หมวดหมู่
หน้าหลัก       ยินดีต้อนรับสู่คลังความรู้มุสลิมไทยโพสต์

วิธีลดความอ้วนที่ได้ผลเร็วที่สุด วิธีลดความอ้วน ภายใน 7 วัน วิธีลดความอ้วนแบบธรรมชาติ วิธีลดความอ้วนภายใน3วัน วิธีลดความอ้วนของผู้ชาย ภาษาอาหรับที่เจอบ่อย      คำง่ายๆภาษาอาหรับ    ศัพท์เกาหลีแบ่งเป็นหมวด    คำศัพท์เกาหลี เรียกญาติ    ศัพท์เกาหลีง่ายๆ     
   คำศัพท์ญี่ปุ่น เรียกญาติ    วันเดือนปีในภาษามลายู    การเขียนวันเดือนปีในภาษามลายู    ศัพท์ยาวี    ศัพท์ญี่ปุ่นแบ่งเป็นหมวด     ภาษาไทยน่ารู้    
สระ 32 ตัว    ซาร่า ปาทาน    ขวัญกมล ปาทาน    น.ส.ขวัญกมล ปาทาน     ศัพท์อาหรับที่เจอบ่อย ศัพท์ญี่ปุ่นง่ายๆ  

 


ค้นหา
หากมีคำค้นหลายตัว สามารถคั่นด้วย comma (,)
หน้าหลัก >> ธุรกิจ >> แผนการตลาด
พิมพ์หน้านี้  |  ส่งให้เพื่อน
กำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ ของ ais การกำหนดวิสัยทัศน์ เป้าหมายและกลยุทธ์ของบริษัทต่างๆ
คำค้น : การตลาด
        - จับเมาธ์ไว้ให้มั่น เราจะพาคุณไปคลิกกับ 4 กระบวนการ change management "AIS"
        - "โครงสร้าง- คน - กระบวนการ - เทคโนโลยี" เปลี่ยนโฉมหน้าองค์กรสู่ hybrid
        - โบราณว่า "ดูนางให้ดูแม่" แต่ยุค hi-speed internet "ดูคนไม่แย่ ให้ดูทัศนคติ"
        - ผลัดใบยุค HR จาก "base on common sense" มาเป็น "base on body of knowledge" ต้องบริหารความคาดหวังของคน ให้ลงร่องเดียวกับความต้องการองค์กร

       
        เปิดมุมมอง 4 มิติขององค์กรแห่งนวัตกรรมการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ (commitment to innovation) เบื้องหลังความหรูเลิศอลังการ์คือ วิศวกรรมการก่อสร้างคนในทิศทางที่องค์กรต้องการ เขาออกแบบกันอย่างไร? หลายความคิดของมือวางแถวหน้า AIS อาจจะมีบาง "ผลึก" ให้ชาว HR ได้เอาไปรังสรรค์ต่อ
       
        ภัทรศักดิ์ อุตตมะโยธิน Vice President Human Resource Management บริษัท Advance Info Service จำกัด (มหาชน) หรือ AIS กล่าวว่า แนวทางบริหารการเปลี่ยนแปลงด้วยการออกแบบองค์กรที่เหมาะสม เป็นภารกิจหลักของ HR โดยอาจจะเริ่มต้นจากการตั้งคำถามง่ายๆ เช่นว่า ทำไม HR ต้องมายุ่งกับการเปลี่ยนแปลง? เป็นเพราะว่าเจอข้อเรียกร้องจากผู้บริหาร งาน HR ที่ทำมีความสัมพันธ์กับธุรกิจมากน้อยเพียงไร? จะลดค่าใช้จ่ายในองค์กรด้วยวิธีลดต้นทุนพนักงานดีไหม? หรือทุกวันนี้ HR ตระหนักถึงปัญหาของผู้บริหารไหม? สิ่งเหล่านี้สามารถหยิบยกมาเป็นมุมมองเชิงกลยุทธ์ได้
       
