จดหมายตอบขอบคุณภาษาอังกฤษ และ คำแนะนำ การเขียนจดหมายขอบคุณภาษาอังกฤษ

21 กพ. 55     33083

 ใช้ง่ายๆ สั้นได้เลยครับ
Dear .....
I would like to express my sincere gratitude for your help n providing data and information. It really helps me a lot to do my report.....
Yours truly,

จดหมายตอบขอบคุณภาษาอังกฤษ และ คำแนะนำ การเขียนจดหมายขอบคุณภาษาอังกฤษดาวน์โหลด แบบฟอร์ม จดหมายต่างๆ  ( และจดหมายขอบคุณ ) ภาษาไทย

จดหมายตอบขอบคุณภาษาอังกฤษ และ คำแนะนำ การเขียนจดหมายขอบคุณภาษาอังกฤษรูปแบบการเขียน จดหมาย ที่ถูกต้อง

การเขียนจดหมายภาษาอังกฤษ อาจแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภท คือจดหมายติดต่อระหว่างบุคคล หรือจดหมายส่วนตัว อาจเป็นจดหมายถามทุกข์สุข แสดงความยินดี แสดงความเสียใจ  จดหมาย เชิญ จดหมายอีกประเภทหนึ่งเป็นจดหมายธุรกิจ ซึ่งใช้ติดต่อระหว่างบุคคลกับสำนักงานธุรกิจ หรือระหว่างสำนักงานธุรกิจด้วยกัน สำหรับในเอกสารนี้จะให้รายละเอียดเฉพาะจดหมายส่วนตัวเท่านั้น ซึ่งเป็นจดหมายที่นักเรียนคุ้นเคย และอาจนำไปใช้ประโยชน์ได้มากกว่า

มาเริ่มกันที่ส่วนประกอบของ การเขียนจดหมายในภาษาอังกฤษ

1. Heading (หัวจดหมายภาษาอังกฤษ) หัวจดหมายคือที่อยู่ของผู้เขียนจดหมาย และวันที่ที่เขียนจดหมาย ซึ่งนิยมเขียนไว้บนมุมด้านขวาหรือซ้ายของจดหมายก็ได้

2. Inside Address (ชื่อที่อยู่ของผู้รับจดหมายภาษาอังกฤษ) ชื่อที่อยู่ของผู้รับจดหมายภาษาอังกฤษ ซึ่งเขียนหรือพิมพ์ไว้ทางด้านซ้ายบน ถัดจากหัวจดหมายลงมาจะปรากฏเฉพาะในจดหมายธุรกิจเท่านั้น สำหรับรูปแบบการเขียนเหมือนกับหัวจดหมาย

3. Solution (คำขึ้นต้นจดหมายภาษาอังกฤษ) คำขึ้นต้นจดหมายในภาษาอังกฤษ เปรียบเสมือนคำทักทายเพื่อเริ่มต้นจดหมาย ต้องเขียนหรือพิมพ์ไว้ริมซ้ายของกระดาษด้านบนต่อจากหัวจดหมาย สำหรับจดหมายติดต่อระหว่างบุคคล และต่อจากชื่อที่อยู่ของผู้รับจดหมาย สำหรับจดหมายธุรกิจ คำขึ้นต้นจดหมายอาจเขียนได้หลายแบบ ขึ้นอยู่กับบุคคลที่เราเขียนถึงว่ามีความสัมพันธ์กับผู้เขียนอย่างไร

3.1 คำขึ้นต้นสำหรับญาติผู้ใหญ่
My dear…………………….. , เช่น
My dear grandmother, (ย่า, ยาย)
My dear father, (พ่อ)
My dear uncle, (ลุง)
My dear mother, (แม่)

3.2   คำขึ้นต้นสำหรับญาติที่อายุอ่อนกว่า
Dear………… ,
My dear……………..,
My dearest……………..,
เช่น
My dearest son, (ลูก)
My dear Jim, (ระบุชื่อญาติ)

3.3   คำขึ้นต้นสำหรับญาติ, เพื่อน, ผู้รู้จัก ซึ่งมีวัยใกล้เคียงกันDear………… ,
My dear…………….., นิยมระบุชื่อ เช่นDear Surapong,Dear friend, (เพื่อน)

