หมวดหมู่
 
หน้าแรก  | ข่าววันนี้  | ประเด็นดัง  | กรรมการกลาง  | มุสลิมไทย  | เว็บบอร์ด  | โลกอาหรับ  | มุสลิมโลก  | ผู้หญิง  | สุขภาพ  | ฮาลาล  | 
แฟชั่นมุสลิม  | ชื่ออาหรับ  | เวลาละหมาด  | คลิบวิดีโอ
ค้นหา
หากมีคำค้นหลายตัว สามารถคั่นด้วย comma (,)
หน้าหลัก >> การศึกษา >> คณิตศาสตร์
พิมพ์หน้านี้  |  ส่งให้เพื่อน
สพฐ.ออกข้อสอบ ภาค ก-ข

สอบบรรจุบุคลากร 12 เขต จำนวน 60 ตำแหน่ง   

สพฐ.ออกข้อสอบ ภาค ก-ข สอบบรรจุบุคลากร 12 เขต 

นายวรวัจน์ เอื้ออภิญญกุล รมว.ศึกษาธิการ เปิดเผยผลการประชุมคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) เมื่อเร็ว ๆ นี้ว่า ที่ประชุมได้หารือถึงการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) ใน 12 เขตพื้นที่การศึกษา ที่ได้มีการสั่งให้เลื่อนการสอบแข่งขันฯใน 12 เขต จำนวน 60 ตำแหน่งออกไปก่อน เนื่องจากพบว่ามีพฤติกรรมส่อไปในทางทุจริตเรียกรับเงินสอบบรรจุในบางเขต ซึ่งที่ประชุม ก.ค.ศ.พิจารณาแล้วเห็นว่าเพื่อให้การสอบแข่งขันเป็นไปภายใต้มาตรฐานเดียวกันและก่อให้เกิดความเป็นธรรมแก่ผู้เข้าสอบทุกคน จึงอนุมัติให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) เป็นผู้ดำเนินการออกข้อสอบทั้ง 2 ภาค คือ ภาค ก.ความรู้ความสามารถทั่วไป และภาค ข.ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง นอกจากนี้ตนยังเห็นว่าการสอบครั้งนี้มีจำนวนผู้สมัครสอบมากถึง 73,000 คน และหลายเขตอยู่อำเภอรอบนอก จึงมีนโยบายให้ สพฐ. พิจารณากระจายสนามสอบออกไป และให้รายงาน ศธ.ทราบโดยเร็ว เพื่อประกาศให้ผู้สมัครสอบแข่งขันทราบต่อไป รมว.ศึกษาธิการ กล่าวด้วยว่า  การออกข้อสอบจากส่วนกลางดังกล่าวจะนำมาใช้กับการสอบบรรจุครูและบุคลากรในเขตพื้นที่อื่น ๆ ด้วย.

ที่มาของข้อมูล http://www.norsorpor.com/ข่าว/n2598075/สพฐ.ออกข้อสอบภาคก-ข%20สอบบรรจุบุคลากร12เขต


คณิตศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง
คะแนนมาตรฐาน

          การเปรียบเทียบกันระหว่างคะแนน 2 ชุดขึ้นไป สามารถทำได้เมื่อแปลงคะแนนแต่ละชุดให้อยู่ในรูปคะแนนมาตรฐาน โดยอาศัยทฤษฎีการแจกแจงของโค้งปกติ (Normal Distribution)
1. คะแนนสอบของนักศึกษาปริญญาตรีกลุ่มหนึ่งมีการแจกแจงปกติ โดยมีคะแนนเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 65 และ 9 คะแนนตามลำดับ จงหาว่านักศึกษาที่สอบได้ 60 คะแนน จะมีเปอร์เซ็นต์ไทล์ที่เท่าไร
วิธีทำ    ให้ X เป็นคะแนนสอบของนักศึกษา ( หา Z )  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
เปิดตาราง พื้นที่ใต้เส้นโค้งระหว่าง Z = ……………………  เท่ากับ ..........………………………………
ดังนั้นพื้นที่ใต้เส้นโค้ง   เมื่อ    Z = 1 เท่ากับ 0.5 + ..................................... = ................................................. 
หรือ .........................% นั้น คือ ตำแหน่งเปอร์เซ็นต์ไทล์ของคะแนน 60 คือ .........................................................

