จดหมายภาษาอังกฤษ 150 ตัวอย่างจดหมายภาษาอังกฤษถึงเพื่อน และ อื่นๆ

22 กพ. 55     43474

451. Request for Clarification on Applying Payment
452. Request for Contractor References
453. Request for Credit and Pickup of Merchandise Delivered Late
454. Request for Credit Application
455. Request for Credit Info on New Account
456. Request for Credit Information
457. Request for Disclosure of Credit History and Inquiries
458. Request for Disclosure on Consumer Credit Investigation
459. Request for Documentation of Invoice
460. Request for Employment Interview
461. Request for Employment Reference
462. Request for Estimate of Appraisal Costs
463. Request for Extension of Time on Promissory Note
464. Request for Full Refund
465. Request for Information from Credit Reporting Agency
466. Request for Information in Advance of Purchase Order
467. Request for Information on Credit Denial (Not Agency)
468. Request for Information on Credit Hold
469. Request for Information on Invoice
470. Request for Information on Purchase Order
471. Request for Instructions on Deferred Collections
472. Request for Instructions on Parts-Only Warranty Repair
473. Request for Instructions on Return of Wrong Merchandise
474. Request for Item Missing from Carton
475. Request for Leave of Absence
476. Request for Listing of Employees to Be Tested
477. Request for Name Change on Charge Card
478. Request for New Employee Insurance Coverage
479. Request for Parts Missing from Carton
480. Request for Payment of Unearned Discounts
481. Request for Payment, Credit Line Exceeded
482. Request for Pickup of Repaired Merchandise
483. Request for Price Quote
484. Request for Proof of Merchandise Return
485. Request for Refund of Duplicate Payment
486. Request for Refund on Undelivered Merchandise
487. Request for Repair of Enclosed Merchandise
488. Request for Replacement of Check on Pending Order
489. Request for Replacement of Damaged Merchandise
490. Request for Return Authorization
491. Request for Transfer of Insurance to New Location
492. Request for Verification of Deposit
493. Request for Verification of Receivable During Audit
494. Request for Warranty Repair
495. Request for Wholesale Price List
496. Request to Bank for Extension of Time
497. Request to Contact Credit Manager on Past Due Account
498. Request to Include Landlord in Tenant's Liability Insurance
499. Request to Locate Former Employee
500. Resignation
501. Response to Improper Billing After Payment
502. Response to Inquiry Concerning Former Employee, With Reference
503. Response to Inquiry Concerning Former Employee, Without Reference
504. Response to Invoice Received After Payment
505. Response to Notice in Regard to Cancelled Coverage
506. Response to Order on Expired Credit Card
507. Response to Request for Interest Paid Information
508. Response to Request for Service on Expired Warranty
509. Resubmission of Proposal
510. Retirement Party Invitation (Guest)
511. Retirement Party Invitation and Gift (Internal)
512. Return Authorization
513. Return of Check Missing Signature
514. Return of Late Payment and Denial of Discount
515. Return of Product on Free Trial
