หมวดหมู่
หน้าหลัก       ยินดีต้อนรับสู่คลังความรู้มุสลิมไทยโพสต์

วิธีลดความอ้วนที่ได้ผลเร็วที่สุด วิธีลดความอ้วน ภายใน 7 วัน วิธีลดความอ้วนแบบธรรมชาติ วิธีลดความอ้วนภายใน3วัน วิธีลดความอ้วนของผู้ชาย ภาษาอาหรับที่เจอบ่อย      คำง่ายๆภาษาอาหรับ    ศัพท์เกาหลีแบ่งเป็นหมวด    คำศัพท์เกาหลี เรียกญาติ    ศัพท์เกาหลีง่ายๆ     
   คำศัพท์ญี่ปุ่น เรียกญาติ    วันเดือนปีในภาษามลายู    การเขียนวันเดือนปีในภาษามลายู    ศัพท์ยาวี    ศัพท์ญี่ปุ่นแบ่งเป็นหมวด     ภาษาไทยน่ารู้    
สระ 32 ตัว    ซาร่า ปาทาน    ขวัญกมล ปาทาน    น.ส.ขวัญกมล ปาทาน     ศัพท์อาหรับที่เจอบ่อย ศัพท์ญี่ปุ่นง่ายๆ  

 


ค้นหา
หากมีคำค้นหลายตัว สามารถคั่นด้วย comma (,)
หน้าหลัก >> สุขภาพ - การแพทย์ >> สุขภาพและความงาม
พิมพ์หน้านี้  |  ส่งให้เพื่อน
ความดันสูงและการรักษา และวิธีการวัด ค่าความดันสูง ที่ถูกวิธี!!
คำค้น : ค่าความดันสูง , ความดันสูงและการรักษา
การวัดความดันโลหิต

เมื่อ 10 ปีที่แล้วมาสมาคมโรคหัวใจและหลอดเลือดประเทศอเมริกาได้มีคำแนะนำวิธีการวัดความดันโลหิต การวัดความดันโลหิตสมัยก่อนจะใช้เจ้าหน้าที่ที่ได้รับการอบรบเป็นคนวัด และใช้เครื่องวัดความดันที่ทำจากสารปรอท จากการวิจัยพบว่าการวัดความดันโลหิตแบบเก่ายังมีข้อผิดพลาดดังนี้

    วิธีการวัดไม่ถูกต้อง
    เนื่องจากความดันโลหิตของคนไม่คงที่ตลอดเวลา บางครั้งสูงบางครั้งต่ำ
    ความดันมักจะสูงเมื่อผู้ป่วยไปพบแพทย์

ผลจากความไม่แน่นอนของการวัดความดันโลหิตที่โรงพยาบาลจึงมีแนวความคิดขึ้นสองแนวคือ

    ใหมีการวัดความดันที่อื่น นอกเหนือจากโรงพยาบาล และมีการวัดหลายๆครั้งเพื่อจะได้ค่าแท้จริงของความดันโลหิต
    ใช้เครื่องวัดความดันโลหิตชนิดอัตโนมัติ

ชนิดของความดันโลหิต

Isolated Systolic Hypertension (ISH)

เมื่อคนเรามีอายุมากขึ้น ความยืดหยุ่นของผนั้งหลอดเลือดจะลดลง ทำให้ความดันตัวบน systolic มีค่าสูงขึ้นขณะที่ความดันตัวล่าง diastolic มีค่าปกติ(ค่าบนมากกว่า 140 มม.ปรอท ส่วนค่าตัวล่างน้อยกว่า 90 มม.ปรอท) ช่องว่าระหว่างตัวบนและล่างกว้างขึ้น( systolic- diastolic) การรักษาขึ้นกับค่า systolic


ISH of the Young

เนื่องจากเด็กหรือวัยรุ่นมีการเจริญอย่างรวดเร็ว หลอดเลือดมีความยืดหยุ่นยมากไม่เท่ากันระหว่างหลอดเลือดแดงใหญ่ และหลอดเลือดที่แขน ทำให้ความดัน systolic ที่แขนสูง ขณะที่ความดัน diastolic และค่าเฉลี่ยของความดันโลหิตปกติ(mean pressure)

Isolated Diastolic Hypertension (IDH)

เป็นภาวะที่ความดัน diastolic มากกว่า 90 มม.ปรอทในขณะที่ความดัน systolic ปกติ โดยปกติหากค่า diastolic สูงต้องให้การรักษาเพราะเป็นปัจจัยเสี่ยงทำให้เกิดโรคหลอดเลือด