ค่ามาตรฐานหรือคะแนนมาตรฐาน (Standard Scores)

ค่ามาตรฐานเป็นค่าที่บอกให้ทราบความแตกต่างระหว่างค่าของข้อมูลนั้นกับค่าเฉลี่ยเลขคณริตของข้อมูลชุดนั้นเป็นกี่เท่าของส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ในการเปรียบเทียบค่าคะแนนของข้อมูลที่มาจากข้อมูลต่างชุดกัน ว่าจะมีความแตกต่างกันอย่างไร ซึ่งบางครั้งไม่สามารถเปรียบเทียบได้โดยตรง เพราะมัชฌิมเลขคณิตและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของข้อมูลมักจะไม่เท่ากัน ในการเปรียบเมียบให้มีความถูกต้องจึงมีความจำเป็นของการเปลี่ยนคะแนนของข้อมูลทั้งสองชุดนั้นให้เป็นคะแนนมาตรฐาน ( ซึ่งมีมัชฌิมเลขคณิตและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากันเสียก่อน ) จึงจะเปรียบเทียบข้อมูล 2 ชุดนี้ได้ ในการเปลี่ยนค่าของข้อมูลของตัวแแปรหรือข้อมูลแต่ละตัวให้เป็นค่ามาตรฐานที่นิยมใช้คือเปลี่ยนให้มีค่ามัชฌิมเลขคณิตเท่ากับ 0 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 1

ข้อสังเกต 
คะแนนมาตรฐานเป็นตัวเลขไม่มีหน่วย
 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนมาตรฐานทั้งหมดของชุดข้อมูล จะมีค่าเท่ากับ 1 
คะแนนมาตรฐานของข้อมูลใดๆ จะเป็นบวก หรือลบก็ได้ขึ้นอยู่กับค่าของข้อมูลนั้นๆ กับมัชฌิมเลขของข้อมูลชุดนั้นว่าค่าใดมีค่ามากกว่ากัน 
คะแนนมาตรฐานโดยทั่วไปจะมีค่า –3 ถึง +3 แต่อาจจะมีบางข้อมูลที่มีคะแนนมาตรฐานสูงหรือต่ำกว่านี้เล็กน้อย 
เมื่อแปลงข้อมูลทุกๆ ค่าในข้อมูลชุดใดชุดหนึ่งให้เป็นคะแนนมาตรฐานแล้วทำค่ามาตรฐานเหล่านั้นมาคำนวณหาค่ามัชฌิมเลขคณิตจะได้เท่ากับ 0 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานจะได้เท่ากับ 1 ( คะแนนมาตรฐานจะมีมัชฌิมเลขคณิตเท่ากับ 0 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 1 ) 
ถ้า  จะได้ Z > 0 และถ้า  จะได้ Z< 0


แบบฝึกหัด  เรื่อง พื้นที่ใต้โค้งและการแจกแจงปกติ

2. คะแนนสอบของวิชาคอมพิวเตอร์ของนักศึกษากลุ่มหนึ่ง มีการแจกแจงปกติ ค่ามัชฌิมเลขคณิตเท่ากับ 55 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 8 ถ้าจตุพรสอบได้คะแนน 65 คะแนน จะมีตำแหน่งเปอร์เซ็นต์ไทล์ที่เท่าไร
วิธีทำ ให้ X เป็นคะแนนสอบของจตุพร คือ 65
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
เปิดตาราง พื้นที่ใต้เส้นโค้งระหว่าง Z = ……………………  เท่ากับ ..........…………………………...……
ดังนั้นพื้นที่ใต้เส้นโค้ง เมื่อ Z < 1.25 เท่ากับ 0.5 + ..........................................  = ........................................................ 
หรือ ...............................%  นั้นคือ ตำแหน่งเปอร์เซ็นต์ไทล์ของคะแนนจตุพร 65 คะแนน คือ .................................
ที่มาของข้อมูล 
http://reg.ksu.ac.th/Teacher/kanlaya/3.20.html

