หมวดหมู่
หน้าหลัก       ยินดีต้อนรับสู่คลังความรู้มุสลิมไทยโพสต์

วิธีลดความอ้วนที่ได้ผลเร็วที่สุด วิธีลดความอ้วน ภายใน 7 วัน วิธีลดความอ้วนแบบธรรมชาติ วิธีลดความอ้วนภายใน3วัน วิธีลดความอ้วนของผู้ชาย ภาษาอาหรับที่เจอบ่อย      คำง่ายๆภาษาอาหรับ    ศัพท์เกาหลีแบ่งเป็นหมวด    คำศัพท์เกาหลี เรียกญาติ    ศัพท์เกาหลีง่ายๆ     
   คำศัพท์ญี่ปุ่น เรียกญาติ    วันเดือนปีในภาษามลายู    การเขียนวันเดือนปีในภาษามลายู    ศัพท์ยาวี    ศัพท์ญี่ปุ่นแบ่งเป็นหมวด     ภาษาไทยน่ารู้    
สระ 32 ตัว    ซาร่า ปาทาน    ขวัญกมล ปาทาน    น.ส.ขวัญกมล ปาทาน     ศัพท์อาหรับที่เจอบ่อย ศัพท์ญี่ปุ่นง่ายๆ  

 


ค้นหา
หากมีคำค้นหลายตัว สามารถคั่นด้วย comma (,)
หน้าหลัก >> อาเซียน (AEC) >> อาเซียน น่ารู้
พิมพ์หน้านี้  |  ส่งให้เพื่อน
ข้อสอบอาเซียนศึกษา ใบงานวิชาอาเซียนศึกษา อาเซียนศึกษา ม.ปลาย
คำค้น : ข้อสอบอาเซียนศึกษา

ข้อสอบอาเซียนศึกษา ใบงานวิชาอาเซียนศึกษา อาเซียนศึกษา ม.ปลาย

 


แบบทดสอบวิชาอาเซียนศึกษา

1. อาเซียนคืออะไร
ก. สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออก
ข. องค์กรแห่งประชาชาติเอเชียตะวันออก
ค. ประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ง. ประชาชาติมวลรวมแห่งทวีปเอเชียใต้


2. สัญลักษณ์ของอาเซียนคืออะไร
ก. รวงข้าว 10 รวง
ข. รวงข้าว 11 รวง
ค. ต้นข้าว 10 ต้น
ง. ต้นข้าว 11 ต้น


3. บุคคลที่ถือว่าเป็นผู้ก่อตั้งอาเซียนแรกเริ่มคือใคร
ก. ดร.ถนัด คอมันต์
ข. นายศุภชัย พานิชยศักดิ์
ค. ดร.มหาเดย์ มูฮัมหมัด
ง. ดร.ยูซุปต์ แวดาโอ๊ะ
จ. ดร.สุรินทร์ พิศสุวรรณ


4. ข้อใดคือวัตถุประสงค์ของการร่วมกลุ่มเศรษฐกิจในระดับภูมิภาค
ก. เพื่อให้ประเทศสมาชิกมีการค้าอย่างเสรีมากขึ้น
ข. เพื่อให้ประเทศสมาชิกนำสินค้าของประเทศตนมาขายมากขึ้น
ค. เพื่อให้ประเทศสมาชิกติดต่อค้าขายกันได้ง่ายขึ้น
ง. เพื่อให้ประเทศสมาชิกได้ร่วมมือกันต่อต้านสินค้าของประเทศนอกกล่ม


5. การประชุมประเทศสมาชิกกลุ่มอาเซียนเรียกว่า อะไร?
ก. การประชุมอาเซียนซัมมิท
ข. การประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียน
ค. การจัดการประชุมร่วมกับประเทศนอกกลุ่มสมาชิก
ง. การประชุมที่เรียกว่า "อาเซียนบวกสาม
6. ข้อใดคือ อาเซียน (ASEAN)


ก. Asia South East Association Nations
ข. Association for South East Asian Nations
ค. Asia South East Association National
ง. Association for South East Asian National


7. สมาชิกอาเซียนมีกี่ประเทศ
ก. 10 ประเทศ
ข. 12 ประเทศ
ค. 15 ประเทศ
ง. 20 ประเทศ


8. อาเชียน บวก 3 มีตัวย่อว่าอย่างไร
ก. APT
ข. AST
ค. ATS
ง. ATP


9. อาเซียนมี 3 เสาหลัก ยกเว้นข้อใด
ก. ประชาคมการเมืองอาเซียน
ข. ประชาคมความมั่นคงอาเซียน
ค. ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
ง. ประชาคมสังคมและวัฒนธรรม


