หมวดหมู่
 
หน้าแรก  | ข่าววันนี้  | ประเด็นดัง  | กรรมการกลาง  | มุสลิมไทย  | เว็บบอร์ด  | โลกอาหรับ  | มุสลิมโลก  | ผู้หญิง  | สุขภาพ  | ฮาลาล  | 
แฟชั่นมุสลิม  | ชื่ออาหรับ  | เวลาละหมาด  | คลิบวิดีโอ
ค้นหา
หากมีคำค้นหลายตัว สามารถคั่นด้วย comma (,)
หน้าหลัก >> การศึกษา >> คณิตศาสตร์
พิมพ์หน้านี้  |  ส่งให้เพื่อน
บัญชีเงินเดือน ข้าราชการ
เงินเดือนข้าราชการจบปริญญาตรี บรรจุใหม่อยู่ที่ 15,000 บาท เริ่มวันที่ 1 ม.ค. 2555   

เปิดบัญชีเงินเดือน ขรก.

คณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อ 20 ก.ย.2554 มีมติให้เงินเดือนข้าราชการจบปริญญาตรีบรรจุใหม่อยู่ที่ 15,000 บาท เริ่มวันที่ 1 ม.ค.2555 พร้อมสั่งให้ศึกษาการปรับโครงสร้างเงินเดือนข้าราชการทั้งระบบ เพื่อลดความเหลื่อมล้ำ 

ล่าสุดคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) และกรมบัญชีกลาง มีข้อสรุปร่วมกันว่าจะเสนอให้ ครม.ดำเนินการช่วง 2 ปี เริ่มปรับขึ้นปีแรกในวันที่ 1 ม.ค.2555 และปรับขึ้นในปีที่ 2 ในปีงบประมาณ 2556 ในวันที่ 1 ต.ค.2556ข้าราชการที่จบ ปวช. เงินเดือน

อายุงาน 1 ปี ต่ำสุด 6,410 บาท สูงสุด 8,300 บาท 
อายุงาน 1-3 ปี ขึ้นปีแรก 1,210 บาท ปีที่ 2 ขึ้น 1,380 บาท แต่ต้องไม่เกิน 10,690 บาท 
อายุงาน 3-4 ปี ขึ้นปีแรก 1,000 บาท ปีที่ 2 ขึ้น 1,000 บาท แต่ต้องไม่เกิน 12,710 บาท 
อายุงาน 5-6 ปี ขึ้นปีแรก 800 บาท ปีที่ 2 ขึ้น 700 บาท แต่ต้องไม่เกิน 13,710 บาท 
อายุงาน 7-8 ปี ขึ้นปีแรก 600 บาท ปีที่ 2 ขึ้น 400 บาท แต่ต้องไม่เกิน 15,310 บาท 
อายุงาน 9-10 ปี ขึ้นปีแรก 400 บาท ปีที่ 2 ขึ้น 100 บาท แต่ต้องไม่เกิน 17,110 บาท
อายุงาน 10 ปีต่ำสุด 14,010 บาท สูงสุด 15,700 บาท

กลุ่ม ปวส. เงินเดือน
อายุงาน 1 ปี ต่ำสุด 7,670 บาท สูงสุด 9,500 บาท 
อายุงาน 1-2 ปี ขึ้นปีแรก 1,290 บาท ปีที่ 2 ขึ้น 1,540 บาท แต่ต้องไม่เกิน 12,010 บาท 
อายุงาน 3-4 ปี ขึ้นปีแรก 1,000 บาท ปีที่ 2 ขึ้น 1,200 บาท แต่ต้องไม่เกิน 13,510 บาท 
อายุงาน 5-6 ปี ขึ้นปีแรก 800 บาท ปีที่ 2 ขึ้น 900 บาท แต่ต้องไม่เกิน 15,010 บาท 
อายุงาน 7 ปี ขึ้นปีแรก 600 บาท ปีที่ 2 ขึ้น 600 บาท แต่ต้องไม่เกิน 16,510 บาท 
อายุงาน 8 ปี ขึ้นปีแรก 400 บาท ปีที่ 2 ขึ้น 300 บาท แต่ต้องไม่เกิน 18,110 บาท 
อายุงาน 9-10 ปี ขึ้นปีแรก 200 บาท ปีที่ 2 ปรับขึ้น 100 บาท แต่ต้องไม่เกิน 19,810 บาท 
อายุงาน 10 ปีต่ำสุด 16,710 บาท สูงสุด 18,100 บาท