White Coat Hypertension (WCH) or Isolated Office Hypertension

เป็นภาวะที่วัดความดันโลหิตที่บ้านมักจะต่ำกว่า 135/85 มม.ปรอท แต่เมื่อวัดความดันที่โรงพยาบาลมักจะมากกว่า 140/90 มม.ปรอท ภาวะนี้มักจะเป็นในคนที่เริ่มเป็นความดันโลหิตสูง(ร้อยละ 15-25 )คนกลุ่มนี้อาจจะกลายเป็นความดันโลหิตสูงดังนั้นจึงต้องมั่นวัดความดันโลหิต

Masked Hypertension or Isolated Ambulatory Hypertension

ภาวะนี้วัดความดันที่บ้านจะสูง แต่เมื่อวัดความดันที่โรงพยาบาลจะปกติ พบว่าภาวะนี้มักจะมีปัญหาเรื่องโรคหลอดเลือด

Orthostatic or Postural Hypotension

เป็นภาวะที่ความดัน systolic ลดลง 20 มม.ปรอท ความดัน diastolic ลดลง 10 มม.ปรอทในขณะที่เปลี่ยนจากนอนเป็นยืน 3 นาที ปัญหาที่เกิดคือกลุ่นคนเหล่านี้อาจจะมีความดันโลหิตที่สูงมากในขณะที่นอน แต่วัดความดันท่านั่งหรือยืนปกต

ิวิธีการวัดความดันโลหิต

การวัดความดันโลหิตโดยวิธีการฟังเป็นที่นิยมมา 100 ปี แต่กำลังถูกทดแทนด้วเครื่องมือใหม่ๆที่มีความแม่นยำยำสูงกว่า

การวัดความดันโลหิตโดยการฟังวิธี

การวัดทำได้โดยการใช้ผ้าพันรอบแขน สูบลมจะกระทั่งความดันสูงพอที่กดเส้นเลือดให้แฟมเลือดไม่ไหลผ่าน เมื่อค่อยๆปล่อยลมออกที่ละน้อยจนกระทั่งได้ยินเสียงเลือดผ่านหลอดเลือดเรียก phase I of the Korotkoff sounds ค่าที่วัดได้เป็นค่าความดัน systolic ซึ่งมีค่าต่ำกว่าค่าที่วัดจากภายในหลอดเลือด ส่วนค่า diastolic ค่าที่วัดได้สูงกว่าค่าที่วัดจากภายในหลอดเลือดเครื่องวัดความดันโลหิตที่ทำจากปรอท

Mercury Sphygmomanometers

ตลอดระยะเวลา 50 ปีไม่ค่อยมีการเปลี่ยนแปลงนอกจากจะมีการพัฒนาไม่ให้มีปรอทค้างในหลอดเครื่องวัดความดันโลหิตชนิดขดลวด

Aneroid Sphygmomanometers

เครื่องชนิดนี้เมื่อใช้ไปนานๆค่าที่วัดได้จะไม่แน่นอนเพราะความเสื่อมของขดลวด ต้องนำมาเทียบกับค่าที่วัดได้จากเครื่องที่ทำจากปรอท

Hybrid Sphygmomanometers เป็นเครื่องวัดความดันโลหิตที่ใช้การได้ยินและเครื่อง electronic pressure gauge แทนปรอท เครื่องแบบนี้น่าจะทดแทนเครื่องที่ทำจากปรอท The Oscillometric Technique เป็นการวัดความดันโลหิตโดยการวัดแรงที่กระทำต่อผ้าที่พันแขน วิธีการวัดความดันโลหิตนี้ใช้วัดความดันโลหิตสำหรับผู้ป่วยในตึกผู้ป่วยหนัก

เราจะรู้ได้อย่างไรว่าเป็นความดันโลหิตสูงและความดันโลหิตวัดได้อย่างไร

 ผู้ป่วยที่เป็นความดันโลหิตสูงส่วนใหญ่ไม่มีอาการอะไรวิธีการที่จะทราบว่าเป็นความดันโลหิตสูงคือต้องวัดความดันโลหิต การวัดความดันสูงเพียงครั้งเดียวมิได้หมายความว่าคุณเป็นความดัน แต่เป็นการเตือนว่าคุณต้องเฝ้าระวังว่าความดันโลหิตสูงคุกคามคุณเข้าแล้ว  แพทย์จะวัดความดันโลหิตด้วยเครื่องมือที่เรียกว่า sphygmomanometer ร่วมกับหูฟัง ค่าที่วัดได้มีสองค่าคือ systolic/diastolic เช่น 140/80 มม.ปรอท โดยตัวแรกคือค่า systolic เป็นค่าความดันโลหิตขณะที่หัวใจบีบตัว ค่าหลังคือ diastolic เป็นค่าความดันโลหิตขณะที่หัวใจคลายตัว

