หมวดหมู่
 
หน้าแรก  | ข่าววันนี้  | ประเด็นดัง  | กรรมการกลาง  | มุสลิมไทย  | เว็บบอร์ด  | โลกอาหรับ  | มุสลิมโลก  | ผู้หญิง  | สุขภาพ  | ฮาลาล  | 
แฟชั่นมุสลิม  | ชื่ออาหรับ  | เวลาละหมาด  | คลิบวิดีโอ
ค้นหา
หากมีคำค้นหลายตัว สามารถคั่นด้วย comma (,)
หน้าหลัก >> อิสลาม-มุสลิม >> มุสลิมเบื้องต้น
พิมพ์หน้านี้  |  ส่งให้เพื่อน
ชื่อมุสลิม 1000 ชื่อ ชื่อมุสลิม 1000 ชื่อ ชื่อมุสลิมเพราะๆ
คำค้น : ชื่อมุสลิม 1000 ชื่อ , ชื่อมุสลิม 1000 ชื่อ , ชื่อมุสลิมเพราะๆ

ชื่อมุสลิม 1000 ชื่อ ชื่อมุสลิม 1000 ชื่อ ชื่อมุสลิมเพราะๆ

Aaban: Name of the Angel
Aabid: Worshiper
Aadil: Just, Upright
Aafiya: Good Health
Aahil: Prince
Aalam: World
Aalee: High, Sublime
Aalim: A scholar that is religious, religious scholar
Aamil: A Doer, Work man
Aamir: Civilised
Aamirah: Inhabitant
Aaqib: Follower
Aaqil: Intelligent
Aarif: Knowing, aware
Aariz: Respectable man
Aaryan: Of Utmost strength
Aashif: Bold, courageous
Aashir: Living
Aasif: An able minister
Aasim: A Person who keeps away from the sins
Aatif: Kind, Affectionate
Aaus: A Name of a tree
Aazim: Determined
Abaan: An old Arabic Muslim name
Aban: Old Arabic Muslim name
Abbas: Gloomy look, description of a lion
Abbud: Worshipper
Abbudin: Worshippers
Abd Al-Ala: Slave of the High
Abdul Aalee: Servant of the Most High
Abdul Adl: Servant of the Just
Abdul Afuw: Slave of the one who pardons
Abdul Ahad: Slave of he who is one (Allah)
Abdul Aleem: Servant of the Omniscient
Abdul Ali: Slave of the High one
Abdul Alim: Servant of the Omniscient
Abdul Aliyy: Servant of the Most High
Abdul Awwal: Slave of the First One
Abdul Azeez: The servant of the most powerful
Abdul Azim: Servant of the Mighty
Abdul Aziz: Servant of the Powerful one
Abdul Baari: Servant of the Creator
Abdul Baasit: Servant of the Extender and Creator
Abdul Badee: Slave of the originator
Abdul Badi: Servant of the Incomparable
Abdul Baith: Slave of the one who raises death, servant of the resurrector
Abdul Baqi: Slave of the Eternal, Servant of the Everlasting
Abdul Bari: Slave of the creator
Abdul Barr: Servant of the Source of All Goodness
Abdul Baseer: Slave of the All-Seeing
Abdul Basir: Servant of the All-Seeing
Abdul Basit: Servant of the Extender
Abdul Batin: Slave of the unseen
Abdul Fattah: Slave of the opener (of the gates of sustenance), Slave of the Giver of Victory
Abdul Ghafaar: Servant of the Forgiver
Abdul Ghaffar: Servant of the Forgiver
Abdul Ghafoor: Servant of the Forgiver
Abdul Ghafur: Servant of the Forgiving
Abdul Ghani: Servant of the Self-Sufficient
Abdul Hadi: Servant of the Guide
Abdul Hafeez: Slave of the Protector
Abdul Hafiz: Slave of the Guardian, Servant of the Protector
Abdul Hakam: Servant of the Arbitrator
Abdul Hakeem: Servant of the Wise
Abdul Hakim: Servant of the Wise one
Abdul Haleem: Servant of the Mild and Patient
Abdul Halim: Slave of the Wise, Servant of the Patient One
Abdul Hameed: Servant of the Praiseworthy and the Ever-Praised
Abdul Hamid: Slave of the Praiseworthy, Servant of the Praised One
Abdul Hannan: Slave of the Merciful
Abdul Haq: Servant of the Truth
Abdul Haqq: Servant of the Truth
Abdul Haseeb: Servant of the Respected and Esteemed
Abdul Hasib: Servant of the Respected, Esteemed

Abdul Hayy: Slave of the Living
Abdul Jabaar: Servant of the Mighty
Abdul Jabbar: Servant of the Compeller
Abdul Jaleel: Servant of the Revered and the Great
Abdul Jalil: Servant of the Great, Revered one
Abdul Jawwad: Slave of the Bountiful
Abdul Kabir: Slave of the Great
Abdul Kareem: Servant of the Noble and Generous
Abdul Karim: Servant of the Noble, Generous one
