน
เกมส์ต่อสู้ผจญภัย เกมส์ต่อสู้ออนไลน์
เกมส์ต่อสู้นารูโตะ เกมส์ต่อสู้นินจา
เกมส์ต่อสู้สุดมัน เกมส์ต่อสู้มัน
เกมส์มาริโอ เกมส์แต่งบ้าน
เกมส์ปลูกผัก เกมส์โดเรมอน
เกมส์สร้างเมือง เกมส์ทําเค้ก
เกมส์เกี่ยวกับผี เกมส์เต้นออดิชั่น
เกมส์ตัดผม เกมส์จับผิดภาพ
คลิก เกมส์ออนไลน์ ทั้งหมด
ท่านอาจกำลังสนใจสิ่งนี้อยู่
เทคนิคการขี่จักรยาน,จักรยาน,ขี่ยังไงไม่หวอออก,bicycle,bike เทคนิคการขี่จักรยาน,จักรยาน,ขี่ยังไงไม่หวอออก,bicycle,bike
 ผงฟู,ดูแลบ้าน,ทำความสะอาด,เคล็ดลับ,เทคนิค,ฆ่าเชื้อโรค,แม่บ้าน ผงฟู,ดูแลบ้าน,ทำความสะอาด,เคล็ดลับ,เทคนิค,ฆ่าเชื้อโรค,แม่บ้าน
ข่มขืน,นักโทษข่มขืน,เหยื่อข่มขืน,เหยื่อ,rape,sex,ไอเดียเอาตัวรอด ข่มขืน,นักโทษข่มขืน,เหยื่อข่มขืน,เหยื่อ,rape,sex,ไอเดียเอาตัวรอด
การจัดของ, จัดกระเป๋าเดินทง, เตรียมตัวเที่ยว, เคล็ดลับ การจัดของ, จัดกระเป๋าเดินทง, เตรียมตัวเที่ยว, เคล็ดลับ
เลี้ยงแมว,เรื่องแมว,เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับแมว,คนเลี้ยงแมว,ทาสแมว,แมว,ประโยชน์ของแมว,ประโยชน์จากแมว,cat,kitty,kitten เลี้ยงแมว,เรื่องแมว,เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับแมว,คนเลี้ยงแมว,ทาสแมว,แมว,ประโยชน์ของแมว,ประโยชน์จากแมว,cat,kitty,kitten
รูปหัวใจ,หัวใจ,วาเลนไทน์,ความรัก,รัก,heart รูปหัวใจ,หัวใจ,วาเลนไทน์,ความรัก,รัก,heart
เสื้อชั้นใน,วิธีเก็บเสื้อชั้นใน,ชุดชั้นใน,วิธีถนอมชุดชั้นใน,วิธีถนอมเสื้อชั้นใน,bras เสื้อชั้นใน,วิธีเก็บเสื้อชั้นใน,ชุดชั้นใน,วิธีถนอมชุดชั้นใน,วิธีถนอมเสื้อชั้นใน,bras
ถุงยาง,ถุงยางมีฟัน,ข่มขืน,ถุงยางอนามัยป้องกันการข่มขืน,ป้องกันการข่มขืน,condom,rape,Rape-aXe ถุงยาง,ถุงยางมีฟัน,ข่มขืน,ถุงยางอนามัยป้องกันการข่มขืน,ป้องกันการข่มขืน,condom,rape,Rape-aXe
กูเกิ้ล,Google,คำถามแปลกที่คนชอบค้นหาในกูเกิ้ล,คำถามแปลก,search กูเกิ้ล,Google,คำถามแปลกที่คนชอบค้นหาในกูเกิ้ล,คำถามแปลก,search
การป้องกันตัวของผู้หญิง,การป้องกันตัว,เทคนิคการป้องกันตัว,เทคนิคป้องกันตัว,ป้องกันตัว การป้องกันตัวของผู้หญิง,การป้องกันตัว,เทคนิคการป้องกันตัว,เทคนิคป้องกันตัว,ป้องกันตัว
ถุงยาง, ถุงยางอนามัย, ถุงยางอนามัย, วิวัฒนาการของถุงยางอนามัย, วิวัฒนาการของถุงยาง, ถุงยางคืออะไร, ลักษณะถุงยาง, condom ถุงยาง, ถุงยางอนามัย, ถุงยางอนามัย, วิวัฒนาการของถุงยางอนามัย, วิวัฒนาการของถุงยาง, ถุงยางคืออะไร, ลักษณะถุงยาง, condom
ยุง, ยุงบิน, ยุงบนที่สูง, ยุงบินขึ้นคอนโดสูงๆ ได้จริงหรือไม่? ยุง, ยุงบิน, ยุงบนที่สูง, ยุงบินขึ้นคอนโดสูงๆ ได้จริงหรือไม่?