กลุ่ม ปริญญาตรี เงินเดือน
อายุงาน 1 ปีต่ำสุด 9,140 บาท สูงสุด 10,900 บาท 
อายุงาน 1 ปี ขึ้นปีแรก 2,540 บาท ปีที่ 2 ขึ้น 3,320 บาท แต่ต้องไม่เกิน 16,310 บาท 
อายุงาน 2-3 ปี ขึ้นปีแรก 2,100 บาท ปีที่ 2 ขึ้น 2,800 บาท แต่ต้องไม่เกิน 17,610 บาท 
อายุงาน 4 ปี ขึ้นปีแรก 1,700 บาท ปีที่ 2 ขึ้น 2,300 บาท แต่ต้องไม่เกิน 18,910 บาท 
อายุงาน 5-6 ปี ขึ้นปีแรก 1,300 บาท ปีที่ 2 ขึ้น 1,800 บาท แต่ต้องไม่เกิน 20,210 บาท 
อายุงาน 7-8 ปี ขึ้นปีแรก 900 บาท ปีที่ 2 ขึ้น 1,300 บาท แต่ต้องไม่เกิน 21,510 บาท 
อายุงาน 9 ปี ขึ้นปีแรก 500 บาท ปีที่ 2 ขึ้น 800 บาท แต่ต้องไม่เกิน 22,810 บาท 
อายุงาน 10 ปี ขึ้นปีแรก 100 บาท ปีที่ 2 ขึ้น 300 บาท แต่ต้องไม่เกิน 23,810 บาท 
อายุงาน 10 ปีต่ำสุด 19,910 บาท สูงสุด 21,100 บาท

กลุ่ม ปริญญาโท เงินเดือน
อายุงาน 1 ปี ต่ำสุด 12,600 บาท สูงสุด 14,100 บาท 
อายุงาน 1 ปี ขึ้นปีแรก 2,700 บาท ปีที่ 2 ขึ้น 2,300 บาท แต่ต้องไม่เกิน 18,710 บาท
อายุงาน 2 ปี ขึ้นปีแรก 1,800 บาท ปีที่ 2 ขึ้น 2,000 บาท แต่ต้องไม่เกิน 19,910 บาท
อายุงาน 3-4 ปี ขึ้นปีแรก 1,500 บาท ปีที่ 2 ขึ้น 1,700 บาท แต่ต้องไม่เกิน 21,110 บาท 
อายุงาน 5 ปี ขึ้นปีแรก 1,200 บาท ปีที่ 2 ขึ้น 1,400 บาท แต่ต้องไม่เกิน 22,310 บาท
อายุงาน 6 ปี ขึ้นปีแรก 900 บาท ปีที่ 2 ขึ้น 1,100 บาท แต่ต้องไม่เกิน 23,610 บาท 
อายุงาน 7 ปี ขึ้นปีแรก 600 บาท ปีที่ 2 ขึ้น 900 บาท แต่ต้องไม่เกิน 24,810 บาท 
อายุงาน 8 ปี ขึ้นปีแรก 300 บาท ปีที่ 2 ขึ้น 600 บาท แต่ต้องไม่เกิน 26,010 บาท 
อายุงาน 9-10 ปี ขึ้นปีแรก 100 บาท ปีที่ 2 ขึ้น 300 บาท แต่ต้องไม่เกิน 26,610 บาท 
อายุงาน 10 ปีต่ำสุด 23,110 บาท สูงสุด 24,300 บาท