Abdul Khabir: Slave of the one who is aware, Servant of the Aware
Abdul Khaliq: Servant of the Creator
Abdul Lateef: Servant of the Kind
Abdul Latif: Servant of the Kind One
Abdul Maajid: Slave of the Excellence
Abdul Maalik: Slave of the Master, the Lord
Abdul Majeed: Servant of the Glorious
Abdul Majid: Servant of the Glorious One
Abdul Malik: Servant of the Master (or King)
Abdul Mani: Slave of one who prevents
Abdul Mannan: Slave of the Benefactor
Abdul Mateen: Slave of the Firm
Abdul Matin: Servant of the Firm, Strong
Abdul Mubdee: Slave of the Originator
Abdul Mubdi: Servant of the Originator
Abdul Mueed: Slave of the Restorer, the Reproducer
Abdul Mughni: Servant of the Enricher
Abdul Muhaimin: Servant of the Supervising, the Protector, the Guardian
Abdul Muhaymin: Slave of the Protector
Abdul Muhsi: Servant of the Reckoner
Abdul Muhsin: Slave of the Benefactor
Abdul Muhyee: Slave of the one who gives life and which he who sustains it
Abdul Muhyi: Servant of the Giver of Life
Abdul Muid: Servant of the Restorer
Abdul Muiz: Servant of the Giver of Might and the Glory
Abdul Muizz: Servant of the Giver of Might and Glory
Abdul Mujeeb: Servant of the Responder
Abdul Mujib: Servant of the Responder
Abdul Mumin: Servant of the Giver of Faith
Abdul Munim: Slave of the Generous
Abdul Muntaqim: Slave of him who punishes wrongdoings
and seizes retribution
Abdul Muqaddim: Servant of the Expediter
Abdul Muqeet: Slave of the Sustainer
Abdul Muqsit: Slave of the Just
Abdul Muqtadir: Servant of the Powerful
Abdul Musawwir: Slave of the Fashioner
Abdul Mutaal: Servant of the Most High
Abdul Muti: Slave of the Giver
Abdul Muzanni: He was a narrator of Hadith
Abdul Nafi: Servant of the Benefactor
Abdul Naseer: Slave of the Helper
Abdul Nasir: Servant of the Helper, Protector
Abdul Nasser: Servant of the Victorious One
Abdul Noor(Abdul Nur): Slave of the one who is Light
Abdul Qaadir: Servant of the Capable
Abdul Qadeer: Slave of the Powerful
Abdul Qadir: Servant of the Capable
Abdul Qahaar: Servant of the Subduer and the Almighty
Abdul Qahhar: Servant of the Subduer, the Almighty
Abdul Qawi: Servant of the Most Strong
Abdul Qayyum: Slave of the Self-Subsistent
Abdul Quddus: Servant of the Most Holy
Abdul Qudoos: Servant of the Most Holy
Abdul Raafi: Servant of the One Who Raises (intellect, esteem), One who Elevates
Abdul Rabb: Slave of the Lord
Abdul Rafi: Servant of the One Who Raises, Elevates (intellect,esteem)
Abdul Raheem: Servant of the Most Compassionate
Abdul Rahim: Slave of the Compassionate, Slave of the Merciful
Abdul Rahman: Servant of the merciful one, Servant of the Beneficent
Abdul Raqib: Slave of the Vigilant
Abdul Rashid: Servant of the Rightly Guided One
Abdul Rauf: Servant of the merciful, the compassionate
Abdul Razzaq: Servant of the Maintainer, the Provider
Abdul Sabur: Servant of the Patient
Abdul Salam: Servant of the Peace
Abdul Samad: Servant of the Eternal
Abdul Sami: Servant of the All-Hearing
Abdul Sattar: Servant of the Protector
Abdul Shahid: Servant of the Witness
Abdul Shakur: Servant of the Most Thankful
Abdul Tawwab: Slave of the Acceptor of repentance, the relenting, Servant of the Forgiver
Abdul Waali: Slave of the Governor
Abdul Wadud: Servant of the Loving
Abdul Wahhab: Servant of the Giver
Abdul Wahid: Slave of the Unique One
Abdul Wajid: Slave of the Finder, the Perceiver
Abdul Wakil: Slave of the Trustee
Abdul Wali: Servant of the Governor
Abdul Waliy: Slave of the Protecting Friend
Abdul Warith: Servant of the Supreme Inheritor
Abdul Wasi: Slave of the All-Embracing
