แผนการตลาด : ข่าวดี!! สมัครสอบตํารวจหญิง 2555 วุฒิ ปวช - สมัครสอบตํารวจหญิง 2555 วุฒิ ม.6 สายอำนวยการ

 

การรับสมัครสอบตำรวจ ปี 2555 วันนี้เลยนำข่าวที่หาได้มาในอินเตอร์เน็ตมาให้เพื่อนๆได้ดุกันก่อนคะ ว่ามีอะไรคืบหน้าไปบ้าง ในเรื่องของการสมัครสอบ ตำรวจ ในปี 2555 ที่กำลฃังจะมาถึงนี้ สมัครงานตํารวจ 2555 สมัครงานตํารวจหญิง 2555 สมัครงานตํารวจท่องเที่ยว 2555 สมัครงานตํารวจทางหลวง 2555 

 

สมัครงานตํารวจ 2555 สมัครงานตํารวจหญิง 2555 สมัครงานตํารวจท่องเที่ยว 2555 สมัครงานตํารวจทางหลวง 2555

สมัครงานตํารวจ 2555 สมัครงานตํารวจหญิง 2555 สมัครงานตํารวจท่องเที่ยว 2555 สมัครงานตํารวจทางหลวง 2555

 

สมัครงานตํารวจ 2555 สมัครงานตํารวจหญิง 2555 สมัครงานตํารวจท่องเที่ยว 2555 สมัครงานตํารวจทางหลวง 2555

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศกองบัญชาการศึกษา สมัครงานตํารวจ 2555 สมัครงานตํารวจหญิง 2555 สมัครงานตํารวจท่องเที่ยว 2555 สมัครงานตํารวจทางหลวง 2555

เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ ในการรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิปริญญาตรี เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน พ.ศ. 2555

สายอำนวยการและสนับสนุน (อก.2) สมัครงานตํารวจ 2555 สมัครงานตํารวจหญิง 2555 สมัครงานตํารวจท่องเที่ยว 2555 สมัครงานตํารวจทางหลวง 2555

บัญชีรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ในการรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกผู้มี วุฒิปริญญาตรี เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน พ.ศ. 2554
สายอำนวยการและสนับสนุน (อก.2)
มัครงานตํารวจ 2555 สมัครงานตํารวจหญิง 2555 สมัครงานตํารวจท่องเที่ยว 2555 สมัครงานตํารวจทางหลวง 2555

บัญชีรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้สำรองในการรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอก ผู้มีวุฒิปริญญาตรี เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน พ.ศ. 2554
สายอำนวยการและสนับสนุน (อก.2)
สมัครงานตํารวจ 2555 สมัครงานตํารวจหญิง 2555 สมัครงานตํารวจท่องเที่ยว 2555 สมัครงานตํารวจทางหลวง 2555

บัญชีรายชื่อผู้สอบแข่งขันที่มีคุณสมบัติ ไม่เป็นไปตามประกาศรับสมัคร ในการรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิปริญญาตรี เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน พ.ศ. 2554 สมัครงานตํารวจ 2555 สมัครงานตํารวจหญิง 2555 สมัครงานตํารวจท่องเที่ยว 2555 สมัครงานตํารวจทางหลวง 2555
บัญชีตำแหน่งเพื่อใช้รองรับการบรรจุและแต่งตั้ง

บุคคลภายนอกผู้มีวุฒิปริญญาตรีเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน พ.ศ. 255 สมัคร

พิมพ์จาก : http://info.muslimthaipost.com/main/index.php?page=sub&category=45&id=19040
วันที่ : 28 สิงหาคม 58 16:31:20
สำนักข่าวมุสลิมไทยโพสต์ http://www.muslimthaipost.com