เครื่องที่ใช้วัดความดันโลหิต

ยังแนะนำให้ใช้เครื่องวัดความดันโลหิตที่ทำจากปรอท ส่วนเครื่องชนิดอื่นหากจะใช้ต้องเทียบกับค่าที่วัดได้จากปรอทก่อน

วิธีการวัดวิธีการวัดมีดังนี้ข้อควรปฏิบัติก่อนการวัดความดันโลหิต

    การจัดสิ่งแวดล้อม

สถานที่ใช้ตรวจต้องเงียบและเป็นส่วนตัว และต้องไม่มีปัจจัยที่จะทำให้ความดันโลหิตผันแปร

    เครื่องวัดต้องอยู่ในแนวสายตาหากสูงหรือต่ำไปจะทำให้การวัดคลาดเคลื่อน
    ความสูงของโต๊ะ เมื่อผู้ป่วยนั่งบนเก้าอี้และวางมือบนโต๊ะ แขนควรอยู่ในระดับหัวใจ ควรปรับความสูงของโต๊ะเพื่อให้ได้ตำแหน่งดังกล่าว
    ผู้ป่วยนั่งบนเก้าอี้ แขนที่จะวัดอยู่ในระดับหัวใจ

    การเตรียมการวัดและการพัก

เพื่อจัดการกับสิ่งที่จะทำให้การวัดความดันโลหิตผิดพลาดควรจะแนะนำผู้ป่วยดังนี้

    อุณหภูมิห้องต้องไม่ร้อนหรือหนาวเกินไป
    ไม่ควรใส่เสื้อแขนยาวขณะวัดความดันโลหิต
    ขณะวัดไม่ควรมีความเครียด อาการเจ็บปวด ไม่ปวดปัสสาวะ
    ไม่ควรวัดความดันหลังอาหาร
    ต้องงดบุหรี่และกาแฟก่อนวัดความดันโลหิต 30 นาที
    ให้นั่งพัก 5 นาทีห้ามนั่งไข่วห้าง หลังพิงพนัก เท้าอยู่บนพื้น

    การเลือกขนาดของผ้าพันรัดแขน

ขนาดของผ้าพันรอบแขนจะมีผลต่อความดันขนาดที่เหมาะสมคือความกว้างต้องประมาณ40% ของเส้นรอบวงแขน ความยาวต้องอย่างน้อย 80% หากขนาดผ้าเล็กไปจะทำให้ค่าความดันโลหิตสูงเกินไป ปกติจะให้วัดแขนขวาเสมอ

    รอบแขน 22–26 cm,ใช้ผ้าขนาด "small adult" ขนาด—12 - 22 cm.
    รอบแขน 27–34 cm, ใช้ผ้าขนาด"adult" ขนาด—16 - 30 cm.
    รอบแขน 35–44 cm, ใช้ผ้าขนาด"large adult" ขนาด—16 - 36 cm.
    รอบแขน 45–52 cm,ใช้ผ้าขนาด"adult thigh" ขนาด—16 - 42 cm.

    การพันผ้ารัดแขน

    ควรจะแนะนำให้ผู้ป่วยใส่เสื้อแขนสั่นเมื่อมาวัดความดัน
    หากจะใส่เสื้อแขนยาวให้เป็นเสื้อคลุมที่สามารถถอดออกได้ง่าย
    ไม่ควรใช้วิธีรูดแขนเสื้อขึ้นไปเพราะจะทำให้ค่าความดันโลหิตที่วัดได้ไม่ถูกต้อง
    ให้คลำหลอดเลือดแดงที่แขนแล้วพันผ้าโดยให้ศูนย์กลางของผ้ากดทับเส้นเลือด
    ขณะพันต้องพันอย่างสม่ำเสมอไม่พันแน่นหรือหลวมเกินไป ปลายผ้าจะอยู่เหนือข้อศอก 2.5 ซม
    ระหว่างการใช้หูฟังระวังสัมผัสกับผ้าจะทำให้เกิดเสียงหลอก