Abdul Zahir: Servant of the Manifest
Abdul-Aalee: Servant of the Most High
Abdul-Adheem: Servant of the Most Great
Abdul-Aleem: Servant of the All-Knowing
Abdul-Baaqi: Servant of the Everlasting
Abdul-Baari: Servant of the Evolver
Abdul-Baasit: Servant of the Expander
Abdul-Barr: Servant of the source of Goodness
Abdul-Dhahir: Servant of the Manifest
Abdul-Ghaffar: Servant of the forgiver
Abdul-Ghafur: Servant of the All-Forgiving
Abdul-Ghani: Servant of the Self-Sufficient
Abdul-Hadi: Servant of the Guide
Abdul-Hafeedh: Servant of the Preserver
Abdul-Hakeem: Servant of the Wise
Abdul-Haleem: Servant of the Forbearing One
Abdul-Hameed: Servant of the Praiseworthy
Abdul-Haqq: Servant of the Truth
Abdul-Haseeb: Servant of the Reckoner
Abdul-Jabbar: Servant of the Compeller
Abdul-Jaleel: Servant of the Sublime One
Abdul-Kareem: Servant of the Most Generous
Abdul-Khaliq: Servant of the Creator
Abdullah: Servant of Allah
Abdul-Lateef: Servant of the Subtle One
Abdul-Majeed: Servant of the Most Glorious
Abdul-Majid: Servant of the Noble
Abdul-Malik: Servant of the Sovereign Lord
Abdul-Mu'eid: Servant of the Restorer
Abdul-Mughni: Servant of the Enricher
Abdul-Mu'izz: Servant of the Honourer
Abdul-Mughni: Servant of the Enricher
Abdul-Mujeeb: Servant of the Responsive
Abdul-Mumin: Servant of the Guardian of Faith
Abdul-Muqtadir: Servant of the Powerful
Abdul-Muta'alee: Servant of the Most Exalted
Abdul-Nur: Servant of the Light
Abdul-Qaadir: Servant of the Able
Abdul-Qahhar: Servant of the Subduer
Abdul-Qaiyoum: Servant of the Self-Sustaining
Abdul-Quddus: Servant of the Holy
Abdul-Rasheed: Servant of the rightly guided
Abdul-Rashid: Servant of the rightly guided
Abdul-Waajid: Servant of the Finder
Abdul-Wadood: Servant of the Loving
Abdul-Wahhab: Servant of the Best-ower
Abdul-Warith: Servant of the Supreme Inheritor
Abdullah: Servant of God
Abdur Rahman: Slave of Allah
Abdur Rashid: Slave of the Guide
Abdur Razzaq: Slave of the provider, also Ibn Hammam was one of those prominent people who had this very name
Abdur-Raheem: Servant of the Most Merciful
Abdur-Rahman: Servant of the Most Gracious
Abdur-Raqeeb: Servant of the Watchful
Abdur-Rasheed: Servant of the Guide to Right Path
Abdur-Rauf: Servant of the Compassionate
Abdur-Razzaq: Servant of the Provider
Abdus: The name of a narrator of Hadith
Abdus Sabur: Slave of the Forbearing
Abdus Salaam: Slave of the Giver of Peace
Abdus Samad: Slave of the Eternal, The Independent
Abdus Sami: Slave of the All-Hearing
Abdus Sattar: Slave of the one who conceals faults
Abdus Shafi: Slave of the Healer
Abdus Subbooh: The Slave of the Extremely pure
Abdush Shahid: The Slave of the Witness
Abdus-Sabour: Servant of the Patient
Abdus-Salaam: Servant of the Source of Peace
Abdus-Samad: The Servant of the Eternal
Abdus-Sameei: Servant of the All-Hearing
Abdus-Shaheed: Servant of the Witness
Abdus-Shakur: Servant of the Appreciative
Abdush Shahid: Slave of the Witness
Abid: Worshipper, adorer
Abidin: Worshippers, adorers
Abisali: Warrior in Islam
Abrad: Hail,Mail
Abrar: Peity
Abrash: Spotted,Speckled
Absi: Name of Abdullah Ibn-Musa, a scholar and a reciter of the Qur'an.
Abt'hi: One who lives in Abtah, which is a place near Makkah
Abu al Khayr: One who does good
Abu Bakr: Name of one of the Prophet's companions
Abul-Hassan: The Son of Ali
Abyad: A name of a narrator of Hadith
Abyan: Elequent
Abzari: Seeds, spice, seedsman, one who sows; the Persian scribe and memoriser of tradition, also Abu-Ishaq Ibrahim had this name
Adam: The first prophet.Our first fore-father.
