ภาษาต่างๆ พจนานุกรมต่างๆ :
พิมพ์จาก : http://info.muslimthaipost.com/main/index.php?page=sub&category=&id=
วันที่ : 25 มิถุนายน 59 8:33:14
สำนักข่าวมุสลิมไทยโพสต์ http://www.muslimthaipost.com