สมุนไพรแก้โรคสะเก็ดเงิน วิธีดูแลโรคสะเก็ดเงิน อาหารต้องห้ามสำหรับโรคสะเก็ดเงิน

10 ตค. 55     257

สมุนไพรแก้โรคสะเก็ดเงิน วิธีดูแลโรคสะเก็ดเงิน อาหารต้องห้ามสำหรับโรคสะเก็ดเงิน

โรคร้ายแรงอื่นๆที่พบและสามารถรักษาบำบัดด้วยยาสมุนไพร

ผู้ป่วยโรคในระบบทางเดินหายใจและไซนัสอักเสบ
อาการของโรคไซนัสอักเสบเกิดจากการอักเสบบริเวณโพรงจมูก เนื่องจากเชื้อแบคทีเรีย เกิดอาการปวดบริเวณหน้าผากในเวลาอักเสบ จากผลจากการศึกษาข้อมูลในผู้ป่วย จำนวน 2 ราย ที่ป่วยเป็นโรคไซนัสอักเสบ คือผู้ป่วยรหัส SPN.401 และ SSY.402 และผู้ป่วยที่ผู้วิจัยได้ศึกษาอีกส่วนหนึ่งได้พบข้อมูลตรงกันว่า เมื่อผู้ป่วยได้รับประทานยาสมุนไพรสูตรประมาณ 1 สัปดาห์ อาการป่วยไซนัสจะค่อย ๆ ดีขึ้น และจะหายเป็นปกติ เมื่อรับประทานยาสมุนไพรนี้ต่อเนื่องประมาณ 1 เดือน สามารถวิเคราะห์ได้ว่า ต้นเหตุของโรคไซนัสอักเสบมีสาเหตุมาจากเชื้อแบคทีเรียเป็นพาหะแห่งโรค ซึ่งตัวยาสมุนไพรสูตรที่ทำการวิจัยนี้ มีพืขสมุนไพรถึง 4 ใน 6 ชนิด ที่ค้นพบจาก Naparlert profile ว่ามีสรรพคุณรักษาโรค ในระบบทาวเดินหายใจ และไซนัสอักเสบได้เช่นเดียวกับผลที่ได้จากการวิจัย

ผู้ป่วยโรคสะเก็ดเงิน 
อาการของโรคมมีลักษณะเป็นรอยแผล พุ พอง ตามผิวหนัง ของลำตัว แขน และ เท้า โรคดังกล่าวเกิดจากเชื้อราบางชนิด ที่เป็นพาหะแห่งโรค ผู้ป่วยรหัส RYP.501 ได้รับประทานยาสมุนไพรที่ทำการวิจัยน้อย่างต่อเนื่องประมาณ 2 เดือนเศษ อาการ พุ พองอักเสบ ตามผิวหนัง ได้หายไป สามารถวิเคราะห์ได้ว่ายาสมุนไพรสูตรที่ทำการศึกษาวิจัยนี้ ซึ่งมีพืชสมุนไพร 3 ใน 6 ชนิด ที่ค้นพบใน Naparlert profile ว่ามีสรรพคุณรักษาโรคเรื้อน (Leprosy) ได้ จึงมีความเป็นไปได้ว่ายาสมุนไพรสูตรที่ทำการศึกษาวิจัยนี้ จะใช้บำบัดรักษาผู้ป่วยโรคสะเก็ดเงิน หรือเรื้อนกวางได้ เช่นเดียวกับผลที่ได้จากการศึกษาในผู้ป่วยที่ทำการวิจัยครั้งนี้

การปรับระบบเลือดของสตรี
ปกติร่างกายของสตรีที่อยู่ในวัยที่มีประจำเดือนร่างกายจะขับประจำเดือนตามวงรอบในเวลาที่ใกล้เคียงกันทุกเดือน และในจำนวนปริมาณที่พอๆกันทุกเดือน จากการวิเคราะห์ข้อมูลของพืชที่ใช้ปรุงยาจาก Naparlert profile พบว่ามีพืชสมุนไพร 2 ใน 6 ชนิด ที่มีสนนพคุณช่วยขับประจำเดือน ฉะนั้น จึงมีความเป็นไปได้ที่ยาสมุนไพรสูตรนี้มีสรรพคุณในการช่วยขับประจำเดือนของสตรีที่มาไม่ปกติ หรือบาคนประจำเดือนขาด 2-3 ปีทั้งที่อยู่ในวัยที่มีประจำเดือน จากการศึกษาของผู้วิจัยต่อผู้ป่วยจำนวนหลายราย จะได้ข้อมูลตรงกันทุกรายว่ายาสูตรนี้ใช้ปรับระบบเลือดประจำเดือนของสตรีให้ตามปกติได้ เช่นเดียวกัยที่ผู้วิจัยได้ค้นพบในการบำบัดรักษาผู้ป่วยในการทำวิจัยครั้งนี้


ผู้ป่วยโรคไวรัสขึ้นสมอง
เนื่องจากไวรัสมีหลายสายพันธุ์และก่อเกิดโรคต่างชนิดกัน ผลจากการศึกษาและวิเคราะห์ของผู้วิจัยพบว่า ไวรัสทุกชนิดจะมีการขยายพันธุ์ โดยเปลี่ยน RNA จากสายเดี่ยวเป็น DNA สายคู่แล้วขยายตัวในเซลล์ที่มันอาศัย แบ่งตัวเพื่อการขยายพันธุ์และมีเปลือกหุ้มตัวเองเหมือน HIV ผู้วิจัยวิคราะห์ว่ายาสมุนไพรสูตรที่ทำการศึกษานี้มีสรรพคุณสามารถลดปริมาณไวรัสในเลือดของผู้ติดเช้อ HIV ได้ ยาสูตรนี้ก็น่าจะลดปริมาณไวรัสในจุดอื่นๆและไวรัสสายพันธุ์อื่นๆในคนได้ดังเช่นกรณีศึกษาของผู้ป่วยรหัส VCN.601 ผู้ป่วยอายุ 18 ปีซึ่งเป็นนักศึกษาของวิทยาลัยเทคนิคจุฬาภรณ์ จ.ฉะเชิงเทรา ซึ่งแพทย์ตรวจพบว่าเชื้อไวรัสขึ้นสมองทำให้ระบบประสาทมึนชา นัยน์ตาแข็ง ลิ้นแข็ง พูดฟังไม่ชัด ความจำลดลง ผู้ป่วยได้รับมอบยาให้รับประทานต่อเนื่องประมาณ 1 เดือน ผู้ป่วยมีอาการดีขึ้น ทั้งระบบประทาน ความจำ และสุขภาพทั่วไป สามารถโรงเรียนได้ตามปกติ

 

แหล่งที่มา : marinerthai.com

เป็นเพื่อน Line กับเรา