เปิดศัพท์โบราณ จากบุพเพสันนิวาส ออเจ้าจงรู้ไว้ซะจะได้ตกกระแส!!

9 มีค. 61     452

เปิดศัพท์โบราณ จากบุพเพสันนิวาส เหล่าออเจ้าจงรู้ไว้ เลือกใช้พูดอย่างถูกความหมาย จะได้ตกกระแส นะเจ้าคะ!! 

"ออเจ้า" มักจะได้ยินตัวละครเรียกกันว่า ออเจ้า ในที่นี้หมายถึง เจ้าหรือเธอ โดยเป็นคำใช้เรียกคนที่มีอายุน้อยกว่าผู้พูด ซึ่งเป็นคำในสมัยสมเด็จพระนารายณ์ ปรากฎอยู่ในจดหมายเหตุลาลูแบร์ ทูตชาวฝรั่งเศสที่เดินทางมายังกรุงศรีอยุธยาในขณะนั้น โดยเขียนไว้ว่า ‘ออเจ้า’ (otcháou)  

"เวจ"  ในช่วงแรกของละคร มีการพูดถึง "ไปเวจ" ซึ่งในสมัยกรุงศรีอยุธยา ใช้เรียก ห้องน้ำ (ห้องที่ใช้ขับถ่าย) ใช้เฉพาะคนชั้นสูง โดยเป็นลักษณะเหมือนส้วมขุดหลุม มีหินหรือไม้พาดรองให้เห็นหลุมไว้ใช้ขับถ่าย เวจ มาจากคำว่า เวจกุฎี ใช้เรียกส้วมของพระในสมัยโบราณนั่นเอง

"ชม้อย ชะม้าย ชายตา" เวลาที่พระเอกเห็นกริยานางเอกเวลาคุยกับชายอื่น หรือทำสีหน้าจีบปากจีบคอ มักจะตำหนินางเอกว่า ทำชม้อย ชะม้าย ชายตา ซึ่งหมายถึง การทำยิ้มน้อยยิ้มใหญ่ อมยิ้ม หรือใช้สายตาในการหว่านเสน่ห์ให้กับผู้ชาย

"เทื้อคาเรือน" ในฉากหนึ่งของละคร มีการพูดถึงแม่การะเกด ที่ยังไม่ได้แต่งงานกับ พี่หมื่นสักทีว่า "แม่การะเกดเป็นเทื้อเรือนอยู่ที่นี่ เพราะลูกประวิงเวลาอย่างนี้" คำนี้ใช้กับผู้หญิงที่ยังไม่ได้แต่งงาน แม้จะอยู่ในช่วงวัยที่เหมาะสมกับการแต่งงานได้แล้ว ปัจจุบัน คนจะใช้คำว่า "ขึ้นคาน"

"5 บาท 10 บาท" ในสมัยอยุธยา มีการนับหรือบอกเวลาโดยใช้คำว่า บาท เช่น 5 บาท โดยการนับเวลาเริ่มจาก 1 บาท = 6 นาที , 5 บาท = 30 นาที, 10 บาท = 60 นาที นั่นเอง 

"วิปลาส" ในละครมักจะได้ยินพระเอกบอกนางเอกว่า ตอนนี้วิปลาสไปแล้ว หลังโดนมนต์กฤษณะกาลี ซึ่งคำว่าวิปลาส ตามความหมายพจนานุกรมหมายถึง คลาดเคลื่อนไปจากธรรมดาสามัญ เช่นสติวิปลาส (สติไม่เหมือนคนปกติ) นั่นเอง

"เพลาชาย" (อ่านว่า เพ-ลา-ชาย)  เป็นการเรียกเวลาในสมัยโบราณ หมายถึงเวลา บ่ายโมงตรง คำว่า ชาย ในทีนี้ มีลักษณะความหมายเหมือนคำว่า ชายเสื้อ ชายกางเกง เป็นต้น

"แชเชือน" ในละครเวลา เกศสุรางค์ เลือกที่จะบ่ายเบี่ยงตอบคำถามพี่หมื่น มักจะถูกว่า ว่า ทำตัวแชเชือน ซึ่งความหมายตามพจนานุกรม หมายถึง เถลไถลไม่ตรงไปตรงมา หรือบางครั้งใช้คำว่า เชือนแช ก็ได้ ปัจจุบันใช้คำว่า แถ นั่นเอง

"หัวล่อดั่งม้าล่อ" ฉากหนึ่งตัวละครเกศสุรางค์ ในร่างแม่การะเกด หัวเราะเสียงดัง ก่อนที่บ่าวจะเตือนว่า อย่าหัวเราะเสียงดัง เพราะคนจะบอกว่า หัวล่อดั่งม้าล่อ คือส่งเสียงหัวเราะเหมือนม้านั่นเอง 

dailynews.co.th
info.muslimthaipost.com

เป็นเพื่อน Line กับเรา