516. Return of Purchase Order and Request for Advance Payment
517. Revocation of Guaranty
518. Sale on Approval Acknowledgement
519. Sale on Consignment Acknowledgement
520. Sales Lead
521. Second Overdue Payment Reminder
522. Second Request for Correction of Billing Error
523. Second Request for Payment (10 Day Demand)
524. Second Request for Refund on Returned Merchandise
525. Second Request for Renewal of Service Agreement
526. Security Agreement
527. Settlement Offer on Disputed Account
528. Shipment Schedule Acknowledgement of Purchase Order
529. Shipments Held Until Past Due Balance Paid
530. Short Form of Lease
531. Short Request for Leave of Absence
532. Specific Guaranty
533. Spontaneous Good Customer Relations Letter
534. Standard Cover Letter in Response to Inquiry
535. Standard Response to Inquiry, Mortgage Company
536. Subordination Agreement to Secured Debt
537. Subordination to Stated Amount
538. Subscriber Letter, News Service
539. Suppliers Demand for Instructions
540. Termination of Employment
541. Thank You for Broadcast of Unsolicited Endorsement
542. Thank You for Customer Referral
543. Thank You for Evaluation Product, Product Similar, Declined
544. Thank You for Evaluation Product, Product Unacceptable
545. Thank You for Favorable Product Review
546. Thank You for Hiring
547. Thank You for Interview
548. Thank You for Offer to Help Us Campaign
549. Thank You for Offer to Help, Accepted
550. Thank You for Payment After Phone Call
551. Thank You for Product, Impressed, Declined
552. Thank You for Product, Unacceptable, Summary Attached
553. Thank You for Submission and Request for Revision
554. Thank You for Substitute Check After Denial of Discount
555. Thank You for Support During Illness
556. Thank You for The Opportunity, Service Business
557. Thank You for Tour
558. Thank You for Uniform Design
559. Thank You for Your Confidence, Service Business
560. Thank You for Your Inquiry 1, Price List Enclosed
561. Thank You for Your Inquiry 2, Price List Enclosed
562. Thank You for Your Inquiry Into Software
563. Thank You for Your Kind Comments
564. Thank You from Restaurant Following Luncheon
565. Thank You to Applicant for Testing
566. Thanksgiving Letter to Customers
567. Thanksgiving Turkey Distribution to Employees
568. Third Letter in Response to Billing Error
569. Third Overdue Payment Reminder
570. Time Note
571. Trade Show Exhibit Questionnaire
572. Transmittal for Collection
573. Transmittal of Documents for Signature
574. University Acceptance Letter
575. Unlimited Guaranty
576. Verification of Employment and Letter of Recommendation
577. Verification of Employment, Without Reference
578. Waiver of Confidentiality
579. Waiver of Landlord's Claim to Annexed Fixtures
580. Welcome Discount for New Enterprise
581. Welcome New Customer
582. Welcome to New Tenants
583. Welcome to Our Family of Customers and Friends
584. Withdrawal of Credit on Past Due Account 1
585. Withdrawal of Credit on Past Due Account 2
586. Xmas Best Wishes to Customers
587. Xmas Bonus Letter
588. Xmas Credit Extension Announcement
589. Xmas Employee Discount Offer
590. Xmas Letter, Legend of Saint Nicholas
591. Xmas Season Thank You to Valued Customers