    การเพิ่มความดันเข้าในผ้า

ก่อนที่จะวัดความดันโลหิตเรายังไม่ทราบว่าผู้ป่วยมีความดันโลหิตสูงหรือต่ำ

    เราจะใช้วิธีคลำหลอดเลือดแดงที่แขน
    พันผ้าให้ตรงกลางของผ้าตรงกับแนวทางของหลอดเลือดแดง
    แล้วบีบจนกระทั่งความดันไปอยู่ที่60 มิลิเมตรปรอท แล้วบีบลมเข้าไปทีละ 10 มิลิเมตรปรอทจนกระทั่งคลำชีพขจรไม่ได้
    แล้วจึงปล่อยลมออกด้วยอัตรา 2 มิลิเมตรปรอท
    จดค่าความดันที่เริ่มคลำได้ชีพขจร
    หลังจากนั้นจึงใช้หูฟังวางบนเส้นเลือดและบีบลมจนความดันสูงกว่าค่าที่จดไว้ 30 มิลิเมตรปรอทแล้วจึงปล่อยลมด้วยอัตราเร็ว 2 มิลิเมตรปรอท/วินาที
    เสียงแรกที่ได้ยินคือค่าความดันโลหิตขณะหัวใจบีบตัว(systolic) อีกค่าหนึ่งให้จดค่าความดันที่เสียงการเต้นหายไปเรียก (diastolic)
    ให้วัดความดันโลหิตค่า systolic/diastolic
    อีก 2 นาทีให้วัดความดันโลหิตซ้ำ ถ้าครั้งแรกและครั้งที่สองห่างกันเกิน 5 มม.ปรอทให้วัดครั้งที่ สาม
    ระหว่างการวัดความดันโลหิตไม่ควรจะมีการพูดคุย

ท่าที่ใช้วัดความดันโลหิต

ท่าที่ใช้วัดความดันโลหิตมีผลต่อค่าที่วัดได้ดังนี้

    เมื่อวัดความดันท่านั่ง ความดัน diastolic จะสูงกว่าท่านอน 5 มม.ปรอท
    เมื่อวัดความดันท่านั่ง ความดัน systolic จะสูงกว่าท่านอน 8 มม.ปรอท
    ความดันท่านั่งโดยที่ไม่ได้พิงพนักความดัน diastolic จะสูงขึ้น 6 มม.ปรอท
    การวัดความดันโลหิตเมื่อนั่งไขว้เท้า ความดัน systolic จะสูงขึ้น6-8 มม.ปรอท
    แขนต่ำกว่าหัวใจ(ระดับกลางหน้าอก) เช่นการห้อยแขน ความดันที่วัดได้จะสูงกว่าปกติ
    แขนสุงกว่าหัวใจ ค่าความดันโลหิตที่วัดได้จะต่ำกว่าปกติ

ควรจะวัดความดันกี่ครั้งดี

การวัดความดันหลายครั้งจะมีความแม่นยำมากกว่าการวัดความดันเพียงครั้งเดียว ค่าที่วัดได้ครั้งแรกจะสูงสุด ให้วัดซ้ำ อีกหนึ่งนาทีต่อมา หากทั้งสองค่าห่างกันมากกว่า 5 มม.ปรอทก็ให้วัดครั้งที่ 3 แล้วหาค่าเฉลี่ย
การวัดความดันที่บ้านด้วยตัวเอง

การวัดความดันด้วยตัวเองที่บ้านได้รับความนิยมเพิ่มขึ้น เนื่องจากเครื่องวัดความดันโลหิตได้มาตราฐานเพิ่มขึ้น ราคาไม่แพงมาก การวัดก็สามารถทำได้ง่าย ปัจจุบันเครื่องเหล่านี้เป็นแบบ oscillometric device การวัดให้วัด 3 ค่าแล้วหาค่าเฉลี่ย เครื่องที่ดีควรจะมีหน่วยความจำและสามารถพิมพ์รายงานเพื่อป้องกันคนไข้ที่จะบอกเฉพาะค่าความดันที่ดี ค่าความดันโลหิตที่วัดที่บ้านจะต่ำกว่าค่าที่วัดจากโรงพยาบาล จาการศึกษาพบว่าค่าความดันโลหิตที่วัดจากบ้านมีความสัมพันธ์โรคแทรกซ้อน ประโยชน์ที่ได้รับจากการวัดความดันโลหิตที่บ้าน

    เพื่อดูว่าฤทธิ์ของยาลดความดันโลหิตครอบคลุมถึงความดันดลหิตที่บ้านหรือไม่
    ทำให้ผู้ป่วยร่วมมือในการควบคุมความดันโลหิตสูง
    หากท่านเป็นคนวิตกกังวลมากไม่ควรจะวัดเอง
    ไม่แนะนำให้ท่านปรับยาลดความดันโลหิตเอง

Ambulatory BP (ABP) Measurement

คืการวัดความดันโลหิตที่มีเครื่องมือติดกับคนไข้วัดตลอด 24 ชั่วโมง การวัดความดันจะวัดทุก 15-30 นาทีทั้งเวลานอนและตื่น ค่าความดันจะเก็บไว้ในหน่วยความจำ ปกติความดันที่วัดที่บ้านจะต่ำกว่าที่วัดจากโรงพยาบาลประมาณ 5 มมปรอท
ประโยชน์ของการวัดความดันโลหิตที่บ้าน

    การวัดความดันชนิดนี้เหมาะสำหรับบุคคลที่ความดันสูงที่โรงพยาบาล แต่วัดที่บ้านพบว่าปกติ เพื่อตรวจว่าความดันโลหิตสูงหรือไม่
    ผู้ป่วยที่มีความดันโลหิตแตกต่างกันระหว่างที่บ้านและที่โรงพยาบาล
    เพื่อค้นพบความดันโลหิตชนิด "non-dipping" pattern