กลุ่ม ปริญญาเอก เงินเดือน
อายุงาน 1 ปี ต่ำสุด 17,010 บาท สุงสุด 20,700 บาท 
อายุงาน 1-2 ปี ขึ้นปีแรก 1,690 บาท ปีที่ 2 ขึ้น 1,800 บาท แต่ต้องไม่เกิน 24,810 บาท 
อายุงาน 3-5 ปี ขึ้นปีแรก 1,200 บาท ปีที่ 2 ขึ้น 1,200 บาท แต่ต้อง ไม่เกิน 29,110 บาท 
อายุงาน 6-8 ปี ขึ้นปีแรก 800 บาท ปีที่ 2 ขึ้น 600 บาท แต่ต้องไม่เกิน 33,210 บาท 
อายุงาน 9-10 ปี ขึ้น ปีแรก 400 บาท ปีที่ 2 ขึ้น 600 บาท แต่ต้องไม่เกิน 33,210 บาท
อายุงาน 10 ปีต่ำสุด 28,110 บาท สูงสุด 31,600 บาท 
ที่มาของข้อมูล http://www.khaosod.co.th/view_news.php?newsid=TUROamIyd3hNREV4TVRBMU5BPT0=&sectionid=TURNd013PT0=&day=TWpBeE1TMHhNQzB4TVE9PQ==

คณิตศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง  พิสัย (Range)
        พิสัย คือ ค่าความแตกต่างระหว่างคะแนนสูงสุดกับคะแนนต่ำสุดในข้อมูลชุดหนึ่งๆ ซึ่งใช้วัดการกระจายของข้อมูลได้ไม่ละเอียด อาจจะทำให้เข้าใจลักษณะของข้อมูลคลาดเคลื่อนไปเพราะพิสัยจะใช้
เฉพาะคะแนนสูงสุดเท่านั้น
พิสัย = ค่าสูงสุด – ค่าต่ำสุด

ตัวอย่าง จงหาพิสัยของข้อมูลต่อไปนี้ 5, 8, 9, 11, 13, 14, 18, 19, 20
1. ข้อมูล 5, 8, 9, 11, 13, 14, 18, 19, 20 
พิสัย = 20 – 5
        = 15
ค่าพิสัย คือ 15 แสดงว่าข้อมูลชุดนี้มีการกระจาย 

2. ข้อมูล 10, 10, 10,10, 10, 10, 10,10 
พิสัย = 10 – 10
        = 0
ค่าพิสัย คือ 0 แสดงได้ว่าข้อมูลชุดนี้ไม่มีการกระจาย (ข้อมูลเท่ากันหมด) 

3. ข้อมูล 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128 
พิสัย = 128 – 2    = 126
ค่าพิสัย คือ 126 แสดงว่าข้อมูลนี้มีการกระจายมาก
ตัวอย่าง  จงหาพิสัยของข้อมูลต่อไปนี้
1. ข้อมูล 30, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60 
ค่าพิสัย = 60 –30   = 30
ค่าพิสัย คือ 30 
2. ข้อมูล 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60 
ค่าพิสัย = 60 –51   = 9
ค่าพิสัย คือ 9 

สังเกตที่ข้อมูลทั้ง 2 ชุด มีลักษณะคล้ายคลึงกันจะแตกต่างกันที่ข้อมูลตัวแรกเท่านั้นแต่ว่าค่าพิสัยจะมีความแตกต่างกันมาก ซึ่งค่าพิสัยนี้ไม่สามารถที่จะอธิบายลักษณะของข้อมูลได้อย่างชัดเจน