        ข้อเรียกร้องที่มีต่อคน HR เขามองว่าหลักๆ ก็หนีไม่พ้นประเด็นที่ว่า HR เป็นพันธมิตรกับ line manager มากน้อยแค่ไหน? HR หลุดจากงาน admin แล้วยัง? แนวคิดที่ว่าต้องเป็น strategic role ถามตัวเองให้ชัดว่าเป็นแล้วหรือยัง การยอมรับจากคนอื่นมีหรือไม่? เวลาธุรกิจโต เศรษฐกิจขยายตัว HR ต้องรักษาคนเก่งเอาไว้ จะทำอย่างไร? โดยรวมแล้วหน้าที่ HR จะต้องพัฒนาคนให้มีวัฒนธรรมที่ดี รวมถึงตระเตรียมคนเพื่อให้เป็น future leader ในองค์กรต่อไป
       
        แนวทางออกแบบองค์กรของ AIS จะมองใน 4 องค์ประกอบหลักคือ 1. โครงสร้าง 2. คน 3. กระบวนการ และ 4. เทคโนโลยี
       
        โดยส่วนแรกจะเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับโครงสร้างการทำงาน (structure jobs) ส่วนที่สองเป็นเรื่องของคนกับการสร้างวัฒนธรรมองค์กร การพัฒนาความสามารถ (develop competency) และสนับสนุนผลการปฏิบัติงานของคนในองค์กร
       
        ส่วนที่สามจะเน้นหนักในการบริหารกระบวนการ โปรแกรมการจัดการผลการปฏิบัติงานที่ดี และส่วนที่สี่เป็นการเตรียมรองรับเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่จะเข้ามามีผลต่อการทำงานในภาพรวม
       
        "การลงมือพัฒนาความสามารถขององค์กร 4 เรื่องนี้เป็นสิ่งที่ HR ต้องทำ และองค์กรที่ดีที่จะอยู่รอดได้ ควรจะมีรูปแบบที่ปรับเปลี่ยนได้ ตัวคนเองก็มองว่ามีความพร้อมที่จะเปลี่ยนไหม? มีความสามารถในการเรียนรู้เพียงไร? ต้องฝึกให้คนทำงานได้หลายอย่าง มีลักษณะเป็น project based มากกว่า routine based ทำอย่างไรให้พนักงานมีส่วนร่วมในการสร้างองค์กร และต้องรักษาคนเก่งเอาไว้ให้ได้ การจัดการองค์ความรู้ในองค์กรก็เป็นอีกเรื่องที่ยากมาก"
       
        ภัทรศักดิ์กล่าวต่อว่า การออกแบบองค์กรต้องมองถึงกลยุทธ์ที่ตั้งไว้ มองว่า strategic driver องค์กรมุ่งอะไร? ในเรื่องของ operational excellence, product leadership หรือว่า customer excellence เพราะแต่ละจุดจะมีการดีไซน์ที่แตกต่างกัน โครงสร้างและคนก็ต่างกัน แต่ละกลยุทธ์ที่ตั้ง HR ต้องมองต่อไปว่า บริษัทมีคนที่มีความสามารถเพียงพอหรือยัง? ถ้าไม่พอแล้วจะทำอย่างไรต่อไป?
       