3. จงหาพื้นที่ใต้เส้นโค้งปกติมาตรฐานระหว่าง Z = 0 และ  Z = 1.68  พร้อมทั้งแรเงาส่วนพื้นที่ใต้โค้ง
ดังนั้น  พื้นที่ใต้เส้นโค้งปกติมาตรฐาน Z =0 และ Z = 1.68  มีค่าเท่ากับ ..................................................................
4. จงหาพื้นที่ใต้เส้นโค้งปกติมาตรฐาน ระหว่าง  Z = 0 และ Z = 2.15   พร้อมทั้งแรเงาส่วนพื้นที่ใต้โค้ง
ดังนั้น  พื้นที่ใต้เส้นโค้งปกติมาตรฐาน Z =0 และ Z = 2.15  มีค่าเท่ากับ ..................................................................
5. จงหาพื้นที่ใต้เส้นโค้งปกติมาตรฐานระหว่าง Z = -1.43  และ  Z = 0 
ดังนั้น  พื้นที่ใต้เส้นโค้งปกติมาตรฐาน Z =0 และ Z = -1.43   มีค่าเท่ากับ ..................................................................
6. จงหาพื้นที่ใต้เส้นโค้งปกติมาตรฐานระหว่าง Z = -1.25  และ Z = 1.39 
ดังนั้น  พื้นที่ใต้เส้นโค้งปกติมาตรฐาน Z = -1.25  และ Z = 1.39 มีค่าเท่ากับ ..........................................................
7. จงหาพื้นที่ใต้เส้นโค้งปกติมาตรฐานระหว่าง Z = 1.42   และ Z = 2.41 
ดังนั้น  พื้นที่ใต้เส้นโค้งปกติมาตรฐาน Z = 1.42   และ Z = 2.41 มีค่าเท่ากับ ...................................................
8. จงหาพื้นที่ใต้เส้นโค้งปกติมาตรฐานทางซ้ายของ Z = 1.59 
ดังนั้น  พื้นที่ใต้เส้นโค้งปกติมาตรฐาน Z = 1.59   มีค่าเท่ากับ ...........................................................................
9. จงหาพื้นที่ใต้เส้นโค้งปกติมาตรฐานทางขวาของ  Z = 1.23 
ดังนั้น  พื้นที่ใต้เส้นโค้งปกติมาตรฐาน Z = 1.23 มีค่าเท่ากับ ..................................................................
10. จงหาพื้นที่ใต้เส้นโค้งปกติมาตรฐานเมื่อ Z   -2.01 
ดังนั้น  พื้นที่ใต้เส้นโค้งปกติมาตรฐาน Z   -2.01 มีค่าเท่ากับ ..................................................................
11. จงหาค่ามาตรฐาน  Z ที่ทำให้พื้นที่ใต้เส้นโค้งปกติมาตรฐานทางซ้ายของ Z มีค่า เท่ากับ 0.9015
ดังนั้น  พื้นที่ใต้เส้นโค้งปกติมาตรฐาน Z  มีค่าเท่ากับ 0.9015  จะมีค่า Z  เท่ากับ.........................................................
12. จงหาค่ามาตรฐาน Z ที่ทำให้พื้นที่ใต้เส้นโค้งปกติมาตรฐานทางขวาของ Z มีค่าเท่ากับ 0.8023
ดังนั้น  พื้นที่ใต้เส้นโค้งปกติมาตรฐาน Z  มีค่าเท่ากับ 0.8023  จะมีค่า Z  เท่ากับ.........................................................
ที่มาของข้อมูล 
http://tc.mengrai.ac.th/kanchana/simple2.html