หวังว่าคงเป็นประโยชน์ค่ะ credit: hxxp://english-madmonster.blogspot.com/2009/08/email-pattern.html

คำขึ้นต้น
Formal email ใช้ Dear name, To name,
Informal email ใช้ Hi name, Helo name,

ประโยคขึ้นต้น ที่ใช้อ้างถึงอะไรสักอย่างเพื่อจะทวนความจำ หรือทำให้ผู้รับรู้ว่าเรากำลังจะพูดถึงอะไรต่อไป
Formal email ใช้
With reference to + noun, …
With regards to + noun, …
Regarding + noun, …
I’m writing with regard to + noun เช่น I’m writing with regard to your recent email.
Further to + noun, …
Thank you for + noun … เช่น Thank you for email of 2 November.
As per your request, … เช่น As per your request, I’ve attached a copy of the agenda.

Informal email ใช้
Re + noun, … เช่น Re your email, …
In reply to + noun, … เช่น In reply to your email, …
Thanks for + noun. เช่น Thanks for your email.
(It was) Nice to hear from you yesterday. …
As requested, … เช่น As requested, here is my monthly status report.

Request
I’d appreciated it if + sentence เช่น I’d appreciated it if you could join us in the meeting on Tuesday. เป็น indirect sentence ที่ทำให้นุ่นนวลขึ้น แต่ก็จะทำให้ฟังห่างเหินขึ้นด้วย
Do you think you could (possible) + verb เช่น Do you think you could help me work out how to fix this bug? (indirect)
Would it be possible to + verb เช่น Would it be possible to extend the deadline until next Friday?
Could you (please) + verb เช่น Could you meet with everyone for a meeting on Tuesday? (สำหรับ routine request คือ คำขออันที่เป็นหน้าที่รับผิดชอบของเค้า หรือเป็นคำขอปกติ ควรละ please ไว้ เนื่องจากไม่ควรใช้ flowery language มากเกินไป ซึ่งจะทำให้เข้าใจผิดว่าเป็นการประชดประชันได้)
Would you mind + Ving เช่น Would you mind sending me another copy of the agenda?
Please + verb

Attachment
Please find attached my report (ระวัง attached ก็เป็นช่อง 3)
I have attached sth. for your perusal.
I have attached sth.

Thank you
I really appreciate + noun เช่น I really appreciate your help.
I appreciate + noun เช่น I appreciate your help on this.
Thank you for + noun เ่ช่น Thank you for your assistance in this matter. หรือ Thank you for your help.
Thank you.
Thanks.

Diplomatic สำหรับกรณีที่มีความผิดพลาด ไม่ว่าจะเป็นของเรา หรือของเค้า ก็ควรเขียนอย่างสุภาพ คือเราจะไม่บอกตรงๆ นะเอง
I’m afraid + sentence เช่น I’m afraid that we haven’t received the payment yet. หรือ I’m afraid there will be a small delay.
It seems + sentence เช่น It seems we have a slight problem. (แปลว่า เรามี problem นะเอง)
I think + sentence เช่น I think there may be an issue here. (แปลว่า เราไม่เห็นด้วย)
To be honest, I’m not sure + sentence เช่น To be honest, I’m not sure we can do that (แปลว่า เราไม่สามารถทำแบบนั้น อาจจะเราทำไม่ได้ หรือเราไม่ทำ ก็ได้)
Perhaps we should think about + Ving – ออกแนวชักชวน ของแนวร่วม เช่น Perhaps we should think about cancelling the project. (แปลว่า อยากจะ cancel แหละ แต่บอกว่า ลองคิดดูมั้ย สำหรับ cancel นี้ประหลาดค่ะ สำหรับ British ใช้ cancelling เป็น ll แต่ American ใช้ canceling ก็นะ อยู่ที่เราจะใช้ตามหลักของอะไร)
Wouldn’t it be better to + verb เช่น Wouldn’t it be better to ask Paul. (แปลว่า ไปถาม Paul ซะ ไป๊)
Unfortunately, + sentence – ออกแนวโทษโชคชะตา ซะงั้น ไม่มีใครผิดหรอก
I apologize for + noun เช่น I apologize for any inconvenience caused. อันนี้ขอโทษกันตรงๆ (อย่าลืมว่า caused ข้างหลังเป็นช่อง 3 นะคะ)

หรือ ตัวอย่างประโยคอื่นๆ เช่น
Actually, that doesn’t give us much time (แปลว่า เรามีเวลานิดเดียวเอง จริงๆ นะ)
That might be quite expensive. (แปลว่า That’s very expensive แต่บอกอ้อมๆ ว่า น่าจะแพงทีเดียวนะ — ตอแหลจริงๆ)

For future contact
I look forward to + Ving เช่น I look forward to receiving your reply.
Look forward to + Ving เช่น Look forward to seeing you next week.
I’m looking forward to + Ving เช่น I’m looking forward to seeing you in the meeting สำหรับการใช้ looking แทน look เป็นการแสดงว่ากำลัีงใจจดใจจ่อ รอจะพบคุณอยู่นะ มันเห็นภาพมากกว่า look เฉยๆ
Looking forward to + Ving เช่น Looking forward to hearing from you.
I hope to + verb เช่น I hope to hear from you soon.
Hope to + verb เช่น Hope to see you then. (informal)
See you then. (informal)

If you would like any additional information, please do not hesitate to contact me.
If you have any questions/queries, please feel free to contact me.
If you have any questions/queries, please feel free to let me know. (informal)
Let me you if you require any further information.

คำลงท้าย
Sincerely yours,
Best regards,
Regards,
Cheers, (informal)

เป็นเพื่อน Line กับเรา