หมวดหมู่
หน้าหลัก       ยินดีต้อนรับสู่คลังความรู้มุสลิมไทยโพสต์

วิธีลดความอ้วนที่ได้ผลเร็วที่สุด วิธีลดความอ้วน ภายใน 7 วัน วิธีลดความอ้วนแบบธรรมชาติ วิธีลดความอ้วนภายใน3วัน วิธีลดความอ้วนของผู้ชาย ภาษาอาหรับที่เจอบ่อย      คำง่ายๆภาษาอาหรับ    ศัพท์เกาหลีแบ่งเป็นหมวด    คำศัพท์เกาหลี เรียกญาติ    ศัพท์เกาหลีง่ายๆ     
   คำศัพท์ญี่ปุ่น เรียกญาติ    วันเดือนปีในภาษามลายู    การเขียนวันเดือนปีในภาษามลายู    ศัพท์ยาวี    ศัพท์ญี่ปุ่นแบ่งเป็นหมวด     ภาษาไทยน่ารู้    
สระ 32 ตัว    ซาร่า ปาทาน    ขวัญกมล ปาทาน    น.ส.ขวัญกมล ปาทาน     ศัพท์อาหรับที่เจอบ่อย ศัพท์ญี่ปุ่นง่ายๆ  

 


ค้นหา
หากมีคำค้นหลายตัว สามารถคั่นด้วย comma (,)
หน้าหลัก >> การศึกษา >> ศิลปะดนตรีและนาฎศิลป์
พิมพ์หน้านี้  |  ส่งให้เพื่อน
แหล่งเรียนรู้ศิลปะล้านนา (ตอนที่ 3 นครเชียงราย)

เชียงราย..เมืองที่มีประวัติศาสตร์เรื่องราวมายาวนาน 700 กว่าปี อาณาจักรอันรุ่งเรืองในอดีต ของปฐมบรมกษัตริย์พ่อขุนเม็งรายมหาราช   

เรียนรู้ เรื่องราวความเป็นมา ศิลปะอันเก่าแก่ ในยุคเริ่มแรก ของอาณาจักรในสมัยล้านนา 

                  สืบเนื่องจาก กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้ให้ความอนุเคราะห์ สนับสนุนงบประมาณ 146,500,000 บาท  เพื่อให้นักเรียนได้ไปทัศนศึกษากลุ่มเป้าหมายจะครอบคลุมนักเรียน เยาวชนและผู้สูงอายุตั้งแต่ 60 ปี ทั่วประเทศ โดยเน้นการไปศึกษาแหล่งประวัติศาสตร์ แหล่ง โบราณคดีแหล่งทรัพยากรธรณี ที่จะเสริมกับการเรียนการสอนจึงขอความร่วมมือ จาก สพท.ได้ทำความเข้าใจกับโรงเรียนเพื่อดำเนินการให้เกิดประโยชน์สูงสุดในขณะเดียวกันขอให้ สพท.ได้จัดทำรายการแหล่งเรียนรู้ที่น่าสนใจขึ้นเว็บไซต์เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่นักเรียนที่จะมาเยือนหากสามารถจัดเอกสารและจัดมัคคุเทศก์น้อยนำชมก็จะเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่มีคุณค่ายิ่ง (ที่มา พบกันทุกวันอังคาร กับเลขากพฐ. คุณหญิงกษมา วรวรรณ ณ อยุธยา)

               ก่อนที่เราจะได้ไปพบเห็นแหล่งเรียนรู้ ในสถานที่จริง ตามโครงการที่ผู้ใหญ่ใจดี๊ดี มอบให้แก่เด็ก เราก็ควรมาเรียนรู้ถึงประวัติความเป็นมาของสถานที่เหล่านั้น เพื่อเติมเต็มเมื่อโอกาสนั้นมาถึง  จากที่เราตามรอยทางการสร้างเมือง ของกษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่ในสมัยล้านนา จาก เมืองหิรัญนครเงินยาง (เมืองเชียงแสน) ในตอนนี้มาสู่ นครเชียงราย ที่หลายคนรู้จักในปัจจุบัน           

เนื้อหาสำหรับ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (บูรณาการ)  สำหรับนักเรียน ครู ผู้สนใจใฝ่รู้ทั่วไป