Adan: (Garden of) Eden
Adawi: Grandson of Sayyindina Umer
Adbul-Qawi: Servant of the Most Powerful
Adeeb: A literary Person
Adeel: Just
Adeem: Rare
Adel: Honorable Judge, One who Jugdes Fairly
Adham: Black or dark
Adheem: The most great
Adib: Cultured, well-mannered one
Adil: Just and Honest
Adiy: A companion of the Prophet, also this is the name of the son of Hatim Tiay known for his generosity and also the son of Thabit had this very name
Adl: Justice
Adli: Judicial
Adnan: Old Arabic Muslim name, A tribal ancestor of the Quraysh, the Prophet (S.A.W) was from this tribe; there were other noted men too later in history who had this kind of name; for instance, word bin Hakim, a scholar of Basrah.
Aduz Zahir: Slave of the Manifest
Adyan: A nabee was named by this name
Afaaq: The place where Earth & Sky meet
Afeef: Pure, Chaste, Pious
Affan: A Forgiving person
Afham: Loving
Afif: Chaste, Modest
Afiq: Honest
Afraz(Afruz): Standing tall like a mountain, ability to withstand all that is thrushed upon it
Aftaab: Bright, prosperous, the sun
Aftab: Sun
Afzal: Best, top most
Agharr: Beautiful, handsome, distinguished illustrious, noble, magnanimous.The name of a companion of the Prophet, bin al-Muzan; he transmitted a hadith: "My heart is invaded by unmindfulness and I ask Allah's forgiveness a hundred times a day.
Ahab: Strong
Ahad: The one
Ahmad(Ahmed): Most highly adored or most praised, this is also a variation of the name 'Muhammad'
Ahmar: Red Coloured
Ahnaf: Name of a narrator of one of the hadiths
Ahsan: The best of all
Ahwas: Having narrow, contracted or squinting eye.He reported his father quoting a hadith from Prophet; " Do not ask me about evil, but ask me about good; the worst evil consists in learned me who are evil and the best good in learned men who are good".
Ahyan: Gift of God
Ahzab: A name of a narrator of Hadith
Aidan: Help, intelligent
Aidh: The name of a reciter of the Holy Qur'an
Aijaz: Blessing
Aiman: Fearless
Aizat: Sweetness
Ajer: Reward
Ajib: Wonderful
Ajlah: A name of a narrator of Hadith
Ajmal: Beautiful
Akbar: Great
Akdas: Most holy book
Akeem: Wise
Akhas: Name of narrator of hadith
Akhdan: Best Friend
Akhtar: A Star, good man
Akif: Attached, Intent, Focused
Akil: Intelligent, thoughtful, one who uses reasoning or reason
Akmal: Lion
Akram: More Generous
Ala: Nobility, excellence
Ala al Din: Excellence of faith
Ala': Nobility
Aladdin(Ala al Din): Nobility of faith
Alhasan: The handsome, the good, also this name is the name of the Prophets grandson
Alhusain: Diminutive of the handsome, the good, name of the Prophets grandson
Alhusayn: Diminutive of the handsome, the good, name of the Prophets grandson
Al hakeem: The Wise
Ali(Aliyy): Noble, sublime, the highest, greatest, excellent, name of the Prophet's son-in-law and the fourth Caliph
Alim: Learned or Wise
Al-Kareem: Educator, teacher
Alman: Kind, willing and wiseman
Almir: Prince
Altaf: Kindness
Altair: First magnitude star in the constellation Lyra, the flying eagle
Altamash: Name of a famous king
Amaan: The most lovelable
Amaar: One who prays 5 times and fasts
Amam: Safety, Protection
Amayr: Crown
Ameer(Amir): Commander, prince, khalifah, ruler, leader
Amer: Rich
Amid: Support
Amin(Ameen): Faithful, trustworthy, custodian
Amir: Populous, prosperous
Amjad: More glorious, more illustrious
Ammaar: One who has strong Imaan.Also a Sahabi, one of the early Muslims, son of Sumaya Rad and Yasir.
Ammar: Long of age and/or Builder, Constructor
Amr: By my life A famous companion had this name, ibn al-Aas who conquered Egypt.Also Ibn al-Ala called Zabban, was one of the seven readers of the Qur'an and an eminent Scholar.
Amro: Old Arabic Muslim name
Anas: Affection, love, very sociable, name of one of the Prophet's companions
Anasah: The freed slave of the Prophet had this name
Aneeq: Valuable
Anees: Intimate, friendly
Aniq: Elegant
Anis: Close friend, companion
Aniya: Loving, Concern
Anjam: Stars
Ansar: The first people who converted to the religion
of Islam were the people of Ansar
Antarah: The name of the freed slave of Sulaym.Heroic and a name of an Arab folk hero.