นิวโรบิกส์, neurobic, ฝึกสมอง, เกร็ดความรู้, เคล็ดลับ, เทคนิคฝึกสมอง นิวโรบิกส์, neurobic, ฝึกสมอง, เกร็ดความรู้, เคล็ดลับ, เทคนิคฝึกสมอง
ลีวายส์ , ยีนส์, กางเกงยีนส์, levi's, levi's 501, jeans, ลีวายส์ , ยีนส์, กางเกงยีนส์, levi's, levi's 501, jeans,
เหตุผลที่ผู้ชายนอกใจ, สาเหตุที่ผู้ชายนอกใจ, ผู้ชายเจ้าชู้, ผู้ชายนอกใจ, เจ้าชู้, การนอกใจ, นอกใจ เหตุผลที่ผู้ชายนอกใจ, สาเหตุที่ผู้ชายนอกใจ, ผู้ชายเจ้าชู้, ผู้ชายนอกใจ, เจ้าชู้, การนอกใจ, นอกใจ
กระดาษทิชชู่, กระดาษทิชชู่ซับน้ำมัน, ข่าวสุขภาพ, ซับน้ำมัน, มะเร็ง, สารก่อมะเร็ง, tissue paper, toilet paper กระดาษทิชชู่, กระดาษทิชชู่ซับน้ำมัน, ข่าวสุขภาพ, ซับน้ำมัน, มะเร็ง, สารก่อมะเร็ง, tissue paper, toilet paper
ร่างกาย, ร่างกายมนุษย์, มนุษย์, สมอง, หัวใจ ร่างกาย, ร่างกายมนุษย์, มนุษย์, สมอง, หัวใจ
รักคนมีเมีย, มีเมีย, มีเมียแล้ว, รัก, ภรรยา, รักนวลสงวนตัว, ไม่ยุ่งกับสามีชาวบ้าน รักคนมีเมีย, มีเมีย, มีเมียแล้ว, รัก, ภรรยา, รักนวลสงวนตัว, ไม่ยุ่งกับสามีชาวบ้าน
ประหารชีวิต, โทษประหารชีวิต, การประหารชีวิต, อาชญากรรม ประหารชีวิต, โทษประหารชีวิต, การประหารชีวิต, อาชญากรรม
โดนัลด์ดั๊ก, โดนัลด์ ดั๊ก, โดนัลด์, วอลท์ดิสนีย์, Donald Duck, Donald 'Fauntelroy' Duck, walt disney, 9 มิถุนายน โดนัลด์ดั๊ก, โดนัลด์ ดั๊ก, โดนัลด์, วอลท์ดิสนีย์, Donald Duck, Donald 'Fauntelroy' Duck, walt disney, 9 มิถุนายน
คลิป, คลิปหนีบกระดาษ, อุปกรณ์สำนักงาน, clip, paper clip คลิป, คลิปหนีบกระดาษ, อุปกรณ์สำนักงาน, clip, paper clip
ทำไมเข็มนาฬิกาหมุนจากซ้ายไปขวา ทำไมเข็มนาฬิกาหมุนจากซ้ายไปขวา
น้ำยาทำความสะอาดจากเปลือกส้ม สูตรเด็ดส่งตรงจากธรรมชาติ น้ำยาทำความสะอาดจากเปลือกส้ม สูตรเด็ดส่งตรงจากธรรมชาติ
วิธีจัดการคราบเปื้อนจากลูกกวาด ขจัดทุกความเหนียวหนึบ วิธีจัดการคราบเปื้อนจากลูกกวาด ขจัดทุกความเหนียวหนึบ
อาหารแช่แข็ง, เก็บรักษาอาหาร, แช่ตู้เย็น, แช่แข็งอาหาร อาหารแช่แข็ง, เก็บรักษาอาหาร, แช่ตู้เย็น, แช่แข็งอาหาร
อันตรายหน้าฝน, ภัยหน้าฝน, สัตว์มีพิษ,ไฟช็อต,ไฟดูด, ฟ้าผ่า อันตรายหน้าฝน, ภัยหน้าฝน, สัตว์มีพิษ,ไฟช็อต,ไฟดูด, ฟ้าผ่า
วิธีไล่จิ้งจกออกจากบ้าน, วิธีไล่จิ้งจก, วิธีไล่จิ้งจกแบบง่ายๆ, ไล่จิ้งจก, สมุนไพรไล่จิ้งจก, วิธีการไล่จิ้งจก ไม่ให้อยู่ในบ้าน, ยาไล่จิ้งจก, วิธีไล่จิ้งจก ออกจากห้อง, ไล่จิ้งจกออกจากห้อง, สเปรย์ไล่จิ้ง วิธีไล่จิ้งจกออกจากบ้าน, วิธีไล่จิ้งจก, วิธีไล่จิ้งจกแบบง่ายๆ, ไล่จิ้งจก, สมุนไพรไล่จิ้งจก, วิธีการไล่จิ้งจก ไม่ให้อยู่ในบ้าน, ยาไล่จิ้งจก, วิธีไล่จิ้งจก ออกจากห้อง, ไล่จิ้งจกออกจากห้อง, สเปรย์ไล่จิ้ง
แบรนด์เนม, พนักงาน, บริการ แบรนด์เนม, พนักงาน, บริการ
ลางาน, กฏการลางาน, ลูกจ้างป่วย, กฎหมายแรงงาน ลางาน, กฏการลางาน, ลูกจ้างป่วย, กฎหมายแรงงาน
ต้องขนาดไหนถึงจะเรียกว่า คอร์รัปชั่น, คอร์รัปชั่น, ฉ้อราษฎร์บังหลวง ต้องขนาดไหนถึงจะเรียกว่า คอร์รัปชั่น, คอร์รัปชั่น, ฉ้อราษฎร์บังหลวง
สำนักข่าวมุสลิมไทยโพสต์
340 ลาดพร้าว 112 วังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310
โทร 0-2514-0593 แฟ็กซ์ 0-2538-4215 Email : Webmaster@muslimthaipost.com
สารบัญเว็บไซต์ Muslimthaipost.com
SubDomain หน้าหลัก