ค่าความดันปกติสำหรับการวัดความดันชนิดนี้

ค่าปกติของการวัดความดันชนิด ABP
      ค่าที่ดี optimal     ค่าปกติ normal     ค่าผิดปกติabnormal
กลางวัน     <130/85     <135/85     >140/90
กลางคืน     <115/65     <127/70     >125/75
24 ชั่วโมง     <125/75     <130/80     >135/85

 

ผู้ที่มีความดันชนิด White Coat Hypertension (WCH) มักจะไม่ค่อยมีเรื่องอวัยวะเสียหาย คนปกติความดันโลหิตตอนกลางคืนจะต่ำกว่าเวลากลางวันประมาณร้อยละ 10 ผู้ที่เวลากลางคืนความดันลดลงน้อยกว่า 10 %เวลากลางวันจัดเป็น "non-dippers", ซึ่งจะสัมพันธ์กับโรคแทรกซ้อน
การวัดความดันโลหิตในกลุ่มคนต่างๆ

ผู้ที่สูงอายุ

ผู้สูงอายุมักจะมีความดันโลหิตชนิด White Coat Hypertension (WCH) ดังนั้นจึงต้องวัด 2 ครั้งในท่านั่งและหาค่าเฉลี่ย และควรจะวัดในท่ายืน เพราะว่าความดันในท่ายืนมักจะต่ำกว่าค่านั่ง

คนอ้วน

มักจะมีปัญหาเรื่องขนาดของผ้ามักจะมีขนาดเล็กเกินไป ทำให้ค่าความดันโลหิตที่วัดได้สูงเกินค่าเป็นจริง

เด็ก

ต้องเลือดของผ้าให้พอเหมาะกับแขนของเด็ก หากวัดความดันโลหิตแล้วพบว่าสูงไม่มาก และไม่มีอาการอาจจะต้องนัดมาวัดซ้ำ