Anwaar: Light, Gleam,Glow
Anwar: More radiant
Anzar: Angel of paradise
Aqdas: Holy, pure
Aqeel: Wise, Intelligent
Aqeil: Knowledgable
Aqil: Old Arabic Muslim name
Arbaaz: Eagle
Arbab: Who who looks after someone or takes care
Areeb: Skillful, Adroit
Areez: Friend
Arfan: Gratefulness, Gratitude
Arham: Merciful
Arif: Acquainted, knowledgeable
Arish: A brave soldier
Armaan: Hope, Desire
Arman: Army man
Arqam: Pen, Speckled snake
Arsal: The one who was sent
Arsalaan: Lion
Arsh: Dominion , Crown
Arshad: Better guided, honest
Arshaq: Handsome, well-proportioned
Artah: Name of narrator of Hadith
Aryan: Of utmost strength
As'ad: Happier
Asad: Happy, fortunate, lucky, lion
Asadel: Most prosperous one
Asar: Fourth Prayer of the day
Asbagh: Coloured animal, huge flood, dyer
Asbat: Name of a narrator of Hadith
Aseed: The name of a narrator of a Hadith
Asfar: The morning's light
Asgar: Devoted
Asghar: Shorter, Smaller, Junior
Asha'ath: Scattered, Spread about, humble
Ashar: One who has wisdom
Ashaz: One in a million, name of a Sahabi during the time of Prophet.There is a Hadith praising his virtue of patience and the obedience towards his parents.
Asher: Wise, knowledgable
Ashfaq: Compassionate friend
Ashik: Lover, Love
Ashim: Generous
Ashmaan: Heaven
Ashmath: Correct path, The Straight path
Ashraf: Honourable
Asif: Forgiveness
Asim: Protector, defender
Aslam: Peace
Aswad: Black
Ata(Ataa): Gift, Present
Ata al Rahman: Gift of the Beneficent
Ata Allah: Gift of God
Ataubaq: Handsome, beautiful, generous, helpful and got a lot of love to share
Ateeb: Very pious
Athar: Neat, Clean
Athazaz: Unknown, Mystery, Maze
Athier: Lion-hearted
Athil: Firmly rooted
Athir: Favoured, preferred
Atif: United, Joined, Together, Compassionate, Sympathetic
Atik: The black cloth of the kaaba
Atiq: Ancient, Noble
Attiq: Old
Awad: Reward, Compensation
Awf: Guest, fragrance, lion, a plant with a nice smell
Awn: To help, assist
Aws: To give
Awwab: Returning (to Allah)
Aybak: Ibn-Aybak was a leading historian
Aydin: Brilliant, Enlightened, Intelligent,
The light of the moon
Ayham: Brave
Aymaan: Lucky
Ayman: Right Hand, lucky; on the right
Ayoob: A prophet's name
Ayser: Easy in dealing, wealthy
Ayub: A prophet of Allah (swt)
Ayyash: Bread seller
Ayyub: Ayyub was a Prophet of Allah known for his
patience in the face of severity and hardship
Aza: Comfort
Azaan: Islamic Call to prayer
Azab: Touring, travelling, wandering
Azad: Freedom
Azeem: Great, greater
Azfer: A Leader
Azhar: Famous, most shining, luminous
Azim: Greatest
Aziz: Powerful (dear)
Azlan: Lion
Azmat: Respect, honour
Azraq: Blue, name of a companion of the Prophet
Azraqi: He was an authority on the history
and geography of Makkah
Azzam: Determined, resolved

Muslim girl names,with meanings, starting with 'A'

A'idah: Guest, the one who's returning
A'ishah: The wife of the Prophet (S.A.W)
Aa'idah: Name of narrator of Hadith
Aabidah: Worshipper
Aabish: Daughter of Sa'd who was a queen of Iran (AN)
Aadab: Hope, need
Aadila: Just, Honest, Equal, Upright
Aaeedah: Visiting, Returning, Reward
Aaeesha: Life, Vivaciousness, Living Prosperous, the youngest wife of the Prophet Muhammad (S.A.W and PBUH)
Aafia: Good health
Aafreeda: Created, Produced
Aafreen: Brave, Acclaim
Aa'idah: A narrator of hadith
Aairah: Noble, respectful
Aakifah: Devoted, Dedicated
Aala: Bounties
Aaleyah: Exalted, Highest social standing
Aalia: Exhalted, Noble
Aalimah: Scholar, Authority
Aaliyah: Tall, Towering
Aamaal: Hopes, Aspirations, Wishes
Aamanee: Good wish
Aamilah: Doer of (good) deeds, Righteous
Aaminah: Secured, Safe
Aamira: Imperial, Abundant, Inhabited
Aani Fatimah Khatoon: She was a literary woman and a poetess in Qastaniniyah
Aanisah: Young lady, Maiden
Aaqilah: Intelligent
Aara: Adoring
Aarifah: Knowing, Women who recognizes Islam