13.  ในการสอบ  3  วิชา  ผลปรากฏ ดังนี้
                                    เฉลี่ยเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
คณิตศาสตร์     เฉลี่ยเลขคณิต   42                 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน      4
วิทยาศาสตร์     เฉลี่ยเลขคณิต 40                   ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน     3
ภาษาอังกฤษ  เฉลี่ยเลขคณิต 61                  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน       5
จากข้อมูลข้างบน  วิชาใดที่เด็กทำคะแนนได้ใกล้เคียงกันมากที่สุด (Z)
Z คณิตศาสตร์  =……………………………………….. = ……………………………………………….
Z วิทยาศาสตร์  =……………………………………….. = ……………………………………………….
Z ภาษาอังกฤษ  =……………………………………….. = ……………………………………………….
10.  ผลการสอบปลายภาคของนักเรียนโรงเรียนแห่งหนึ่งจำนวน 100  คน เป็นดังนี้
 ฟิสิกส์
นาย  ก คณิตศาสตร์ 41 ฟิสิกส์ 45
นาย  ข คณิตศาสตร์ 40 ฟิสิกส์ 46
เฉลี่ยเลขคณิต  คณิตศาสตร์ 38 ฟิสิกส์ 40
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน       คณิตศาสตร์ 5 ฟิสิกส์ 10
จากข้อมูลข้างบน  นักเรียนคนใดทำคะแนนได้ดีกว่ากัน (Z)
นาย ก  Z คณิตศาสตร์ =…………………………………… นาย ข  Z คณิตศาสตร์ =……………………………………
นาย ก  Z ฟิสิกส์   =…………………………………….. นาย ข  Z ฟิสิกส์   =……………………………………..
ดังนั้น วิชาคณิตศาสตร์  นาย  .... ทำคะแนนได้ดีกว่า นาย .......วิชาฟิสิกส์ นาย  .... ทำคะแนนได้ดีกว่า นาย .........

คำถามในห้องเรียน
การสอบแข่งขันอบบรรจุบุคลากรที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) เป็นผู้ออกข้อสอบทั้ง 2 ภาค คือ ภาค ก.ความรู้ความสามารถทั่วไป และภาค ข.ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง ดังนั้นสอบบรรจุครูและบุคลากรในเขตพื้นที่ทั้ง 12 เขต นักเรียนคิดว่าใช้คะแนนมาตรฐานเข้ามาตัดสินการสอบครั้งนี้ได้หรือไม่เพราะเหตุใด

ข้อเสนอแนะ
การสอบบรรจุมีจำนวนผู้สมัครสอบมากถึง 73,000 คน และหลายเขตอยู่อำเภอรอบนอก สพฐ. ควรดูแลเพื่อคววามยุติธรรมในการสอบครั้งนี้

การบูรณาการกับกลุ่มสาระอื่นๆ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
สาระที่ 3 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
มาตรฐาน ง 3.1 เข้าใจเห็นคุณค่าและใช้กระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูล การเรียนรู้    การสื่อสาร  การแก้ปัญหา การทำงาน และอาชีพอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและมีคุณธรรม  
สาระที่ 4 การอาชีพ 
มาตรฐาน ง 4.1 เข้าใจ มีทักษะที่จำเป็น  มีประสบการณ์  เห็นแนวทางในงานอาชีพ  ใช้เทคโนโลยีเพื่อพัฒนาอาชีพ   มีคุณธรรมและมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพ
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนา และวัฒนธรรม
สาระที่ 3 เศรษฐศาสตร์
มาตรฐาน ส 3.1 เข้าใจและสามารถบริหารจัดการทรัพยากรในการผลิตและการบริโภคการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่จำกัดได้อย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า รวมทั้งเข้าใจหลักการของเศรษฐกิจพอเพียง  เพื่อการดำรงชีวิตอย่างมีดุลยภาพ 
มาตรฐาน ส 3.2 เข้าใจระบบ และสถาบันทางเศรษฐกิจต่าง ๆ  ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและความจำเป็นของการร่วมมือกันทางเศรษฐกิจในสังคมโลก

ที่มาของภาพ http://www.enn.co.th/uploads/contents/20110810154026.jpg
ที่มาของภาพ http://companyjob.jobteenee.com/wp-content/uploads/2011/03/%E0%B8%AA%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%88%E0%B8%B8%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B9-%E0%B8%AA%E0%B8%9E%E0%B8%90-25542.jpg
ที่มาของภาพ http://www.statistics.ob.tc/images/z_test1.gif
ที่มาของภาพ http://t3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQLbiQxWep2UOIo6UJXMgctb_JbERTpvd_mnKn3cjmkRNAaT0p237n6cN5CWw