ข้อสังเกต
1. ค่าพิสัยที่ได้เป็น 0 แสดงว่าข้อมูลไม่มีการกระจาย (ค่าเท่ากันหมด) 
2. ถ้าคำนวณได้ค่าพิสัยน้อย แสดงว่าข้อมูลมีการกระจายน้อย 
3. ถ้าคำนวณได้ค่าพิสัยมาก แสดงว่าข้อมูลมีการกระจายมาก 
4. ข้อมูลที่คล้ายคลึงกันอาจมีค่าพิสัยแตกต่างกันมากก็ได้ เพราะคำนวณจากตัวเลขเพียง 2 ค่า โดยเฉพาะถ้ามีข้อมูลมาก หรือ ค่าของข้อมูลค่าใดค่าหนึ่งมากหรือน้อยมากกว่าค่าของข้อมูลทั้งกลุ่มมาก 
5. ค่าพิสัยเหมาะสำหรับใช้วัดการกระจายของข้อมูลที่มีจำนวนน้อย 
6. ใช้เปรียบเทียบการกระจายของข้อมูลหลายๆ ชุด อย่างคร่าวๆ 
ที่มาของข้อมูล http://reg.ksu.ac.th/Teacher/kanlaya/3.6.html

พิสัย (Range : R)
พิสัย หมายถึง การหาการกระจายของข้อมูลโดยนำข้อมูลที่มีค่าสูงที่สุด ลบกับข้อมูลที่มีค่าต่ำที่สุด เพื่อให้ได้ค่าที่เป็นช่วงของการกระจาย ซึ่งสามารถบอกถึงความกว้างของข้อมูลชุดนั้นๆ สำหรับสูตรที่ใช้ในการ

หาพิสัยคือ พิสัย (R) = Xmax – Xmin 
ตัวอย่าง จงหาพิสัยจากข้อมูลชุดนี้ 25,19,32,29,19,21,22,31,19,20,15,22,23,20
วิธีทำ  สูตร พิสัย (R) = Xmax – Xmin 
             = 32 – 15 
             = 17
ข้อมูลชุดนี้มีพิสัย(R) เท่ากับ 17
ที่มาของข้อมูล http://pibul2.psru.ac.th/~buncha/Chp1_6.htm

แบบทดสอบก่อนเรียน
คำชี้แจง
 ให้เลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุด

1. ข้อใดต่อไปนี้เป็นข้อมูลสถิติ
ก.  สเต็ฟฟี่ กร๊าฟ เป็นนักเทนนิสมือหนึ่งของโลก ชาวเยอรมันตะวันตก
ข.  สถิติการป้องกันตำแหน่งของเขาทรายกาแล็คซี่ชนะติดต่อกัน 15 ครั้ง
ค.  ผู้ปกครองของนักเรียนโรงเรียนเทศบาลแห่งหนึ่งส่วนใหญ่มีอาชีพค้าขาย และเป็นข้าราชการ 7 % 
ง.  นายโกมล มีอายุ 20 ปี สูง 172 เซนติเมตร น้ำหนัก 60 กิโลกรัม ยังโสด 

2. กำหนดข้อมูลให้ดังนี้ 52,42,57,53,44,39,33,35 ควอร์ไทล์ที่ 1 มีค่าเท่าใด 
ก.  35
ข.  36
ค. 42 
ง. 45.75  

3. ในงานก่อสร้างตึกใหญ่แห่งหนึ่งมีคนงานจำนวน 100 คน  โดยเฉลี่ยแล้วได้ค่าจ้างคนละ 75 บาท  ถ้าผลรวมของกำลังสองของค่าจ้างรายวันของคนงานแต่ละคนมีค่าเท่ากับ 575000 (บาท)  ค่าความแปร
ปรวนของค่าจ้างรายวันของคนงานกลุ่มนี้เป็นเท่าไร 
ก.  11.18 บาท  
ข.  111.8 บาท   
ค. 125  บาท
ง. 12,500 บาท 