ที่มา  www.siamhealth.net
 
  เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง :-
 
  เนื้อหาที่คุณอาจกำลังค้นหา :-
    เกมส์ปลูกผัก เกมส์เครื่องบิน เกมส์ต่อสู้ เกมส์ยิง เกมส์กีฬา เกมส์สนุกเกอร์เกมส์ผจญภัย เกมส์ผี
เกมส์การ์ดยูกิ 2, เกมส์การ์ดยูกิ 3, เกมส์สนุกๆมันๆ
เกมส์การ์ดยูกิ 2, เกมส์การ์ดยูกิ 3, เกมส์สนุกๆมันๆ
เกมส์ยางลูง, เกมส์ยางลูง2, เกมส์สนุกๆมันๆ
เกมส์ยางลูง, เกมส์ยางลูง2, เกมส์สนุกๆมันๆ
เกมส์xเม็น 27, เกมส์xเม็น4, เกมส์สนุกๆมันๆ
เกมส์xเม็น 27, เกมส์xเม็น4, เกมส์สนุกๆมันๆ
เกมส์มวยปล้ำ2คน, เกมส์มวยปล้ำ pc, เกมส์สนุกๆมันๆ
เกมส์มวยปล้ำ2คน, เกมส์มวยปล้ำ pc, เกมส์สนุกๆมันๆ
เกมส์หนอนสู้กัน, เกมส์หนอนยิงกัน, เกมส์สนุกๆมันๆ
เกมส์หนอนสู้กัน, เกมส์หนอนยิงกัน, เกมส์สนุกๆมันๆ
เกมส์สงครามโลกครั้งที่2, เกมส์สงครามโลก2, เกมส์สนุกๆมันๆ
เกมส์สงครามโลกครั้งที่2, เกมส์สงครามโลก2, เกมส์สนุกๆมันๆ
เกมส์ต่อสู้ผู้หญิง2คน, เกมส์ต่อสู้ผู้หญิงกับผู้ชาย, เกมส์สนุกๆมันๆ
เกมส์ต่อสู้ผู้หญิง2คน, เกมส์ต่อสู้ผู้หญิงกับผู้ชาย, เกมส์สนุกๆมันๆ
เกมส์นักสู้หมัดสายลม2, เกมส์นักสู้หมัดสายลม4, เกมส์สนุกๆมันๆ
เกมส์นักสู้หมัดสายลม2, เกมส์นักสู้หมัดสายลม4, เกมส์สนุกๆมันๆ
เกมส์สงครามโรมัน, เกมส์สงครามยุคหิน, เกมส์สนุกๆมันๆ
เกมส์สงครามโรมัน, เกมส์สงครามยุคหิน, เกมส์สนุกๆมันๆ
เกมส์นักรบอัลลอย2, เกมส์นักรบอัลลอยมันที่สุด, เกมส์สนุกๆมันๆ
เกมส์นักรบอัลลอย2, เกมส์นักรบอัลลอยมันที่สุด, เกมส์สนุกๆมันๆ
เกมส์นักรบโรมัน, เกมส์นักรบโบราณ, เกมส์สนุกๆมันๆ
เกมส์นักรบโรมัน, เกมส์นักรบโบราณ, เกมส์สนุกๆมันๆ
เกมส์สงครามแห่งยุคหิน, เกมส์สงครามแห่งยุค3, เกมส์สนุกๆมันๆ
เกมส์สงครามแห่งยุคหิน, เกมส์สงครามแห่งยุค3, เกมส์สนุกๆมันๆ
เกมส์สงครามยุคหิน 1, เกมส์สงครามยุคหิน1, เกมส์สนุกๆมันๆ
เกมส์สงครามยุคหิน 1, เกมส์สงครามยุคหิน1, เกมส์สนุกๆมันๆ
เกมส์วอร์คราฟ2, เกมส์วอร์คราฟ pc, เกมส์สนุกๆมันๆ
เกมส์วอร์คราฟ2, เกมส์วอร์คราฟ pc, เกมส์สนุกๆมันๆ
เกมส์สงครามกองทัพอสูร, เกมส์สงครามอสูร, เกมส์สนุกๆมันๆ
เกมส์สงครามกองทัพอสูร, เกมส์สงครามอสูร, เกมส์สนุกๆมันๆ
เกมส์ต่อสู้ เกมส์ต่อสู้ผ่านด่าน
เกมส์ต่อสู้ 1 คน เกมส์ต่อสู้ 2 คน
เกมส์ต่อสู้ผจญภัย เกมส์ต่อสู้ออนไลน์
เกมส์ต่อสู้นารูโตะ เกมส์ต่อสู้นินจา
เกมส์ต่อสู้สุดมัน เกมส์ต่อสู้มัน
เกมส์มาริโอ เกมส์แต่งบ้าน
เกมส์ปลูกผัก เกมส์โดเรมอน
เกมส์สร้างเมือง เกมส์ทําเค้ก
เกมส์เกี่ยวกับผี เกมส์เต้นออดิชั่น
เกมส์ตัดผม เกมส์จับผิดภาพ
คลิก เกมส์ออนไลน์ ทั้งหมด
ท่านอาจกำลังสนใจสิ่งนี้อยู่
วิธีรักษารอยดำจากสิว, วิธีรักษารอยดำ, รักษารอยดำจากสิว, วิธีรักษาสิว, รักษาสิว, สิว, ผิวสวย, เคล็ดลับผิวสวย วิธีรักษารอยดำจากสิว, วิธีรักษารอยดำ, รักษารอยดำจากสิว, วิธีรักษาสิว, รักษาสิว, สิว, ผิวสวย, เคล็ดลับผิวสวย
