การพับกลีบดอกบัว วิธีพับกลีบดอกบัว พับกระดาษเป็นดอกบัว

1 มิย. 54     1232

การพับกลีบดอกบัว วิธีพับกลีบดอกบัว พับกระดาษเป็นดอกบัว

เทคนิกพับกระดาษเป็นดอกบัว Origami-Lotus (water lilly)

วันนี้ทำการบ้าน คุณครูให้พับกระดาษเป็นดอกบัวแบบมีก้าน

การพับกลีบดอกบัว วิธีพับกลีบดอกบัว พับกระดาษเป็นดอกบัว

ใช้กระดาษ A4 หนึ่งแผ่น

การพับกลีบดอกบัว วิธีพับกลีบดอกบัว พับกระดาษเป็นดอกบัว

พับให้เป็นสี่เหลี่ยมจตุรัส

การพับกลีบดอกบัว วิธีพับกลีบดอกบัว พับกระดาษเป็นดอกบัว

ส่วนที่เป็นสี่เหลี่ยมจตุรัสใช้พับเป็นดอกบัว ส่วนที่เหลือฉีกไว้ใช้ทำก้าน

การพับกลีบดอกบัว วิธีพับกลีบดอกบัว พับกระดาษเป็นดอกบัว

จากสี่เหลี่ยมจตุรัส พับทบเข้ามาเป็นสามเหลี่ยมสองครั้ง

การพับกลีบดอกบัว วิธีพับกลีบดอกบัว พับกระดาษเป็นดอกบัว

แล้วต้องพับสามเหลี่ยมให้มีไส้กลางตามตัวอย่าง

การพับกลีบดอกบัว วิธีพับกลีบดอกบัว พับกระดาษเป็นดอกบัว

พับเสร็จสองด้านต้องมีไส้ทั้งสองด้านแบบนี้

การพับกลีบดอกบัว วิธีพับกลีบดอกบัว พับกระดาษเป็นดอกบัว

จากนั้นพับทบเข้ามาอีก ทั้งสองด้าน

การพับกลีบดอกบัว วิธีพับกลีบดอกบัว พับกระดาษเป็นดอกบัว

พลิกกลับไปอีกด้าน พับทบเข้ามาเหมือนกัน

การพับกลีบดอกบัว วิธีพับกลีบดอกบัว พับกระดาษเป็นดอกบัว

ตรงนี้สำคัญ..จับด้านซ้าย-ขวาของรูปที่แล้วเข้าหากัน เพื่อใช้ด้านอื่นที่เหลือ

การพับกลีบดอกบัว วิธีพับกลีบดอกบัว พับกระดาษเป็นดอกบัว

ถ้าจับถูก กระดาษจะเป็นแบบนี้

การพับกลีบดอกบัว วิธีพับกลีบดอกบัว พับกระดาษเป็นดอกบัว

ตรงนี้ก็สำคัญ พับด้านซ้ายเข้ามา ให้เลยรอยตรงกลางไปด้านขวา

การพับกลีบดอกบัว วิธีพับกลีบดอกบัว พับกระดาษเป็นดอกบัว

และพับด้านขวาเข้ามา ให้เลยรอยตรงกลางไปทางซ้าย

การพับกลีบดอกบัว วิธีพับกลีบดอกบัว พับกระดาษเป็นดอกบัว

แต่ละด้านที่พับเข้ามาให้เลยรอยพับตรงกลางเข้ามา เพื่อให้สองด้านที่พับเข้ามาสามารถสอดเข้าด้วยกันได้

การพับกลีบดอกบัว วิธีพับกลีบดอกบัว พับกระดาษเป็นดอกบัว การพับกลีบดอกบัว วิธีพับกลีบดอกบัว พับกระดาษเป็นดอกบัว

เสร็จแล้วตัดด้านบนทิ้ง จะมีรูอยู่ด้านบน ซึ่งจริงๆ คือด้านล่างของดอกบัว เอาไว้เสียบก้าน

การพับกลีบดอกบัว วิธีพับกลีบดอกบัว พับกระดาษเป็นดอกบัว การพับกลีบดอกบัว วิธีพับกลีบดอกบัว พับกระดาษเป็นดอกบัว

เป่าลมที่รูจะเป็นตามรูปซ้าย หยิบ 4 มุมออกมาเป็นกลีบดอก

การพับกลีบดอกบัว วิธีพับกลีบดอกบัว พับกระดาษเป็นดอกบัว การพับกลีบดอกบัว วิธีพับกลีบดอกบัว พับกระดาษเป็นดอกบัว

ดัดกลีบดอกตามรูปซ้าย รูปขวาคือรูด้านล่างที่จะเสียบก้านเข้ามา

การพับกลีบดอกบัว วิธีพับกลีบดอกบัว พับกระดาษเป็นดอกบัว

ม้วนกระดาษที่เหลือตอนแรกเป็นก้าน

การพับกลีบดอกบัว วิธีพับกลีบดอกบัว พับกระดาษเป็นดอกบัว

อาจจะต้องยึดก้านกับดอกไว้ด้วยเทปกาว

การพับกลีบดอกบัว วิธีพับกลีบดอกบัว พับกระดาษเป็นดอกบัว

ฮีโร่ของผมถือดอกบัวเป็นอาวุธ

การพับกลีบดอกบัว วิธีพับกลีบดอกบัว พับกระดาษเป็นดอกบัว

จริงๆ คือพับเลียนแบบโคมที่เค้าใช้รำโคมในงานลอยกระทง

เป็นเพื่อน Line กับเรา