Aasia: Hope
Aasimah: Protector, defendant, central
Aatifa: Affection, Sympathy
Aatikah: Generous
Aatiqah: Shoulder (support) old
Aatirah: Fragrant
Aazeen: Beauty
Abal: Wild rose
Abasah: Daughter of al-Mahdi
Abda: Worshipper
Abdia: Slave of Allah
Abeedah: Worshipper
Abeela: To be beautiful
Abeer: Fragrance
Abeera: The mixture of the smell of the petals of
Rose and Sundal
Abeerah: Rose, Sandal Saffron mixed together in fragrance
Abia: Great
Abida(Abidah): Worshipper
Abir: Serious, beautiful
Abir(Abeer): Perfume, fragrance
Abla: Perfectly formed
Ablaa: Perfectly formed
Ablah: Perfectly formed
Abqurah: Genius
Abra: Example, Lesson
Abrar: Devoted to God
Ad'ifaah: Talented, smart
Ada: Grace, Expression
Adab(Aadab): Hope and need
Adawiyah: Summer plant
Adeeba: Cultured, Polite
Adeela: Equal
Adeelah: Just
Adeena: Good luck, Pious
Adeeva: Pleasant, Gentle
Adiba: Well, mannered, polite, cultured, a writer
Ad'ifaah: Smart, talented
Adila: Justice
Adilah(Adila, Adeela): Just, equal, honest
Adla: Just, fair woman
Adn: Paradise
Afaf: Chaste, virtuous, decent, pure
Afeefa: Chaste
Afeerah: Covered with soil or dust
Afia: Away from all Problems
Afifa: Neat lady
Afifah: Chaste, modest
Afiyah: 'Health', free from illness and grief
Afizah: A person who knows the recital of the Qur'an
Afnan: Tree branches or twigs
Afra: Dust-coloured. White
Afraa: White
Afrah: Festivals, celebrations, happiness
Afreen: Friendly
Afroza: Light from fire
Afroze: Enlightening
Afsa: Prophet Mohammed's (PBUH) wife
Afsana: Story
Afshan: Adornment aids
Afsheen: Shine like a star
Afya: Shadows
Ahd: Pledge, knowledge, commitment, delegation
Ahdia: Unique, The One
Ahlam: Witty, imaginative. One who has pleasant dreams, dreams
Aida: Visiting, returning; reward
Aidah: Visiting, Returning, Reward, Present
A'idah: Guest, the one who's returning
Aighar: She was a religious, righteous woman
Aila: Noble
Aimal: Hope
Aimen: Most Congratulated
Ain: Eye, Thus "Precious"
Ain alsaba: Treasure of the eye
Aini: Spring, Flower, Source, Choice
Aisha: Life, Vivaciousness, Living Prosperous, Youngest wife
of the Prophet Muhammad (pbuh)
A'ishah: Wife of the Prophet (SAW)
Aishah(Aisha, Ayishah): Living, prosperous. The youngest wife of the Prophet
Aiya: Miracle, verses in the Qur'an
Aiyla: Moonlight
Aiza: Noble
Aizah: The daughter of Hazrat Ali (A.S)
Ajeebah: A name of a narrator of hadith
Ajlal: Beautiful, stubborn, young princess
Ajradah: Al-Ameeh, was a great worshipper who worshipped
long in the night sometimes right up to dawn (A.N)
Ajwa: Name of a date in Saudia Arabia.Tree planted by
Holy Prophet (S.A.W)
Akia: Sister
Akifah: Intent, busy
Akilah: Intelligent, logical, one who reasons
Akleema: Beautiful. One of the daughters of Adam (A.S)
Al Batra'a: A historical area in jordan
Al-Adur al-Karimah: A pious, righteous and intelligent woman of Egypt. She had respected the Ulama and had built religious schools (Madrasah) and mosques. She passed away in 762.
Alaia: Virtuous
Aleemah: Knowing, Knowledgeable
Aleena: Silk of heaven
Aleesa: Joy
Aleeza: Joy
Aleha: A beautiful rose
Alesha: Protected by God
Alhena: A ring; (A star in the constellation Gemini)
Alia: Beautiful
Aliah: Exalted, noble, highest social standing
Alika: Love
Alima: Wise
Alishaba: Beautiful sunshine
Alishba: Pretty
Aliyah: Exalted, noble
Aliyah(Aliyyah, Alia): Exalted, elevated, highest social standing
Aliza: The Daughter of Ali (R.A)
Alleyah: Leader
Alma: Apple
Almaas: A diamond
Almas: Diamond
Alraaz: Mystery
Altaf: Politeness, kindness
Alvina: Highest, Height
Alya: Loftiness
Alzubra: (A star in the constellation Leo)
Amah: Slave (Female); Daughter of Khalid bin Saeed, a female companion, daughter of companion, had this name. She was born in Habshah, and was married to Az-Zubayr bin Al-Awwam.