โดนแมงมุมกัด,โดนแมงมุมแม่หม้ายน้ำตาลกัด,โดนแมงมุมแม่หม้ายน้ำตาลกัดควรทำอย่างไร,แมงมุม,แมงมุมกัด,แมงมุมแม่หม้าย,แมงมุมแม่หม้ายน้ำตาล โดนแมงมุมกัด,โดนแมงมุมแม่หม้ายน้ำตาลกัด,โดนแมงมุมแม่หม้ายน้ำตาลกัดควรทำอย่างไร,แมงมุม,แมงมุมกัด,แมงมุมแม่หม้าย,แมงมุมแม่หม้ายน้ำตาล
วางคีย์บอร์ด, วางเมาส์, ตำแหน่งการจัดวางแป้นพิมพ์, ตำแหน่งการจัดวางเมาส์, คอมพิวเตอร์, คีย์บอร์ด, นั่งหน้าคอมพิวเตอร์, ปวดข้อมือ, ปวดคอ, ปวดหลัง, เมาส์, แป้นพิมพ์ วางคีย์บอร์ด, วางเมาส์, ตำแหน่งการจัดวางแป้นพิมพ์, ตำแหน่งการจัดวางเมาส์, คอมพิวเตอร์, คีย์บอร์ด, นั่งหน้าคอมพิวเตอร์, ปวดข้อมือ, ปวดคอ, ปวดหลัง, เมาส์, แป้นพิมพ์
วิธีเลือกสีลิปสติก,วิธีเลือกลิปสติก,วิธีเลือกสีของลิปสติก,ลิปสติก เลือกแบบไหนให้เข้ากับสีผิว,สีลิปสติก,ลิปสติก,lipstick วิธีเลือกสีลิปสติก,วิธีเลือกลิปสติก,วิธีเลือกสีของลิปสติก,ลิปสติก เลือกแบบไหนให้เข้ากับสีผิว,สีลิปสติก,ลิปสติก,lipstick
ยาสลบ, ฉีดยาชา, ถอนฟัน, ถอนฟันคุด, ผ่าฟันคุด, ฟันคุด, ทันตกรรม, ทำฟัน, ฟัน, ยา ยาสลบ, ฉีดยาชา, ถอนฟัน, ถอนฟันคุด, ผ่าฟันคุด, ฟันคุด, ทันตกรรม, ทำฟัน, ฟัน, ยา
ผิวสวยทันใจ,ผิวสวย,ผิวสวยกระจ่างใส,ผิวสวยทันใจภายในข้ามคืน,เคล็ดลับการดูแลผิวให้สวยกระจ่างใส,เคล็ดลับการดูแลผิวสวยกระจ่างใส ผิวสวยทันใจ,ผิวสวย,ผิวสวยกระจ่างใส,ผิวสวยทันใจภายในข้ามคืน,เคล็ดลับการดูแลผิวให้สวยกระจ่างใส,เคล็ดลับการดูแลผิวสวยกระจ่างใส
หน้าเรียวกระชับ,หน้าเรียวสวย,หน้าเรียว,6 เทคนิคเนรมิตหน้าเรียวกระชับ,รูปทรงใบหน้า หน้าเรียวกระชับ,หน้าเรียวสวย,หน้าเรียว,6 เทคนิคเนรมิตหน้าเรียวกระชับ,รูปทรงใบหน้า
กำจัดขน, ,การกำจัดขน, ขนรักแร้, ขนแขน, ขน, ผิวสวย, เคล็ดลับผิวสวย, ผิวพรรณ, การดูแลผิวพรรณ กำจัดขน, ,การกำจัดขน, ขนรักแร้, ขนแขน, ขน, ผิวสวย, เคล็ดลับผิวสวย, ผิวพรรณ, การดูแลผิวพรรณ
วิธีกำจัดขน, กำจัดขน, ขน, นหน้าอก, ขนรักแร้, ขนลับ วิธีกำจัดขน, กำจัดขน, ขน, นหน้าอก, ขนรักแร้, ขนลับ
ล้างพิษ, การล้างพิษ, พิษจากอาหาร, พิษ, สารพิษ, ล้างพิษด้วยหลัก 4 อ., ดีท็อกซ์ ล้างพิษ, การล้างพิษ, พิษจากอาหาร, พิษ, สารพิษ, ล้างพิษด้วยหลัก 4 อ., ดีท็อกซ์
เคล็ดลับผิวสวย, ผิวสวย, สูตรลับผิวสวย, อาหารเพื่อผิวสวย, อยากผิวสวย, ผิวสวยทําอย่างไร, สูตรผิวสวย เคล็ดลับผิวสวย, ผิวสวย, สูตรลับผิวสวย, อาหารเพื่อผิวสวย, อยากผิวสวย, ผิวสวยทําอย่างไร, สูตรผิวสวย
หินปูน, คราบหินปูน, ขูดหินปูน, ช่องปาก, ทันตกรรม, ทำฟัน, หินน้ำลาย หินปูน, คราบหินปูน, ขูดหินปูน, ช่องปาก, ทันตกรรม, ทำฟัน, หินน้ำลาย
ลดความอ้วน, ลดน้ำหนัก, วิธีลดความอ้วน, อาหารลดความอ้วน, สูตรลดความอ้วน ,อาหารลดน้ําหนักมื้อเย็น, เมนูอาหารลดน้ําหนัก, วิธีลดน้ําหนัก, อาหารลดน้ําหนัก ลดความอ้วน, ลดน้ำหนัก, วิธีลดความอ้วน, อาหารลดความอ้วน, สูตรลดความอ้วน ,อาหารลดน้ําหนักมื้อเย็น, เมนูอาหารลดน้ําหนัก, วิธีลดน้ําหนัก, อาหารลดน้ําหนัก