3.4   คำขึ้นต้นสำหรับบุคคลโดยทั่ว ๆ ไป ที่ทราบชื่อแต่ไม่รู้จักกันอย่างสนิท ถ้าเป็นชาวต่าง   ประเทศจะระบุคำนำหน้าชื่อพร้อมนามสกุล แต่ถ้าเป็นคนไทยอาจระบุชื่อแทนนามสกุลได้  เช่น
Dear…………?
Dear Dr.Young, (Dr. J.N. Young)
Dear Mrs.Supranee,
Dear Mr.Ferrari (Mr. D.F. Ferrari)

3.5   คำขึ้นต้นสำหรับผู้ใหญ่ที่รู้จัก นับถือ    Dear…………,
Dear Sir, (ผู้ชาย)
Dear Madam, (ผู้หญิง)
Dear teacher, (ครู)
Dear Mistress, (นายผู้หญิง)

3.6   คำขึ้นต้นสำหรับบุคคลที่มีตำแหน่งหน้าที่พิเศษ
Your Excellency, (ทูต, รัฐมนตรี)
Dear lady, Your Excellency, (ภริยาทูต, รัฐมนตรี)
Dear Mr. President, (ประธานาธิบดี)
Your Majesty,May it please your Majesty,Sir, Dear Mr. Speaker, (ประธานสภาผู้แทนราษฎร)

3.7   คำขึ้นต้นจดหมายธุรกิจ Dear Sir , Sir , Gentleman , Dear………., (ถ้ารู้จักชื่อ)

4. Body of letter (ตัวจดหมายภาษาอังกฤษ) ตัวจดหมาย คือ ข้อความของจดหมายซึ่งเป็นส่วนที่สำคัญที่สุดของจดหมาย เพราะเป็นการสื่อความประสงค์ระหว่าง โดยข้อความในจดหมายปกติแล้วจะแบ่งเป็น 3 ตอน

4.1 ความนำ แสดงการแนะนำตัวหรือบอกสาเหตุ
4.2 เนื้อความ  บอกวัตถุประสงค์
4.3 สรุป เขียนสรุปเรื่องหรือความมุ่งหวังในอนาคต

5. Complimentary Close (คำลงท้ายจดหมายภาษาอังกฤษ) เมื่อเขียนจดหมายจบแล้ว ต้องมีคำลงท้าย ซึ่งมีหลายแบบขึ้นอยู่กับผู้รับ สำหรับที่นิยมกันโดยทั่วไปได้แก่
Yours sincerely, Sincerely yours, Sincerely, = ด้วยความจริงใจ
With love,With much love,Love,  = ด้วยความรัก
หรือดูเพิ่มเติมได้ในเรื่อง คำลงท้ายจดหมายภาษาอังกฤษ

6. Signature (การลงนามจดหมายภาษาอังกฤษ) การ ลงนามของผู้เขียนจดหมาย แสดงให้รู้ว่าใครเป็นผู้เขียนจดหมายนั้น ถ้าเป็นจดหมายส่วนตัว อาจเขียนชื่อหรือทั้งชื่อและนามสกุลในลักษณะหวัด หรือหวัดแกมบรรจง หรืออาจเป็นลายเซ็น (สำหรับบุคคลที่คุ้นเคยมาก ๆ) แต่สำหรับจดหมายธุรกิจนั้น ถัดจากคำลงท้ายจะเป็นลายเซ็น ถัดลงมาจะเป็นชื่อนามสกุลตัวบรรจง ถัดจากชื่ออาจเป็นตำแหน่ง

7. Outside address (การจ่าหน้าซองจดหมายภาษาอังกฤษ)
การจ่าหน้าซองจดหมายคือการเขียนที่อยู่ของผู้รับ (outside address) ซึ่งอาจเขียนได้ 2 แบบ คือ แบบขั้นบันได (Step) ซึ่งย่อเข้ามาทีละบรรทัด กับแบบบล็อก (Block)