10. ต้นเหตุการณ์กำเนิดอาเชียน ข้อใดไม่ใช่
ก. ปัจจัยทางการเมือง – กระบวนการให้ เอกราช/การปลดปล่อย (decolonization process)
ข. การลงนามในปฏิญญากรุงเทพ (Bangkok Declaration) เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2510
ค. สงครามเย็น
ง. การรวมตัวด้านเศรษฐกิจ


11. ข้อใดเป็นผลความร่วมมือของอาเซียน
ก. เขตการลงทุนอาเซียน
ข. เขตการค้าเสรีอาเซียน
ค. ความร่วมมือด้านบริการของอาเซียน
ง. ถูกทุกข้อ


12. เริ่มแรก อาเซียน (ASEAN)จัดตั้งโดยประเทศสมาชิก กี่ประเทศ
ก. 4 ประเทศ
ข. 5 ประเทศ
ค. 6 ประเทศ
ง. 7 ประเทศ


13. ข้อใดจัดเป็นกลุ่มประเทศผู้ก่อตั้งเขตการค้าเสรีอาเซียน
ก. ไทย พม่า ลาว กัมพูชา เวียดนาม
ข. สิงคโปร์ พม่า มาเลเซีย ลาว อินโดนีเซีย
ค. ไทย ลาว มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ จีน
ง. ไทย สิงคโปร์ มาเลเซีย อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์


14. ASEAN + 3 คือข้อใด
ก. ASEAN + ญี่ปุ่น – เกาหลีใต้ – อินเดีย
ข. ASEAN + ญี่ปุ่น – เกาหลีใต้ – นิวซีแลนด์
ค. ASEAN + ญี่ปุ่น – เกาหลีใต้ – จีน
ง. ASEAN + ญี่ปุ่น – เกาหลีใต้ – ออสเตรเลีย


15. ประเทศใดไม่ใช่กลุ่มสมาชิกอาเซียน
ก. เมียนมาร์
ข. สิงคโปร์
ค. เวียดนาม
ง. ติมอร์-เลสเต


16. ประเทศที่เข้าเป็นสมาชิกล่าสุดของอาเซียนคือ
ก. อินโดนีเซียร์
ข. เมียนมาร์
ค. กัมพูชา
ง. เวียดนาม


17. ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง
ก. มีการกำหนดเขตการค้าเสรีในอาเซียน
ข. เศรษฐกิจหลักในอาเซียนคือ เกษตรกรรม
ค. อาเซียนมุ่นเน้นพัฒนาเศรษฐกิจเพียงด้านเดียว
ง. สมาชิกอาเซียนคือประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้


18. AFTA เกี่ยวข้องกับข้อใด
ก. เขตการค้าเสรี
ข. เขตปกครองพิเศษ
ค. เขตส่งเสริมการท่องเทียว
ง. เขตพื้นที่ปลูกพืชเศรษฐกิจ


19. ข้อใดไม่ใช่วัตถุประสงค์ในการร่วมกลุ่มของอาเซียน
ก. เพื่อพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจ
ข. เพื่อร่วมกันต่อต้านการเข้ามาลงทุนของต่างชาติ
ค. เพื่อส่งเสริมความมั่นคงปลอดภัยทางการเมือง
ง. เพื่อส่งเสริมความเข้าใจอันดีต่อกันระหว่างประเทศ


20. ข้อใดเป็นความสำคัญของไทยที่มีต่ออาเซียน
ก. เป็นผู้นำในกลุ่มอาเซียน
ข. เป็นหนึ่งในประเทศผู้ก่อตั้งอาเซียน
ค. เป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่อาเซียน
ง. เป็นตัวแทนติดต่อค้าขายกับตะวันตก


21. ข้อใดเป็นประโยชน์ของการก่อตั้งประชาคมอาเซียน
ก. เปลี่ยนมาใช้เงินตราสกุลเดียวกัน
ข. ทำให้นักลงทุนไม่กล้ากักตุนสินค้า
ค. มีอำนาจต่อรองทางการค้ากับต่างชาติเพิ่มขึ้น
ง. ทำให้ชนพื้นเมืองมีสิทธิ์ในการลงทุนมากกว่าต่างชาติ


22. ข้อความใดต่อไปนี้ไม่ถูกต้องเกี่ยวกับอาเซียน (ASEAN)
ก. อาเซียนมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความร่วมมือทางการค้าและการพัฒนาเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ข. อาเซียนมีวัตถุประสงค์ทางการเมืองเพื่อให้เอเชียตะวันออกเฉียงใต้เป็นเขตสันติภาพแสรีภาพ และความเป็นกลาง
ค. อาเซียนประสบความสำเร็จในการขยายการค้าระหว่างประเทศสมาชิกและลดการค้ากับประเทศนอกภูมิภาค
ง. อาเซียนประสบความสำเร็จในการยุติปัญหาความขัดแย้งระหว่างประเทศในภูมิภาค


