ฝึกคิดเลขเร็วกับเลข 3 จำนวน

13 สค. 56     656

การคิดเลขเร็วกับเลข 3 จำนวน เป็นวิธีหนึ่งที่สามารถฝึกให้นักเรียนได้ท่องสูตรคูณเป็นและเข้าใจวิธีคูณมากยิ่งขึ้น   

เรื่อง    ฝึกคิดเลขเร็วกับเลข 3 จำนวน

บทนำ    การคิดเลขเร็วกับเลข 3 จำนวน เป็นวิธีหนึ่งที่สามารถฝึกให้นักเรียนได้ท่องสูตรคูณเป็นและเข้าใจวิธีคูณมากยิ่งขึ้น

สาระวิขาคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  เรื่อง การคูณ

เนื้อหา  การคูณตัวเลข 3 จำนวน  เป็นการคูณจำนวนตัวเลขที่เราสลับที่ของตัวเลขที่กำหนดให้ นักเรียนจะนำตัวเลขไว้ที่ใดก็ได้คำคอบที่ได้จะเท่ากันเสมอ เช่น

ตัวอย่างเช่น   3 x  4  x   6   =     ?      คำตอบคือ     72     แต่ถ้าเรานำตัวเลขมาสลับที่กัน คำตอบก็ยังได้เท่ากันเสมอ เป็นการฝึกนักเรียนคิดคำนวณโดยการใส่วงเล็บ เมื่อตัวเลขมีวงเล็บ ขั้นตระหนัก นักเรียนต้องคิดคำนวณตัวเลขในวงเล็บก่อน เช่น

             3 x  4  x   6   =    (  3 x 4  )  x  6   =  12   x    6   =   72

             3 x  4  x   6   =    (  4 x 6  )  x  3     =  24  x   3   =   72

             3 x  4  x   6   =    (  3 x 6  )  x  4   =    18  x   4   =   72

กิจกรรมเสนอแนะ

 ครูควรยกตัวอย่างให้นักเรียนฝึกคิดคำนวณ สัก 2 - 3  ตัวอย่าง แล้วให้นักเรียนลองคำนวณในแบบฝึก จนเข้าใจ แล้วแบ่งกลุ่มนักเรียนตั้งตัวเลข 3 จำนวน กันเอง แล้วลองหาคำตอบจากการสลับที่ โดยตั้งเวลา กลุ่มไหนเสร็จก่อน   เป็นฝ่ายชนะ และเราสามารถวัดประเมินผลได้ว่านักเรียนมีความรู้ความเข้าใจในการคูณ  มากน้อยแค่ไหน      

บูรณาการกับสาระอื่น

พละศึกษา เล่นเกมยืนสลับที่    

ที่มา : http://www.sahavicha.com/?name=knowledge&file=readknowledge&id=1462

เป็นเพื่อน Line กับเรา