หมวดหมู่
 
    หน้าแรก  | ข่าววันนี้  | แวดวง กอท.  | ข่าวการเมือง  | มัตตาเฟ่  | เว็บบอร์ด  | ก้าวทันโลก  | มองเอเชีย  |
 ผู้หญิงนะคะ  | สุขภาพ  | ข่าวธุรกิจ  | ฮาลาลหะรอม  | คลิบวิดีโอ
ค้นหา
หากมีคำค้นหลายตัว สามารถคั่นด้วย comma (,)
หน้าหลัก >> การศึกษา >> การศึกษา
พิมพ์หน้านี้  |  ส่งให้เพื่อน
พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2553 สรุปย่อ พระราชบัญญัติ การศึกษาแห่งชาติ ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2553
คำค้น : พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2553 , พรบ.การศึกษาแห่งชาติ , สรุปย่อ พรบ.การศึกษาแห่งชาติ , พรบ.การศึกษาแห่งชาติ ฉบับที่ 3 พ.ศ.2553 , พรบ.การศึกษาแห่งชาติ 2553 , สรุป พรบ.การศึกษาแห่งชาติ

สรุปย่อ พระราชบัญญัติ การศึกษาแห่งชาติ ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2553

พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2553 สรุปย่อ พระราชบัญญัติ การศึกษาแห่งชาติ ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2553

 

เทคนิค : สูตรจำวัน = 1223 (ให้ไว้ 12 / ประกาศ 22 / บังคับใช้ 23)

1. ให้ไว้ ณ วันที่ 12 กรกฏาคม 2553
2. ประกาศใช้ วันที่ 22 กรกฏาคม 2553
3. มีผลบังคับใช้ วันที่ 23 กรกฏคม 2553
4. การตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้ โดยคำแนะนำและยินยอมของรัฐสภา
5. พรบ.กศช. ฉ.3 พ.ศ. 2553 นี้ มี 4 มาตรา
6. มาตรา 1 คือ พรบ.นี้ เรียกว่า พรบ.กศช. (ฉ.3) พ.ศ. 2553
7. มาตรา 2 คือ พรบ.นี้ ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจาก วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
8. มาตร 3 คือ ยกเลิก มาตรา 37 ของ พรบ. 42/45 ให้ใช้ข้อความนี้แทน
*...........มาตรา 37 การบริหารและการจัดการ ให้ยึดเขตพื้นที่การศึกษา โดยคำนึงถึง
-ระดับการศึกษาการศึกษาขั้นพื้นฐาน
-จำนวนสถานศึกษา
-จำนวนประชากร
-วัฒนธรรม
-และความเหมาะสมด้านอื่นด้วย
-(เว้น ....ของอาชีวศึกษา)
.........รัฐมนตรี โดยคำแนะนำของสภาการศึกษา มีอำนาจประกาศในราชจานุเบกษา
กำหนดเขตพื้นที่ของประถมและมัธยม
*** ........กรณีสถานศึกษามีนักเรียนทั้งประถมและมัธยม ให้สถานศึกษานั้นอยู่ในเขตใด...? ให้ยึดระดับการศึกษาของสถานศึกษานั้นเป็นสำคัญ ทั้งนี้ ตามที่รัฐมนตรีประกาศกำหนดโดยคำแนะนำของคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
****...... กรณีที่เขตพื้นที่ไม่อาจบริหารหรือจัดการ กระทรวงศึกษาธิการอาจจัดให้มีการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อเสริมการบริหารและการจัดการของเขตพื้นที่ก็ได้ ในเรื่องต่อไปนี้
1.สำหรับบุคคลที่มีความบกพร่องทางร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ฯ
2.ในรูปแบบการศึกษานอกระบบหรือตามอัธยาศัย
3.สำหรับบุคคลที่มีความสามารถพิเศษ
4.การศึกษาทางไกลและการให้บริการในหลายเขตพื้นที่การศึกษา
9. มาตรา 4 เพิ่มความต่อไปนี้เป็นวรรคห้า ของมาตรา 38 ของพรบ.กศช. 42/45
............การดำเนินการในส่วนของสถานศึกษาเอกชน / อปท. จะอยู่ในอำนาจหน้าที่
ของเขตพื้นที่การศึกษา ให้เป็นไปตามที่รัฐมนตรีประกาศกำหนดโดยคำแนะนำของ
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
10. ผู้รับสนองฯ คือ นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ (นายกรัฐมนตรี)

ความรู้ที่แบ่งปันเพื่อเป็นวิทยาทาน
ขอให้มีความสุขในความรู้ที่ไฝ่ฝันครับ

 

พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2553 , พรบ.การศึกษาแห่งชาติ , สรุปย่อ พรบ.การศึกษาแห่งชาติ , พรบ.การศึกษาแห่งชาติ ฉบับที่ 3 พ.ศ.2553 , พรบ.การศึกษาแห่งชาติ 2553 , สรุป พรบ.การศึกษาแห่งชาติ