23. เพลงประจำอาเซียนคือเพลงอะไร
ก. Sorry Sorry
ข. Asian Games
ค. Asia air
ง. The ASEAN Way


24. คำขวัญของอาเซียนคือข้อใด
ก. หนึ่งวิสัยทัศน์ หนึ่งเอกลักษณ์ หนึ่งประชาคม
ข. หนึ่งประชาคม หนึ่งเอกลักษณ์ หนึ่งเศรษฐกิจ
ค. หนึ่งเอกลักษณ์ หนึ่งประชาคม หนึ่งวิสัยทัศน์
ง. หนึ่งวิสัยทัศน์ หนึ่งเอกลักษณ์ หนึ่งประชาชาติ


25. ข้อใดกล่าวถึงลักสัญลักษณ์อาเซียนได้ถูกต้อง
ก. ต้นข้าวสีเหลือง 10 ต้นมัดรวมกันไว้ หมายถึงประเทศสมาชิกรวมกันเพื่อความมั่นคงและความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน
ข. ต้นข้าวสีเหลือง 10 ต้นมัดรวมกันไว้ หมายถึงประเทศสมาชิกรวมกันเพื่อมิตรภาพและความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน
ค. ต้นข้าวสีเหลือง 10 ต้นมัดรวมกันไว้ หมายถึงประเทศสมาชิกรวมกันเพื่อความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน
ง. ต้นข้าวสีเหลือง 10 ต้นมัดรวมกันไว้ หมายถึงประเทศสมาชิกรวมกันเพื่อมิตรภาพ


26. ข้อใดกล่าวถึงสีของสัญลักษณ์อาเชียนไม่ถูกต้อง
ก. สีน้ำเงิน หมายถึง ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน
ข. สีแดง หมายถึง ความกล้าหาญและความก้าวหน้า
ค. สีขาว หมายถึง ความบริสุทธิ์
ง. สีเหลือง หมายถึง ความเจริญรุ่งเรือง


27. สำนักงานใหญ่ของอาเซียนอยู่ที่เมืองใด
ก. กรุงเทพ
ข. ฮานอย
ค. กรุงจาการ์ตา
ง. กัวลาลัมเปอร์


28. เลขาธิการสมาคมอาเซียนคือใคร
ก. นายอภิสิทธิ เวชาชีวะ
ข. ดร.สุรินทร์ พิศสุวรรณ
ค. มหาเธร์ มูฮัมหมัด
ง. ซูซิโล บัมบัง ยุดโฮโยโน


29. คนไทยคนแรกที่ได้เป็นเลขาธิการสมาคมอาเชียนคือใคร
ก. แผน วรรณเมธี
ข. นายชวน หลีกภัย
ค. ดร.ถนัด คอมันต์
ง. นายจุรินทร์ พิสสุวรรณ


30. ข้อใดเป็นความร่วมมือทางด้านสังคมในอาเซียน
ก. จัดตั้งเครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียน
ข. จัดโครงการแรกเปลี่ยนผู้บริหารประเทศ
ค. ส่งเสริมการปกครองระบบประชาธิปไตย
ง. ชักชวนให้ประเทศต่าง ๆ นับถือพุทธศาสนา

 

