ภาษาต่างๆ พจนานุกรมต่างๆ :
พิมพ์จาก : http://info.muslimthaipost.com/main/index.php?page=sub&category=&id=
วันที่ : 27 กรกฎาคม 59 10:38:03
สำนักข่าวมุสลิมไทยโพสต์ http://www.muslimthaipost.com