ไขข้อสงสัย!! เกิดอะไรขึ้นถ้าไม่ปรับโหมดโทรศัพท์เป็น flight mode เมื่ออยู่บนเครื่องบิน?


มาแรงรอบสัปดาห์