        การขับเคลื่อนโดยใช้คนเป็นศูนย์กลาง ต้องมองถึงรูปแบบพฤติกรรมเป็นหลัก เป็นเรื่องของ human driven ที่ต้องถูกใส่เข้าไปในองค์กร สิ่งที่ต้องคำนึงคือ เมื่อโครงสร้างองค์กรเปลี่ยนโฟกัสเรื่องคนจะต้องเปลี่ยนไปด้วย
       
        เมื่อเปรียบเทียบลักษณะองค์กรแบบเก่า mechanic models กับแบบใหม่ organic models เขาบอกว่าสิ่งที่แตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัดคือ การทำงานยุคใหม่ทักษะทางด้าน project management เป็นสิ่งจำเป็น รูปแบบองค์กรจะเจอกับการสร้างและทำลายและสร้างขึ้นมาใหม่ เป็นองค์กรที่มีลักษณะแบนมากขึ้น เน้นทำงานเป็น team based ข้ามสายงานเรียกว่า self management team และมีขนาดเล็ก
       
        ดังนั้น จุดสำคัญของการออกแบบองค์กรก็คือ ต้องให้มีความเชี่ยวชาญในแต่ละสายงาน (functional : expertise) ขณะเดียวกันต้องเน้นบริหารจัดการเป็นทีม (divisional : accountability management) มีรูปแบบโครงสร้างองค์กรที่มีลักษณะเป็น hybrid organization
       
        ภัทรศักดิ์มองต่อว่า สำหรับจุดเรียนรู้ของ HR ในปัจจัยเรื่องคน การเลือกคนวันนี้ต้องดูทัศนคติเป็นอันดับแรก เรียกว่า hire for attitude, train for skills องค์กรต้องการคนที่พร้อมจะเรียนรู้ ขณะที่ HR จะดูแลและจ่ายค่าตอบแทนบนพื้นฐานของแต่ละคนเป็นตัวตั้ง
       
        ในส่วนของกระบวนการ ควรเน้นการจัดการแบบไม่เป็นทางการ มองถึงเครือข่ายทางสังคม ความสัมพันธ์ร่วมกัน การสร้างความไว้วางใจเป็นเรื่องสำคัญ การติดต่อสื่อสารและแบ่งปันค่านิยมดีๆ ร่วมกันก็เป็นสิ่งที่ละเลยไม่ได้
       
        "จุดใหญ่ๆ ของการเปลี่ยนแปลงในกระบวนการ อันดับแรกๆ ต้องมองเรื่องของการสร้างความตื่นตัว การผลักดันให้เกิดพันธกิจ สร้างแนวร่วม พัฒนาวิสัยทัศน์ร่วมกัน มองว่าองค์กรเราจะทำอะไร จะไปทางไหน? สื่อสารถึงวิสัยทัศน์นั้น และช่วยกันทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลง" ภัทรศักดิ์กล่าว
       
        เขากล่าวต่อว่า บทบาทของ HR ในระหว่างการเปลี่ยนแปลงคือ จะต้องมีส่วนร่วมกับคนมากขึ้นในการสร้างพันธกิจร่วม ต้องแน่ใจได้ว่าผู้บริหารเอาด้วยและมีส่วนให้การสนับสนุน เน้นการสื่อสารข้อมูลที่จำเป็น ผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในรูปแบบต่างๆ ให้ความรู้พนักงาน ค้นหาวิธีการปรับเปลี่ยนกรณีที่เกิดแรงต้านจากคนในองค์กร
       
        ขณะเดียวกันองค์ประกอบที่จะผ่องถ่าย HR สู่การทำงานเชิงกลยุทธ์ ต้องมองให้ไกลถึง global HR infrastructure โครงสร้างข้อมูล กรอบกลยุทธ์ รูปแบบการให้บริการ การยกเครื่องกระบวนการ รวมถึง employee performance infrastructure "เราใช้เวลา 6 ปีในการปรับเปลี่ยน HR AIS"
       
        "กลยุทธ์ HR ต้องมีการเปลี่ยน ต้องมองให้ออกว่าจะเปลี่ยนแบบไหน? และมีผลอย่างไร? หน้าที่ HR คือสร้างคุณค่าให้องค์กร ความสามารถในการแข่งขันไม่ใช่กลยุทธ์ แต่เป็นกลยุทธ์บวกองค์กร บวกคน บวกกระบวนการ และบวกเทคโนโลยี
       