รบกวน ทุกท่านช่วยหน่อยค่ะ พอดีดิฉันต้องเขียนจดหมายส่งอาจารย์ หัวข้อคือ ให้เขียน letter cover บริษัททัวร์ของดิฉันเพื่อตอบรับต่อลูกค้าที่สนใจในทัวร์ของบริษัทเรา และแนะนำเกี่ยวกับโปรแกรมทัวร์ด้วย ดิฉันอ่อนภาษาอังกฤษนั่งงมหาในกูเกิ้ลมาสองวันแล้วล่ะค่ะ ขอรบกวนท่านผู้รู้และแข็งแรงในภาษาอังกฤษช่วยหน่อยนะคะ  ขอบคุณค่ะ

การบ้านใครการบ้านมันนะครับ ทำมาก่อนให้ช่วยแก้จะมีคนช่วยหลายคน แต่ให้เขียนแทนแล้วคุณเอาไปส่งครู มันมีส่วนที่คุณทำตรงไหนล่ะ? จะเรียกว่าทำการบ้านได้ไหม?

คุณหาด้วยกุ๊กเกิ้ลยังไง โอกาสที่มันจะตรงความต้องการของคุณเป๊ะมีน้อยมาก เรื่องที่จะหวัง copy & paste ชนิดร้อยเปอร์เซนต์น่าจะตัดทิ้งได้เลย ถ้าคุณไม่เขียนเองแต่อยากจะดูตัวอย่าง คุณก็ต้องขยันค้น ขยันเลือก แล้วก็ขยันตัดส่วนที่มันใช้ได้มาแปะเป็นของคุณ เติมส่วนที่เป็นของคุณเข้าไป อย่างนี้มันก็มีส่วนที่เป็นผลงานความขยันของคุณอยู่แน่นอน ถือเป็นการทำการบ้านได้ ผมยอมรับ ไปทำมาเถอะ

แต่ไม่ออกแรงเลยนั้น คงไม่มีใครทำให้หรอกครับ

การที่คุณหาอยู่สองวันแล้วยังไม่เจอนั้น แสดงว่าคุณหาไม่เป็น แต่อุตส่าห์หาแล้วไม่เจอนั้นก็น่าเห็นใจอยู่

ไม่เป็นไร หาไม่เป็นไม่ใช่บาป ก็หัดหาให้เป็นเสียก็จบเรื่อง มา ผมจะช่วย

การหาด้วยกุ๊กเกิ้ลนั้น ลูกเล่นอยู่ที่การใส่ keywords เพื่อให้มันหา ใส่ผิดก็ไม่ออก ใส่ถูกก็ง่ายขึ้นเยอะ ในกรณีของคุณนั้น ให้ลองใส่ buisness letters samples ลงไป ก็จะมีเว็บที่ให้ตัวอย่างจดหมายธุรกิจมาเยอะแยะ คุณต้องออกแรงคลิกดูหลายแห่งหน่อย เจอที่ดีๆหลายแห่งก็ตัดมันมาผสมกันอย่างผมว่า ก็จะได้จดหมายของคุณเองมาหยาบๆ อ่านเสียให้เข้าใจ แล้วก็เอามาถามก็ยังได้

ผมจะปะตัวอย่างที่ผมหามาได้ให้ดูอันหนึ่ง เห็นใจที่เสียเวลาอยู่สองวัน ลองเอาไปตั้งต้น http://www.4hb.com/letters/ltrinqresca.html

หมายถึง cover letter (ไม่ใช่ letter cover) กระมังครับ

ผมเข้าใจว่า cover letter หมายถึงจดหมายที่ส่งไปพร้อมกับเอกสารอื่นๆ ใจความในจดหมายน่าจะเป็นการแนะนำบริษัท (นำเที่ยว) ของคุณ แต่หากเป็นการตอบรับลูกค้าที่สนใจในทัวร์รายการต่างๆของบรีิษัทตามโจทย์ของ คุณ (ตอบรับลูกค้านะครับ ไม่ใช่ตอบรับ"ต่อ"ลูกค้า)