4. ข้อมูลชุดที่ 1 คือ 4,7,10,13,...,601
     ข้อมูลชุดที่ 2 คือ9,13,17,21,...,1205
     ค่าเฉลี่ยเลขคณิตรวมมีค่าเท่าไร 
ก.  385.2 
ข.  485.2 
ค.  585.2
ง.  หาไม่ได้เพราะข้อมูลไม่เพียงพอ 

5. ค่าเฉลี่ยเลขคณิตของคะแนนสอบวิชาตณิตศาสตร์ของนักเรียนห้องหนึ่งเป็น 43 คะแนน  ถ้าคิดค่าเฉลี่ยเลขคณิตของคะแนนสอบของนักเรียนชายและหญิงแยกจากกัน  จะได้เป็น 45 และ 40 คะแนน  ตาม
ลำดับแล้ว  อัตราส่วนระหว่งจำนวนนักเรียนชายและนักเรียนหญิงมีค่าเท่าใด 
ก. 3 : 2
ข. 2 : 3  
ค. 2 : 5
ง. 3 : 5 

6. ผลสอบวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียน ม.5 จำนวน 2 ห้อง ของโรงเรียนแห่งหนึ่ง  ได้ค่าเฉลี่ยเลขคณิตรวม 70 ห้อง ก มีนักเรียน 30 คน  ได้ค่าเฉลี่ยเลขคณิตของคะแนนสอบเท่ากับ 65 ถ้าห้อง ข มีนักเรียน 32 
คน  จะได้ค่าเฉลี่ยเลขตณิตของคะแนนสอบเท่าไร 
ก  67.5
ข. 74.69
ค. 75.33
ง. 75 

7. ในการสอบคราวหนึ่งนักเรียน 30 คน  ได้คะแนนสอบรวมกัน 570 คะแนน  ต่อมานาย ก ได้ลาออกพ้นสภาพการเป็นนักเรียน  ซึ่งเมื่อคิดค่าเฉลี่ยคะแนนของนักเรียนเฉพาะที่เหลืออยู่พบว่ามีค่าลดลงไป 1 
คะแนน  จงหาว่านาย ก สอบได้กี่คะแนน 
ก. 32
ข. 36
ค. 40
ง. 48

8. มัธยฐานของคะแนนวิชาคณิตศาสตร์ คือ  70 คะแนน  ภายหลังพบว่าได้กรอกคะแนนของนักเรียนผิดไปสองคน  คือคนแรกกรอกมากไปกว่าความจริง 5 คะแนน  คนที่สองกรอกน้อยกว่าความจริงไป 3 คะแนน  ถ้าคะแนนจริงของนักเรียนทั้งสองเป็น 60 และ 89 คะแนน  จงหามัธยฐานที่ถูกต้อง 
ก. 68
ข. 73  
ค  70
ง. ข้อมูลไม่เพียงพอ 

9. ข้อใดต่อไปนี้ถูกต้อง
ก. ค่าเฉลี่ยเลขคณิต  หาได้เสมอจากตารางแจกแจงความถี่
ข. มัธยฐาน  ค่าเฉลี่ยเลขคริตและฐานนิยม  สามารถหาจากกราฟของข้อมูลได้เสมอา
ค. เราสามารถหามัธยฐานจากข้อมูลคนไข้ที่แยกตามโรคที่ป่วย 
ง.  ถ้าข้อมูลบางค่ามีค่าสูงกว่าข้อมูลอื่นมากๆจะมีผลกระทบต่อการหาค่าเฉลี่ยเลขคณิต 

10. ถ้าค่าใดค่าหนึ่งของข้อมูลชุดหนึ่งเปลี่ยนไป  ค่ากลางใดจะเปลี่ยนแปลงตามด้วยอย่างแน่นอน 
ก.  ค่าเฉลี่ยเลขตณิต
ข.  ค่ามัธยฐาน
ค.  ค่าฐานนิยม 
ง.  ทั้งค่าเฉลี่ยเลขคณิตและมัธยฐาน
ที่มาของข้อมูล http://www.snr.ac.th/m5html/kontawan/work/Pre-test.htm

