งานประดิษฐ์ : วิธีสานปลาตะเพียน วิธีสานปลาตะเพียนจากใบมะพร้าว

สนม  ชุมสายญาติ

โรงเรียนบ้านน้ำหัก

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลก  เขต  3

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

กระทรวงศึกษาธิการ
 เนื้อหา

การสานปลาตะเพียนจากใบมะพร้าว 
จุดประสงค์
                        1.    อภิปรายขั้นตอนการสานปลาตะเพียนจากใบมะพร้าวได้
                        2.    เลือกวัสดุในท้องถิ่นมาสานเป็นของเล่นได้
                        3.    บอกประโยชน์การสานปลาจากใบมะพร้าวได้
เนื้อหา
                        ปลาตะเพียน  เป็นของเล่นชนิดหนึ่ง  การสานปลาตะเพียนเป็นการสานเพื่อนำมาเป็นของเล่นของประดับตกแต่ง  การสานใช้วัสดุได้หลายชนิด  เช่น  ใบตาล  ใบลาน  และใบมะพร้าวเป็นต้น  วัสดุที่นำมาสานกันมาก  หาง่าย คือ ใบมะพร้าว  ซึ่งหาได้จากต้นมะพร้าวที่มีขึ้นในท้องถิ่นต้นมะพร้าวเป็นต้นไม้ยืนต้น  ผลและยอดอ่อนใช้มาเป็นส่วนประกอบของอาหาร  หวาน – คาวลำต้นนำมาเลื่อนทำเป็นที่อยู่อาศัย  ในให้ร่มเงา  นำมามุงเป็นหลังคาแทนวัสดุอื่น  และนำมาใช้เป็นวัสดุงานสานต่าง ๆ ได้

 ภาคปฏิบัติ

การสานปลาตะเพียนจากใบมะพร้าว
 วัสดุอุปกรณ์

                        1.    ใบมะพร้าว
                        2.    กรรไกร
ขั้นตอนการประดิษฐ์
การสานปลาตะเพียนจากใบมะพร้าว 
 1.         นำใบมะพร้าวสดมาฉีกเป็นเส้นยาว  50  เซนติเมตร  กว้าง  2  เซนติเมตร จำนวน  2  เส้น
2.            นำใบมะพร้าวเส้นที่  1  มาพันมือ  2  รอบ  ดังภาพ 
3.            นำใบมะพร้าวหั่นได้แล้วดึงมือที่พันออก  ใช้มืออีกข้างหนึ่งจับไว้ ดังภาพ
4.            นำใบมะพร้าวใบที่ 2 มาพับครึ่งแล้วสอดเข้าไปในใบมะพร้าวที่พันไว้ในรอบแรก 
5.            เสร็จแล้วให้ใช้ใบมะพร้าวเส้นที่  2  เส้นล่างสอดช่องใบมะพร้าวเส้นที่ 1 ห่วงแรก 
6.                    กลับด้านหลังขึ้นมา  นำเส้นมะพร้าวเว้นที่  2  ปลายด้านล่างสอดช่อง ดังภาพ แล้วดึงจัดให้สวยงาม 
7.            ใช้กรรไกรตกแต่ง  ครีบและหาง 
ประโยชน์

                        1.    เข้าใจขั้นตอนการสานปลาตะเพียนจากใบมะพร้าวได้

                        2.    สานปลาตะเพียนจากใบมะพร้าวเองได้

                        3.    เลือกวัสดุในท้องถิ่นมาใช้สานได้

                        4.    รู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์

                        5.    ทำการสานปลาตะเพียนเป็นของเล่นได้

http://performance2552.exteen.com/20090101/entry-3

 

News
 
  วิธีสาน ปลา ขั้นที่ 2
 

News
 
Lorem Ipsum Dolor
 
วิธีสาน ปลา ขั้นที่ 3
 

News
 
Lorem Ipsum Dolor
 
วิธีสาน ปลา ขั้นที่ 4
 

News
 

 
วิธีสาน ปลา ขั้นที่ 1
 

News
 

 

 


 
วิธีสาน ปลา ขั้นที่ 1

 

 


News
 

 
วิธีสาน ปลา ขั้นที่ 1
 

News
 

 
วิธีสาน ปลา ขั้นที่ 1
 

News
 

 
วิธีสาน ปลา ขั้นที่ 1
 

News
 

 
วิธีสาน ปลา ขั้นที่ 1
 

News
 

 
วิธีสาน ปลา ขั้นที่ 1
 

News
 

 
วิธีสาน ปลา ขั้นที่ 1
 

News
 

 
วิธีสาน ปลา ขั้นที่ 1
 

News
 

 
วิธีสาน ปลา ขั้นที่ 1
 

News
 

 
วิธีสาน ปลา ขั้นที่ 1
 

News
 
Lorem Ipsum Dolor
 
วิธีสาน ปลา ขั้นที่ 1
 

News
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

พิมพ์จาก : http://info.muslimthaipost.com/main/index.php?page=sub&category=34&id=18109
วันที่ : 4 กันยายน 58 14:52:26
สำนักข่าวมุสลิมไทยโพสต์ http://www.muslimthaipost.com