สอดคล้องมฐ.    
        มาตรฐาน ศ ๑.๒   เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างทัศนศิลป์ ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรม เห็นคุณค่างานทัศนศิลป์ที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทย และสากล
        มาตรฐาน ศ ๒.๒ เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างดนตรี ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรม เห็นคุณค่าของดนตรี ที่ เป็นมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทยและสากล
       มาตรฐาน ศ ๓.๒  เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างนาฏศิลป์ ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม เห็นคุณค่าของนาฏศิลป์ที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทยและสากล

 
สาระการเรียนรู้


" เหนือสุดในสยาม    ชายแดนสามแผ่นดิน   ถิ่นวัฒนธรรมล้านนา   ล้ำค่าพระธาตุดอยตุง " 
(คำขวัญจังหวัดเชียงราย)

         
              จังหวัดเชียงราย  ดินแดนเหนือสุดของประเทศไทย เป็นเมืองที่มีประวัติศาสตร์เรื่องราวมายาวนาน 700  กว่าปี ในอดีตเป็นอาณาจักร อันรุ่งเรือง ที่ปฐมบรมกษัตริย์พ่อขุนเม็งรายมหาราช เป็นผู้ก่อร่างสร้างเมืองขึ้นและปกครองดินแดนแห่งนี้มาเป็นระยะเวลาอันยาวนาน   
      
           พญาเม็งราย หรือพ่อขุนเม็งราย เป็นกษัตริย์ที่อำนาจ ขยายอาณาเขตแผ่ไพศาลในภูมิภาคนี้ เป็นที่เกรงขามของเมืองต่าง ๆ โดยรอบ หากจะกล่าวถึงประราชประวัติของพญาเม็งรายนั้น พอจะกล่าวพอสังเขป ดังนี้  พญาเม็งรายประสูติในปี พ.ศ. 1781 เป็นพระโอรสของ  พระเจ้าลาวเม็ง และ นางอั้วมิ่งเมือง ธิดาท้าวรังแก่นชายผู้ครองเมืองเชียงรุ้ง ทรงอภิเษกสมรสกับธิดาเมืองเชียงเรือง เมื่อมีพระชนมายุ 16 พรรษาพญาเม็งราย ขึ้นครองเมืองหิรัญนครเงินยาง ( อำเภอเชียงแสนในปัจจุบันตามที่ได้กล่าวมาแล้ว)  ต่อจากพระเจ้าลาวเม็ง 
    


  สะพานข้ามน้ำกกสมัยโบราณ


               หลังจาก ขึ้นครองราชย์ พญาเม็งรายก็ปราบปรามหัวเมืองต่าง ๆ เพื่อรวบรวมบ้านเมืองให้เป็น ปึกแผ่น ระหว่าง การปราบปรามหัว เมืองต่าง ๆ พญาเม็งรายก็ได้มาพบกับทำเลดีที่ราบริมน้ำกก   จากนั้นพญาเม็งราย จึงได้อพยพผู้คนมาตั้งเมืองใหม่ที่ริมแม่น้ำกกโอบล้อมดอยจอมทองไว้ ตั้งชื่อเมืองว่า เวียงชัยนารายณ์ หรือ เชียงรายในปัจจุบัน (ซึ่งผู้เขียนสัญนิษฐานเอาว่า น่าจะหมายถึง เมืองของพญาเม็งราย)


วัดพระสิงห์ จ.เชียงราย

           พญาเม็งราย ปกครองเมืองเชียงราย ได้เพียงไม่นาน  ก็ได้ไปสร้างเมืองใหม่ คือ เวียงไชยปราการ (อำเภอไชยปราการ ติดต่อ อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ในปัจจุบัน)   ส่วนเวียงชัยนารายณ์ หรือ เมืองเชียงรายนั้น ได้ยกให้ ขุนเครื่อง ราชโอรสองค์โต ปกครองสืบต่อ แต่ภายหลังก็ถูกประหารชีวิตเนื่องจากเป็นกบฏ (ที่มาwww.geocities.com )  


    

