กยศ. เริ่มแล้ว ให้นายจ้างหักเงินลูกหนี้แล้วกว่า 2 แสนราย

26 กค. 60     1391

เริ่มแล้ว กยศ. ใช้ พ.ร.บ. ฉบับใหม่ ให้นายจ้างหักเงินลูกหนี้แล้วกว่า 2 แสนราย

เมื่อวันที่ 25 ก.ค. 2560 นายปรเมศวร์ สังข์เอี่ยม ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารหนี้ กยศ. เปิดเผยถึงพระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาฉบับใหม่ ที่บังคับให้นายจ้างหักเงินเดือนของลูกจ้างที่เป็นลูกหนี้ กยศ. ว่า ขณะนี้ทาง กยศ. ได้เริ่มดำเนินการให้นายจ้างหักเงินเดือนชำระหนี้แล้วจากลูกหนี้ที่ทำงานในหน่วยงานภาครัฐกว่า 200,000 คน ส่วนอีก 1,200,000 คน ที่ทำงานอยู่ในภาคของเอกชน รัฐวิสาหกิจ และท้องถิ่นนั้น อยู่ระหว่างตรวจสอบ ก่อนเริ่มกระบวนการหักเงินเดือนเพื่อชำระหนี้เช่นกัน

ทั้งนี้ ลูกหนี้ กยศ. ในพระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาฉบับใหม่ แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือลูกหนี้ กยศ. เดิมที่กำลังศึกษาอยู่ หรือจบแล้วมีงานทำและอยู่ระหว่างชำระหนี้ และลูกหนี้ กยศ. ที่จะมีการดำเนินการตามกฎหมายฉบับใหม่ โดยกฎหมายมอบอำนาจให้ กยศ. ตรวจสอบข้อมูลจากหน่วยงานรัฐ อาทิ กรมสรรพากร กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ สำนักงานประกันสังคม และกรมบัญชีกลาง ว่าลูกหนี้ กยศ. ทำงานอยู่ที่ใด ก็จะส่งหนังสือแจ้งไปยังลูกหนี้รวมถึงนายจ้างเพื่อเข้าสู่กระบวนการหักเงินเดือนต่อไป

นอกจากนี้ในส่วนของลูกหนี้ กยศ. ที่ไม่แสดงตนเพื่อชำระหนี้ ทาง กยศ. จะมีมาตรการดำเนินการ 3 ขั้นตอน คือ 

- ประสานไปยัง กสทช. เพื่อขอเบอร์โทรศัพท์ติดต่อ

- เมื่อทราบข้อมูลแล้วว่าลูกหนี้ทำงานอยู่ที่ใด ก็จะดำเนินการแจ้งไปยังนายจ้างทันที ซึ่งก็จะมีผลในเรื่องของความน่าเชื่อถือ

- นำข้อมูลการผิดนัดของลูกหนี้เข้าสู่ฐานข้อมูลเครดิตบูโรทันที ซึ่งก็จะส่งผลในเรื่องของนิติกรรม ก่อนเข้าสู่กระบวนการฟ้องร้องยึดทรัพย์ต่อไป

เบื้องต้น ทาง กยศ. ได้ดำเนินคดีต่อลูกหนี้แล้วกว่า 900,000 ราย

ที่มา:  kapook.com

เป็นเพื่อน Line กับเรา