คำถามในห้องเรียน
ให้นักเรียนเรียงลำดับจากน้อยไปมากของหาพิสัยเงินเดือนข้าราชการจบ ปวช. ปวส. ปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก   พร้อมทั้งให้เหตุผลประกอบ

ข้อเสนอแนะ
การปรับขึ้นปีแรกในวันที่ 1 ม.ค.2555 และปรับขึ้นในปีที่ 2 ในปีงบประมาณ 2556 ในวันที่ 1 ต.ค.2556 ถ้าทำได้ก็จะลดความเหลื่อมล้ำในสังคม

การบูรณาการกับกลุ่มสาระอื่นๆ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนา และวัฒนธรรม
สาระที่ 3 เศรษฐศาสตร์
มาตรฐาน ส 3.1 เข้าใจและสามารถบริหารจัดการทรัพยากรในการผลิตและการบริโภคการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่จำกัดได้อย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า  รวมทั้งเข้าใจ
หลักการของเศรษฐกิจพอเพียง  เพื่อการดำรงชีวิตอย่างมีดุลยภาพ 
มาตรฐาน ส 3.2  เข้าใจระบบ และสถาบันทางเศรษฐกิจต่าง ๆ  ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและความจำเป็นของการร่วมมือกันทางเศรษฐกิจในสังคมโลก
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
สาระที่ 1 การดำรงชีวิตและครอบครัว 
มาตรฐาน ง 1.1 เข้าใจการทำงาน  มีความคิดสร้างสรรค์  มีทักษะกระบวนการทำงาน ทักษะการจัดการ ทักษะกระบวนการแก้ปัญหา  ทักษะการทำงานร่วมกัน   และทักษะการแสวงหาความรู้    มีคุณธรรม    และ
ลักษณะนิสัยในการทำงาน  มีจิตสำนึกในการใช้พลังงาน  ทรัพยากร  และสิ่งแวดล้อมเพื่อการดำรงชีวิตและครอบครัว

ที่มาของภาพ http://www.promma.ac.th/group_director/wp-content/uploads/2011/04/p23406920009.jpg
ที่มาของภาพ http://i.ethailand.com/upload/news/large/11/01/Bbb_630.jpg
ที่มาของภาพ http://cdn.gotoknow.org/assets/media/files/000/633/491/large_aa10.jpg?1287415732
ที่มาของภาพ http://www.eschool.su.ac.th/school12/M4_2546/4-1/1_008/f2-1.jpg
ที่มาของภาพ http://www.isnhotnews.com/wp-content/uploads/2011/08/%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%A1.%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B9%88.jpg


ที่มา : http://www.sahavicha.com/?name=knowledge&file=readknowledge&id=4402

บทความที่คุณอาจกำลังค้นหา:-
   
   
    เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง :-
  คำค้น:
  เทคนิคง่ายๆ ที่จะทำให้คุณรู้สึกว่า "เลขไม่ยาก" อีกต่อไป
  แนะ ศธ.เร่งปรับตัว สู่อาเซียน
  โรงเรียนต้นแบบ ... ไม่มีห้องเรียน เน้นการเรียนรู้
  โรงเรียนต้นแบบ ... ไม่มีห้องเรียน เน้นการเรียนรู้
   "ครูนาง แม่พระของเด็กสะพานพุทธ"
   "ครูนาง แม่พระของเด็กสะพานพุทธ"
   โรงเรียนดัง ... ขานรับหลักสูตรใหม่
   โรงเรียนดัง ... ขานรับหลักสูตรใหม่
   เร่งสูตรควบรวมชั้น แก้ปมยุบ ร.ร.เล็ก
   เร่งสูตรควบรวมชั้น แก้ปมยุบ ร.ร.เล็ก
   