        งาน HR ต้องไม่ base on common sense แต่ base on body of knowledge เนื้องานที่ทำไม่ใช่เพียงการสะสมแต้มจากกิจกรรม แต่เป็นการรวมเอากลุ่มกิจกรรมที่สร้างรายได้ (set of outcomes) ขึ้นมา หลายครั้งของการทำงาน บางที fact กับ feeling ก็ไม่ตอบโจทย์ HR ก็ต้องสร้างสมดุลให้เกิดขึ้นระหว่าง fact, feeling กับ figure ให้ได้"
       
        ทุกวันนี้บทบาทของ HR ใน AIS มีการขยายตัวออกไปในหลายมิติ อย่างเช่น การพัฒนา HR competency จะมีการจัดหลักสูตร Share Sure Sure เพื่อให้พนักงานได้รับรู้ว่าถ้าตัวเองอยากโยกย้ายสายงานไปทางไหน? ก็ให้มาดูถึง competency ว่ามีตัวไหนที่ต้องพัฒนาบ้าง หรือการใช้โครงสร้างเงินเดือน 8 โมเดลในการบริหารค่าตอบแทนและสวัสดิการ
       
        ภัทรศักดิ์สรุปสั้นๆ ว่า การทำงาน HR ในแง่การตลาดก็คือ การบริหาร perception ของคน และใครทำดีก็ต้องจ่ายให้เลย...
       
       *********
       
       เรียบเรียงจากงานสัมมนา Modern HR Strategies for HR Leaders หัวข้อ Organization Design จัดโดย สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย (TMA) กลางเดือนส.ค. ที่ผ่านมา ณ โรงแรมเรดิสัน กรุงเทพฯ