ลำน้ำกก

            อาณาจักรแห่งนี้ยังเป็นดินแดนที่เจริญรุ่งเรืองทางด้านศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม จากอดีตสู่ปัจจุบัน  ที่ยังคงไว้ซึ่ง วัฒนธรรมประเพณีอันเก่าแก่ ที่ยึดถือปฏิบัติกันมา และอนุรักษ์รักษาไว้ 
ไม่ว่าจะเป็น โบราณสถาน โบราณวัตถุ ขนบธรรมเนียม  วิถีชีวิต ศิลปวัฒนธรรมประเพณีอันทรงคุณค่า ต่าง ๆ 
ที่แสดงความเป็นเอกลักษณ์  เป็นภูมิปัญญาของบรรพบุรุษอันทรงคุณค่า  ให้อนุชนรุ่นหลังได้ศึกษาเรียนรู้  
และสืบสาน สืบต่อไป


พระตำหนักดอยตุง

           ปัจจุบันจังหวัดเชียงราย มีการพัฒนาทั้งทางด้านเศษฐกิจและสังคม เนื่องจากมีพื้นที่สามารถติดต่อสู่ประเทศ
ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  อีกทั้งยังเป็นจังหวัดที่มีผู้คนหลากหลายเชื้อชาติเผ่าพันธุ์เข้ามาอาศัย  โดยส่วนใหญ่เป็นคนดั้งเดิม ที่เรียกตัวเองว่า  คนเมือง  และอพยพ ย้ายเข้ามาอาศัย เช่น  คนภาคกลางที่เข้ามาประกอบอาชีพต่างๆ  ชาวลื้อ ชาวไต ชนชาวเขาเผ่าต่าง ๆ  ได้อาศัยอยู่ในผืนแผ่นดินนี้อย่างสงบร่มเย็น

 

 

 

คำถามสานต่อความคิด
       -  เรื่องราวเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมในจังหวัดเชียงราย มีประเด็นใดที่ให้ความสนใจศึกษาเพิ่มเติม
       -  เราจะมีวิธีการเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น ให้ลึกซึ้งได้อย่างไร
       -  ปัจจัยใดที่ทำให้ศิลปวัฒนธรรมถูกถ่ายทอดสืบต่อกันมา
       -  แนวทาง หรือ วิธีการใดที่จะทำให้ศิลปวัฒนธรรม ได้รับการธำรงไว้ซึ่งคุณค่าต่อไป
       -  ปัจจัยใดที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของสังคม และศิลปวัฒนธรรม
       -  จำเป็นหรือไม่ที่เราต้อง ศึกษาเรียนรู้ ศิลปวัฒนธรรมประจำชาติ และศิลปวัฒนธรรมต่างชาติ
       - ทิศทาง และลักษณะของเมืองจากปัจจุบัน ไปสู่อนาคตจะป็นเช่นไร  และเราต้องการให้เป็นเช่นไร 

เชื่อมโยงในองค์ความรู้
          ภาษาไทย             การอ่าน   การเขียนเรียงความ
          สังคมฯ                 ศึกษาความเป็นมาของประวัติศาสตร์  การเปลี่ยนแปลงทางสังคม วัฒนธรรม วิถีชีวิตความ
                                    เป็นอยู่
          วิทยาศาสตร์          การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิประเทศ  สิ่งแวดล้อมรอบตัว

เพิ่มเติมเต็มกันและกัน
          - จัดกิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานศึกษา
          -  เชิญวิทยากร ผู้เชี่ยวชาญให้ความรู้
          -  แนะนำแหล่งศึกษาเรียนให้นักเรียนศึกษาเพิ่มเติม
          -   นำภาพย้อนอดีตมาให้นักเรียนได้มีโอกาสเห็น แล้วฝึกวาดแบบแรเงา
          -   ให้นักเรียนได้รับชม ภาพ หรือ การแสดงศิลปะพื้นเมืองของจังหวัดเชียงราย
          -  จัดกิจกรรมการแสดงละครบทบาทสมมุติ ละครอิงประวัติศาสตร์
        
                       


อ้างอิงข้อมูล
www.geocities.com

 

 