    เนื้อหาที่คุณอาจกำลังค้นหา :-
  คำค้น:
  20 อันดับข่าวฮ็อต์ล่าสุด
  ดูทั้งหมด   
  10 อันดับข่าวสุดฮิตอาทิตย์นี้
  ดูทั้งหมด   
  ห้องสมุด มุสลิมไทย โพสต
  ชมภาพ น้องโปรด แต่งกายชุดอิสลาม ในวันอีดิ้ลฟิตรี หล่อสุดๆ
  มัสยิดารุลอามัล ในกรุงคาบูล แห่งอัฟกานิสถาน
  ตะลึง! มัสยิดสร้างจากไม้ไผ่ แห่งอินโดนีเซีย
  ชาวมุสลิมญี่ปุ่นคนแรก ที่แปลคัมภีร์อัลกุรอานเป็นภาษาญี่ปุ่น ที่คุณอาจไม่เคยรู้มาก่อน
  อันตรายของ “ชีอะฮฺรอฟิเฎาะฮฺ” ที่คุณควรรู้
  40 ข้อห้าม ที่คุณอาจไม่เคยรู้ แบบฉบับอิสลาม
  40 หลักวิชา ที่สามีภรรยาที่ดี จำเป็นต้องรู้ เพื่อความสุขของครอบครัว
  คำแปลบทละหมาด
  40 วิธีทำให้เข้าสวรรค์ ที่คุณควรรู้
  ทำไมมุสลิม มีภรรยาได้ 4 คน ?
  ดูทั้งหมด  
  บทความ มุสลิมไทย โพสต์
  สูตรไก่ย่าง ส้มตำ เมนูอร่อย เป็นตำนานกว่า 70 ปีของไทย ไก่ย่าง จีระพันธ์
  ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อ การประกอบธุรกิจ
  จุดมุ่งหมายของการ ดำเนินธุรกิจ
  หน้าที่และความรับผิดชอบของ ธุรกิจ
  ความหมายและความสำคัญของ ธุรกิจ
  ความหมายของอาชีพอิสระ
  พาณิชย์เร่งแผนลดนำเข้าเครื่องจักรใหม่
  อุดมการณ์ของนักธุรกิจ
  จรรยาบรรณของนักธุรกิจ
  สถาบันทางธุรกิจ
  ดูทั้งหมด  
  สุขภาวะ มุสลิมไทย โพสต์
  สุดยอด! กรดไหลย้อน อาการของกรดไหลย้อน วิธีแก้กรดไหลย้อน บำบัดด้วย “ว่านกาบหอยแครง”
  6 ท่าโยคะแก้ปวดหลังสุดเบสิก หยุดทุกอาการปวดก่อนหลังพัง
  คุณอ้วนแบไหน? มาดูกันเลย พร้อมบอกความหมายแต่ละแบบ
  ลูกอาเจียนหลังป้อนยา ต้องป้อนซ้ำหรือไม่? พ่อแม่ควรรู้!
  เหลือเชื่อ!! เนื้อทุเรียนผสมกับดินสอพอง ทำครีมพอกหน้ารักษาสิวได้
  5 วิธีกำจัดสิวเสี้ยนที่จมูกแบบสะใจ สิวหลุด จมูกไม่แดง!
  เคล็ดลับขั้นเทพ! วิธีทอดอาหารไม่ให้อมน้ำมัน เพียงแค่ใช้น้ำส้มสายชู
  เทคนิคการพับผ้าขั้นเทพ ภายใน 10 วินาที ที่คุณเห็นแล้วต้องทึ่ง!
  ไม่น่าเชื่อ! ฮอร์โมนไข่ เพื่อสุขภาพ “มหัศจรรย์ กรดฟุลวิก”
  สูตรยาสมุนไพร รักษา โรคอัลไซล์เมอร์
  ดูทั้งหมด  
   
   
  สำนักข่าวมุสลิมไทยโพสต์
  สารบัญเว็บไซต์ Muslimthaipost.com
  SubDomain หน้าหลัก