ภาษาต่างๆ พจนานุกรมต่างๆ :
พิมพ์จาก : http://info.muslimthaipost.com/main/index.php?page=sub&category=&id=
วันที่ : 29 พฤษภาคม 59 16:33:46
สำนักข่าวมุสลิมไทยโพสต์ http://www.muslimthaipost.com