ที่มา khit123.ob.tc

 
  เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง :-
คำค้น: พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2553 , พรบ.การศึกษาแห่งชาติ , สรุปย่อ พรบ.การศึกษาแห่งชาติ , พรบ.การศึกษาแห่งชาติ ฉบับที่ 3 พ.ศ.2553 , พรบ.การศึกษาแห่งชาติ 2553 , สรุป พรบ.การศึกษาแห่งชาติ
 
  เนื้อหาที่คุณอาจกำลังค้นหา :-
คำค้น:
DB function failed with error number 2006
MySQL server has gone away SQL=SELECT cn.catid, cn.chknew, cn.iconnew, cn.chkmakelink, cn.usefile, cn.catid, cn.id, cn.contentName, cn.icon FROM info_maincontent AS cn WHERE ( cn.contentName like '%พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2553%' || cn.description like '%พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2553%' || cn.keyword like '%พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2553%' || cn.contentName like '%พรบ.การศึกษาแห่งชาติ%' || cn.description like '%พรบ.การศึกษาแห่งชาติ%' || cn.keyword like '%พรบ.การศึกษาแห่งชาติ%' || cn.contentName like '%สรุปย่อ พรบ.การศึกษาแห่งชาติ%' || cn.description like '%สรุปย่อ พรบ.การศึกษาแห่งชาติ%' || cn.keyword like '%สรุปย่อ พรบ.การศึกษาแห่งชาติ%' || cn.contentName like '%พรบ.การศึกษาแห่งชาติ ฉบับที่ 3 พ.ศ.2553%' || cn.description like '%พรบ.การศึกษาแห่งชาติ ฉบับที่ 3 พ.ศ.2553%' || cn.keyword like '%พรบ.การศึกษาแห่งชาติ ฉบับที่ 3 พ.ศ.2553%' || cn.contentName like '%พรบ.การศึกษาแห่งชาติ 2553%' || cn.description like '%พรบ.การศึกษาแห่งชาติ 2553%' || cn.keyword like '%พรบ.การศึกษาแห่งชาติ 2553%' || cn.contentName like '%สรุป พรบ.การศึกษาแห่งชาติ%' || cn.description like '%สรุป พรบ.การศึกษาแห่งชาติ%' || cn.keyword like '%สรุป พรบ.การศึกษาแห่งชาติ%' || cn.catid = '31' ) and cn.published = '1' and UNIX_TIMESTAMP(cn.publishdate) <= UNIX_TIMESTAMP('2014-09-17 12:31:51') Order by cn.publishdate DESC LIMIT 0, 10
20 อันดับข่าวฮ็อต์ล่าสุด
DB function failed with error number 2006
MySQL server has gone away SQL=SELECT cn.catid, cn.chknew, cn.iconnew, cn.chkmakelink, cn.usefile, cn.catid, cn.id, cn.contentName, cn.icon FROM info_maincontent AS cn WHERE ( cn.contentName like '%พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2553%' || cn.description like '%พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2553%' || cn.keyword like '%พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2553%' || cn.contentName like '%พรบ.การศึกษาแห่งชาติ%' || cn.description like '%พรบ.การศึกษาแห่งชาติ%' || cn.keyword like '%พรบ.การศึกษาแห่งชาติ%' || cn.contentName like '%สรุปย่อ พรบ.การศึกษาแห่งชาติ%' || cn.description like '%สรุปย่อ พรบ.การศึกษาแห่งชาติ%' || cn.keyword like '%สรุปย่อ พรบ.การศึกษาแห่งชาติ%' || cn.contentName like '%พรบ.การศึกษาแห่งชาติ ฉบับที่ 3 พ.ศ.2553%' || cn.description like '%พรบ.การศึกษาแห่งชาติ ฉบับที่ 3 พ.ศ.2553%' || cn.keyword like '%พรบ.การศึกษาแห่งชาติ ฉบับที่ 3 พ.ศ.2553%' || cn.contentName like '%พรบ.การศึกษาแห่งชาติ 2553%' || cn.description like '%พรบ.การศึกษาแห่งชาติ 2553%' || cn.keyword like '%พรบ.การศึกษาแห่งชาติ 2553%' || cn.contentName like '%สรุป พรบ.การศึกษาแห่งชาติ%' || cn.description like '%สรุป พรบ.การศึกษาแห่งชาติ%' || cn.keyword like '%สรุป พรบ.การศึกษาแห่งชาติ%' || cn.catid = '31' ) and cn.published = '1' and UNIX_TIMESTAMP(cn.publishdate) <= UNIX_TIMESTAMP('2014-09-17 12:31:51') Order by cn.publishdate DESC LIMIT 0, 10
สำนักข่าวมุสลิมไทยโพสต์
340 ลาดพร้าว 112 วังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310
โทร 0-2514-0593 แฟ็กซ์ 0-2538-4215 Email : Webmaster@muslimthaipost.com
สารบัญเว็บไซต์ Muslimthaipost.com
SubDomain หน้าหลัก