ที่มา : http://www.sahavicha.com/?name=knowledge&file=readknowledge&id=4389

บทความที่คุณอาจกำลังค้นหา:-
   
   
    เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง :-
  คำค้น:
  เทคนิคง่ายๆ ที่จะทำให้คุณรู้สึกว่า "เลขไม่ยาก" อีกต่อไป
   
    เนื้อหาที่คุณอาจกำลังค้นหา :-
  คำค้น:
  อัพเดทข่าวล่าสุด
  ดูทั้งหมด   
  10 อันดับข่าวสุดฮิตอาทิตย์นี้
  ดูทั้งหมด   
  ห้องสมุด มุสลิมไทย โพสต
  ดาโต๊ะ โมกอล ต้นตระกูล สุลต่านสุลัยมาน
  บทบัญญัติเกี่ยวกับลูกที่เกิดจากการซินา
  หะดีษเกี่ยวกับ หญิงตั้งครรภ์
  มัสยิดอัลอักศอ แห่งเมืองเยรูซาเลม
  ความมหัศจรรย์ของอัลกุรอ่านกับลายนิ้ว
  มัสยิดฮัซซันที่สอง (Hassan II Mosque) งดงาม ยิ่งใหญ่ที่สุดในโมร็อกโก
  มัสยิด Ibn Tulum Mosque แห่งกรุงไคโร ประเทศอียิปต์
  Amir Aqsunqur Mosque มัสยิดที่เก่าแก่ที่สุดในอียิปต์
  มัสยิดอายาโซเฟีย (Aya Sofia) แห่งกรุงอิสตันบูล
  มัสยิดสีน้ำเงิน (Blue Mosque) แห่งประเทศตุรกี สง่างาม เกินคำบรรยาย
  ดูทั้งหมด  
  บทความ มุสลิมไทย โพสต์
  สูตรไก่ย่าง ส้มตำ เมนูอร่อย เป็นตำนานกว่า 70 ปีของไทย ไก่ย่าง จีระพันธ์
  ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อ การประกอบธุรกิจ
  จุดมุ่งหมายของการ ดำเนินธุรกิจ
  หน้าที่และความรับผิดชอบของ ธุรกิจ
  ความหมายและความสำคัญของ ธุรกิจ
  ความหมายของอาชีพอิสระ
  ประเภทของการประกอบ ธุรกิจ
  สถาบันทางธุรกิจ
  จรรยาบรรณของนักธุรกิจ
  อุดมการณ์ของนักธุรกิจ
  ดูทั้งหมด  
  สุขภาวะ มุสลิมไทย โพสต์
  เตือนภัย! ใครชอบกิน ปลาเส้น ต้องอ่าน หลังพบเผาแล้วมีกลิ่นพลาสติก!
  สูตรพอกหน้าด้วย กล้วยไข่ สมานผิว ลดสิว ขจัดสิวเสี้ยน
  10 สิ่งที่ทำให้คุณรู้สึก สดชื่นขึ้นภายใน10นาที โดยไม่ต้องพึ่งกาแฟ!
  ไขข้อข้องใจ จะกินอะไรดี ทั้งก่อนและหลังออกกำลังกาย?
  หมอนรองกระดูกสันหลัง เสื่อมภาวะเสี่ยงในวัยทำงาน
  สุดทึ่ง! กินอาหารเหล่านี้ ช่วยฟันขาวสวย แข็งแรง อย่างเป็นธรรมชาติ
  เชื่อป่ะ? กินผลไม้รสหวาน ทำให้ช่องคลอดหวานไปด้วย
  การบริหารมือ ที่ถูกต้อง ลดความเสี่ยงการเป็นนิ้วล็อค
  ทึ่ง! ผู้สูงอายุดื่มน้ำน้อย หวั่นเกิดภาวะขาดน้ำ อันตรายถึงขั้นหัวใจล้มเหลว
  สุดมั่ว! ผลไม้ที่ห้ามกินคู่กัน ข้อมูลไร้ผลวิจัยชี้ชัด
  ดูทั้งหมด  
   
   
  สำนักข่าวมุสลิมไทยโพสต์
  สารบัญเว็บไซต์ Muslimthaipost.com
  SubDomain หน้าหลัก