ไอเดียดี๊ดี!!เพิ่มมูลค่าผลไม้ ด้วยการจับใส่ในขวดแก้ว เตรียมวัสดุ-อุปกรณ์ เชือกฟาง ผลไม้ใส่ขวดแก้ว สีและผิวสวยเป็นธรรมชาติ

16 สค. 59     32238

 

การนำเอาผลไม้ชนิดต่าง ๆ ใส่อยู่ในขวด เป็นอีกหนึ่งวิธีที่คุณไสว ศรียา เกษตรกรคิดนอกกรอบแห่ง ตำบลหินตั้ง อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก ได้คิดค้นวิธีการเพิ่มมูลค่าให้กับไม้ผลที่ปลูก ทั้งมะม่วง ฝรั่ง และ ทุเรียนในขวดแก้วมาวางขายซึ่งคุณไสว ยินดีเปิดเผยเทคนิคในการทำผลไม้ในขวด ไว้ดังรายละเอียดต่อไปนี้ครับ

ก่อนอื่นให้เตรียมวัสดุ-อุปกรณ์ดังต่อไปนี้ครับ

1. ขวดแก้วใส (ต้องเป็นขวดแล้วใส เพราะมันจะสังเคราะห์แสงได้ดีกว่า ทำให้ผลไม้มีสีและผิวสวย เป็นธรรมชาติ)

2. เชือกฟาง (ใช้สำหรับการผูกยึดติดกับกิ่งของผลไม้) มาเร่ิมวิธีการทำกันเลยครับ เลือกผลไม้ที่มีขนาดเล็กกว่าปากขวด แล้วใส่ผลลงไปในขวด

จากนันใช้เชือกปลายด้านหนึ่งมัดปากขวดให้แน่ แล้วโยงเชือกอีกปลายไปผู้กติดไว้กับกิ่งของต้นไม้ พื่อป้องกันไม่ให้ขั้วผลหลุดเพราะความหนักของขวด และดูแลรักษาตามปกติ จนกว่าผลไม้ในขวดจะโต หรือ สุก จนสามารถรับประทานได้ จึงตัดขายทืั้งขวด

สำหรับราคา จากปกติกิโลกรัมละ 20 -25 บาท (4 ลูก ต่อกิโลกรัม) แต่ถ้ามาทำเป็นฝรั่งในขวดแก้วแล้วจะสามารถขายได้ถึงลูกละ 50 บาท / ขวดเลยทีเดียว หรือถ้าเป็นทุเรียนจากปกติ ประมาณผลละ 100 บาท ก็จะสามารถขายได้ถึงลูกละ 500 – 1,000 บาท แล้วแต่ว่าจะเป็นลูกเล็ก/ลูกใหญ่ หรือขวดเล็กขวดใหญ่

สำหรับข้อดีของการนำเอาผลไม้มาใส่ไว้ในขวด คือ สามารถเพิ่มมูลค่าผลผลิตและช่วยป้องกันหนอนและศัตรูพืชชนิดต่างๆ ได้ดี

ที่มา  มติชนออนไลน์

เป็นเพื่อน Line กับเรา