แหล่งที่มา : blogspot.com

 
  เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง :-
 
  เนื้อหาที่คุณอาจกำลังค้นหา :-
    เกมส์ปลูกผัก เกมส์เครื่องบิน เกมส์ต่อสู้ เกมส์ยิง เกมส์กีฬา เกมส์สนุกเกอร์เกมส์ผจญภัย เกมส์ผี
เกมส์การ์ดยูกิ 2, เกมส์การ์ดยูกิ 3, เกมส์สนุกๆมันๆ
เกมส์การ์ดยูกิ 2, เกมส์การ์ดยูกิ 3, เกมส์สนุกๆมันๆ
เกมส์ยางลูง, เกมส์ยางลูง2, เกมส์สนุกๆมันๆ
เกมส์ยางลูง, เกมส์ยางลูง2, เกมส์สนุกๆมันๆ
เกมส์xเม็น 27, เกมส์xเม็น4, เกมส์สนุกๆมันๆ
เกมส์xเม็น 27, เกมส์xเม็น4, เกมส์สนุกๆมันๆ
เกมส์มวยปล้ำ2คน, เกมส์มวยปล้ำ pc, เกมส์สนุกๆมันๆ
เกมส์มวยปล้ำ2คน, เกมส์มวยปล้ำ pc, เกมส์สนุกๆมันๆ
เกมส์หนอนสู้กัน, เกมส์หนอนยิงกัน, เกมส์สนุกๆมันๆ
เกมส์หนอนสู้กัน, เกมส์หนอนยิงกัน, เกมส์สนุกๆมันๆ
เกมส์สงครามโลกครั้งที่2, เกมส์สงครามโลก2, เกมส์สนุกๆมันๆ
เกมส์สงครามโลกครั้งที่2, เกมส์สงครามโลก2, เกมส์สนุกๆมันๆ
เกมส์ต่อสู้ผู้หญิง2คน, เกมส์ต่อสู้ผู้หญิงกับผู้ชาย, เกมส์สนุกๆมันๆ
เกมส์ต่อสู้ผู้หญิง2คน, เกมส์ต่อสู้ผู้หญิงกับผู้ชาย, เกมส์สนุกๆมันๆ
เกมส์นักสู้หมัดสายลม2, เกมส์นักสู้หมัดสายลม4, เกมส์สนุกๆมันๆ
เกมส์นักสู้หมัดสายลม2, เกมส์นักสู้หมัดสายลม4, เกมส์สนุกๆมันๆ
เกมส์สงครามโรมัน, เกมส์สงครามยุคหิน, เกมส์สนุกๆมันๆ
เกมส์สงครามโรมัน, เกมส์สงครามยุคหิน, เกมส์สนุกๆมันๆ
เกมส์นักรบอัลลอย2, เกมส์นักรบอัลลอยมันที่สุด, เกมส์สนุกๆมันๆ
เกมส์นักรบอัลลอย2, เกมส์นักรบอัลลอยมันที่สุด, เกมส์สนุกๆมันๆ
เกมส์นักรบโรมัน, เกมส์นักรบโบราณ, เกมส์สนุกๆมันๆ
เกมส์นักรบโรมัน, เกมส์นักรบโบราณ, เกมส์สนุกๆมันๆ
เกมส์สงครามแห่งยุคหิน, เกมส์สงครามแห่งยุค3, เกมส์สนุกๆมันๆ
เกมส์สงครามแห่งยุคหิน, เกมส์สงครามแห่งยุค3, เกมส์สนุกๆมันๆ
เกมส์สงครามยุคหิน 1, เกมส์สงครามยุคหิน1, เกมส์สนุกๆมันๆ
เกมส์สงครามยุคหิน 1, เกมส์สงครามยุคหิน1, เกมส์สนุกๆมันๆ
เกมส์วอร์คราฟ2, เกมส์วอร์คราฟ pc, เกมส์สนุกๆมันๆ
เกมส์วอร์คราฟ2, เกมส์วอร์คราฟ pc, เกมส์สนุกๆมันๆ
เกมส์สงครามกองทัพอสูร, เกมส์สงครามอสูร, เกมส์สนุกๆมันๆ
เกมส์สงครามกองทัพอสูร, เกมส์สงครามอสูร, เกมส์สนุกๆมันๆ
เกมส์ต่อสู้ เกมส์ต่อสู้ผ่านด่าน
เกมส์ต่อสู้ 1 คน เกมส์ต่อสู้ 2 คน
เกมส์ต่อสู้ผจญภัย เกมส์ต่อสู้ออนไลน์
เกมส์ต่อสู้นารูโตะ เกมส์ต่อสู้นินจา
เกมส์ต่อสู้สุดมัน เกมส์ต่อสู้มัน
เกมส์มาริโอ เกมส์แต่งบ้าน
เกมส์ปลูกผัก เกมส์โดเรมอน
เกมส์สร้างเมือง เกมส์ทําเค้ก
เกมส์เกี่ยวกับผี เกมส์เต้นออดิชั่น
เกมส์ตัดผม เกมส์จับผิดภาพ
คลิก เกมส์ออนไลน์ ทั้งหมด
ท่านอาจกำลังสนใจสิ่งนี้อยู่
ข่าวอาเซียนศึกษา ใบงานวิชาอาเซียนศึกษา กศน แผนการสอนอาเซียนศึกษา ม.ปลาย ข่าวอาเซียนศึกษา ใบงานวิชาอาเซียนศึกษา กศน แผนการสอนอาเซียนศึกษา ม.ปลาย
ข้อสอบอาเซียนศึกษา ใบงานวิชาอาเซียนศึกษา อาเซียนศึกษา ม.ปลาย ข้อสอบอาเซียนศึกษา ใบงานวิชาอาเซียนศึกษา อาเซียนศึกษา ม.ปลาย
สำนักข่าวมุสลิมไทยโพสต์
340 ลาดพร้าว 112 วังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310
โทร 0-2514-0593 แฟ็กซ์ 0-2538-4215 Email : Webmaster@muslimthaipost.com
สารบัญเว็บไซต์ Muslimthaipost.com
SubDomain หน้าหลัก