ก็หมายความว่ามีผู้เขียนหรือติดต่อมาที่บริษัทฯด้วยวิธีการต่างๆ แสดงความสนใจรายการนำเที่ยวของบริษัทฯ และต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม cover letter ที่ว่านี้ก็จะเป็นจดหมายขอบคุณผู้ที่สนใจ (บริษัท) จึงขอส่งรายละเอียดรายการนำเที่ยวที่มีอยู่หรือที่กำลังเปิดให้จองอยู่ในขณะ นี้มาให้เพื่อพิจารณา และหวังว่าบริษัทฯจะมีโอกาสให้บริการท่านที่สนใจรายการนำเที่ยวของบริษัท รายการใดรายการหนึ่ง หรือหลายรายการตามรายละเอียดที่แนบมานี้.....เป็นต้น

ป.ล. ผู้ที่ติดต่อมายังไม่ใช้ลูกค้าครับ เป็นเพียงผู้สนใจ (ผู้บริโภค) ยังไม่ได้เป็นลูกค้า ยกเว้นหากผู้นั้นเคยใช้บริการนำเที่ยวของบริษัทฯแล้ว ก็อาจใช้คำว่า ลูกค้า (เก่า) ได้

จากคุณ     : ทัศนะ (Tassna)
เขียนเมื่อ     : 17 ก.พ. 54 21:23:42
   
   

    ติดต่อทีมงาน
ความคิดเห็นที่ 5

หลักใหญ่ที่ผมใช้ในการเขียนจดหมายธุรกิจคือ Positive sandwich หมายความว่า ขึ้นต้นจดหมายและลงท้ายจดหมายด้วยประโยคที่ให้ความรู้สึกเป็นบวกต่อคนอ่าน

ผมมักเขียนประโยคขึ้นต้นจดหมายแบบนี้
1. Thank you for your letter of February 16, 2011. หรือ
2. Thank you for your interest in our products and services.
3. We are happy to inform you that ...
4. We are pleased to inform you that ...

สำหรับประโยคลงท้ายจดหมายธุรกิจ ผมมักใช้ประโยคแบบนี้
1. We would greatly appreciate your reviewing the agreement and sending it back to us as soon as possible. หรือ
2. We would deeply appreciate your prompt reply in this matter. หรือ
3. We look forward to doing business with you. หรือ
4. We look forward to continuing to do business with you.

ส่วนตรงกลางจดหมายก็เขียนประโยคสั้นๆที่ได้ใจความครบ ไม่จำเป็นและไม่ควรเขียนประโยคที่ยาวเกินไป หลีกเลี่ยงการเขียนประโยคที่มีความคลุมเครือซึ่งอาจทำให้ลูกค้าเข้าใจผิดได้

หลีกเลี่ยงการใช้ if ในการเขียนจดหมายธุรกิจ เพราะคำ if ให้ความรู้สึกในทางลบต่อคนอ่าน

เราว่า if ก้อใช้ได้นะ ถ้าเขียนให้นุ่มนวล 

เราเคยเห็นคุณป้าที่เป็นผู้หญิงฝรั่งสูงอายุท่านหนึ่งซึ่งทำหน้าที่ดูและนัก เรียนไทยในสถานทูตไทย ชอบเขียนมาในจดหมายที่เป็นทางการมากๆว่า

I would be grateful if you would kindly...บล๊าบๆๆ...

แต่ถ้าเป็นเราเขียนเราจะเขียนว่า

I should be grateful if you would kindly...บล๊าบๆๆ...

    ติดต่อทีมงาน
ความคิดเห็นที่ 7

^
แต่บางทีเราก้อใช้ตามคุณป้านะ สุดแล้วแต่เราจะมั่วแบบไหน...

คิดถึงคุณป้าน่ะ ป่านนี้แกคงขึ้นสวรรค์ไปเรียบร้อยแล้วมั๊ง...!!!??...ยังจำได้เลยตอนแกอายุ ตั้ง 50 กว่า คำนำหน้าคุณป้ายังเป็น Miss อยู่เลย...ถือเพศพรมจรรย์ (เดาว่างั้น) นานขนาดนี้ ต้องขึ้นสวรรค์แหงๆเลยหละ...555+++...ส่วนคนเปลี่ยนแฟนเยอะๆหรือมีแฟนหลายคน ก้อขึ้นสวรรค์เหมือนกันนะ แต่เป็นสวรรค์ที่ไม่มี censorship อ้ะ สุขโขยิ่งกว่าอีกหลายเท่า...555+++...

เป็นเพื่อน Line กับเรา