ผิวสวย, เคล็ดลับผิวสวย, ผิวพรรณ, การดูแลผิวพรรณ, มาส์กหน้า, หมักผม, สครับผิว, สครับริมฝีปาก, ฟอกฟันขาว ผิวสวย, เคล็ดลับผิวสวย, ผิวพรรณ, การดูแลผิวพรรณ, มาส์กหน้า, หมักผม, สครับผิว, สครับริมฝีปาก, ฟอกฟันขาว
ผิวสวย, เคล็ดลับผิวสวย, ผิวพรรณ, การดูแลผิวพรรณ, วิธีดูแลผิวพรรณ ผิวสวย, เคล็ดลับผิวสวย, ผิวพรรณ, การดูแลผิวพรรณ, วิธีดูแลผิวพรรณ
สิว, รักษาสิว, ฝังเข็มรักษาสิว, แพทย์แผนจีน สิว, รักษาสิว, ฝังเข็มรักษาสิว, แพทย์แผนจีน
สุขภาพผู้หญิง, แต่งหน้า, ผู้หญิงแต่งหน้า, เรื่องสุขภาพ, สุขภาพ, บทความสุขภาพ, ผู้หญิง, เคล็ดลับสำหรับคุณผู้หญิง สุขภาพผู้หญิง, แต่งหน้า, ผู้หญิงแต่งหน้า, เรื่องสุขภาพ, สุขภาพ, บทความสุขภาพ, ผู้หญิง, เคล็ดลับสำหรับคุณผู้หญิง
เคล็ดลับความสวย, เคล็ดลับผิวสวย, ผิวสวย, เคล็ดลับผิวสวย, อาหารเพื่อผิวสวย, อยากผิวสวย, ผิวสวยทําอย่างไร, สูตรผิวสวย เคล็ดลับความสวย, เคล็ดลับผิวสวย, ผิวสวย, เคล็ดลับผิวสวย, อาหารเพื่อผิวสวย, อยากผิวสวย, ผิวสวยทําอย่างไร, สูตรผิวสวย
ลดน้ำหนัก, การลดน้ำหนัก, วิธีลดน้ำหนัก, วิธีลดความอ้วน, ลดความอ้วน ลดน้ำหนัก, การลดน้ำหนัก, วิธีลดน้ำหนัก, วิธีลดความอ้วน, ลดความอ้วน
 ปวดคอ, ปวดหลัง, ปวดเมื่อย, อาการปวด, อาการปวดจากคอมพิวเตอร์, อาการปวดหลัง, คอมพิวเตอร์ ปวดคอ, ปวดหลัง, ปวดเมื่อย, อาการปวด, อาการปวดจากคอมพิวเตอร์, อาการปวดหลัง, คอมพิวเตอร์
ทันตแพทย์, ฟัน, ทันตกรรม, ฟันผุ, รักษารากฟัน, อุดฟัน, แปรงฟัน, ขัดฟัน ทันตแพทย์, ฟัน, ทันตกรรม, ฟันผุ, รักษารากฟัน, อุดฟัน, แปรงฟัน, ขัดฟัน
9 ทริคป้องกันเมคอัพหลุด ในวันที่อากาศร้อนเหงื่อท่วม 9 ทริคป้องกันเมคอัพหลุด ในวันที่อากาศร้อนเหงื่อท่วม
เคล็ดลับดูแลผิวหน้า สำหรับสาวผิวมัน เคล็ดลับดูแลผิวหน้า สำหรับสาวผิวมัน
ลดหน้าบวม ด้วยแตงกวา ลดหน้าบวม ด้วยแตงกวา
สาวมะกันลองแต่ง-ไม่แต่งหน้า 3 วัน 3 สไตล์ พบว่าแต่งน้อยสวยสุด สาวมะกันลองแต่ง-ไม่แต่งหน้า 3 วัน 3 สไตล์ พบว่าแต่งน้อยสวยสุด
อัศจรรย์ 3 เทคนิค แก้ริมฝีปากดำ อัศจรรย์ 3 เทคนิค แก้ริมฝีปากดำ
5 วิธีไดเอ็ต ที่แย่ที่สุด 5 วิธีไดเอ็ต ที่แย่ที่สุด
วิธีลดน้ำหนัก, ลดน้ำหนัก, วิธีลดความอ้วน, ลดความอ้วน, ลดไขมัน, วิธีลดพุง วิธีลดน้ำหนัก, ลดน้ำหนัก, วิธีลดความอ้วน, ลดความอ้วน, ลดไขมัน, วิธีลดพุง
สิวอุดตัน, สิว, วิธีแก้สิวอุดตัน, ปัญหาสิวอุดตัน สิวอุดตัน, สิว, วิธีแก้สิวอุดตัน, ปัญหาสิวอุดตัน
ฟุตบอลโลก 2014, ฟุตบอลโลกบราซิล, บอลโลกบราซิล, บอลโลก 2014, ดูบอลโลก, นอนดึก, สุขภาพ ฟุตบอลโลก 2014, ฟุตบอลโลกบราซิล, บอลโลกบราซิล, บอลโลก 2014, ดูบอลโลก, นอนดึก, สุขภาพ
สำนักข่าวมุสลิมไทยโพสต์
340 ลาดพร้าว 112 วังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310
โทร 0-2514-0593 แฟ็กซ์ 0-2538-4215 Email : Webmaster@muslimthaipost.com
สารบัญเว็บไซต์ Muslimthaipost.com
SubDomain หน้าหลัก