ตัวคุณต้องหัดพึ่งพาตัวเองให้ได้ แม้ไม่มีใครให้กำลังใจก็ตาม


มาแรงรอบสัปดาห์