Amal: Hope, aspiration
Amala: Hopes, Aspirations
Amalia: Aspirations
Aman: Security, Safety, Peace
Amana: Faithful, to believe
Amani: Wishes, aspirations
Amany: A Wish
Amara: Eternal beauty, urgent news
Amatullah: Female servant of Allah
Amaya: Night Rain
Ambar: Ambergris
Ambareen: Good smell
Ambereen: Fragarance, amber, sky
Ambreen: Sky
Ameenah: Trustworthy
Ameera: Noble lady, princess, leader
Ameerah: Princess
Amel: Hope
Amelia: Trustworthy, beautiful
Amena: Trustworthy, faithful, peaceful, honest
Amilah: Hopeful
Amina: Honest
Aminah: Trustworthy, faithful
Aminah(Amineh, Ameena): Trustworthy, faithful, secure, name of the mother of the Prophet
Amira: Princess
Amirah: Royal lady, Leader, Princess
Amjad: Magnificence, splendor
Ammara: Shining star
Ammarah: An inhabitant
Amna: Peace
Amra: Princess
Amrah: Headgear
Amreen: Sky
Amsah: Friendly; of good company
Amtullah: Female servant of Allah
Ana: Prestige, self-respect
Anah: Patience, perseverence
Anam: Present
Anaan: Clouds
Anan: Clouds
Anaum: The blessing of Allah
Anbar: Perfume, ambergris
Anbarin: Of ambergris
Andaleeb: Nightingale
Andalib: Nightingale
Andlib: A bird, one who is always happy
Aneeqa: Beautiful
Aneesa: Close, intimate, friendly
Aneesah: Generous, loyal
Aneezah: She-Goat
Angbin: Honey
Anida: Obstinate
Anika: Very unique
Anila: Beautiful
Anisa: Friendly
Anisah(Aneesa): Close, intimate, friendly, good friend
Anisha: Deep thinker, sensitive, high
Anja: Beauty
Anjum: Stars
Anmar: Leopard
Annam: God's Blessing
Anniyah: Concern, loving
Anousha: Sweet, joy, fortunate
Anum: Blessing of God, God's gift
Anwar(Anwaar): Blossoms, Rays of light
Anwara: Ray of Light
Anya: Gracious
Aqeela: Intelligent
Aqeelah: Wise, Sensible
Aqsa: A name of a mosque
Ara: Opinions
Aram: Signs, flags
Areebah: Smart, Witty
Areej: The fragrance of a flower from an orange tree
Aresha: Under an umbrella
Arfa: Greatness
Ariana: Full of life
Aribah: Wise
Arij(Areej): Fragrance, Sweet Smell
Arisha: Highness
Arissa: Bright
Arjumand: Noble, Honourable
Aroob: Loving to her husband
Aroosa: Bride
Aroush: Angel of paradise
Arsala: Lioness
Arub(Aroob): Loving to her husband
Arva: Fertile, bountiful
Arwa: Mountain gazelle
Arya: Noble
Aryisha: Under tree/umberalla
Arzo: Hope
Arzoo: Hope
Arzu: Wish, hope, love
Asalah: Purity and/or Nobility of descent
Asbah: Pure (as water)
Asfa: Protector, guardian
Asfia: Great
Asfiya: Pure
A'shadieeyah: Princess, cute, perfect
Ashalina: Sweet, always living, shy, loving
Ashbah: Pearl
Asheeyana: House, nest
Ashika: Love
Ashwaq: Affections, love
Asifa: Organiser
Asil: Smooth
Asili: Original
Asilah: Noble origin, pure
Asima(Asimah): Protector
Asli: Pure, original
Asma(Asmaa): Loftier, more eminent, eminent, excellent, lofty, precious, daughter of Abu-Bakr
Asmara: Beautiful butterfly
Asmat: Clean, Pure
Asna: The one to be acknowledged or praised
Asra: River of Paradise and/or travel by night
Asrar: Secrets
Asriyah: Modernist
Ateefa: Affection, Sympathy
Ateeqah: Old Ancient
Ateeyah: A gift
Athilah: Deep-rooted, firmly established
Athir: Favored, preferred
Athmah: Name of a narrator of Hadith