ที่มา: หนังสือพิมพ์ผู้จัดการ
 
  เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง :-
 
  เนื้อหาที่คุณอาจกำลังค้นหา :-
    เกมส์ปลูกผัก เกมส์เครื่องบิน เกมส์ต่อสู้ เกมส์ยิง เกมส์กีฬา เกมส์สนุกเกอร์เกมส์ผจญภัย เกมส์ผี
เกมส์การ์ดยูกิ 2, เกมส์การ์ดยูกิ 3, เกมส์สนุกๆมันๆ
เกมส์การ์ดยูกิ 2, เกมส์การ์ดยูกิ 3, เกมส์สนุกๆมันๆ
เกมส์ยางลูง, เกมส์ยางลูง2, เกมส์สนุกๆมันๆ
เกมส์ยางลูง, เกมส์ยางลูง2, เกมส์สนุกๆมันๆ
เกมส์xเม็น 27, เกมส์xเม็น4, เกมส์สนุกๆมันๆ
เกมส์xเม็น 27, เกมส์xเม็น4, เกมส์สนุกๆมันๆ
เกมส์มวยปล้ำ2คน, เกมส์มวยปล้ำ pc, เกมส์สนุกๆมันๆ
เกมส์มวยปล้ำ2คน, เกมส์มวยปล้ำ pc, เกมส์สนุกๆมันๆ
เกมส์หนอนสู้กัน, เกมส์หนอนยิงกัน, เกมส์สนุกๆมันๆ
เกมส์หนอนสู้กัน, เกมส์หนอนยิงกัน, เกมส์สนุกๆมันๆ
เกมส์สงครามโลกครั้งที่2, เกมส์สงครามโลก2, เกมส์สนุกๆมันๆ
เกมส์สงครามโลกครั้งที่2, เกมส์สงครามโลก2, เกมส์สนุกๆมันๆ
เกมส์ต่อสู้ผู้หญิง2คน, เกมส์ต่อสู้ผู้หญิงกับผู้ชาย, เกมส์สนุกๆมันๆ
เกมส์ต่อสู้ผู้หญิง2คน, เกมส์ต่อสู้ผู้หญิงกับผู้ชาย, เกมส์สนุกๆมันๆ
เกมส์นักสู้หมัดสายลม2, เกมส์นักสู้หมัดสายลม4, เกมส์สนุกๆมันๆ
เกมส์นักสู้หมัดสายลม2, เกมส์นักสู้หมัดสายลม4, เกมส์สนุกๆมันๆ
เกมส์สงครามโรมัน, เกมส์สงครามยุคหิน, เกมส์สนุกๆมันๆ
เกมส์สงครามโรมัน, เกมส์สงครามยุคหิน, เกมส์สนุกๆมันๆ
เกมส์นักรบอัลลอย2, เกมส์นักรบอัลลอยมันที่สุด, เกมส์สนุกๆมันๆ
เกมส์นักรบอัลลอย2, เกมส์นักรบอัลลอยมันที่สุด, เกมส์สนุกๆมันๆ
เกมส์นักรบโรมัน, เกมส์นักรบโบราณ, เกมส์สนุกๆมันๆ
เกมส์นักรบโรมัน, เกมส์นักรบโบราณ, เกมส์สนุกๆมันๆ
เกมส์สงครามแห่งยุคหิน, เกมส์สงครามแห่งยุค3, เกมส์สนุกๆมันๆ
เกมส์สงครามแห่งยุคหิน, เกมส์สงครามแห่งยุค3, เกมส์สนุกๆมันๆ
เกมส์สงครามยุคหิน 1, เกมส์สงครามยุคหิน1, เกมส์สนุกๆมันๆ
เกมส์สงครามยุคหิน 1, เกมส์สงครามยุคหิน1, เกมส์สนุกๆมันๆ
เกมส์วอร์คราฟ2, เกมส์วอร์คราฟ pc, เกมส์สนุกๆมันๆ
เกมส์วอร์คราฟ2, เกมส์วอร์คราฟ pc, เกมส์สนุกๆมันๆ
เกมส์สงครามกองทัพอสูร, เกมส์สงครามอสูร, เกมส์สนุกๆมันๆ
เกมส์สงครามกองทัพอสูร, เกมส์สงครามอสูร, เกมส์สนุกๆมันๆ
เกมส์ต่อสู้ เกมส์ต่อสู้ผ่านด่าน
เกมส์ต่อสู้ 1 คน เกมส์ต่อสู้ 2 คน
เกมส์ต่อสู้ผจญภัย เกมส์ต่อสู้ออนไลน์
เกมส์ต่อสู้นารูโตะ เกมส์ต่อสู้นินจา
เกมส์ต่อสู้สุดมัน เกมส์ต่อสู้มัน
เกมส์มาริโอ เกมส์แต่งบ้าน
เกมส์ปลูกผัก เกมส์โดเรมอน