ที่มา : http://www.sahavicha.com/?name=knowledge&file=readknowledge&id=433

 
  เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง :-
 
  เนื้อหาที่คุณอาจกำลังค้นหา :-
    เกมส์ปลูกผัก เกมส์เครื่องบิน เกมส์ต่อสู้ เกมส์ยิง เกมส์กีฬา เกมส์สนุกเกอร์เกมส์ผจญภัย เกมส์ผี
เกมส์การ์ดยูกิ 2, เกมส์การ์ดยูกิ 3, เกมส์สนุกๆมันๆ
เกมส์การ์ดยูกิ 2, เกมส์การ์ดยูกิ 3, เกมส์สนุกๆมันๆ
เกมส์ยางลูง, เกมส์ยางลูง2, เกมส์สนุกๆมันๆ
เกมส์ยางลูง, เกมส์ยางลูง2, เกมส์สนุกๆมันๆ
เกมส์xเม็น 27, เกมส์xเม็น4, เกมส์สนุกๆมันๆ
เกมส์xเม็น 27, เกมส์xเม็น4, เกมส์สนุกๆมันๆ
เกมส์มวยปล้ำ2คน, เกมส์มวยปล้ำ pc, เกมส์สนุกๆมันๆ
เกมส์มวยปล้ำ2คน, เกมส์มวยปล้ำ pc, เกมส์สนุกๆมันๆ
เกมส์หนอนสู้กัน, เกมส์หนอนยิงกัน, เกมส์สนุกๆมันๆ
เกมส์หนอนสู้กัน, เกมส์หนอนยิงกัน, เกมส์สนุกๆมันๆ
เกมส์สงครามโลกครั้งที่2, เกมส์สงครามโลก2, เกมส์สนุกๆมันๆ
เกมส์สงครามโลกครั้งที่2, เกมส์สงครามโลก2, เกมส์สนุกๆมันๆ
เกมส์ต่อสู้ผู้หญิง2คน, เกมส์ต่อสู้ผู้หญิงกับผู้ชาย, เกมส์สนุกๆมันๆ
เกมส์ต่อสู้ผู้หญิง2คน, เกมส์ต่อสู้ผู้หญิงกับผู้ชาย, เกมส์สนุกๆมันๆ
เกมส์นักสู้หมัดสายลม2, เกมส์นักสู้หมัดสายลม4, เกมส์สนุกๆมันๆ
เกมส์นักสู้หมัดสายลม2, เกมส์นักสู้หมัดสายลม4, เกมส์สนุกๆมันๆ
เกมส์สงครามโรมัน, เกมส์สงครามยุคหิน, เกมส์สนุกๆมันๆ
เกมส์สงครามโรมัน, เกมส์สงครามยุคหิน, เกมส์สนุกๆมันๆ
เกมส์นักรบอัลลอย2, เกมส์นักรบอัลลอยมันที่สุด, เกมส์สนุกๆมันๆ
เกมส์นักรบอัลลอย2, เกมส์นักรบอัลลอยมันที่สุด, เกมส์สนุกๆมันๆ
เกมส์นักรบโรมัน, เกมส์นักรบโบราณ, เกมส์สนุกๆมันๆ
เกมส์นักรบโรมัน, เกมส์นักรบโบราณ, เกมส์สนุกๆมันๆ
เกมส์สงครามแห่งยุคหิน, เกมส์สงครามแห่งยุค3, เกมส์สนุกๆมันๆ
เกมส์สงครามแห่งยุคหิน, เกมส์สงครามแห่งยุค3, เกมส์สนุกๆมันๆ
เกมส์สงครามยุคหิน 1, เกมส์สงครามยุคหิน1, เกมส์สนุกๆมันๆ
เกมส์สงครามยุคหิน 1, เกมส์สงครามยุคหิน1, เกมส์สนุกๆมันๆ
เกมส์วอร์คราฟ2, เกมส์วอร์คราฟ pc, เกมส์สนุกๆมันๆ
เกมส์วอร์คราฟ2, เกมส์วอร์คราฟ pc, เกมส์สนุกๆมันๆ
เกมส์สงครามกองทัพอสูร, เกมส์สงครามอสูร, เกมส์สนุกๆมันๆ
เกมส์สงครามกองทัพอสูร, เกมส์สงครามอสูร, เกมส์สนุกๆมันๆ
เกมส์ต่อสู้ เกมส์ต่อสู้ผ่านด่าน
เกมส์ต่อสู้ 1 คน เกมส์ต่อสู้ 2 คน
เกมส์ต่อสู้ผจญภัย เกมส์ต่อสู้ออนไลน์
