คุณจะเลือกผู้รับเหมาก่อสร้าง ผู้รับเหมาต่อเติมบ้านแบบไหน

4 ตค. 60     216

ข้อมูลจาก : Chatsittichai Civil Website บริษัท ฉัตรสิทธิ์ติชัย การโยธา จำกัด www.csccivil.co.th :  รับสร้างโรงงาน รับสร้างอาคาร รับเหมาต่อเติมบ้าน บริการให้คำปรึกษาสินเชื่อด้วนการก่อสร้าง  รับสร้างโรงงานสมุทรปราการ รับเหมาก่อสร้าง

 

คุณจะเลือกผู้รับเหมาก่อสร้าง ผู้รับเหมาต่อเติมบ้านแบบไหน  


ปัจจุบันราคางานก่อสร้าง ไม่ว่าจะเป็นค่าแรง ค่าวัสดุ ค่อนข้างจะสูง ผู้ที่ต้องการจะสร้างบ้าน ต่อเติม หรือจะซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง จะต้องพบกับผู้รับเหมาก่อสร้าง 2 ประเภท


ประเภทที่ 1 ผู้รับเหมาที่เป็นช่างหรือคนงานโดยตรง 

ข้อดี ราคาถูก
ข้อเสีย งานไม่ถูกต้องตามหลักวิศวกรรม งานมีปัญหาภายหลัง การไม่รับผิดชอบต่องาน ผู้ว่าจ้างไม่สามารถควบคุมงานได้


ประเภทที่ 2 ผู้รับเหมาที่เป็นบริษัทรับเหมาก่อสร้าง 

ข้อดี งานถูกต้องตามหลักวิศวกรรม งานไม่มีปัญหา รับผิดชอบประกันผลงาน ผู้ว่าจ้างสามารถ ควบคุมได้ทั้งคุณภาพและราคางานข้อเสีย ราคาแพง


จากเหตุผลข้างต้น Front Service จึงวางนโยบายเพื่อให้คุณได้รับผลประโยชน์มากที่สุด โดยยึดหลัก ราคาถูก งานถูกต้องตามหลักวิศวกรรม ผู้ว่าจ้างควบคุมคุณภาพและราคางานได้ การลงทุนก่อสร้าง ไม่ว่าจะเป็นบ้าน อาคาร หรืออื่น ๆ ทุกคนต้องการให้สิ่งเหล่านั้น แข็งแรง ทนทาน ไม่ชำรุดเสียหายง่ายแต่สิ่งเหล่านั้น เกี่ยวพันธ์กับปัจจัยหลายด้าน เช่น งบประมาณ ประสบการณ์และความรู้ของผู้รับเหมาก่อสร้างและช่าง เราบริหารจัดการให้คุณได้ งานมีคุณภาพ มาตรฐานตามหลักวิศวกรรม ราคาช่างทั่วไป

ข้อมูลจาก : Chatsittichai Civil Website บริษัท ฉัตรสิทธิ์ติชัย การโยธา จำกัด www.csccivil.co.th :  รับสร้างโรงงาน รับสร้างอาคาร รับเหมาต่อเติมบ้าน บริการให้คำปรึกษาสินเชื่อด้วนการก่อสร้าง  รับสร้างโรงงานสมุทรปราการ รับเหมาก่อสร้าง

เป็นเพื่อน Line กับเรา