Atia: Gift
Atifa(Atifah): Affectionate, sympathetic, compassionate
Atika: Flower, good smell
Atiqah: Beautiful, charitable, loving
Atiya(Atiyah): Gift, present
Atyaf: Fantasies
Awa: Beautiful angel, night
Awatif: Emotions
Aya: Phrase from the holy Quran
Ayaana: Lucky, good day, day of judgement
Ayaat: Many signs and proofs, verses in the Quran
Ayah: A verse from Quran or a sign from God
Ayah(Ayeh): Quranic verse, clear evidence, sign of God
Ayan: Luck
Ayana: Lucky, good day, day of judgement
Ayat: Verses (pl) of Aya, signs, lessons, proofs
Ayesha: Well of
Aymen: Sacred, Brave, Old name of Arabia
Ayra: Respectable
Aysha: The name of wife of Prophet Muhammad (S.A.W)
Ayshah: Wife of the Holy Prophet(S.A.W)
Az-zahra: Excellent and smart too
Azadeh: Princess
Azeemah: Great
Azeeza: Esteemed, precious, cherished
Azhaar(Azhar): Blossoms, flowers
Aziman: Sky, heaven
Aziz: Friendship
Azizah: Esteemed, precious, cherished
Azizah(Aziza, Azeeza): Precious, cherished, dear, beloved
Azka: Pious
Azma: Blessing of Allah
Azmina: Beautiful, shining
Azra: Maiden, Pious, Woman
Azraa: Unpierced pearl
Azza: Young, female gazelle
Azzah: Young, female gazelle
Az-zahra: Excellent and smart

บทความที่คุณอาจกำลังค้นหา:-
   
   
    เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง :-
  คำค้น:
   
    เนื้อหาที่คุณอาจกำลังค้นหา :-
  คำค้น:
  อัพเดทข่าวล่าสุด
  ดูทั้งหมด   
  10 อันดับข่าวสุดฮิตอาทิตย์นี้
  ดูทั้งหมด   
  ห้องสมุด มุสลิมไทย โพสต
  ดาโต๊ะ โมกอล ต้นตระกูล สุลต่านสุลัยมาน
  บทบัญญัติเกี่ยวกับลูกที่เกิดจากการซินา
  หะดีษเกี่ยวกับ หญิงตั้งครรภ์
  มัสยิดอัลอักศอ แห่งเมืองเยรูซาเลม
  ความมหัศจรรย์ของอัลกุรอ่านกับลายนิ้ว
  มัสยิดฮัซซันที่สอง (Hassan II Mosque) งดงาม ยิ่งใหญ่ที่สุดในโมร็อกโก
  มัสยิด Ibn Tulum Mosque แห่งกรุงไคโร ประเทศอียิปต์
  Amir Aqsunqur Mosque มัสยิดที่เก่าแก่ที่สุดในอียิปต์
  มัสยิดอายาโซเฟีย (Aya Sofia) แห่งกรุงอิสตันบูล
  มัสยิดสีน้ำเงิน (Blue Mosque) แห่งประเทศตุรกี สง่างาม เกินคำบรรยาย
  ดูทั้งหมด  
  บทความ มุสลิมไทย โพสต์
  สูตรไก่ย่าง ส้มตำ เมนูอร่อย เป็นตำนานกว่า 70 ปีของไทย ไก่ย่าง จีระพันธ์
  ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อ การประกอบธุรกิจ
  จุดมุ่งหมายของการ ดำเนินธุรกิจ
  หน้าที่และความรับผิดชอบของ ธุรกิจ
  ความหมายและความสำคัญของ ธุรกิจ
  ความหมายของอาชีพอิสระ
  ประเภทของการประกอบ ธุรกิจ
  สถาบันทางธุรกิจ
  จรรยาบรรณของนักธุรกิจ
  อุดมการณ์ของนักธุรกิจ
  ดูทั้งหมด  
  สุขภาวะ มุสลิมไทย โพสต์
  10 สิ่งที่ทำให้คุณรู้สึก สดชื่นขึ้นภายใน10นาที โดยไม่ต้องพึ่งกาแฟ!
  สูตรพอกหน้าด้วย กล้วยไข่ สมานผิว ลดสิว ขจัดสิวเสี้ยน
  ไขข้อข้องใจ จะกินอะไรดี ทั้งก่อนและหลังออกกำลังกาย?
  เชื่อป่ะ? กินผลไม้รสหวาน ทำให้ช่องคลอดหวานไปด้วย
  สุดทึ่ง! กินอาหารเหล่านี้ ช่วยฟันขาวสวย แข็งแรง อย่างเป็นธรรมชาติ
  หมอนรองกระดูกสันหลัง เสื่อมภาวะเสี่ยงในวัยทำงาน
  ทึ่ง! ผู้สูงอายุดื่มน้ำน้อย หวั่นเกิดภาวะขาดน้ำ อันตรายถึงขั้นหัวใจล้มเหลว
  การบริหารมือ ที่ถูกต้อง ลดความเสี่ยงการเป็นนิ้วล็อค
  สุดมั่ว! ผลไม้ที่ห้ามกินคู่กัน ข้อมูลไร้ผลวิจัยชี้ชัด
  โรคกระดูกพรุน ภัยเงียบที่ไม่ควรมองข้าม (ทำไมอยู่ดีๆ เตี้ยลง)
  ดูทั้งหมด  
   
   
  สำนักข่าวมุสลิมไทยโพสต์
  สารบัญเว็บไซต์ Muslimthaipost.com
  SubDomain หน้าหลัก