เกมส์ต่อสู้นารูโตะ เกมส์ต่อสู้นินจา
เกมส์ต่อสู้สุดมัน เกมส์ต่อสู้มัน
เกมส์มาริโอ เกมส์แต่งบ้าน
เกมส์ปลูกผัก เกมส์โดเรมอน
เกมส์สร้างเมือง เกมส์ทําเค้ก
เกมส์เกี่ยวกับผี เกมส์เต้นออดิชั่น
เกมส์ตัดผม เกมส์จับผิดภาพ
คลิก เกมส์ออนไลน์ ทั้งหมด
ท่านอาจกำลังสนใจสิ่งนี้อยู่
มีอะไรในโน้ตเพลง 1 มีอะไรในโน้ตเพลง 1
มีอะไรในโน้ตเพลง 1 มีอะไรในโน้ตเพลง 1
สัญลักษณ์ของเสียงดนตรี (1) สัญลักษณ์ของเสียงดนตรี (1)
สัญลักษณ์ของเสียงดนตรี (1) สัญลักษณ์ของเสียงดนตรี (1)
ระดับเสียง (Pitch) ระดับเสียง (Pitch)
ระดับเสียง (Pitch) ระดับเสียง (Pitch)
ความสั้นยาวของเสียง (Duration) ความสั้นยาวของเสียง (Duration)
ความสั้นยาวของเสียง (Duration) ความสั้นยาวของเสียง (Duration)
เสียง สัญลักษณ์ของเสียง และเครื่องหมายกำหนดจังหวะ เสียง สัญลักษณ์ของเสียง และเครื่องหมายกำหนดจังหวะ
เสียง สัญลักษณ์ของเสียง และเครื่องหมายกำหนดจังหวะ เสียง สัญลักษณ์ของเสียง และเครื่องหมายกำหนดจังหวะ
ประเภทของเครื่องดนตรีไทยและสากล ประเภทของเครื่องดนตรีไทยและสากล
ประเภทของเครื่องดนตรีไทยและสากล ประเภทของเครื่องดนตรีไทยและสากล
ศิลปะกับชีวิต ศิลปะกับชีวิต
ศิลปะกับชีวิต ศิลปะกับชีวิต
ลายเซ็นนั้นสำคัญไฉน ลายเซ็นนั้นสำคัญไฉน
ลายเซ็นนั้นสำคัญไฉน ลายเซ็นนั้นสำคัญไฉน
ศิลปะคืออะไร ศิลปะคืออะไร
ศิลปะคืออะไร ศิลปะคืออะไร
แสงเงาเรื่องจิบๆๆ แสงเงาเรื่องจิบๆๆ
แสงเงาเรื่องจิบๆๆ แสงเงาเรื่องจิบๆๆ
แรเงาง่ายจริงจริง แรเงาง่ายจริงจริง
แรเงาง่ายจริงจริง แรเงาง่ายจริงจริง
เครื่องดนตรีไทย : ยินดีที่(ไม่)ได้รู้จัก เครื่องดนตรีไทย : ยินดีที่(ไม่)ได้รู้จัก
เครื่องดนตรีไทย : ยินดีที่(ไม่)ได้รู้จัก เครื่องดนตรีไทย : ยินดีที่(ไม่)ได้รู้จัก
วิวัฒนาการดนตรีสากล สมัยกรีก วิวัฒนาการดนตรีสากล สมัยกรีก
วิวัฒนาการดนตรีสากล สมัยกรีก วิวัฒนาการดนตรีสากล สมัยกรีก
หลักการออกแบบ หลักการออกแบบ
หลักการออกแบบ หลักการออกแบบ
นาฏศิลป์ถิ่นอีสาน ตอนที่ 1 นาฏศิลป์ถิ่นอีสาน ตอนที่ 1
นาฏศิลป์ถิ่นอีสาน ตอนที่ 1 นาฏศิลป์ถิ่นอีสาน ตอนที่ 1
สำนักข่าวมุสลิมไทยโพสต์
340 ลาดพร้าว 112 วังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310
โทร 0-2514-0593 แฟ็กซ์ 0-2538-4215 Email : Webmaster@muslimthaipost.com
สารบัญเว็บไซต์ Muslimthaipost.com
SubDomain หน้าหลัก