เกมส์สร้างเมือง เกมส์ทําเค้ก
เกมส์เกี่ยวกับผี เกมส์เต้นออดิชั่น
เกมส์ตัดผม เกมส์จับผิดภาพ
คลิก เกมส์ออนไลน์ ทั้งหมด
ท่านอาจกำลังสนใจสิ่งนี้อยู่
รวมศัพท์ เพียบ	คำศัพท์อาชีพภาษาอังกฤษ เสื้อผ้า เครื่องแต่งกาย	รวมศัพท์ เพียบ คำศัพท์อาชีพภาษาอังกฤษ เสื้อผ้า เครื่องแต่งกาย
ตัวอย่างจดหมายธุรกิจภาษาอังกฤษ ตัวอย่างจดหมายธุรกิจภาษาอังกฤษติดต่อลูกค้า ตัวอย่างจดหมายธุรกิจภาษาอังกฤษ ตัวอย่างจดหมายธุรกิจภาษาอังกฤษติดต่อลูกค้า
150 จดหมายธุรกิจภาษาอังกฤษ ตัวอย่างจดหมายธุรกิจภาษาอังกฤษแบบต่างๆ 150 จดหมายธุรกิจภาษาอังกฤษ ตัวอย่างจดหมายธุรกิจภาษาอังกฤษแบบต่างๆ
การแก้ปัญหาธุรกิจ ลูกหนี้ คือ การแก้ปัญหาธุรกิจ ลูกหนี้ คือ "กับดัก" ของกระแสเงินสด
วงษ์พานิชย์รีไซเคิล แถวสายไหม  สมัครสมาชิกวงษ์พานิชย์ วงษ์พานิชย์รีไซเคิล แถวสายไหม สมัครสมาชิกวงษ์พานิชย์
โรงแรม โรมีน่า แกรนด์ฯ เชียงใหม่ สามารถ บุญธราทิพย์ โรงแรม โรมีน่า แกรนด์ฯ เชียงใหม่ สามารถ บุญธราทิพย์
ข้าว วิกฤตการณ์โลกร้อน อาหารขาดแคลน  ข้าว วิกฤตการณ์โลกร้อน อาหารขาดแคลน
ความหมายของธนาคารที่เป็นเจ้าของเดียว ความหมายของธนาคารที่เป็นเจ้าของเดียว
การบริหารผลงาน performance management การบริหารผลงาน performance management
 ( สวยๆ )ชุดแต่งงานอิสลาม ชุดแต่งงานอิสลามสวยๆ ชุดแต่งงานอิสลามแบบเจ้าหญิง ( สวยๆ )ชุดแต่งงานอิสลาม ชุดแต่งงานอิสลามสวยๆ ชุดแต่งงานอิสลามแบบเจ้าหญิง
น้ำผึ้งปลอม  จีนฉาวอีกแล้ว ผลิตน้ำผึ้งปลอมจำหน่าย น้ำผึ้งปลอม จีนฉาวอีกแล้ว ผลิตน้ำผึ้งปลอมจำหน่าย
มาดูกันว่า	ศัพท์อาชีพภาษาอังกฤษเกี่ยวกับโรงพยาบาล มีอะไรบ้าง มาดูกันว่า ศัพท์อาชีพภาษาอังกฤษเกี่ยวกับโรงพยาบาล มีอะไรบ้าง
สุดยอด  คําว่าอาชีพภาษาอังกฤษเขียนอย่างไร	(พร้อมการอ่านออกเสียง) สุดยอด คําว่าอาชีพภาษาอังกฤษเขียนอย่างไร (พร้อมการอ่านออกเสียง)
รวม อาชีพภาษาอังกฤษ	คําศัพท์อาชีพภาษาอังกฤษ100คํา	รวม อาชีพภาษาอังกฤษ คําศัพท์อาชีพภาษาอังกฤษ100คํา
ผลการเลือกตั้งผู้ว่าฯ กรุงเทพฯ ปัจจุบัน/ตำนาน ผลการเลือกตั้งผู้ว่าฯ กรุงเทพฯ ปัจจุบัน/ตำนาน
ประกาศผลเลือกตั้ง คะแนนต่างๆ ของ ผู้ว่าราชการ กรุงเทพฯ ปีต่างๆ ประกาศผลเลือกตั้ง คะแนนต่างๆ ของ ผู้ว่าราชการ กรุงเทพฯ ปีต่างๆ
 ข่าวเลือกตั้ง กทม.2556  เลือกตั้ง กทม.2556 เกาะติดสถานะการณ์ ด่วน ข่าวเลือกตั้ง กทม.2556 เลือกตั้ง กทม.2556 เกาะติดสถานะการณ์ ด่วน
กำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ ของ ais  การกำหนดวิสัยทัศน์ เป้าหมายและกลยุทธ์ของบริษัทต่างๆ กำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ ของ ais การกำหนดวิสัยทัศน์ เป้าหมายและกลยุทธ์ของบริษัทต่างๆ
ขันตอนการสรรหาคนทำงาน ขันตอนการสรรหาคนทำงาน การเลือกใช้คน แบบที่ ใช่ ขันตอนการสรรหาคนทำงาน ขันตอนการสรรหาคนทำงาน การเลือกใช้คน แบบที่ ใช่
10 เคล็ดลับขายเก่ง ทำอย่างไรได้บ้างให้ทีมขายเก่ง 10 เคล็ดลับขายเก่ง ทำอย่างไรได้บ้างให้ทีมขายเก่ง
เคล็ดลับการบริหารเงิน 7 วิธีในการจัดการเงินสดหมุนเวียน เคล็ดลับการบริหารเงิน 7 วิธีในการจัดการเงินสดหมุนเวียน
คุณสมบัติฝ่ายดูแลลูกค้า เป็นเซล ดูแลลูกค้า งานดูแลลูกค้าหลังการขาย คุณสมบัติฝ่ายดูแลลูกค้า เป็นเซล ดูแลลูกค้า งานดูแลลูกค้าหลังการขาย
รับสมัครชิง ตำแหน่งภรรยา เศรษฐีพันล้าน สาวจีนกว่า 2,800 คน ตบเท้าแย่กันสมัคร รับสมัครชิง ตำแหน่งภรรยา เศรษฐีพันล้าน สาวจีนกว่า 2,800 คน ตบเท้าแย่กันสมัคร
ภาพ  มาร์ก ซัคเกอร์เบิร์ก ซุ่มแต่งแฟนสาวแสนสวย ภาพ มาร์ก ซัคเกอร์เบิร์ก ซุ่มแต่งแฟนสาวแสนสวย
the circle ราชพฤกษ์ แผนที่  - the circle pantip - the circle ร้านอาหาร the circle ratchapruek the circle ราชพฤกษ์ แผนที่ - the circle pantip - the circle ร้านอาหาร the circle ratchapruek
ข่าวดี!! สมัครสอบตํารวจหญิง 2555 วุฒิ ปวช - สมัครสอบตํารวจหญิง 2555 วุฒิ ม.6 สายอำนวยการ ข่าวดี!! สมัครสอบตํารวจหญิง 2555 วุฒิ ปวช - สมัครสอบตํารวจหญิง 2555 วุฒิ ม.6 สายอำนวยการ
สมัครสอบตํารวจหญิง 2555 - สมัครสอบตํารวจหญิง 2555 วุฒิ ม.6 สมัครสอบตํารวจหญิง 2555 - สมัครสอบตํารวจหญิง 2555 วุฒิ ม.6
ธุรกิจมุสลิม ธุรกิจอิสลาม ผงาด รร สอนธุรกิจอิสลาม ผุดแล้ว โดย ม.มาเลเซีย เตรียมจับมือ ม.จอร์แดน ธุรกิจมุสลิม ธุรกิจอิสลาม ผงาด รร สอนธุรกิจอิสลาม ผุดแล้ว โดย ม.มาเลเซีย เตรียมจับมือ ม.จอร์แดน
ฮือฮา! ช็อคโกแลต ที่แพงที่สุด ในดูใบ ติดอันดับโลก ฮือฮา! ช็อคโกแลต ที่แพงที่สุด ในดูใบ ติดอันดับโลก
ประเทศที่รวยที่สุดในโลก ปี 2554 สำรวจล่าสุด  โดย นิตยสารธุรกิจฟอร์บส์ ประเทศที่รวยที่สุดในโลก ปี 2554 สำรวจล่าสุด โดย นิตยสารธุรกิจฟอร์บส์
สำนักข่าวมุสลิมไทยโพสต์
340 ลาดพร้าว 112 วังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310
โทร 0-2514-0593 แฟ็กซ์ 0-2538-4215 Email : Webmaster@muslimthaipost.com
สารบัญเว็บไซต์ Muslimthaipost.com
SubDomain หน้าหลัก