การศึกษา :
พิมพ์จาก : http://info.muslimthaipost.com/main/index.php?page=sub&category=&id=
วันที่ : 7 กุมพาพันธ์ 59 6:15:04
สำนักข่าวมุสลิมไทยโพสต์ http://www.muslimthaipost.com